Upevňovacia súčasť absorpčných výrobkov

Číslo patentu: 281223

Dátum: 07.12.1994

Autor: Goulait David Joseph Kenneth

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Upevňovacia súčasť obsahuje doplnkový upínací háčikový komponent (24), pozostávajúci z jednotlivých upínacích háčikov (28) so zaoblenými hlavami (38), a tiež mnohovrstvový vnútorný komponent (22), ktorý je v zábere s doplnkovým upínacím háčikovým komponentom (24). Vnútorný komponent (22) obsahuje spletené pásmo (30) z prvého textilného materiálu s plošnou hmotnosťou 8,5 až 18 g/m2, z vlákien s jemnosťou 2 až 6 denierov, ďalej medzerové pásmo (32) z druhého textilného materiálu s plošnou hmotnosťou 8,5 až 36 g/m2, z vlákien s jemnosťou 2 až 15 denierov a zadné pásmo (34), priliehajúce k medzerovému pásmu (32), pričom spletené pásmo (30) a medzerové pásmo (32) sú umiestnené na sebe a medzerové pásmo (32) je spojené so zadným pásmom (34).

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka upevňovacej súčasti pre mechanický rozpojiteľný spojovací prostriedok, ktorý sa prednostne používa na opakovane upínanie absorpčných výrobkov na telo nositeľa.Rozpojiteľnć spojovacie prostriedky háčikového a slučkového typu sú bežne používané napríklad v oblečení,pri predmetoch na jedno použitie a pri rozmanitých ďalších prípadoch, ako sú bezpečnostné pásy a pod. Tieto prostriedky sú používané na vytvorenie rozpojiteľnej väzby medzi dvoma alebo viacerými predmetmi alebo medzi niekoľkými plochami toho istého predmetu. V iných aplikáciách sú tieto rozpojiteľne prostriedky nahradené konvenčnými prackami, zipsami, gombíkmi, chňapkami, remeňovými spojovadlami a šitím.Tento typ mechanického spojovadla bežný pre široké použitie, využívajúci mechanický prostriedok na vytvorenie rozpojiteľnej väzby, je predávaný a známy pod názvom VELCRO. Uvedené spojovadlá sú opísané v patentoch US 2 717 437, US 3 009 235, US 3 266113, US 3 550 837, US 4 169 303, US 4 984 939.Spojovadlá Velcro používajú dva komponenty, prítlačné komponenty a vnútomé, teda opomé komponenty. Prítlačnć komponenty a vnútomé komponenty sú označované v uvedenom poradi ako háčikové a slučkove komponenty. Háčikové komponenty pozostávajú z tkaniny, ktorá obsahuje množstvo pružných, prekrytých háčikovo vytvorených elementov. Vnútomý komponent spojovacieho prostriedku obsahuje tkaninu, ktorá obsahuje množstvo prikrytých slučiek. Ak sú háčikové a slučkovć komponenty pritlačenć k sebe, spojovací prostriedok sa uzavrie a háčiky sa zapletú do slučiek a vytvoria sa väzby medzi háčikrni a slučkami. Pokial sú tieto väzby vytvorené, nebudú komponenty vo všeobecnosti pri normálnych podmienkach rozpojené. Toto je preto, že je veľmi obtiažne oddeliť komponenty snahou,rozpojiť všetky háčiky súčasne. Ked je však proti komponentom použitá pozvoľna odtrhávacia sila, môže byť rozpojenie ľahko zefektívnené. Pôsobením odtrhávacej sily budú všetky háčiky ľahko otvorené, aby sa uvoľnili zo slučiek, pretože sú z pružného materiálu.Tento typ spojovacieho prostriedku bol považovaný za obzvlášť užitočný pre predmety na jedno použitie, ako sú kusy odevu na jedno použitie, plienky, obaly, kartóny a pod. Takéto spojovacie prostriedky poskytujú bezpečné uzatváracie prostriedky. Ale použitie existujúcich spojovacích prostriedkov tohto typu pre predmety na jedno použitie je limitované v dôsledku skutočnosti, že takéto spojovacie prostriedky sú relatívne nákladné. Hlavnou príčinou toho,že takéto spojovacie prostriedky sú nákladné je, že majú vysoké výrobné náklady. Tieto výrobné prostriedky sú spojené s oboma komponentrni, háčikovým i slučkovým,týchto prostriedkov.Konvenčné háčikové a slučkové komponenty sú tvorené typicky vyrobením tkaniny s mnoütvom slučiek, vystupujúcich von zo zadnej časti. Slučky môžu byť uskutočnené tkaním základnej tkaniny, obsahujúcej doplnkové vlákna,že tvorí slučky alebo zapletením slučiek do tkaniny. V iných háčikových a slučkových komponentoeh môžu byť slučky vytvorené procesrni plisovania alebo skaderenia. Háčikové komponenty takého spojovacieho prostriedku sú typicky vytvorené následným ustrihnutím slučiek. Strihane slučky slúžia ako háčikové komponenty.Tieto procesy produkujú vo všeobecnosti nákladné háčikové a slučkové spojovacie materiály, pretože sú relativne pomalé. Háčikové a slučkové komponenty takých spojovacích prostriedkov sú tiež obvykle vyrobene z toho istého relatívne drahćho materiálu. Tento materiál je relatívne vo všeobecnosti veľmi nákladný pre háčikový komponent,pretože materiál použitý v háčikovom komponente musí byť pružný tak, aby sa háčiky mohli rozpojovať zo slučkového komponentu, ked je prostriedok otváraný. Konvenčnć slučkové spojovacie materiály sú vo všeobecnosti vyrobené celkom zo samostatného materiálu. Tento materiál je relatívne drahý v dôsledku toho, že takýto materiál musi byť dosť pevný, aby držal zaberané háčiky, ked je vystavený silám pôsobiacim na spojovací prostriedok.Bolo uskutočnených niekoľko pokusov na vyrobenie altematívneho typu vnútomých komponentov pre spojovacie prostriedky. Ale takého pokusy majú všeobecne dokázaný rad nevýhod.Jeden taký pokus je opísaný v patente US 3 708 833 vydanom Ribichovi a kol. 9. mája 1973. Ribich a kol. zverejňuje rozpojiteľný spojovací prostriedok, ktorý má vnútomý komponent, ktorý obsahuje sieťovanú uretánovú penu, zaistenú k zadnej vrstve. Vnútomý komponent, zverejnený v patente Ribicha a kol. má nevýhody, že peny nemajú typicky dosť otvorov na preniknutie háčikov konvenčného háčikovćho komponentu. Sieťovaná pena nemá takisto dostatočnú pevnosť, aby také háčiky držala, ak je spojovací prostriedok namáhaný. Ďalej výroba sieťovanej peny je relatívne nákladným procesom.Patent US 3 905 071 vydaný Brumikovi 16. septembra 1975 zverejňuje lisovaný samoprichytný prostriedok press-through self-gripping. Prostriedok opísaný v Brurnlikovom patente sa nezdá byť vhodným na použitie v rozpojiteľnom spojovacom prostriedku, ktorý využíva konvenčné upínacie háčikové komponenty s pružnými háčikmi. Spojovací prostriedok, zverejnený v Brumlikovom patente je uvažovaný na použitie na spojenie jednej alebo väčšieho počtu vrstiev materiálu medzi zvierajůcim členom a prijímacím členom. Zvíerajúci člen v Brumlikovom patente má pevné a nepoddajne ihlovo tvarované prvky pre zvierztjúce členy. Tieto ihlám podobné prvky sú zvlášť nevhodné pre použitie v spojovacích prostriedkoch pre absorpčné predmety na jedno použitie. Zverejnenie Brumlikovho patentu sa teda zdá, že je obmedzené na prostriedky,ktoré používajú zvierajúce prvky, prispôsobené na preniknutie a prechádzame cez niekoľko vrstiev materiálu a usadenie vo vnútomej stene prijímacieho členaPreto je pre predmety na jedno použitie potrebný nízkonákladový spojovací prostriedok. Obzvášť je nutnosť vytvoriť take nízkonákladové spojovacie prostriedky, ktoré sú do určitej miery porovnateľné s nákladnejšimi komerčne dosiahnuteľnými spojovacími prostriedkami.Predmetom predloženého vynálezu je vytvoriť zlepšený nízkonákladový Vnútomý komponent pre spojovací prostriedok so známymi háčikovými komponentmi s individuálnymi pružnými háčikmi.Vnútorný komponent rozpojiteľného spojovacieho prostriedku obsahuje doplnkový upínací háčikový komponent, pozostávajúci zjednotlivých upínacich háčikov so zaobalenými hlavami, kde háčiky vyčnievajú zo základne. Vnútomý komponent obsahuje spletené pásmo z prvého textilného materiálu s plošnou hmotnosťou 8,5 až 18 g/mz,z vlákien s jemnosťou 2 až 6 denierov, ďalej medzerovépásmo z druhého textilného materiálu s plošnou hmotnosťou 8,5 až 36 g/mz, z vlákien s jemnosťou 2 až 15 denierov a zadné pásmo priliehajúce k medzerovému pásmo, pričom spletené pásmo a medzerové pásmo sú umiestnené na sebe a medzerové pásmo je spojené so zadným pásmom. Textilný materiál spleteného pásma je netkaná textília zložená z orientovaných vlákien, ktoré sú najmä usporiadané v jednom smere, pričom textilný materiál druhej vrstvy je netkaná textília zložená z náhodne usporiadaných vlákien s dlžkou l až 13 cm, skaderených s početnosťou aspoň 4 oblúčky/cm, pričom zadné pásmo je tvorené fóliou a prvý a dmhý textilný materiál má celkovú plošnú hmotnosť 18 až 42 g/mz. Mnohovrstvový vnútomý komponent je pripevnený k zadnému pásmu, a obsahuje spletené pásmo, tvoriace spojovaciu vrstvu pre záber a mechanické spojenie aspoň s časťou upínacich háčikov doplnkového háčikového komponentu, pričom spletené pásmo je zložené z prvého materiálu, aspoň z jedného typu vlákien, a je V ňom vytvorené množstvo otvorov na upínacie háčiky a ďalej obsahuje medzerové pásmo, tvoriace voľný priestor aspoň pre časť upínacích háčikov po ich preniknuti spleteným pásmom. Medzerové pásmo je zložené z druhého materiálu. Spletené pásmo a medzerové pásmo sú pripojené k zadnému pásmu,pričom medzerové pásmo je medzi spleteným pásmom a zadným pásmom. Spletené pásmo, tvoriace spojovaciu vrstvu, je zložené z prvého materiálu, vybraného zo skupiny obsahujúcej netkanú textíliu s vláknarni, tkanú textíliu zloženú z nití, medzi ktorými sú vytvorené medzery, sieťovinu, perforovanú fóliu s otvormi, a penu s medzerarni. Medzerové pásmo, tvoriace voľný priestor, je zložené z druhého materiálu, vybraného zo skupiny obsahujúcej aspoň jednu netkanú textíliu, aspoň jednu vrstvu z tkanej textílie, aspoň jednu vrstvu sieťoviny, mnoho voľných častíc. Zadné pásmo je zložené z materiálu pozostávajúceho zo skupiny obsahujúcej netkanú textiliu a tkanú textíliu.Mnohovrstvový vnútomý komponent a upínací háčikový spojovací komponent podľa predloženého vynálezu poskytujú bezpečný spojovací prostriedok, ktorý bude odolávat silám, ktorými je pri používaní namáhaný.Mnohovrstvovú súčasť je možné používať pri predmetoch na jedno použitie.Predložený vynález sa týka spojovacieho prostriedku,ktorý má háčikový spojovací komponent a vnútomý komponent. Vnútomý komponent zahŕňa mnohovrstvový vnútomý komponent predloženého vynálezu. Háčikový spojovací komponent obsahuje háčikový komponent, ktorý má záldadňu a množstvo individuálnych háčikov vytiahnutých zo základovej plochy. Mnohovrstvový vnútorný komponent a upínací háčikový spojovací komponent poskytujú bezpečný spojovací prostriedok, ktorý bude odolávať silám,ktorýmje pri použití vystavený.Predložený vynález sa takisto týka predmetov na jedno použitie, podrobnejšie plienok, ktoré majú takýto zlepšený spojovací prostriedok.Prehľad obrázkov na výkresochZatial čo špecifikácia je uzatvorená v nárokoch, ktore hlavne poukazujú a jasne defmujú predmet vynálezu, predpokladá sa, že bude vynález lepšie pochopený z nasledujúceho opisu V spojení so sprievodnými výkresmi, kde znázorňuje obr. l perspektívny pohľad na rozpojiteľný spojovací prostriedok predloženého vynálezu,obr. 2 čiastočne pohľad v reze na pôdorys mnohovrstvového vnútomého komponentu predloženého vynálezu, kde jeznázornená použitie plienky na jedno použitie s páskovým spojovacím systémom, pričomje znázomená iba časťobr. 3 bočný pohľad na spojovací prostriedok, znázomený na obr. l, obr. 3 A pôdorys individuálneho háčika háčikového komponentu, obr. 3 B bočný pohľad na háčik, znázomený na obr. 3 A, obr. 4 A a 4 B bočný pohľad a čiastočne pohľad v reze pôdorysu altemativneho uskutočnenia vnútomého komponentu predloženého vynálezu, v ktorých priemer vlákien v spletenom pásme je taký istý ako V medzerovom vlákne, obr. 4 C bočný pohľad na vnútomý komponent, znázomený na obr. 4 A a 4 B, ktoré znázorňujú viazanie medzi pásmami takého istého mieme menšieho schematického tvaru, obr. 5 zjednodušene schematické bokorysy altematívneho uskutočnenia mnohovrstvového vnútomého komponentu predloženého vynálezu, v ktorom je spleteným pásmom tkanina, obr. 6 a 7 zjednodušene schematické bokorysy altematívneho uskutočnenia mnohovrstvového vnútomého komponentu, kde medzerové pásmo obsahuje materiál, podobným voľným peletám, obr. 8 a 9 bokorysy altematívnych uskutočnení mnohovrstvového vnútomého komponentu, kde medzerové pásmo obsahuje sieť väzieb viazaných k priľahlým vrstvám, pri teple a tlaku, obr. 10 a ll bokorysy altematívnych uskutočnení mnohovrstvového vnútomého komponentu, kde medzerové pásmo obsahuje sieť naviazanú k priľahlým vrstvám pomocou adhezív, obr. 12 až 17 bokorysy altematívnych uskutočnení mnohovrstvového vnútomého komponentu, ktoré sú uskutočnené pomocou vrstvenia materiálov a potom preloženim laminátu na ich vrchu, obr. 18 až 23 bokorysy alternatívnych uskutočnení mnohovrstvového komponentu, v ktorých je použitý rovnaký typ materiálu pre obe pásma, a to tak pre spletené, ako pre zadné pásmo, obr. 24 čiastočne pohľad v reze na pôdorys plienky na jedno použitie, ktorá obsahuje spojovací prostriedok predloženého vynálezu, obr. 25 schematický bokorys altematívneho procesu výroby mnohovrstvového vnútomého komponentu predloženého vynálezu, obr. 26 schematický bokorys altematívneho procesu výroby mnohovrstvového vnútomého komponentu, znázomenom na obr. 12 až 17, obr. 27 voliteľné prostriedky na prekladanie tkaniny mater riálu, aby sa vytvoril vnútomý komponent, znázomený na obr. 12 až 17, obr. 28 schematický čelný pohľad na jeden typ vzorovaného valca, ktorý môže byť použitý V procesoch znázomených na obr. 25 až 26, kde rozmery vzorov sú značne zväčšené na účely znázornenia.l. Súhmné charakteristické parametre rozpojiteľného spojovacieho prostriedkuPrednostné uskutočnenie rozpojiteľného spojovacieho prostriedku predloženého vynálezu, spojovací prostriedok 20 je znázornený na obr. l.Spojovací prostriedok 20 obsahuje mnohovrstvový vnútomý komponent 22 predloženého vynálezu a upínací háčikový komponent 24.Prítlačná časť prostriedku, háčikový spojovací komponent, jednoducho háčikový komponent 24, obsahuje základňu 26, ktorá má prvú plochu 27 a druhú plochu 29. Základňa 26 obsahuje množstvo vzpriamených záberových prvkov alebo háčikov 28 vystupujúcich z prvej plochy 27. Háčiky 28 majú hlavy 38. Hlavy 38 sú na vrchu kmeňov alebo driekov 40, ktoré sú vytiahnuté z prvej plochy 27.Vnútomá časť prostriedkov, mnohovrstvový vnútorný komponent, jednoducho vnútomý komponent 22, predloženého vynálezu, prijíma a zaberá háčiky 28 háčikovćho komponentu 24. Vnútomý komponent 22, znázomený na obr. l, má prvú, navonok čelnú plochu 31 a druhú, vnútri ležíacu plochu 33.Vnútorný komponent 22 obsahuje tri vrstvy alebo pásma prvú vrstvu alebo pásmo, spletené pásmo 30, druhú vrstvu alebo pásmo, medzerové pásmo 32, a zadné pásmo 34. Spletené pásmo 30 obsahuje nmožstvo štruktúmych prvkov, ako vláknité prvky, jednoducho vlákna 36. Vlákna 36 zapletajú háčiky 28 háčikového komponentu 24. Medzerové pásmo 32 oddeľuje spletené pásmo 30 od zadného pásma 34, zadné pásmo 34 vytvára základňu pre iné pásma. Usporiadanie rozdielnych pásiem vnútomého komponentu 22 je mazomené na obr. l. Spletené pásmo 30 je umiestnené na homej strane medzerového pásma 32 a zadného pásma 34. Spletene pásmo 30 je časť vnútomého komponentu 22, ktorá vo všeobecnosti lemuje zvonku, aby vytvorila prvú plochu 31 vnútomého komponentu 22. Takto je spletene pásmo 30 vytvorené tak, že bude k dispozícii, aby zaberalo háčiky 28 hačikového komponentu 24. Medzerové pásmo 32 je umiestnené medzi spleteným pásmom 30 a zadným pásmom 34. Zadné pásmo 34 je orientované tak, že bude priliehať a pripojené k časti predmetu, ku ktorému je vnútomý komponent 22 pripojený.Spojovací prostriedok 20 predloženého vynálezu funguje nasledujúcim spôsobom Spojovací prostriedok je uzavretý, ked sú vnútomý komponent 22 a háčikový komponent 24 stlačené plocha k ploche proti sebe navzájom. Ked sa to stane, háčiky 28 sú zaberané štruktúmymi prvkami vnútomého komponentu alebo špecifickejšie vláknami 36 spleteného pásma 30 Medzerové pásmo 32 vytvára priestor pre háčiky 28, najmä hlavy háčikov 38, aby boli v zábere, ked je spojovací prostriedok uzavretý. Zadné pásmo 34 poskytuje podpomú základňu pre iné pásma a vrstvy. Háčikmi 28 mechanicky zabranými alebo zaháčkovanýmí do vlákien 36, ako je znázornená v časti spojovacieho prostriedku 20 na prvej strane obr. l, odoláva spojenie medzi prltlačnou a vnútomým komponentom silám, ktoré sa môžu prejaviť na spojovacom prostriedku 20.Spojovací prostriedok 20 je otvorený odtrhnutím háčikového komponentu 24 od vnútomého komponentu 22 alebo odtrhnutím vnútomého komponentu 22 od háčikového komponentu 24. Ak majú háčikové komponenty 24 pružné háčiky, môže odtrhávanie spôsobiť, že háčiky majú sklon uvoľniť sa z mechanického spletenia s vláknami 36 spleteného pásma 30. V inom prípade, najmä ak sú háčiky 28 relatívne neflexibilné, môžu sa vysunúť prerušením vlákien 36 vnútomého komponentu 22. V ďalšom pripade sú háčiky 28 vysunuté a háčikový komponent je kompletne oddelené od vnútomého komponentu 22. Spojovací prostriedok je schopný byť rozpojený uvedeným spôsobom.Komponenty rozpojiteľného spojovacieho prostriedku 20 sú podrobnejšie diskutované v nasledujúcich odsekoch tohto opisu. Mnohovrstvový vnútomý komponent 22 predloženého vynálezu je diskutovaný v kapitole 2. Háčikový komponent 24 je diskutovaný v kapitole 3. Kapitola 4 uvádza príklad použitia rozpojiteľného spojovacieho prostriedku 20.Mnohovrstvový vnútomý komponent 22, znázomený na obr. l až 3, je jedno prednostné uskutočnenie vnútomého komponentu 22 rozpojiteľného spojovacieho prostriedku 20 predloženého vynálezu.Niekoľko altemativnych uskutočnení je znázomených na obrázkoch l až 3. Malo by sa rozumieť, že pásma vnútomého komponentu 22 sú na väčšine obrázkov pre jednoduchosť všeobecne znázomené v schematickej podobe. Konfigurácia pásiem a viazanie medzi pásmami vnútomého komponentu 22, ktoré znázorňuje obr. 4 C, sa bližšie podobá konfigurácii V skutočnom produkte.Najskôr sú uvedené deñnície niektorých pojmov, aby pomohli čitateľovi pochopiť predložený vynález.Pojem nmohovrstvová vrstva je uvažovaný pre zahrnutie štruktúr, ktoré sú obsiahnuté v podložkách usporiadaných vo mnohovrstvových pásmach, ako usporiadané v násobných vrstvách, prednostné sú tieto násobnć pásma všeobecne paralelné pásma. Pojem mnohovrstvový ako je tu použitý, môže byť preto synonymom s pojmom viaczónový. Pojem vrstva môže byť synonymom s pojmom pásmo.Preto môže byť vnútomý komponent, ktorý obsahuje pásmo uvoľneného materiálu uloženého medzi vrstvami,požadovaný ako mnohovrstvový vnútomý komponent. né usporiadania pásiem a vrstiev sú tiež v rámci rozsahu vynálezu. Vrstvy, pokiaľ sú tu nazývané, môžu teda obsahovať prúžky materiálu voľné alebo viazané častice alebo vlákna, vrstvy vrstveného materiálu alebo iné kombinácie takých materiálov, ako niekoľko vrstiev alebo tkanin opísaněho typu. Pojem mnohovrstvový nie je obmedzený len na štruktúry, ktoré majú komponenty, ktore sú v tvare vrstiev alebo povlakov materiálu.Pojem všeobecne paralelné je použitý na opis usporiadania pásiem vnútomćho komponentu 22. Pojem všeobecne paralelné ako je tu použitý v kontexte, je uvažovaný na začlenenie nielen usporiadania vrstiev alebo pásiem,ktoré sú rovné a paralelné, ale tiež usporiadania, ktoré boli pôvodne rovné a paralelné pred viazaním a po viazaní usporiadania v tvare znázomenom na obr. 4 C.Pojem slučkový komponent, ako je tu použitý, pokiaľ ide o časť háčikovćho a slučkového typu spojovacieho prostriedku, ktorá je určená na zaberanie háčikov upínacieho háčikového komponentu. Mnohovrstvový vnútomý komponent 22 predloženého vynálezu, by mohol byť uvažovaný ako náhrada za slučkový komponent. Vo všeobecnosti však mnohovrstvový vnútomý komponent nevyžaduje, aby slučky materiálu boli špecificky tvarované, aby zaberali háčiky upínacieho háčikového komponentu. Typicky, individuálne štruktúme prvky, t. j. vlákna 36 tkaného alebo netkaného materiálu, ktoré vytvárajú spletené pásmo 30, budú slúžiť na zaberanie háčikov 28, aj keby neboli tieto štruktúme prvky nevyhnutne zaháčkované v tvare slučiek.Mnohovrstvový vnútorný komponent 22 nevyžaduje formáciu slučiek materiálu, ktorá vystupuje von zo zadnej časti. Na účel predloženého vynálezu môže byť vnútomý komponent 22 uvažovaný bez slučiek.Pojem slučka ako je tu použitý, pokiaľ ide o vláknitý materiál, ktorýje zakrivený alebo zdvojený, aby vytvoril uzavretú krivku, do ktorej môže byť háčik uastrčený, tiež zahmuje materiály vytvorené procesom, v ktorom sú vláknité materiály spracované individuálne alebo hromadne, aby vytvorili slučky, bez ohľadu na to, či sú vlákna formované do uzavretej alebo čiastočne otvorenej krivky. Pojem slučka, ako je tu použitý, však nezahrnuje vláknitć ele SK 281223 B 6menty umiestnené vnútri tkaniny alebo látky, ktoré nie sú spracované oddelene.Mnohovrstvový vnútomý komponent 22 pracuje na princípe, ktorý mberá háčiky háčikovćho komponentu a zahmuje niekoľko samostatných ñrnkcií. Tieto funkcie sa týkajú zapletenia háčikov a poskytnutia priestoru pre prispôsobenie háčikov upínacieho háčikového komponentu 24 po ich zapletení. Otvorený priestor medzi štruktúmymi prvkami vnútomeho komponentu 22 je tu opisaný takto,prostriedky, ktoré vnútomý komponent má, alebo je schopný poskytnúť veľký počet otvorov medzi svojimi štruktúrnymi prvkami.Mnohovrstvový vnútomý komponent 22 obsahuje pásma a každé z pásiem má charakteristické vlasmosti upravené na vykonávanie aspoň jednej z funkcii prijímania, zaberania a držania háčikov upínacieho háčikového komponentu.Individuálne vlákna materiálu, ktoré tvoria vrstvy, vo všeobecnosti poskytujú vnútomý komponent 22 s vonkajšou plochou 31, ktorá je relatívne plochá, planáma alebo rovná, v porovnaní s plochami konvenčných slučkových komponentov, ktoré majú veľa slučiek materiálu vytiahnutých von z materiálu zadnej vrstvy. Pojem rovínnýĺ ktorý je tu použitý, nie je však obmedzený len na tie plochy, ktoré ležia v jednotlivej relativne rovnej rovine, ako je znázornenć na obr. 1 až 3, platí rovnako dobre na tie plochy, ktoré sú mačne zakrivenć, ako je znázomenć na obr. 4 C.Mnohovrstvový vnútomý komponent by mal mať dostatočne otvorený priestor medzi štruktúmymi prvkami, ktoré obsahujú v sebe tak spletené pásmo 30, ako i medzerové pásmo 32. Pojem šnuktúme prvky, ako je tu použitý, sa týka individuálnych vlákien, priadzí, nití, voľných častíc a podobne, ktore môžu obsahovať tkaniny, textílie, sieťovinu a podobne, ktoré vytvárajú tieto respektivne pásma. Alternatívne alebo dodatočne by mali byt tieto štruktúme prvky schopné roztiahnuť sa alebo iným spôsobom sa pohybovať,aby sa vytvoril voľný priestor potrebný na prispôsobenie háčikov 28 upínacieho háčikového komponentu 24.Materiály, ktoré obsahujú pásma vnútomého komponentu 22 môžu byť opísane ako schopne poskytnúť iste množstvo voľného priestoru medzi svojimi štruktúmymi prvkami. Táto terminológía je uvažovaná pre mhmutie materiálov, ktoré majú pôvodne špecitikovaný otvorený priestor a tieto materiály poskytujú taký otvorený priestor v oboch týchto spôsoboch. Pohyb štruktúmych prvkov pre poskytnutie otvoreného priestoru je zrejmý najmä v prípade MCÓZEIOVČÍIO pásma 32.Medzerovć pásmo 32 môže byť zložené napríklad z voľných častíc, ktore sú na začiatku vo vzájomnom kontakte. V dôsledku toho môžu byť niektore časti medzerového pásma, ktoré majú v podstate medzi časticami neotvorený priestor. Tieto voľné častice by mali byť schopne roztiahnuť sa od seba, byť tlačené dolu smerom k zadnému pásmu 34 alebo k substrátu, alebo sa inak pohybovať, aby sa vytvoril voľný priestor, potrebný na prispôsobenie háčikov 28 háčikového komponentu 24. Otvorený priestor medzi štruktúmymi prvkami vnútomćho komponentu 22 je tu opisaný ako prostriedky, ktoré vnútomý komponent má, alebo je schopný poskytnúť veľký počet otvorov medzi svojimi štruktúmymi prvkami.Vnútomý komponent 22 by mal dovoľovať háčikom 28 upínacieho háčikovćho komponentu 24, aby ľahko vstupovali medzi otvory, medzery alebo škáry medzi vlálmami alebo ich štruktúmymi prvkami, ktoré obsahuje spletená vrstva 30 a medzerové pásmo 32. Háčiky 28 by mali byť schopné vstupovať bez preniknutia týmito vláknami alebo ich štruktúmymi elementmí. Háčiky 28 by mali byť schop né vstúpiť a ak je to nutné, roztiahnuť tieto vlákna alebo ich štmktúme prvky od seba. Toto by však malo vyžadovať aplikáciu relatívne malej sily, ak nejakáje, t. j. v porovnaní k použitému tlaku na prostriedok, takému, ako je opisaný vo uvedenom Brumlikovom patente.Ak je vnútomý komponent 22 uskutočnený s priestorom medzi svojimi štmktúmymi elementmi, bude fungovať s konvenčne dostupnými háčikovými materiálmi. Vnútorný komponent 22 však nie je obmedzený na použitie s konvenčnýrni háčikovými elementmi, ktoré majú flexibilne pružne háčiky. Môže byť tiež použitý s háčikovými materiálmi, ktoré majú lacnejšie, krehkejšie háčiky. Vnútomý komponent 22 je obzvlášť tak isto dobre vhodný na použitie s háčikovými komponentmi, ktoré majú háčiky vo všeobecnosti s guľatými alebo tupými hlavami. Toto nevyžaduje, aby boli použité špeciálne vzpriamenć, ostré háčiky. Je však možné, aby boli s vnútomým komponentom použite špicatć háčiky.Takto, ak je uvedený vnútomý komponent 22 predloženého vynálezu schopný zaberať háčikove komponenty s iným typom háčikov, môžu byť použité prostriedky, pokiaľ ide o háčikový komponent s istým typom háčikov. Vnútorný komponent 22 však nie je obmedzený na použitie s takým háčikovým komponentom, obvykle môžu byť použité s vnútomým komponentom iné typy háčikových komponentov.Množstvo otvorenćho priestoru medzi štruktúmymi prvkami spleteného pásma 30 a medzeroveho pásma 32 závisí od veľkosti háčikov 28 háčikového komponentu 24. Rozmery rozdielnych častí háčikov 28 jedného typu. sú znázomenć na obr. 3 A a 3 B. Háčik 28, znázomený na obr. 3 A a 3 B má celkovú výšku h a hlavu 38 s určitou dĺžkou,šírkou a výškou, označenými l, w a h v uvedenom poradíHlava háčikov, ako je tu tento pojem použitýasa vzťahuje na časti háčika 28, ktoré vyčnievajú postranneaar lebo radiálne von z kmeňov 40 v jednom alebo viacerých smeroch. Časti tu nebude deliaca čiara medzi miestom, kde kmeň 40 háčika 28 končí alebo kde začína hlava 38 háčika 28. Na účel predloženého vynálezu bude hlava 38 háčika 28 považovaná, že začína v časti 43 kmeňa 40, označenej na obr. 3 B. Toto je časť kmeňa 40, ktorý je umiestnený v tej istej kolmej vzdialenosti od zadného pásma 36 ako najspodnejši bod 45 na hlave 38 háčika 28. Najspodnejši bod 45 je časť hlavy 38, umiestnenej v najmenšej kolmej vzdialenosti od základovej plochy 26 háčikovćho komponentu.Dĺžka I a šírka w háčikovej hlavy 38 sú najdôležitejšie na určenie množstva otvorenćho priestoru, požadovaného medzi štruktúmymi prvkami spletenćho pásma 30 a medzerovćho pásma 32. Špeciñckejšie, množstvo otvoreného priestoru požadovaného medzi štruktúmymi prvkami je všeobecne určené rozmenní mámymi ako projektované pôdorysové rozmery hlavy 38 háčika 28. Táto plocha Ab je reprezentovaná na obr. 3 A. Toto je plocha háčika 28, ktorá bude na začiatku prichádzať do kontaktu s vnútomým komponentom 22 predloženého vynálezu. Takto uskutočnený otvorený priestor medzi štruktúmymi elementarni spleteného pásma 30 a medzeroveho pásma 32 by mal byť bud nepatme väčších rozmerov než projektované pôdorysové rozmery hlavy 38 háčikov 28, alebo by sa mali štruktúrne prvky od seba ľahko roztíahnuť k takým rozmerom. Preto, ked sú použité väčšie háčiky 28, t. j. ked majú háčiky relatívne väčšiu plochu Ak, by mal byť otvorený priestor väčší, než ked sa použijú malé háčiky 28.Ďalej je uvedených niekoľko faktorov, ktoré limitujú množstvo otvorenćho priestoru medzi štruktúmymi prvkami mnohovrstvoveho vnútomćho komponentu 22.

MPK / Značky

MPK: A44B 18/00, A61F 13/15, A61F 13/62

Značky: upevňovacia, absorpčných, súčasť, výrobkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-281223-upevnovacia-sucast-absorpcnych-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevňovacia súčasť absorpčných výrobkov</a>

Podobne patenty