Spôsob výroby výrobku na čistenie a/alebo ošetrovanie

Číslo patentu: E 14335

Dátum: 17.10.2008

Autori: Clermont Anne-gaëlle, Florence Jocelyne, Bret Bruno

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka použitia prostriedku na čistenie a/alebo ošetrovanie zahŕňajúceho aspoň jednu zlúčeninu na čistenie a/alebo ošetrovanie , ktorý je viskózny, šmykom redne a je tixotropný, pre napustenie niekoľkých vrstievabsorpčných nosičov a spôsobu výroby výrobku na čistenie a/alebo0002 Tiež opisuje prostriedok na čistenie a/alebo ošetrovanie a výrobok na0003 V súčasnosti existuje mnoho vopred napustených nosičov typu zvlhčených obrúskov, na ktoré sa produkty na čistenie a/alebo ošetrovanie aplikovali vopred, ktoré sú používané namiesto bežných suchých, všeobecne bavlnených, tampónov, ktoré uživatel napúšťa v okamihu použitia.0004 Tak produkt na čistenie a/alebo ošetrovanie môže byt produkt na čistenie okuliarov, okien. dlaždicových alebo parketových podláh, produkt na leštenie nábytku, produkt na báze vosku na údržbu a čistenie dreva, čistiaci produkt na kuchynské pracovné dosky alebo iné produkty voskového typu na0005 Jedna oblasť zvlášť zasiahnutá použitím takýchto napustených nosičov je oblasť produktov na telesnú hygienu zahŕñajúca produkt na čistenie a/alebo ošetrovanie kožu, najmä typ produktu na odlíčenie make up alebo produkt na čistenie a/alebo ošetrovanie kože detí.0006 Vo všetkých týchto oblastiach použitia tieto vopred napustené nosiče zamedzujú na jednej strane transportu a manipulácii s ďalšími nádobkami, ktoré obsahujú produkty, ktoré majú byť napustené, a na druhej strane umožňujúdodať iba množstvo potrebné pre zamýšľané použitie.0007 Spôsoby pre získanie týchto vopred napustených nosičov sa zásadne líšia od bežných spôsobov použitých doposiaľ na výrobu základného nosiča v tom. že poskytujú krok napustenia nosičov prostriedkom vhodným na konečné0008 V prípade kozmetického použitia, najmä na odstránenie make upu z tváre, sú napúšfacie produkty všeobecne vodné alebo vodno-alkoholické pleťové mlieka alebo kvapalné emulzie olej vo vode.0009 Napriek tomu súčasné napúšťacie technológie, ako je nastriekanie alebo nasiaknutie, neumožňujú, aby boli nosiče zvlhčené dostatočnehomogénnym a spoľahlivým spôsobom, keď sú produkty príliš viskózne.0010 Táto nevýhoda je najmä zretelná. ked je kôpka nosičov napúšťaná pomocou jedinej injekcie kvapaliny na hornú časť kôpky.0011 Najmä bolo pozorované, že viskózna kvapalina môže ťažkodifundovať do nosičov umiestnených v spodnej časti kôpky .0012 Navyše pre nosiče umiestnené v hornej časti nie je napustenie uskutočnené homogénnym spôsobom, pretože sa kvapalina rozprestrie iba po určitých plochách nosičov s tým, že ďalšie plochy ju vôbec neobsahujú.0013 Aby sa vyriešil vyššie uvedený problém, doteraz navrhnuté riešenia pozostávali buď z toho, že boli obmedzené na napustenie kvapalinami, ktoré nie sú veľmi viskózne. alebo v napustení nosičov jednotlivo a nie v niekoľkých vrstvách.0014 Avšak tieto riešenia sú neuspokojivé.0015 V prvom prípade je rozsah produktov, ktoré môžu byt pripadne použité v tomto množstve, silne obmedzený.0016 Tak v určitých kozmetických aplikáciách, kde je pre užívateľa veľmi dôležitý hladký a krémovitý charakter, obmedzenie napustenia kvapaliny s nízkou viskozitou neposkytuje takéto produkty vo vopred napustených obrúskoch.0017 Navyše napustenie kvapalných prostriedkov do niekoľkých vrstiev absorpčných nosičov. ako sú bavlnené tampóny, všeobecne spôsobuje postupnú difúziu prostriedku v čase a od hornej časti do spodnej časti vrstiev prostriedok preto už nie je distribuovaný homogénne vjednotlivých vrstvách počas relativne dlhého skladovania.0018 V druhom prípade je nutné použiť zvlášť zložitú a nákladnú technológiu pre zabezpečenie dobrého napustenia každého z nosičov, čím sa podstatne znížia výťažky výroby v porovnaní s tými, ktoré sa dosahujú počas napúšťania niekoľkých vrstiev.0019 Vynález preto smeruje k vyriešeniu problémov vzniknutých v0020 Na tento účel predmetom vynálezu je použitie prostriedku na čistenie a/alebo ošetrovanie aspoň jednej zlúčeniny na čistenie a/alebo ošetrovanie s tým, že uvedený prostriedok má zdanlivú viskozitu meranú pri 20 °C podľa normy ASTM D 2983 väčšiu ako 80 centipoisov, výhodne väčšiu ako 200 centipoisov, výhodnejšie väčšiu ako 500 centipoisov a šmykom sa stáva redším a je tixotropný pre napúšťanie kôpky absorpčných nosičov.0021 výhodnejšie použitý prostriedok na čistenie a/alebo ošetrovanie má zdanlivú viskozitu meranú pri 20 °C podľa normy ASTM D 2983 väčšiu ako 2500 centipoisov, výhodne väčšiu ako 12 500 centipoisov.0022 Výhodne je použitý prostriedok na čistenie a/alebo ošetrovanie porovnateľný s binghamským plastom, kým jeho viskozita nedosiahne Iimitnú hodnotu.0023 Najvýhodnejšie použitý prostriedok na čistenie a/alebo ošetrovanie má viskozitu n, ktorá sa znižuje exponenciálne, podľa rovniceB(dn/dt).t. s tým, že koeficient B je väčší alebo rovný 0,4, výhodne väčší alebo rovný 4, keď je podrobený šmykovej rýchlosti 20 otáčok/min pomocou Brooktieldovho testovacieho zariadenia vybaveného referenčným hriadeľom SC 4-31 a kým sanedosiahne limitná hodnota viskozíty.0024 Ešte výhodnejšie použitý prostriedok na čistenie a/alebo ošetrovanie ,keď je podrobený šmykovej rýchlosti 20 otáčok/min pomocou Brooktieldovho testovacieho zariadenia vybaveného referenčným hriadeľom SC 4-31 a kým sa nedosiahne limitná hodnota viskozity, má viskozitu n, ktorá sa znižuje0025 Ešte výhodnejšie použitý prostriedok na čistenie alalebo ošetrovanie má pomer regenerácie TR menší ako alebo rovný 50 , výhodne v rozsahu medzi 20 a 30 .0026 V preferovanom uskutočnení použitia vynálezu použitý prostriedok na čistenie a/alebo ošetrovanie zahŕňa hlinitokremičitan horečnatý a0027 V tomto pripade výhodne použitý prostriedok na čistenie a/alebo ošetrovanie zahŕňa aspoň 0,4 hmotnosti, výhodne aspoň 0,7 hmotnostných, výhodnejšie aspoň 0,8 hmotnostných, vztiahnuté na celkovú hmotnosť uvedeného prostriedku, hlinitokremičitanu horečnatého a aspoň 0,12 hmotnostných, výhodne aspoň 0,21 hmotnostných, výhodnejšie aspoň 0,24 hmotnostných, vztiahnuté na celkovú hmotnosť uvedeného prostriedku,karboxymetylcelulózy sodnej.0028 V najpreferovanejšom uskutočnení použitia vynálezu aspoň jedna zlúčenina na čistenie a/alebo ošetrovanie je aspoň jedna zlúčenina na čistenie0029 Druhý predmet vynálezu je spôsob výroby výrobkov na čisteniea/alebo ošetrovanie zahŕňajúci nasledujúce kroky a) navrstvenie niekoľkých absorpčných nosičov jedného na druhý ab) aplikácia, pod tlakom, prostriedku na čistenie a/alebo ošetrovanie zahŕňajúceho aspoň jednu zlúčeninu na čistenie a/alebo ošetrovanie s tým, že uvedený prostriedok má zdanlivú viskozitu meranú pri 20 °C podľa normy ASTM D 2983 väčšiu ako 80 centipoisov, výhodne väčšiu ako 200 centipoisov, a s tým, že sa správa tak, že sa šmykom stáva redším a je tixotropný, na absorpčný nosič umiestnený hore na kôpke .0030 výhodnejšie v procese podľa tohto vynálezu v kroku b) má prostriedok na čistenie a/alebo ošetrovanie zdanlivú viskozitu meranú pri 20 °C podľa normy ASTM D 2983 väčšiu ako 500 centipoisov, výhodne väčšiu ako 2500

MPK / Značky

MPK: A61K 8/02, A61K 8/73, A61Q 19/10, A61Q 1/14, A61K 8/25, A61K 8/26

Značky: spôsob, výrobků, výroby, ošetrovanie, čistenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e14335-sposob-vyroby-vyrobku-na-cistenie-a-alebo-osetrovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby výrobku na čistenie a/alebo ošetrovanie</a>

Podobne patenty