Polygonálna rúrková stena so zužujúcou sa časťou

Číslo patentu: E 1389

Dátum: 19.12.2003

Autor: Gounder Ponnusami

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Polygonálna rúrkovâ stena so zužujücou sa časťou0001 vynález sa týka zvislej polygonálnej teplovýmennej komory, majücej aspoň jednu zužujücu sa časć, ktorá je novým spôsobom obložená panelmi z vodných rúrok.vynález sa takisto týka nového spôsobu obloženia zužujúcej sa časti zvislej polygonálnej teplovýmennej komory0002 V polygonálnych komorách, opatrených aspoň jednou zužujúcou sa častou, ktorá sa zužuje smerom k otvoru komory,je veľmi obćažně obložit zužujücu sa čast panelmi z vodnýchTaké komory môžu byt využívané napríklad na opätovné získavanie tepla z dymových plynov alebo zo suspenzií dymových plynov a pevných látok, ako je to v chladených polygonálnych cyklónoch kotlov s fluidným lôžkom.0003 V európskom patentovom spise EP O 481 438,V patentovom spise US 4 576 120 a v patentovom spise US 5 775 265 je opísaných niekoľko známych spôsobov obkladania zužujücej sa spodnej časti štvorstennej teplovýmennej komory0004 V európskom patentovom spise EP 0 481 438 je opísaný odstredivý odlučovač, pracujúci ako teplosmernâ komora a majúci spodnú čast lievikovitého tvaru obloženú panelmiOdstredivý odlučovač má pravouhlý vodorovný prierež,pričom spodná časť odlučovača lievikovitého tvaru je vytvorená prostredníctvom ohnutia jednej alebo oboch z dvochprotiľahlých stien panela smerom do vnútra.Ostatné steny panela sú rovnomerné z hľadiska šírky a prebiehajú zvisle dole k spodnému okraju zužujúcej sa časti,kde sú spojené s vodorovnými zberačmi alebo zbernými či0005 V patentovom spise US 4 576 120 je opísaný tepelný výmenník, ktorý má obdobnú konštrukciu, ako odstredivý odlučovač, opísaný V európskom patentovom spise EP 0 481 438,okrem toho, že časti zvislých stien panelov, zasahujúce za bočné okraje do vnútra ohnutých stien panelov, sú pripojenék vodorovným zberačom, ktoré sú usporiadané stupňovite.0006 Patentový spis Us 5 775 265 sa týka chladiaceho povrchového obloženia pre polygonálnu komoru parnéhoKomora má pravouhlý vodorovný prierez, pričom je obložená množinou rúrkových stien. Spodná časť komory sa zužuje, pričom prvé a druhé dvojice protiľahlých rúrkových stien sú postupne ohnuté smerom do vnútra. Rúrkové steny sa zužujú kontinuálne a0007 Pre odborníka z danej oblasti techniky je celkom zrejmé, že vyššie uvedené prístupy nie sú ľahko prispôsobiteľné pre obloženie teplovýmenných komôr, majúcich viac ako štyri strany, ako sú napríklad šesthrannê aleboOkrem toho sklon zberačov podľa patentovêho spisu US 5 775 265 môže spôsobiť problémy, pokiaľ zberače obsahujú zmes pary a kvapalnej vody, v ktorom prípade môže byt para a kvapalná voda nerovnomerne odvádzaná do oddelených častí0008 Predmet tohto vynálezu poskytuje nový a účinný spôsob obkladania zužujúcej sa časti zvislej polygonálnej teplovýmennej komory, majúcej viac ako štyri strany, pomocou jednoduchých panelov z vodných rürok, ktoré sú z výrobného hľadiska nenákladné, takže sa rôzne zužujúce sa časti môžu súčasne zužovat smerom do vnútra vo viac ako jednom vodorovnom smere, pričom šírky všetkých panelov z vodných rürok zostávajúv podstate rovnomerné v týchto zužujúcich sa častiach.0009 V súlade s jedným aspektom sa predmet tohto vynálezu týka zvislej polygonálnej teplovýmennej komory,obsahujúcej horný otvor, spodný otvor, a plášť, vytvorenýPlášt obsahuje aspoň jednu zužujúcu sa časť, ktorá saZužujúca sa časť je obložená počtom N prvých. panelovKaždý z prvých a druhých panelov z vodných rúrok je sklonený smerom do vnútra od najširšej časti zužujúcej sa časti smerom do vnútorného priestoru plášća, pričom každý z prvých panelov z vodných rúrok je sklonený smerom do vnútra0010 Teplovýmenná komora podľa tohto aspektu predmetu tohto vynálezu môže takisto obsahovat zvisle prebiehajúcuZvisle prebiehajúca čast má v podstate rovnomerný vodorovný prierez a je obložená množinou zvislých alebo V podstate zvislých panelov z vodných rúrok, ktoré obsahujú vo všeobecnosti zvislé predĺženia prvých a druhých panelovz vodných rúrok, ktoré zaistujú obloženie zužujúcej sa časti.0011 Vnútorná plocha každého druhého panelu z vodných rúrok (to znamená plocha, smerujúca do vnútorného priestoru plášta) je pripojená, s výhodou pomocou zvárania, k príslušným bočným okrajom dvoch priľahlých prvých panelov z vodnýchTýmto spôsobom prvé a druhé panely z vodných rúrokvytvárajú plynotesný plášť pre zužujúcu sa čast.s výhodou obsahuje množinu jednotlivých vodných rúrok.

MPK / Značky

MPK: F22B 37/00, B04C 5/00

Značky: polygonálna, zužujúcou, stěna, časťou, rúrková

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e1389-polygonalna-rurkova-stena-so-zuzujucou-sa-castou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polygonálna rúrková stena so zužujúcou sa časťou</a>

Podobne patenty