Košíkový nosič na fľaše a jeho výstrižok

Číslo patentu: E 1665

Dátum: 14.06.2003

Autor: Auclair Jean-michel

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Košíkový nosič na fľaše a jeho výstrižok0001 vynález sa týka nosiča predmetov košíkového typu,vytvoreného z lepenky, tento nosič je prispôsobený na uloženiemnožiny predmetov, ako sú napríklad fľaše.Vynález sa tiež týka výstrižku na vytvorenie tohto nosiča.0002 Košíkový nosič na fľaše obvykle obsahuje strednú priehradkovú štruktúru, ktorá zahrnuje držadlovú štruktúru,pomocou ktorej môže byť nosič zdvihnutý a prenášaný, pričom fľaše sú usporiadané v radoch na každej strane strednejHorné konce držadlovej štruktúry sú všeobecne pod úrovňou vrškov fliaš, pokiaľ sú fľaše uložené v nosiči. To môže byť nepohodlné pre ruku používateľa pri používaní držadlovej štruktúry, a to najmä vtedy, pokiaľ vršky fliaš sú opatrenéuzávermi korunkového typu, ktoré majú ostré hrany.Alternatívne môže držadlo vyčnievať nad vršky fliaš, čovsak spôsobuje ťažkosti pri prenášani a pri ukladanílepenkových škatúľ na seba počas prepravy.0003 V patentovom spise US 2 354 528 a V patentovomavšak v každom pripade pohyb medzi vytiahnutou a zasunutoupolohou je uskutočňovaný neriadeným spôsobom, čo mô pomačkanie lepenkovej škatule alebo v horšom pripade jej0004 Predmet tohto vynálezu sa snaží odstrániť alebo aspoň zmierniť problemy doterajšieho stavu techniky, a to vyvinutím novej držadlovej štruktúry, ktorá je pri používaní usporiadaná nad úrovňou vrškov fliaš v nosiči, ktorá však môže byť zasunutá tak, aby bolo umožnené ukladanie lepenkovýchškatúl na seba v stabilnej konštrukcii.0005 V súlade s jedným aspektom predmetu tohto vynàlezu bola vyvinutá lepenková škatuľa, majúca držadlo, obsahujúce prvý vzpriamený dielec a druhý vzpriamený dielec a vodiace prostriedky, pričom prvý a druhý vzpriamený dielec každý obsahuje horné, medziľahlé a spodné výklopne vzájomne spojene úseky, pričom nedziľahlé úseky prvého a druhého vzpriameného dielca sú usporiadané na vytvorenie skladacej valcovej Štruktúry na umožnenie, že držadlo bude zvislo vytiahnuteľné a zasunutelné, pričom vodiace prostriedky obsahujú tretí dielec,prebiehajúci smerom dole od horných úsekov do posuvného záberu so spodnými úsekmi na udržanie horných úsekov v zvislomvyrovnaní so spodnými usekmi počas vyťahovacieho a0006 Tretí dielec s výhodou obsahuje úsek na vystuženie držadla, pripevnený k držadlovým úsekom prvého a druhéhoštruktúrou a umiestený medzi spodnými úsekmi prveho a druhého0007 Tretí vzpriamený dielec je s výhodou pripojený k držadlu v blizkosti aspoň dvoch dielcových úsekov, pričom treti vzpriamený dielec je prispôsobený na pridržovanie vo výreze v držadle, pokiaľ je držadlo v zasunutej polohe, pričom treti vzpriamený dielec je posuvný V zvislej rovine na pridržovanie aspoň dvoma dielcovými úsekmi, pokiaľ je držadlo0008 Dva priľahlé dielcové úseky každej prvej a druhej dielcovej oblasti sú s výhodou opatrené aspoň jedným otvorom na uloženie mechanického prvku stroja na vytváranie lepenkovej škatule, takže valcová Štruktúra môže byť predbežnepozostavená počas procesu pozostavovania lepenkovej škatule.0009 V súlade s druhým aspektom predmetu tohto vynálezu bol ďalej vyvinutý výstrižok na vytváranie lepenkovej škatule,majúci držadlo, obsahujúce prvý vzpriamený dielec a druhý vzpriamený dielec a vodiace prostriedky, pričom prvý a druhý vzpriamený dielec každý obsahuje horné, medziľahlé a spodné výklopne vzájomne spojené úseky, pričom medziľahlé úseky prvého a druheho vzpriameného dielca sú usporiadané na vytvorenie skladacej valcovej Štruktúry na umožnenie, že držadlo bude zvislo vytiahnuteľné a zasunuteľné, pričom vodiace prostriedky obsahujú treti dielec, prebiehajúci smerom dole od horných úsekov do posuvného záberu so spodnými usekni na udržanie horných úsekov v zvislom vyrovnani so spodnýmiusekni počas vyťahovacieho a zasunovacieho pohybu držadla.0010 Druhý vzpriamený dielec je s výhodou pripojený k dielci na vytvorenie bočnej alebo koncovej steny, pričomdruhý vzpriamený dielec obsahuje aspoň tri zvislo usporiadanédielcové úseky, výklopne spojene V sérii, takže aspoň dva 2 dielcových úsekov druhého vzpriameného dielca zodpovedajú aspoň dvoma priľahlým dielcovým úsekom prvého vzpriamenehodielca na vytvorenie skladaej štruktúry.0011 Každý prvý a druhý vzpriamený dielec s výhodou obsahuje držadlový úsek, prebiehajúci smerom hore od aspoňdvoch dielcových úsekov príslušného jedného prveho alebo0012 Vytvorenie držadla ďalej s výhodou obsahuje treti vzpriamený dielec, výklopne pripojený k jednému prvému alebo druhemu vzpriamenému dielci na vytvorenie vodiacich prostriedkov na udržiavanie držadlových úsekov V zvislomvyrovnaní pri zostavenej lepenkovej škatuli.0013 V súlade s výhodným znakom druheho aspektu predmetu tohto vynálezu každý prvý a druhý vzpriamený dielec ďalej obsahuje spodný úsek, prebiehajúci smerom dole od valcovej štruktúry, pričom vodiace prostriedky obsahujú dielec, prebiehajúci smerom dole od dielca na vystuženie držadla, pripojeného na držadlový dielec a prispôsobeného na prechod skladacou štruktúrou medzi spodnými úsekmi nazaistenie zvislého posuvného pohybu pri zostavenej lepenkovejPrehľad obrázkov na Íkresoch0014 Príkladné uskutočnenia predmetu tohto vynálezu budú teraz V ďalšom opísané iba formou príkladov, a tos odkazom na priložené obrázky výkresov, kde

MPK / Značky

MPK: B65D 71/00

Značky: košíkový, výstrižok, fľaše, nosič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e1665-kosikovy-nosic-na-flase-a-jeho-vystrizok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Košíkový nosič na fľaše a jeho výstrižok</a>

Podobne patenty