Energeticky a záťažovo účinný stavebný blok, spôsob jeho výroby a použitie

Číslo patentu: E 17488

Dátum: 15.02.2011

Autor: Antal István

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(0001) Predmetom vynálezu je energeticky a záťažovo účinnýstavebný blok, spôsob jeho výroby a použitie.(0002) Riešenie podľa vynálezu môže byť s výhodou použité V stavebnom priemysle na konštrukciu stavebných štruktúr, budov(rodinných domov, dvojdomov, kancelárskych budov, vzdelávacích zariadení) s homogénnou, pevnou štruktúrou 2 ľahkých stien a s dobrou difúznou vlastnosťou, vynikajúcou odolnosťou voči ohňu a 5 tepelnou a zvukovou izoláciou V relatívne krátkom čase a(0003) Doteraz bolo vypracovaných niekoľko spôsobov konštrukciestavebných štruktúr, rovnako ako výroby polystyrénového betónu.(0004) Napriklad patent č. GB 1498383 opisuje maltu vhodnú na konštrukciu ľahkých stavebných štruktúr s dobrými vlastnosťami 2 hľadiska tepla a zvukovej izolácie, obsahujúcu penový polystyrén, cement a vodu. Takto vyrobená malta je vhodná na konštrukciu stavebných blokov na stavenisku aj vo výrobniach(0005) Stavebná štruktúra má vnútornú kostru a stratené debnenie, aby uniesla hmotnosť rovnako ako tvarovaný kus, aj počas výrobného procesu, ako je uvedené V opise patentu s registračným číslom HU 223387, ktorý je na rovnakej technickej úrovni. Toto známe riešenie neumožňuje spojenie stenových sekcií vyšších než 3-4 rady, pretože okrem prvkov strateného debnenia pôsobia sily betónu a s každou operáciou na obloženie stenou sa musí čakať asi 3 dni kvôli technologickému sušeniu. Ďalšounevýhodou tohto riešenia je to, že stavebná štruktúra kvôli(0006) Tepelné a zvukovo izolačné betónové nosné šmykové steny s oceľovými sieťovými klietkami, ktoré sa vyznačujú tým, že stenaobsahuje polystyrénovú penovú dosku, obidve strany, ktoré súpríslušné vybavené oceľovou sieťovou klietkou tvoriacou rámovú kostru steny, ako je uvedené V opise patentu číslo CN 201137225,sú na rovnakej technickej úrovni. Toto známe riešenie je nedostatočné v tom, že oceľ stráca svoju schopnosť popúšťania pri teplote 400-500 °C a odoláva ohňu do 30 minút, pretože oceľová sieťová klietka nie je chránená ohñovzdorným materiálom. Ďalší nedostatok tohto riešenia spočíva v tom, že použitie oceľovej sieťovej klietky neumožňuje upevnenie ťažkých predmetov(0007) Stenový systém s izolačnými vlastnosťami vyrobený zo stavebných blokov (prvkov debnenia) spojených drážkami a jazýčkami odlišných tvarov, ako je opísané v patente č. DE 19714626, je na rovnakej technickej úrovni. Stavebné bloky môžubyť kombinované rôznymi spôsobmi a použité najmä na vytváraniestien s betónovým jadrom po ich vyplnení betónom pri ponechaníprvkov debnenia na mieste. Toto známe riešenie nedovoľuje spojenie stenových sekcií vyšších než 3-4 rady, pretože okrem prvkov strateného debnenia pôsobia sily betónu, a navyše kvôli pravidlám požiarnej ochrany, pretože je u nich vyššia tvorba dymu. Nemôžu byť preto použité na výstavbu verejných budov(napríklad kancelárskych budov, vzdelávacích zariadení, hotelov a pod.). Okrem toho sa môže drôtová mechanická základňa upevniť iba k betónovému jadru a V dôsledku toho nebude zvuková izolácia V budovách adekvátna. Stavebný blok podľa predvýznakovej časti(0008) Vynález si kladie za cieľ odstránenie nedostatkov známych riešení a vytvorenie energeticky a záťažovo účinného stavebného bloku rovnako ako vypracovanie výrobného procesu a spôsobu jeho použitia, ktoré umožní konštrukciu stavebných štruktúr, bytových a občianskych stavieb a priemyslových stavieb s homogénnou,pevnou štruktúrou ľahkých stien bez tepelného mostu s dobroudifúziou pár, vynikajúcou odolnosťou voči ohňu, s tepelnými azvukovo izolačnými vlastnosťami spôsobom priateľským k životnému(0009) Riešenie vynálezu je založené na poznaní, že vyrobenie stavebného bloku z dvoch druhov materiálu, menovite ľahkého post tvrdiaceho materiálu a flexibilnej statickej vloženej štruktúry,ktorých tepelná vodivosť (tepelný technický parameter) je rovnaká, navyše, ak statická vložená štruktúra je vytvorená spôsobom, že je flexibilná pre tvarové zmeny V smere kolmom na smer zaťaženia a vhodná na potlačenie mechanických vibrácií,dosiahne sa to, že energeticky a záťažovo účinný stavebný blok podľa vynálezu a jeho proces výroby a použitie sú vhodnéna výrobu stavebných konštrukcií.(0010) Najobecnejšie uskutočnenie energeticky a záťažovo účinného stavebného bloku podľa vynálezu bude uskutočnené podľa nároku 1. Jednotlivé uskutočnenia môžu byť realizované podľa(0011) Najobecnejšie uskutočnenie výrobného procesu podľa vynálezu bude realizované podľa nároku 11. Individuálne variantyprocesu sú opísané v nárokoch 12-14.(0012) Najobecnejšie uskutočnenie použitia vynálezu bude(0013) Riešenie vynálezu je opísané podrobne v súvislostiObr. 1 axonometrický rozložený pohľad na výhodnéuskutočnenie stavebného bloku podľa vynálezuObr. 2 axonometrický výkres výhodného uskutočnenia vloženejštruktúry na zaistenie statiky podľa vynálezuObr. 3 axonometrický výkres ďalšieho výhodného uskutočneniavloženej štruktúry na zaistenie statiky podľa vynálezuObr. 4 axonometrický výkres tretieho výhodného uskutočneniavloženej štruktúry na zaistenie statiky podľa vynálezuObr. 5 axonometrický rozložený pohľad na výhodné uskutočnenie stavebného bloku podľa vynálezu vybaveného vkladacou štruktúrou na zaistenie statiky, ktorá jeObr. 6 axonometrický výkres výhodného uskutočneniazákladnej plochy tvarovacieho telesa nevyhnutného na výrobustavebného bloku podľa vynálezuObr. 7 axonometrický výkres výhodného uskutočnenia základnej plochy tvarovacieho telesa nevyhnutného na výrobustavebného bloku podľa vynálezu s vloženou vkladacouštruktúrou na zaistenie statikyObr. 8 axonometrický pohľad na výhodné uskutočnenie stavebného bloku vyrobeného vo výrobnom procese podľapričom Obr. 9 predkladá axonometrický výkres výhodnéhouskutočnenia stavebnej konštrukcie s použitím stavebného(0014) Obr. 1 predkladá axonometrický rozložený pohľad na výhodné uskutočnenie stavebného bloku podľa vynálezu. Stavebný blok je postavený na svojej základnej rovine 10 a podľa tohto výhodného uskutočnenia má jeho teleso tvar hranola, ako je vidieť na výkrese. Teleso stavebného bloku je vytvorené z post vytvrdzovacieho materiálu 1 s vnútorne umiestenou flexibilnou vloženou štruktúrou 2 na zaistenie statiky, ktorá je vyrobená 2 kovu. V tomto uskutočnení je statická vložená štruktúra 2 s výhodou zostavená z niekoľkých vložených profilov 3 s rovnakou konštrukciou. Na vrchnej ploche ll stavebného bloku vyčnievajú z tejto roviny približne V rovnakej vzdialenosti od okrajovpozitívne adaptéry 12, ktoré s výhodou tvoria frustumy ihlanov

MPK / Značky

MPK: E04B 2/16

Značky: záťažovo, účinný, blok, energeticky, stavebný, použitie, spôsob, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e17488-energeticky-a-zatazovo-ucinny-stavebny-blok-sposob-jeho-vyroby-a-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Energeticky a záťažovo účinný stavebný blok, spôsob jeho výroby a použitie</a>

Podobne patenty