Tlaková forma pro pěnové materiály

Číslo patentu: 215901

Dátum: 15.07.1984

Autori: Gazdík Zdeněk, Kutjak Artur

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká tlakové formy s vnitřním dezénem, skládající se z niklové a měděné skořepiny, opatřené z nefunkční strany hliníkovým výztužným rámem, pro výrobky z pěnových materiálů, tzn. že hliníkový výztužný rám je nalitý přímo na skořepinu a je přišroubovaný k ní.

Text

Pozerať všetko

j, šisžľžłfšfľšäi PD PIS VYNÁLEZ u 215 901ÚŘÄD PRO VYNÁLEZY. Autor vynálezu KUTJAK ARTUR,GAZDÍK ZDENĚK, BŘECLAXF(54) Tlakováforma pro pěnové materiályVynález se týká tlakové formy s vnitřním.dezěnem, skládající se z nikłové a měděné skořepiny, opatřaně z nefunkční strany hliníkoyým výztužným rámem, pro výrob~ ky z pěnových materiálů, tzn. že hliníkový výztužný rám je nalitý přímo na skořepinu a je přišroubovaný k ní.Vynález se týká tlakové formy e vnitřním dezénem, ekládající se z niklově a měděně ekořepiny, opatřené z nefunkční strany hliníkovým výztužným rámom, pro výrobky z pěnových materiálů, tzn. že hliníkový výztužný rám je nalitý přímo na skořepinu e je přišroubován k ní, Je známe, že výrobky z pěnových materiálů, jejíohž povrch má být dezénovaný, jsou zpěnovány ve formách s vnitřním dezénem vyrobených tak, že dezén je vytvořen ve formě oizelováním do kovová tvárnice. Tento způsob je vhodný pouze pro formy malých rozměrů.Také lze formy s dezěnovou tvárnicí vyrábět metodou vyztužených plastů, kdy se model potáhne folií e potřebným dezénem, naneee se na model vrstva tixotropní pryskyřice a skelný laminát.Dále je známa výroba dezénovýoh tvárnic metodou galvanoplastickou, přičemž se vzniklé skořepina zalěvá pomocí pryskyřic do pripravené kazety. QNevýhody takto zhotovených forem spočívajív tom, že mají špatnou tepelnou vodivost vlivem použitých pryekyřic a že použité materiály mají znečně rozdílnou tepelnou roztažnost, což způoobuje poruchy v soudržnosti.Z rozšiřujíoího se sortimentu výrobků z pěnovýoh materiálů, hlavně výrobků z integrální polyuretanové pěny, je zžejmá eložitost a závažnost této problematiky hlavně proto,že každé nové řešení, přinášejíoí úspory v materiálových i pracovních nákladoch nebo zlepšující technologii výroby, má mimořádnou důležitost.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny tlakovou formou s vnitřním dezénem podle vy nálezu pro výrobky z pěnových materiálů, jehož podstata spočívá v tom, že forma je složeu na z niklové a měděné skořepiny opatřené z nefunkční strany hliníkovým výztužným rámom,tzn. že hliníkový výztužný rám je nalitý přímoĺna skořepinu a přišroubovaný k ní.Na výkresu je echematioky znázorněna tlaková forma 5 vnitřním dezénem podle vynálezu,která se vyrábí tak, že galvanoplastioká skořepine l se zaformuje do slévárenského písku,shora se přiloží formovací zařízení a nalije se hliníková tavenina, čímž vznikne výztužný tím Š, dotýkající se vo styčných plochách skořepiny l, a potom se vyvrtají otvory a zašroubují šrouby 2Před použitím se tlaková forma podle vynálezu opatří závčsy, závčry a odvzdušnovacími otvory podle potřeby a je možno ji zařadit do individuální i hromadné výroby výrobků z pěnových materiálů.Tlaková forma podle vynálezu má ve srovnání se všemi dosud známými používanými formami výhody zejména ve vysoké životnosti, výborné tepelné vodivosti, vysoké mechanické pevnosti a dostupné vyrobitelnosti v tuzemsku bez ooužití dovozních materiálů. Další výhodou je možnost použití organických rozpouštědel při čištění a možnost temperování sálavým teplemrñrnnžm vrNKLEzU Tlakové forma e vnitřním dezénem, skládající se z niklové a měděnê skořepiny, opatřené z nefunkční strany hliníkovým výztuřným rámem, pro výrobky z pěnovýoh materiálů, vyznačenýtím, že hliníkový výztužný rám je nalitý přímo na skořepinu a je přižroubovsný k ní.

MPK / Značky

Značky: pěnové, forma, materiály, tlaková

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-215901-tlakova-forma-pro-penove-materialy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlaková forma pro pěnové materiály</a>

Podobne patenty