Svazek lamel třecí lamelové spojky

Číslo patentu: 217271

Dátum: 15.07.1984

Autor: Mikýsek Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Svazek lamel třecí lamelové spojky ovládané elektricky, vyznačený tím, že sestává alespoň ze dvou vnitřních lamel (1) a vnějších lamel (2), přičemž třecí povrch alespoň jedněch lamel je ocelový na jejich čelní ploše (4) jsou vytvořeny plošky (3) z třecího materiálu.

Text

Pozerať všetko

úkon mo vYuALEzvas» v . Autorvynmezu MIKÝSEK mmm ing., ornoxovlcn(54) svazek lamel třeoí Lamelové spojkyVynílea se týká svazku lamel třeeí lamelové epojky e brzdy evlidanýoh elektricky,seotávajíoího ze dvou nebo vice lemel vnitřníeh a vnějších, určeného pre činnost zejmé-Doposud k přenosu tečlvâho momentu zeáeti hnaoi na hnanou se používá u třeci lamelové s§oJky ovládané elektricky svazku leael vnitřníoh a vñějšieh. Tyto avazky Jsou buč protékíny magnetickým tokom, nebo neprotékány magnetickým tokem. U svazku lamel,který je prutâkíá magnetickým tokem, Jsem vnitřní a vnijäí lamely ocelové a tŕeoí plochy týchto lamel, které sepo sobě třou, Jsou ocelové. Nevyhedou takto prevedeného sveku lamel je, že nemůže pracovat ve spojee pracujíeí v prostředí bez oleje, protože hmely se nsvzájem zedírají. Svazky lamel používená ve spejoe preeudící v preatředí bez oleje Jsou vyráběn z materiálů, které nąumešäuji věet timto svazkem magnetický tok. Další nevýhodou Je, že spojka e těmite avazky lamal je nutne při opotřebení lamel ae řizevat.Proveaení svazku lamel podle vynálezu-uaešňuje pretékat svazek lamel magnetickým tekem, eniž by se při třeni dnstaly do vzájemného styku ocelové plochy vnějšíeh a vnitřnich lamelâ Te umožňuje kenatruevat spojka a brzdu elektricky evládaneu kterou neníypotřobu seřizevat, a přitpm spojka nebe brzda může pracovat v prostředí bez oleje.Toho se dosúhne v podstatě tím, že svazek lsmel sestává alespoš ze dvou vnitřních lsmel a vnějěíoh lamel, přičemž třecí povrch alespoň jedněćh lsmel je ooelový, zatímoo druhé lamely jsou ocelové, ale na jejioh čelní ploše jsou vytvořeny ploškyPřikladnâ provedení svazku làmel podle vynílezu je znizorněno eohemetioky n výkrese, kde obr. l představuje část svazku vnitřních a vnějšieh lemel v řezu rovnoběžném e osou spojky, obr. 2 představuje vnitřní lsmelu v nírysném pohledu a obr. 3 řez A-A z obr. 2. uTřeoí lamelové spojka ovládaná elektricky e určená pro činnost zejména v prostředí bez oleje, seotâvá ze svazku lemel, z nichž vnitřní lamely L jsou ocelové, ale ha jejich čelnich plochách 3 jsou vytvořeny plošky 2 z třeoího materiálu, které převyšují čelní plochy 1 ocelových vnltřníoh lamel l, na kterých jsou rozmistěny. vnější lamely 3 jsouocelové včetně třeoího povrchu. V alternativnim, na výkrese neznázorněném provedení. jsou ploěky 3 z třecího materiálu vytvořeny s rozmístěny na čelní ploše vnější lamely3 a vnitřní lamels l včetně třeoí plochy je ocelová.Svazek lamel podle vynálezu umožňuje protákání magnetickým tokom, aniž by se při tření dostely do vzájomného styku ocelové plochy vnějěich a vnitřních lamel. To umožíuje konstruovat spojky o brzdy elektricky ovládané, ktoré neni třeba seřizovetpři opotřebení svazku lamel, a pritom mohou pracovat v prostředí bez oleje.1. Svszek lamal třeoí lamelové spojky ovládané elektricky, vyznačený tim, že seetáví alespoň ze dvou vnitřnioh lomel (1) a vnějäioh lamel (2), přičemž třeoł povrch alespoň jedněch lsmel je ooelový. na jejich čelni ploäe (4) jsou vytvořeny2. Svszek lamel podle bodu l. vyznečený tim, že ploäky (3) z třeoího materiálu ~ převyšují čelní plochy ocelové lamely, na ktoré jsou rozmietěny.

MPK / Značky

Značky: lamel, spojky, třecí, lamelové, svazek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-217271-svazek-lamel-treci-lamelove-spojky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svazek lamel třecí lamelové spojky</a>

Podobne patenty