Postupy a materiály na liečbu stavov spojených s metabolickými ochoreniami

Číslo patentu: E 4339

Dátum: 19.04.2004

Autor: Matalon Reuben

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmet vynálezu sa vo všeobecnosti týka postupov a materiálov na liečbu stavov spojených s metabolickými ochoreniami a predovšetkým postupov a materiálov na liečbu stavov spojených smetabolickými ochoreniami spôsobenými určitými aminokyselinami.0002 Počet stavov, ktoré postihujú ľudí a iné zvieratá, jemožné pripísať ochoreniam v metabolizme určitých aminokyselín. Umnohých týchto stavoch zahŕňa liečba obmedzenie príjmu potravy surčitými aminokyselinami alebo aminokyselín spojených s týmto stavom. Avšak terapie založené na obmedzení potravin vyžadujú poslušnosť pacienta a tiež sa vyžaduje, aby pacient vedel, či určité jedlo obsahuje príslušnú aminokyselinu alebo aminokyseliny spojené s jeho stavom.0003 Napriklad, fenylketonúria (PKU) je hyperaminoacidémia fenylalanínu (Phe) spojená s vrodenou chybou metabolizmu fenylalaninu, mutácia génu kódujúceho fenylalanín-hydroxylázu(PAH), ktorá premenia fenylalanín na tyrozin. V niektorých prípadoch sa vyskytuje prídavný metabolický defekt v syntetickej dráhe bud dihydropteridínu alebo tetrahydrobiopterínu (BH 4),kofaktora PAH, čo ďalej prispieva k hyperfenylalaninémii (HPA). Zatiaľ čo je normálna úroveň Phe v plazme približne 0,05 mM(Pardridge) Blood-Brain Barrier Amino Acid Transport Clinical Implications, kapitola 6 v Inborn Errors of Metabolism inHumans, Cockburn et al., eds, Lancaster, England MTP Press Ltd.(1980) (Pardridge, neliečení klasickí PKU pacienti majúokolo l mM až okolo 2,5 mM alebo viac) a hoci liečba s diétou chudobnou na Phe má za cieľ redukciu úrovne Phe V plazme pod 0,3 mM, je zložité ju dosiahnuť práve kvôli problémom s dodržiavaním diéty. V Spojených štátoch amerických sa rodí 1 z 10 000 detí s PKU .0004 Nadpriemerne úrovne fenylalanínu V plazme pozorované pri PKU V kombinácii s relatívne vysokou afinitou Phe na väzbové miesta na nosnom proteíne transportnêho systému neutrálnej aminokyseliny V krvno-mozgovej bariére (BBB) vedú k (i) akumulácii he a jej neurotoxických metabolitov (napr. fenylpyruvát, fenyl-acetát, fenyl-laktát) v mozgu a (ii) zníženiu hladín ne-Phe neutrálnych aminokyselín Vstupujúcich do mozgu,čoho výsledkom je porušený Vývoj a funkcia mozgu, pretože kľúčové cerebrálne dráhy metabolizmu (napr. syntéza neurotransmiterov) vyžadujú prekurzory aminokyselín ako tyrozín. Toto zníženie sa vyjadruje pre tyrozín, ktorého hladina V plazme je nizka V dôsledku PKU metabolickej poruchy V enzýme zodpovedajúcom za premenu fenylalanínu na tyrozín. V súčasnosti sa má za to, že neurologické deficity PKU sú spôsobené prevažne znížením úrovní ne-Phe neutrálnych aminokyselín Vstupujúcich do mozgu. (Kaufman,Some Facts Relevant to a Consideration of a Possible Alternative Treatment for Classical Phenylketonuria, J. Inher. Metab. Dis.,21 (príloha 3) 4-19 (1998) (Kaufman.0005 Aj ked diéta s nízkym obsahom fenylalanínu môže znížiť hladinu Phe V plazme pri klasickej PKU pod 0,3 mM a zlepšiť mentálnu retardáciu spojenú s neliečenou PKU, dodržiavanie diéty sa stáva problematické, ked PKU pacienti dospievajú, čo vedie k nárastu hladiny Phe V plazme a aj k strate inteligencie a zmenám bielej hmoty V mozgu. Z Phe obmedzujúcej diéty môžu tiež prameniť výživné nedostatky. vyvinuli sa preto alternatívne liečby. Napríklad na prekonanie obávaného vyčerpanianeurotransmiterov dopamínu a serotonínu sa KU pacienti liečílis prekurzormi neurotransmiterov tyrozinom a tryptofánom (Lou,Large Doses of Tryptophan and Tyrosine as Potential Therapeutic Alternative to Dietary Phenylalanine Restriction in Phenylketonuria, Lancet, 2 150-151 (1983. Aby sa znížil príliv Phe do mozgu, podával sa starším PKU pacientom doplnok neutrálnych aminokyselín s rozvetveným reťazcom obsahujúci valín,izoleucín a leucín, (Berry et al, Valine, Isoleucine and Leucine. A New Treatment for Phenylketonuria, Am. J. Dis. Child., 144 539-543 (1990) (Berry, ktori publikovali významne zlepšenie V behaviorálnych defícitoch. Kaufman predpokladal, že prídavok prekurzorov neurotransmiterov tyrozínu a tryptofánu k Berryho doplnku by mohlo viesť k ďalšiemu zlepšeniu. Avšak účinnosť tejto liečby s výživovým aminokyselinovým doplnkom bola kontroverzná.0006 Tyrozinémia je iný príklad stavu, ktorý je možne pripísať k ochoreniam v metabolízme určitých aminokyselín. Presnejšie,tyrozinémia je ochorenie spôsobené defektom v terminálnom enzýme tyrozínovej metabolickej dráhy, čo vedie k akumulácii fumarylaceto-acetátu, ktorý premieňa na sukcinylacetón, ktorý sa akumuluje a je toxický na pečeň. Tyrozínémia je spojená s poruchami pečene, ochoreniami pečene a hepatokarcínómom. Transplantácia pečene môže vrátiť normálnu enzýmovú aktivitu tyrozinovej metabolickej dráhy a využíva sa V pokročilých prípadoch. Avšak toto je zložitá a drahá terapia. Ďalšia V súčasnosti vyvinutá terapia tyrozinémie zahŕňa dvojkrokový postup (i) použitie nového inhibítora tyrozín hydroxylázy, NTBC 2-(2-nítro-4-trifluórmetylbenzoyl)-1,3-cyklohexándión), ktorý zabraňuje tvorbe dukcinylacetónu a (ii) diétu s nízkym obsahom tyrozínu a fenylalanínu, aby sa usmernilo množstvo tyrozinu, ktorý sa musí metabolizovať. Aj keď bezpečné výsledky s ohľadom na NTBC sú v súčasnosti nepopierateľné a diétne obmedzenietyrozínu a fenylalanínu závisí na znalostiach a disciplínepacienta, ktoré je, ako bolo uvedené vyššie, problematické predovšetkým u dospievajúcich a dospelých.0007 Alkaptonúria je iný príklad stavu, ktorý je možné priradiť k ochoreniam v metabolizme určitých aminokyselín. Súčasné terapie zahŕňajú obmedzujúci potravinový príjem fenylalanínu a tyrozínu, aby sa znížila akumulácia metabolitu,kyseliny homogentisinovej. Niektorí pacienti berú NTBC a vitamín C, aby sa znížili hladiny agregátov kyseliny homogentisinovej. Predsa len bezpečné výsledky s ohladom na NTBC sú v súčasnosti nepopierateľné, diétne obmedzenie tyrozínu a fenylalanínu závisí na znalostiach a disciplíne pacienta, ktoré môže byť, ako bolo uvedené vyššie, problematické.0008 Homocystinúria je iný príklad stavu, ktorý je možné priradiť k ochoreniam v metabolizme určitých aminokyselín. Pacienti s týmto ochorením často dodržiavajú metionin obmedzujúcu diétu. Avšak obmedzenie metionínu závisí na znalostiach pacienta a dodržiavaní diéty, čo je, ako bolo uvedené vyššie,problematické.0009 Množstvo stavov je možné pripísať metabolickým ochoreniam ovplyvňujúcich metabolizmus aminokyselín a rozvetveným. reťazcom(BCAAs) ako leucín, izoleucín a valín. Leucín, izoleucín a valín sú esenciálne aminokyseliny, ktoré sa musia získať z proteínov v potravinách. Porucha V jednom kroku viackrokovej metabolickej dráhy, v ktorej sa BCAAS premieňajú na energiu, má za následok akumuláciu intermediálnych metabolitov BCAA na toxické hladiny spôsobujúce ochorenie. Toto je veľká skupina ochorení, ktorá zahŕňa napríklad chorobu javorového sirupu(MSUD), izovalerovú acidémiu, metylmalónovú acidémiu a propiónovú acidémiu. Tieto ochorenia sa liečia tvorbou špeciálnych diét s nízkym obsahom BCAA spojenými s metabolickými poruchami. Avšak, ako bolo uvedené vyššie, úspešné riadenietakýchto ochorení a stavov obmedzujúcimi diétami určitých

MPK / Značky

MPK: A61P 3/00, A61K 31/185

Značky: materiály, stavov, metabolickými, postupy, spojených, ochoreniami, liečbu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e4339-postupy-a-materialy-na-liecbu-stavov-spojenych-s-metabolickymi-ochoreniami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Postupy a materiály na liečbu stavov spojených s metabolickými ochoreniami</a>

Podobne patenty