Spôsob regulácie hmyzu

Číslo patentu: E 10212

Dátum: 20.05.2008

Autori: Pedroni Domingos, Skillman Stephen Wilson, Chollet Pascal

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu regulácie hmyzu z rodinyNitidulidae s použitím zlúčenín vzorca Ivo voľnej forme alebo vo forme agrochemicky prijateľnej soli. Tento vynález tiež zahŕňa použitie prostriedkov obsahujúcich zlúčeniny vzorca I na reguláciu Nitidulidae, hlavne blyskáčikov repkových (hmyz z rodu Meligethes), rovnako ako prípravu týchto zlúčenín a prostriedkov na použitie pri regulácii Aütidulidae. Konkrétne sa tento vynález týka použitia zlúčenin vzorca I a/alebo prostriedkov obsahujúcich zlúčeniny vzorca I na reguláciu tohto hmyzu V kultúrach úžitkových rastlín, hlavne kvitnúcich plodín a/alebo kvitnúcich okrasných rastlín.opis aktivity zlúčenín vzorca IIvo voľnej forme alebo vo forme soli s kyselinou, kde buď R 1 jeC 5 alkyl, halo-C 1 až C 2 alkyl, fenyl, benzyl, fenetyl,fenylpropyl, fenylbutyl alebo fenylpentyl, alebo fenylový,benzylový, fenetylový, fenylpropylový, fenylbutylový alebo fenylpentylový radikál monosubstituovaný halogénom alebo substituovaný vo všetkých pozíciách halogénom, C 1 až C 5 alkylom,halo-Claž C 2 alkylom, metoxy a/alebo etoxy, a R 2 je Vodík, C 1 až C 6 alkyl alebo C 3 až C 5 cykloalkyl alebo fenyl, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný C 1 až C 12 alkylom, halogénom alebo halo-C 1 až C 12 alkylom alebo R 1 a R 2 spoločne vytvárajú nasýtený alebo nenasýtený 3- až 7-členný karbocyklus R 3 je vodík alebo C 1 až C 5 alkyl a Z je -NCH- alebo -NH-CH-, pri regulácii škodcov, hlavne hmyzu, konkrétnejšie hmyzu z radov Anoplura,Coleoptera, Diptera, Heteroptera, Hemiptera, Hymenoptera,Isoptera, Lepidoptera, Mallophaga, Orthoptera, Psocoptera,Siphonaptera, Thysanoptera a Thysanura, hlavne cicavého hmyzu z čeľade Aphididae, ktorá patrí do radov Hemiptera. Napriek tomuto zjavne širokému opisu využiteľnosti zlúčenín vzorca II ukazujeEP-A-0314615 konkretne aktivitu zlúčenín vzorca II len protitrom hmyzim druhom z radu Hemiptera, (menovite druhom Aphis craccivora, Aphis fabae a Myzus persicae) a len jednému druhu z radu Diptera (menovite druhu Aedes aegypti) ako cieľový hmyz nie je ukázaný žiadny hmyz z iných radov, ako sú Hemiptera a Diptera.0003 Nasledujúca literatúra ukazuje, že 4,5-dihydro-6-metyl-4-(3-pyridylmetylenamino)-1,2,4-triazin-3(2 H)-on (pymetrozin) je inaktívny voči niekoľkým čeľadianl hmyzu z radu Coleoptera(pozri napríklad Sechser et al. 2002 J. Fest Science 7572-77,kde je ukázané, že pymetrozin neúčinkuje na hmyz z čeľadí Coccinellidae, Carabidae a Staphylinidae).0004 Vzhľadom k uvedeným zisteniam Sechsera et al. je veľmi prekvapujúce, že bolo teraz zistené, že 4,5-dihydro-6-metyl-4(3-pyridylmetylénamino)-1,2,4-triazin-3(2 HJ-on je hlavne účinný pri regulácii iného hmyzu z radu Coleoptera, menovite hmyzu z0005 Hmyz z čeľade Nitidulidae je všeobecne známy ako chrobáky cicajúce rastlinnú šťavu. Niekoľkí členovia z tejto čeľade,hlavne členovia rodu Akligethes (blyskáčiky repkove), sú známi ako dôležití agronomickí Škodcovia pri mnohých komerčne dôležitých kvitnúcich plodinách a kvitnúcich okrasných rastlinách. Blyskáčiky repkové sú napriklad známe, že napadajú plodiny z nasledujúcich čeľadí Brassicaceae (čeľaď hlúbovite),Eabaceae (čeleď bôbovité), Labiatae (čeleď hluchavkovité tiež známa ako Lamiaceae), Rosaceae (čeleď ružovité) a Amaryllidaceae(čeleď amarylkovité). Konkrétne je blyskáčik repkový vážným ohrozením úrody repky olejnej (canola), pozri napríklad Boudreault et al. 2003 (Canadian Entomoligist 135(3) 405-413) a horčice, rovnako ako okrúhlice a kvaky. Typicky bol blyskáčík repkový regulovaný použitím pyretroidných insekticídov, V minulých rokoch sa však široko objavila rezistencia voči tomuto typu insekticídu, a to prináša vážny problém pri pestovaní takto komerčne dôležitej plodiny, hlavne vtedy, kedy nebol schválený iný insekticíd na použitie pri regulácii tohto Škodca (Hansen,2003, Pest Management Science 5921057-1059).0006 Vzhľadom na objavenie sa rezistencie k pyretroidným insekticídom existuje potreba nájsť alternatívne spôsoby regulácie hmyzu 2 čeľade Nitidulidae, hlavne toho 2 rodu Meligethes, v kultúre úžitkových rastlín. Táto prihláška využíva neočakávané zistenie, že 4,5-dihydro-6-metyl-4-(3-pyridylmetylénamino)-1,2,4-triazin-3(2 H-on je účinný pri regulácii tohto hmyzu, a tak rieši tento problém a tiež poskytuje alternatívny spôsob regulácie Nitidulidae.0007 Preto v prvom aspekte táto prihláška poskytuje spôsob regulácie hmyzu, ktorý zahŕňa aplikáciu aktívnej zložky 4,5-dihydro-6 ~metyl-4-(3-pyridylmetylénamino)-1,2,4-triazin-3(2 H)-onu vo voľnej forme alebo vo forme agronomicky prijateľnej soli na hmyz z čeľade Nitidulidae.0008 Termíny regulácia alebo regulovanie sú núenene tak, ze je hmyz odpudzovaný, neschopný obživy a/alebo ich zabiť, preto spôsob tohto vynálezu môže zahŕňať použitie množstvaaktívnej zložky, ktoré je dostatočné na odpudzenie hmyzu (t.j.repelentne účinné množstvo aktívnej zložky), množstvo aktívnej zložky, ktoré je dostatočne na zabránenie hmyzu prijímať potravu, alebo môže zahŕňať použitie insekticídne účinnéhomnožstva aktívnej zložky (t.j. množstvo dostatočné na zabitie hmyzu), alebo akúkoľvek kombináciu uvedených účinkov.0009 Vďaka prekvapivej schopnosti 4,5-dihydro-6-metyl-4-(3-pyridylmetylénamino)-l,2,4-triazin-3(2 H)-onu regulovať hmyz z čeľade Nitidulidae tento vynález tiež poskytuje spôsob ochrany kultúry úžitkových rastlín, kde je uvedená kultúra náchylná a/alebo napadnutá týmto hmyzon Tento spôsob zahŕňa aplikáciu 4,5-dihydro-6-metyl-4-(3-pyridylmetylénamino)-1,2,4-triazin-3(2 H)-onu vo voľnej forme alebo vo forme agrochemicky prijateľnej soli na uvedenú kultúru a/alebo uvedený hmyz.0010 Kultúry úžitkových rastlín, ktoré môžu. byť ochránené podľa tohto aspektu vynálezu, zahŕňajú kvitnúce plodiny a/alebo kvitnúce okrasné rastliny. Kvitnúce plodiny zahŕňajú napríklad členy čeľadí Brassicacae, Labiatae a Eabaceae a kvitnúce okrasné rastliny zahŕňajú hlavne členy čeľadí Labiatae, Fabaceae,Rosaceae a Amaryllidaceae. Vo výhodných uskutočneniach sú kvitnúce kultúry repky olejnej (jarné a/alebo ozimé odrody),horčice, okrúhlica, kvaky, fazule Šarlátovej a levandule ochránené aplikáciou 4,5-dihydro-6-metyl~ 4-(3 pyridylmetylénamino)-1,2,4-triazin-3(2 H)-onu na kultúru a/alebo hmyzieho Škodca. V ďalších výhodných uskutočneniach môžu byť pred napadnutím/inváziou hmyzu z čeľade Nitidulidae ochránenénasledujúce okrasné rastliny ruže, levandule, narcisy a hrachorvonný. 0011 Kultúry úžitkových rastlín sú chápané tak, že zahŕňajú tie, ktoré sú/boli tolerantné voči herbicídom. alebo triedamherbicídu a/alebo insekticídu alebo triedam insekticídu a/alebo ktoré bežným kríženim rastlín alebo metódami genového

MPK / Značky

MPK: A01N 43/707

Značky: spôsob, hmyzu, regulácie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e10212-sposob-regulacie-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob regulácie hmyzu</a>

Podobne patenty