Disubstituované ftalazínové deriváty ako antagonisty Hedgehog dráhy

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložená prihláška vynálezu sa týka antagonistov Hedgehog dráhy a konkrétnejšie nových 1,4-disubstituovaných ftalazínových derivátov a ich terapeutického využitia. Hedgehog (Hh) signálna dráha má dôležitú úlohu v embryonálnom vývoji a pri udržiavaní dospelých tkanív reguláciou bunkovej diferenciácie a proliferácie. Hedgehog (Hh) proteínová rodina, ktorá zahŕňa Sonic Hedgehog (Shh), Indian Hedgehog (lhh), a Desert Hedgehog (Dhh), je tvorená secernovanými glykoproteínmi, ktoré sú predmetom post-translačných moditikácií, kam patrí autokatalytické štiepenie a párovanie cholesterolu na amino-terminálny peptid s cieľom tvorby fragmentu, ktorý má signalizačnú aktivitu. Hh sa viaže na transmembránový proteín Ptch (Ptch 1 a Ptch 2), ktorý dvanástkrát prechádza bunkovou membránou, čím sa zmierni Ptch sprostredkovaná supresia Smoothened (Smo). Smo aktivácia spúšťa sériu intracelulárnych dejov, ktoré vedú ku stabilizácii Gli transkripčných faktorov0002 Hh signalizácia na seba pritiahla nedávno značnú pozornosť vzhľadom na to. že aberantná aktivácia Shh vedie k tvorbe radu nádorov, ako je rakovina pankreasu, meduloblastóm, rakovina z bazálnych buniek, rakovina pľúc z malých buniek a rakovina prostaty. WO 2005033288 opisuje niektoré 1,4-disubstituované ftalazínové zlúčeniny, ktoré sa pokladajú za Hedgehog antagonisty. Podobne WO 2008110611 opisuje niektoré 1,4-disubstituované ftalazínové zlúčeniny, ktoré majú vzťah kdiagnóze a liečbe patológií združených s Hedgehog dráhou. W 0 2009002469 opisuje niektoré 1,4 disubstituované ftalazínové zlúčeniny, ktoré sú schopné liečby všetkých nádorov, pri ktorých došlo k neadekvátnej hedgehog signalizácii.0003 Stále existuje potreba účinných inhibítorov Hedgehog dráhy, najmäprináša nové 1,4-disubstituované ftalazínové deriváty, ktoré sú účinné antagonisty tejto dráhy. Zvláštne zlúčeniny podľa predloženej prihlášky vynálezu majú žiaducu interakciu liek - liek a žiaduce bezpečnostné profily sohľadom na reverzibilný a/alebo zmechanizmu vychádzajúci ireverzibilný CYP 3 A 4 inhibičný potenciál.0004 Predložená prihláška vynálezu prináša zlúčeninu všeobecného vzorca lkde R je vodík alebo metyl R 2 je vodik alebo metyl R 3, R, R 5, R 6 alebo R 7 sú nezávisle vodík, fluór, chlór, kyano, trifluórmetyl, trifluórmeloxy, difluórmetoxy,metylsulfonyl alebo trifluórmetylsulfonyl, za predpokladu, že aspoň tri z R 3, R,R 5, R 6 a R 7 sú vodík alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ.0005 Predložená prihláška vynálezu tiež prináša farmaceutickú kompozíciu,ktorá obsahuje zlúčeninu všeobecného vzorca I alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, v kombinácii s farmaceuticky prijateľným excipientom, nosičom alebo riediacim činidlom.0006 Navyše predložená prihláška vynálezu prináša zlúčeninu všeobecného vzorca I alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ na použitie pri liečbe. Tiež predložená prihláška vynálezu prináša zlúčeninu všeobecného vzorca I alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ na použitie pri liečbe rakoviny. Rakovina sa zvlášť zvolí zo skupiny, kam patrí rakovina mozgu, rakovina z bazálnych buniek, rakovina pažeráka, rakovina brucha, rakovina žalúdka,rakovina pankreasu, rakovina žlčových ciest, rakovina prostaty, rakovina prsníka, rakovina pľúc z malých buniek, nemalobunkový karcinóm pľúc, Bbunkový Iymfóm, mnohopočetný myelóm, rakovina vaječnikov, kolorektálna0007 Navyše predložená prihláška vynálezu prináša použitie zlúčeniny všeobecného vzorca I alebo jej farmaceuticky prijatelnej soli, na pripravu lieku na liečbu rakoviny. Zvlášť sa rakovina zvolí zo skupiny, kam patrí rakovina mozgu, rakovina z bazálnych buniek, rakovina pažeráka, rakovina brucha,rakovina žalúdka, rakovina pankreasu, rakovina žlčových ciest, rakovina prostaty, rakovina prsníka, rakovina pľúc z malých buniek, nemalobunkový karcinóm pľúc, B-bunkový lymfóm, mnohopočetný myelóm, rakovina vaječníkov, kolorektálna rakovina, rakovina pečene, rakovina obličiek,melanóm, rakovina voblasti hlavy a krku, mezotelióm, sarkómy mäkkých tkanív, kostné sarkómy, leukémia a rakovina semennikov.0008 Ďalej predložená prihláška vynálezu prináša farmaceutickú kompozíciu, ktorá obsahuje zlúčeninu všeobecného vzorca I alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, ako účinnú látku na liečbu rakoviny, ktorá sa zvolí zo skupiny, kam patrí rakovina mozgu, rakovina z bazálnych buniek, rakovina pažeráka, rakovina brucha, rakovina žalúdka, rakovina pankreasu, rakovina žlčových ciest, rakovina prostaty, rakovina prsníka, rakovina pľúc z malých buniek, nemalobunkový karcinóm pľúc, B-bunkový lymfóm, mnohopočetný myelóm, rakovina vaječníkov, kolorektálna rakovina, rakovina pečene, rakovina obličiek, melanóm, rakovina v oblasti hlavy a krku, mezotelióm, sarkómy0009 Zvláštnymi zlúčeninami všeobecného vzorca l alebo ich farmaceuticky prijateľnou soľou sú tie, kdemetylsulfonyl, za predpokladu, že R 3 a R 7 nie sú súčasne vodík(f) aspoň dva z R 3, R, R 5, R 5 a R 7 sú nezávisle fluór alebo trifluórmetyl, za predpokladu, že R 5 a R 7 nie sú súčasne vodík(h) R 3 a R 5 sú nezávisle fluór, chlór, trifluórmetyl alebo metylsulfonyl a R, R 5 a R 7 sú vodík(i) R 5 a R 5 sú nezávisle fluór alebo trifluórmetyl a R 4, R 5 a R 7 sú vodík(m) R je metyl R 2 je metyl a aspoň dva z R 3, R 4, R 5, R 5 a R 7 sú nezávisle fluór, chlór, trifluórmetyl alebo metylsulfonyl, za predpokladu, že R 3 a R 7 nie sú súčasne vodík(n) R 7 je metyl R 2 je metyl a aspoň dva z R 3, R 4, R 5, R 6 a R 7 sú nezávisle fluór alebo trifluórmetyl, za predpokladu, že R 3 a R 7 nie sú súčasne vodík(p) R 4 je metyl R 4 je metyl R 5 a R 5 sú nezávisle fluór, chlór, trifluórmetyl alebo metylsulfonyl a R 4, R 6 a R 7 sú vodík a(q) R je metyl R 2 je metyl R 3 a R 5 sú nezávisle fluór alebo trifluórmetyl a R 4,R 6 a R 7 sú vodík.0010 Podla vyššie uvedeného použitia a v zhode sopisom predloženejprihlášky vynálezu, majú použité termíny nasledujúci význam, pokial nebude uvedené inak0011 Termín farmaceuticky prijateľný nosič, riediace činidlo alebo excipient všeobecne zodpovedá médiu, ktoré sa v odbore všeobecne používa

MPK / Značky

MPK: A61P 35/00, C07D 401/14, A61K 31/502

Značky: deriváty, ftalazínové, antagonisty, hedgehog, dráhy, disubstituované

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e14202-disubstituovane-ftalazinove-derivaty-ako-antagonisty-hedgehog-drahy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Disubstituované ftalazínové deriváty ako antagonisty Hedgehog dráhy</a>

Podobne patenty