Chladiace zariadenie nasávaného vzduchu vznetových motorov

Číslo patentu: 215638

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kmec Ľudovít, Brcko Teodor

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Chladiace zariadenie nasávaného vzduchu vznetových motorov, obsahujúce absorbčný chladiací systém vyznačujúce sa tým, že vymenník /3/ ohrevu chladiaceho média /8/ je súčasťou výfukového potrubia /2/a výparník chladiaceho zariadenia /5/ je súčasťou sacieho potrubia /4/ toho istého vznetového motora.

Text

Pozerať všetko

ÚŘÄD PRO VYNÁLEZYZverejnené 30 06 81(75) utor vynálezu BRCKO TEODOR ing.GM Chladiace zariadenie nasávaného vzduchu vznetových motorovVýnález rieši zariadenie na chladenie nasávaného vzduchu vznetových motorov. U všetkých , doteraz známých vznetových motorov je chladiace zariadenie nasávaného vzduchu založené na princípe, že sa využívá nižšie teplota okolitého vzduchu, alebo iný agregát s vlastným zdrojom.Chladenie nasávaného vzduchu, a hlavne chladenie vzduchu za turbokompresorom u preplnovaných vznetových motorov sa zvyšuje výkon motora. V prípade, že sa využívá na chladenie teplota okolitého vzduchu, nedosahuje sa potrebného podchladenia a v pripade chladiaciho agregátu sa vyžaduje nový zdroj energie na jeho pohon.Vyššie uvedené nedostatky sú riešené absorbčným chladíacím zariadením nasávaného vzduchu podla vynálezu, ktorého vymennik ohrevu chaladiaceho media je súčasřou výfukového potrubia a výparník chladíaceho zariadenia je zaradený do okruhu sania toho istého vzneto vého motora. uNa pripojenom výkrese je znázornená zariadenie chladenia nasávaného vzduchu vznetového motora. Vymennik Q ohrevu chladíaceho média § chladíaceho zariadenia 5 je súčasčou výfukového potrubia g vznetového motora l. Súčásřou sacieho potrubia 5 je chladiace absorbčné zariadenie Q, ktoreho výparník je v prostředí nasávaného vzduchu §. Spaliny 1 odovzdávajú svoje teplo chladiacemu médiu §, ktoré prostrednictvom výparníka absorbčnému syštému odchlazuje nasávaný vzduch.Zariadenie využíva odpadové teplo spalín motora za účelom zvýšenia jeho výkonu zvýšením celkovej jeho účinnosti a chladiace zariadenie plni zároveňfunkciu tlmiča výfuku a sania.Chládiace zariadenie nasávaného vzduchu vznetových motorov, obsahujúce absorbčný chladiaci systém vyznačujúce sa tým, že vymennik /3/ ohrevu chladiaceho média /8/ je sú časřou výfukového potrubia /2/a výparník chledíaceho zariadenia /5/ je súčasčou sacíehopotrubia /4/ toho istého vznetového motora.

MPK / Značky

Značky: zariadenie, nasávaného, vzduchu, chladiace, motorov, vznětových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-215638-chladiace-zariadenie-nasavaneho-vzduchu-vznetovych-motorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chladiace zariadenie nasávaného vzduchu vznetových motorov</a>

Podobne patenty