Siloxánové tesniace prostriedky vytvrdzované pri izbovej teplote so zníženou priepustnosťou plynu

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Siloxánové tesniace prostriedky vytvrdzované pri izbovej teploteso zníženou priepustnostbu plynu0001 Tento vynález sa týka prostriedkov vytvrdzovaných pri izbovej teplote z polymérových diorganosiloxánových zmesí majúcich zníženú priepustnosť plynu a použitia týchto prostriedkov. Tieto prostriedky sú najmä vhodné na použitie v oblasti okien ako izolačné tesnivo skla a v aplikáciách ako sú0002 Prostriedky vytvrdzujúce pri izbovej teplote sú dobre známe pre ich použitie ako tesniacich materiálov. Vo výrobe izolačných skiel, napríklad sklené panely sa umiestňujú navzájom rovnobežne á utesňujú sa po ich. obvode tak, že priestor medzi panelmi, alebo vnútorný priestor, sa úplne uzavrú. Vnútorný priestor je typicky vyplnený plynom s nízkou vodivosťou. alebo zmesou plynov.0003 Jednou nevýhodou tesniacich prostriedkov je ich priepustnosť plynov s nízkou vodivosťou prenášajúcich energiu(napr. argón) používaných na zvýšenie funkčnosti jednotiek s izolovanými sklami. Výsledkom tejto priepustnosti je postupné zníženie energetického prenosu udržiavaného plynom medzi panelmi.0004 Rôzne tesniace prostriedky a podobné prostriedky sú známe v stave techniky. EP O 994 151 A 1 opisuje vytvrdzovateľné prostriedky, ktoré sa môžu použiť na tesnenie. Tieto prostriedky obsahujú diorganopolysiloxán ukončený silanolom, termoplastovú0005 WO 99/45072 A opisuje prostriedky, ktoré sa môžu použiť na tesnenie. Tieto prostriedky obsahujú diorganopolysiloxán,termoplastovú živicu, sieťovacie činidlo a katalyzátor.0006 EP 0 220 809 A opisuje spôsob výroby tesniva. Poskytuje sa vytvrdzovateľný prostriedok obsahujúci organopolysiloxán ukončený s OH, polybutylén, sieťovacie činidlo, katalyzátor,plnivo a promótor adhézie.0007 US 2005/0192387 Al opisuje pri izbovej teplote vulkanizovateľný silikónový tesniaci prostriedok, ktorý dosahuje použiteľnú začiatočnú pevnosť rýchlo po aplikácii. US 6,645,339 B 1 opisuje tesniace prostriedky, ktoré obsahujú polymerizovateľné silikónové kompozície a ktoré vykazujú zlepšenú priľnavosť k pokladom s obsahom horčíka a zvýšenú odolnosť proti kvapalinám. US 5,013,781 A opisuje prostriedok na tesniaci/baliaci materiál, ktorý vytvrdzuje pri izbovej teplote za tvorby elastomérového produktu, ktorý je užitočný akotesniaci alebo baliaci materiál.0008 Zostáva potreba mať tesnivá s dobrou bariérovou ochranou, ktoré prekonávajú nedostatky opísané vyššie, a sú vysoko vhodnéna nanášanie, čo znamená, že sa ľahko nanášajú a majú excelentnú0009 Predložený vynález je založený na objave, že diorganopolysiloxánový polymér alebo zmes diorganopolysiloxánových polymérov vykazujúca priepustnosťplynu a najmenej jeden polymér majúci priepustnosť plynu alebo zmes plynov, ktorá je nižšia ako priepustnosť diorganopolysiloxánového polyméru poskytuje tesnivo, ktoré má zlepšené bariérove vlastnosti spoločne s požadovanými charakteristikami na mäkkosť, spracovateľnosť a elasticitu. Špecificky predložený vynález sa týka vytvrdzovateľnéhotesniaceho prostriedku obsahujúceho (a) diorganopolysiloxánvykazujúci priepustnosť plynu (b) najmenej jeden polymér majúci priepustnosť plynu, ktorá je nižšia ako priepustnosť diorganopolysiloxánového polyméru (a) (c) sieťovacie činidlo a(d) katalyzátor na sieťovaciu reakciu, kde sieťovacie činidlo,zložka (c), je alkylsilikát majúci vzorec(R 14 O)(R 15 O)(R 16 O)(R 17 O)Si, kde R, R 15, R a R sú vybrané nezávisle z monovalentných C 1 až Cm uhľovodíkových radikálov a kde polymér (b) je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z nizkohustotného polyetylénu (LDPE), veľmi nizkohustotného polyetylénu (VLDPE), lineárneho nizkohustotného polyetylénu0010 Tieto prostriedky výhodne poskytujú dlhšiu životnosťizolovaných sklených jednotiek (insulated glass units (IGU.0011 Obr. 1 je graf znázorňujúci priepustnosť argónového plynu príkladov 1 až 3. Obr. 2 je graf znázorňujúci priepustnosť argónového plynu príkladov 5 až 7. Obr. 3 je graf znázorňujúci percento poklesu priepustnosti0012 V súlade s predloženým vynálezom tesniace prostriedky vykazujú zníženú priepustnosť plynu alebo zmesi plynov zmiešaním diorganopolysiloxánu vykazujúceho priepustnosť plynu (b) najmenej jedného polyméru majúceho priepustnosť plynu nižšiu ako je priepustnosť diorganopolysiloxánového polyméru (a) (c) sieťovacieho činidla a (d) katalyzátora sieťovacej reakcie, kde sieťovacie činidlo, zložka (c), je alkylsilikát majúci vzorec(3140) (R 15 C) (3150) (R 17 O)Si, kde R, R, IÚ 6 a Rľ 7 sú vybrané nezávisle z nmnovalentných C 1 až CW uhľovodíkových radikálov a kde polymér (b) je vybraný zo skupiny pozostávajúcej 2 nízkohustotného polyetylénu (LDPE), veľmi nízkohustotného polyetylénu (VLDPE), lineárneho nízkohustotného polyetylénu (LLDPE), vysokohustotného polyetylénu (HDPE) a ich zmesí.0013 Tesniaci prostriedok podľa predloženého vynálezu môže ďalej obsahovať voliteľnú zložku ako je plnivo, promótor priľnavosti, neiónovú povrchovo aktívnu látku a pod. a ich zmes. 0014 Predložený vynález obsahuje diorganopolysiloxánový polymér alebo zmes diorganopolysiloxánových polymérov a najmenej jeden dodatočný polymér. Všeobecný opis každej zložkyprostriedku je daný ďalejdiorganopolysiloxán alebo zmes diorganopolysiloxánov vykazujúca priepustnosť plynu alebo zmesi plynov, kde atóm kremíka v každom konci polymérneho reťazca je zakončený silanolom pričom viskozita siloxánov môže byť približne odpolymér vykazujúci priepustnosť plynu alebo zmesi plynov,ktorá je nižšia ako priepustnosť diorganopolysiloxánového polyméru (a), ktorý je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z nízkohustotného polyetylénu (LDPE), veľmi nízkohustotného polyetylénu (VLDPE), lineárneho nízkohustotného polyetylénu (LLDPE), vysokohustotného polyetylénu (HDPE)alkylsilikátové sieťovacie činidlo všeobecného vzorca(R 14 C) (3150) (R 1 °O)(R 17 O)Si, kde R, R 15, R a R sú vybrané nezávisle z monovalentných C 1 až Cw uhľovodíkových radikálov(d) katalyzátor vhodný na umožnenie sieťovania

MPK / Značky

MPK: C09K 3/10, C08L 83/04

Značky: priepustnosťou, plynů, vytvrdzované, prostriedky, izbovej, siloxánové, teplotě, tesniace, zníženou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e14649-siloxanove-tesniace-prostriedky-vytvrdzovane-pri-izbovej-teplote-so-znizenou-priepustnostou-plynu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Siloxánové tesniace prostriedky vytvrdzované pri izbovej teplote so zníženou priepustnosťou plynu</a>

Podobne patenty