Pesticídny prostriedok obsahujúci pyriproxyfén

Číslo patentu: E 2844

Dátum: 07.12.2005

Autor: Tanedani Toshiyuki

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka prostriedku proti Škodcom, ktorýobsahuje ako aktívnu zložku pyriproxyfén.4-Fenoxyfenyl-2-(2-pyridyloxy)propyléter (tu označovaný ako pyriproxyfén) je látka vykazujúca aktivitu pri hubení škodcov(opisuje sa V patente US č. 4 751 225). Okrem toho je známy emulgovateľný koncentrát (opisuje sa napriklad v patente US 6 296 864) a emulzia olej vo vode (opisuje sa napríklad v JP-7285803 A) obsahujúca pyriproxyfén. Dokument JPlOl 20502 opisuje emulgovateľné koncentráty napríklad pyriproxyfénu obsahujúce (a) aktívne činidlo, (b) jedno alebo viacero neiónogénnych povrchovo aktívnych činidiel vybraných z POE/POP-blokového polyméru,POE/POP-alkylaryléteru, POE/POP-alkyléteru, POE/POP-polyarýléteru, esteru mastných kyselín POE/POP-blokového polyméru,(C) jeden alebo viacero aniónogénnych povrchovo aktívnych ćinidiel vybraných z alkylarylsulfonátu a alkylbifenylsulfonátu,(d) rastlinný olej a (e) rozpúšťadlo obsahujúce aromatické uhľovodíky.Predkladaný vynález opisuje pesticídny prostriedok, ktorý vykazuje výbornú stabilitu pri príprave kombinácii pyriproxyfénu, polyvinylalkoholu a neiónogénneho povrchovo aktívneho činidla vybraného z alkoxylovaneho ricínového oleja,alkoxylovaného hydrogénovaného ricínového oleja a esteru mastných kyselín alkoxylovaného hydrogenovaného ricínovaného oleja (ktorý je tu nazývaný ako súčasné neiónogénne povrchovo aktívne činidlo).To znamená, že predkladaný vynález opisuje prostriedok na hubenie Škodcov obsahujúci pyriproxyfén, hydrofóbne organické rozpúšťadlo schopné rozpúšťať 0,1 hmotnostný násobok pyriproxyfenu pri 0 °C, polyvinylalkohol, súčasne neiónogénne povrchovo aktívne ćinidlo a vodu, kde hmotnostný pomerPesticídny prostriedok podľa predkladaného vynálezu obvykle vykazuje formu. EW prípravku (émulzia, olej vo vode), vykazuje výbornú stabilitu pri príprave a očakáva sa, že pesticíd má stabilne funkčné charakteristiky dokonca po dlhodobomPyriproxyfén používaný podľa predkladaného vynálezu sa vyrába napriklad spôsobom opísaným v dokumente US č. 4 751 225.Okrem toho sa može tiež použiť bežne dostupný produkt pyriproxyfénu.Hydrofóbne organické rozpúšťadlo schopné rozpustiť 0,1 hmotnostný násobok pyriproxyfénu pri O °C používané podľa vynálezu (tu uvedené ako prítomné hydrofóbne organické rozpúšťadlo) znamená hydrofóbne organické rozpúšťadlo, ktoré poskytuje stabilne a homogénne roztok dokonca aj V prípade, keď bola zmiešaná, zahrievaná, ak to bolo potrebné, a rozpustená zmes jedného hmotnostného dielu súčasného hydrofóbneho organického rozpúšťadla a 0,1 hmotnostného dielu pyriproxyfénu,potom sa roztok ochladil na teplotu O °C. Súčasné hydrofóbne organické rozpúšťadlo vykazuje s výhodou vo vode pri teplote 20 °C rozpustnosť 100 ppm alebo nižšiu.Príklady súčasného hydrofóbneho organického rozpúšťadla používaného podľa. predkladaného vynálezu zahŕňajú uhľovodíkové rozpúšťadlo založené na benzéne, ako je toluén, xylén,tetrametylbenzén, 1,1-difenylmetán, difenyletán, 1,1 ditolyletán, 1-fenyl-1-xy-lyletán, l-fenyl-l-(etylfenyl)etán, lxylyl-l-(a-metylbenzyl-fenyl)etán a bis(d-metylbenzyl)xylén uhľovodíkové rozpúšťadlo založené na naftaléne, ako je metylnaftalén, dimetylnaftalén a dimetylizopropylnaftalén rozpúšťadlo založené na aromatickom estere, ako je fenylacetát,benzylacetát, tolylacetát, 4-fenyl-butylacetát, metylbenzoát,etylbenzoát, propylbenzoát, butylbenzoat a izoamylbenzoát rozpúšťadlo založené na alifatickom estery, ako jePodľa predkladaného vynálezu sa s Výhodou využívajú uhľovodíkové rozpúšťadlá založené na benzéne a naftaléne.Súčasné hydrofóbne organické rozpúšťadlo používané podľa Vynálezu zahŕňa V texte opísané jediné organické rozpúšťadlo alebo zmes V texte opísaných organických rozpúšťadiel.Ako súčasné hydrofóbne organické rozpúšťadlo, pokiaľ je to V súlade s predkladaným vynálezom, je možné použiť bežne dostupné organické rozpúšťadlo. Príklady organického rozpúšťadla, ktoré je bežne dostupné, zahŕňajú Hisol SAS-296(zmes 1-fenyl-1-xylyletánu a 1 fenyl-1-etylfenyletánu, produkt Vyrába Nippon Oil Co., Ltd.), Hisol SAS-LH (produkt Vyrába Nippon Oil Co., Ltd.), Kaktusové rozpúšťadlo HP-MN (80 metylnaftalénu, produkt Vyrába Japan Energy Corporation,Kaktusové rozpúšťadlo HP-DMN (80 dimetylnaftalénu, produkt vyrába Japan Energy Corporation), Kaktusové rozpúšťadlo P-180(zmes metylnaftalénu a dimetylnaftalénu, produkt Vyrába Japan Energy Corporation), Kaktusové rozpúšťadlo P-200 (zmes metylnaftalénu a udimetylnaftalénu, produkt vyrába Japan Energy Corporation), Kaktusové rozpúšťadlo P-220 (zmes metylnaftalénu a dimetylneftalénu, produkt vyrába Japan Energy Corporation),Kaktusové rozpúšťadlo PAD-1 (dimetylmonoizopropylnaftalén,produkt patrí Japan Energy Corporation), Solvesso 200(aromatické uhľovodíky, produkt patrí firme ExxonMobil ChemicalCorporation), Swazol 100 (toluén, produkt patrí Maruzen Patroleum Inc.) a Swazol 200 (xylén, produkt patrí Maruzen Petroleum Inc.). Okrem toho, tieto organické rozpúšťadlá, ktorésú bežne dostupné, sa môžu použiť ako zmes.Obsahové množstvo súčasného hydrofóbneho organického rozpúšťadla podľa vynálezu sa môže presne stanoviť V závislosti na jednoduchosti výroby prostriedku podľa vynálezu, účelu použitia prostriedku podľa Vynálezu a podobne, obvykle jerozpúšťadlo obsiahnuté V prostriedku podľa vynálezu V rozsahu 5Polyvinylalkohol používaný podľa vynálezu znamená polymérnu látku, ktorú je možné získať zmydeľňovaním polyvinylacetátu získaného polymerizáciou Vinylacetátu zásadou, kyselinou alebo amoniakom. Pokiaľ ide o polyvinylalkohol, jeho fyzikálne Vlastnosti sa menia V závislosti na jeho stupni polymerizácie a stupni zmydeľnenia. Je výhodné podľa vynálezu, že V prípade polyvinylalkoholu je Viskozita 4 (hmotnostné percentá) vodného roztoku V rozsahu 1 až 70 mPa pri teplote 20 °C a jeho stupeň zmydeľnenia je V rozsahu 70 až 100 (molárne percentá). výhodnejšie je, aby V prípade polyvinylalkoholu Viskozita 4 vodného roztoku (hmotnostné percentá) pri teplote 20 °C bola 40 mPa.s a menej a jeho stupeň zmydeľnenia je 90 (molárne percentá) alebo menej. Ako polyvinylalkohol sa podľa vynálezu môže použiť bežne dostupný produkt. Príklady takéhoto polyvinylalkoholu zahŕňajú GOHSENOL GL-05 (produkt Vyrába Nippon Synthetic Chemical Industry, Co., Ltd.), GOHSENOL GL-03 (produkt Vyrába Nippon Synthetic Chemical Industry, Co., Ltd.) a GOHSENOL KL-05 (produkt vyrába Nippon Synthetic Chemical Industry, Co., Ltd.). Obsah polyvinylalkoholu V prostriedku podľa predkladanéhovynálezu je obvykle V rozsahu 0,5 až 4 hmotnostné percentá, a s Výhodou V rozsahu l až 3 hmotnostné percentá.Alkoxylovaný ricínový olej V súčasnom neiónogénnom povrchovo aktívnom činidle používaný podľa predkladaneho vynálezu je látka, ktorá sa získala uskutoćnením adičnej polymerizácie alkénoxidu, ktorý obsahuje 2 až 4 atómy uhlíka (napríklad etylenoxid, propylénoxid), na ricínový olej V prítomnosti zásady. Príklady zahŕňajú etoxylovaný ricínový olej, kde sa uskutočňuje adičná polymerizácia etylénoxidu na ricínový olej a etoxylovaný propoxylovaný ricínový olej, kde sa uskutočňuje náhodná alebo bloková polymerizácia etylenoxidu a propylénoxiduna ricínový olej. Alkoxylovaný hydroqenovaný ricínový olej je

MPK / Značky

MPK: A01N 25/04, A01P 7/04, A01N 25/30, A01N 43/34

Značky: obsahujúci, prostriedok, pyriproxyfén, pesticídny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e2844-pesticidny-prostriedok-obsahujuci-pyriproxyfen.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pesticídny prostriedok obsahujúci pyriproxyfén</a>

Podobne patenty