Deriváty bifenylu ako selektívni agonisti gamma RAR receptorov

Číslo patentu: E 8556

Dátum: 28.11.2006

Autori: Thoreau Etienne, Biadatti Thibaud

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka terapeutickeho použitia, najmä v oblasti dermatológie, bifenylových zlúčenin substituovaných aromatickým radikálom, ktoré vykazujú selektívnu aktivitu vočigama podtypu rodiny RAR receptorov.0002 Rodina bifenylových zlúčenín bola opísaná V patentovej prihláške WO 99/10308. Bolo tu opísane použitie týchto zlúčenín najma pri topikálnej a systemickej liečbe dermatologických ochorení spojených s poruchou keratinizácie a oftalmologických0003 Aktivita týchto zlúčenín bola dokázaná najmä pomocou diferenciačných testov na bunkách E 9 odvodených z myšieho embryonálneho teratokarcinómu a pomocou diferenciačných testov0004 Viac-menej, tento spis sa nijako nevenuje prípadnej špecifickej aktivite týchto zlúčenín voči gama podtypu RAR0005 Podtyp gama rodiny RAR receptorov vysoko prevažuje V epiderme, kde predstavuje približne 90 všetkých receptorov(Retinoic acid receptors and binding proteins in human skin,Elder JT, Astrom A, Pettersson U, Tavakkol A, Krust A, Kastner P, Chambon P, Voorhees JJ J Invest Dermatol. 199298 (6 Suppl) 368-418 alebo Retinoic acid receptor expression in human skin keratinocytes and dermal fibroblasts in vitro,Redfern CP, Todd c. J Cell Sci. 1992,-1 o 2 (Pt 1) 113-21), a je to práve interakcia s týmto RAR gama receptorom, ktorá je zodpovedná za účinnost retinoidov V epiderme (Retinoic acid receptor gamma mediates topical retinoid efficacy and irritation in animal models, Chen S, Ostrowski J, Whiting G, Roalsvig T, Hammer L, Currier SJ, Honeyman J, Kwasniewski B, Yu KL, Sterzycki R, et al. J Invest Dermatol. 1995 lO 4(5)779-83).0006 RAR gama receptory sú teda jediným. cieľom pri liečbe patológií na úrovni epidermy, ako napríklad akné alebo psoriázy(lupienky) alebo akejkoľvek inej kožnej patológie liečenejretinoidmi. 0007 Pokiaľ sa použijú zlúčeniny, ktoré majú selektívnu aktivitu voči RAR gama, možno sa tiež vyhnúť niektorýmnežiaducim účinkom spojených s RAR alfa alebo RAR beta.0008 Bolo prekvapujúcim spôsobom doložené, že zlúčeniny podľa vynálezu vykazujú veľmi zaujímavú aktivitu selektivnychagonistov voči gama podtypu rodiny RAR receptorov.0009 Zlúčeniny podľa vynálezu, selektívne agonisty pre podtyp RAR gama, takto umožňujú predchádzať a/alebo liečiť rôzne dermatologické patológie alebo poruchy, pričom sú znížené nežiaduce účinky spravidla vyvolané pôsobenínt látok aktívnychvoči podtypom RAR alfa a beta.0010 Prvým cieľom predloženého vynálezu sú teda zlúčeniny, ktoré môžu byť vyjadrené nasledujúcim všeobecným vzorcomkde R predstavuje vodík alebo hydroxylový radikál, rovnako akosoli zlúčenin vzorca (I).0011 Farmaceutický prijateľná soľ označuje najma soľ alkalického kovu, soľ alkalických zemín, alebo soľ organickeho0012 Podľa uprednostňovanêho spôsobu uskutočnenia sú zlúčeniny vzorca (I) vybrané medzi kyselinou 4-(3-hydroxypropyl)-3-(5,5,8,8-tetrametyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)-bifenyl-4-karboxylovou a kyselinou 4-(2,3-dihydroxypropyl)-3-(5,5,8,8-tetrametyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalen-2-yl)-bifenyl-4 ~0013 Cieľom vynálezu je tiež použitie aspoň jednej zlúčeniny Vzorca (I) na prípravu farmaceutického alebo kozmetického prostriedku určeného na predchádzanie a/alebo liečbu patológií,u ktorých je žiaduca aktivita selektívnych agonistov pre gamapodtyp rodiny RAR receptorov.0014 Všeobecný postup syntézy pri príprave zlúčenín Vzorca (I)je znázornený na Scheme na obrázku l.0015 Použité suroviny a/alebo reakčné zložky sú komerčne dostupne a/alebo môžu byť pripravené pomocout postupov známych0016 Z ďalšieho pohľadu sa predložený vynález týka tiež postupu prípravy opísaných zlúčenín Vzorca (I), ktorý zahŕňai) spojovacia reakcia, výhodne typu Suzukiho reakcia, medzi zlúčeninou Vzorca 1, pripravenou napriklad podľa postupuopisaného v patentovej prihláške WO 99/10308a zlúčeninou Vzorca 2, pripravenou napríklad podľa postupu

MPK / Značky

MPK: C07C 65/17, A61P 17/00, A61P 17/10, A61P 17/06, A61K 31/192

Značky: gamma, receptorov, deriváty, selektivní, bifenylu, agonisti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e8556-derivaty-bifenylu-ako-selektivni-agonisti-gamma-rar-receptorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Deriváty bifenylu ako selektívni agonisti gamma RAR receptorov</a>

Podobne patenty