Nové benzotiazínové deriváty a ich použitie ako antibakteriálne činidlá

Číslo patentu: E 7937

Dátum: 24.05.2006

Autori: Möllmann Ute, Cole Stewart, Makarov Vadim

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmetný vynález sa týka nových derivátov benzotiazínu a ich použitia ako antibakteriálnych činidiel pri infekčných ochoreniach cicavcov (ľudí a zvierat) spôsobených baktériami. Zvlášť ide o ochorenia, ako je tuberkulóza (TBC) a lepra spôsobená mykobaktériami.0002 Tiazinón, jeho deriváty a ich použitie ako antibakteriálne činidlo, zvlášť proti mykobaktériám (TBC), sa opisujú napríklad v dokumentoch AR 24 25 67 Al, AU 37 04 400 Al,CA 13 22 551 C 1 alebo EP 0 245 901 Bl.0003 Ako je známe, po celom svete došlo k zvýšenému výskytu infekcií tuberkulózy spôsobenej mykobaktériami, pri ktorej sa vyvinula rezistencia voči dostupným terapeutickým činidlám(B.R.B 1 oom, J.L.Murray, tuberculosis Commentary on a reemergent killer. Science 257, 1992, 1055-1064). Extrémne nebezpečný je vývoj mykobaktérií vykazujúcich multiliekovú rezistenciu (MDR). To sú baktérie vykazujúce rezistenciu aspoň pri dvoch najaktívnejších liekoch proti tuberkulóze. Je to izoniazid a rifampicín, ale tiež proti streptomycínu, pyranzinamidu a etambutolu. MDR-TB tvorí v niektorých krajinách už viac ako 20. Spolu so zvýšeným počtom ochorení na tuberkulózu v svetovom meradle umiera ročne približne 3 000 000 ľudí.0004 Pri liečbe takého ochorenia, ako je TBC alebo lepra, je nutné pripraviť nové lieky s novým mechanizmom pôsobení, zvlášť aby sa prekonala lieková rezistencia a známe dramatickévedľajšie účinky dostupných liekov.0005 Predmetný vynález opisuje generáciu nových zlúčenín s aktivitou proti mykobaktériám, ktoré pôsobia ako potenciálne nové lieky proti tuberkulóze. Tieto zlúčeniny nevykazujú0006 Tento cieľ bol vyriešený prípravou zlúčenín všeobecnéhokde R 1 a R 2 sú nezávisle na sebe N 02, CN, comťa, cooR 9, cHo,halogén, SO 2 NR 7 R 8, OCF 3 alebo trifluórmetyl R 3 a R 4 sú nezávisle na sebe H alebo metyl R 5 a R 5 sú nezávisle na sebe lineárny a vetvený radikál, ktorý má 1-8 členov reťazce alebo R 5 a R 5 spolu reprezentujú bivalentny radikál -(CRĚ)m- alebo R 5 a R 5 spolu reprezentujú bivalentnýR 7, RB a R 9 sú nezávisle H alebo lineárny alebo vetvený alifatický radikál obsahujúci 1-7 členov reťazca alebo fenyl. 0007 Výhodné uskutočnenie vynálezu opisuje zlúčeniny všeobecného Vzorca (I) vybrané zo skupiny zahŕňajúcej 2-(4-OR 5-4-OR 6-piperidín-1-yl)-8-nitro-6-trifluórmetyl-1,3 benzotiazin-4-ón,6-kyano-2-(4-OR-4-ORÝ-piperidin-1-yl)~ 8-nitro-1,3-benzotiazin-4 ón, 2-(1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 dec-8-yl)-8-R 1-6-R 2-1,3-benzotiazin 4-ón,2-(2-metyl-1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 dec-8-yl)-8-R 1-6-R 2-1,3 benzotiazin-4-ón,2-(2 R)-2-metyl-1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 dec-8-yl-8-R 1-6-R 2-1,3 benzotiazin-4-ón, 2- (2 s) -2-metyl-1,4-dioxa-8-azaspiro 4,51 dec-8-yl -8-R 1-6-R 2-L 3 benzotiazin-4-ón, 2- (2,a-dimetyl-i,zL-dioxa-s-azaspiro 4,51 dec-8-y 1) -8-R 1-6-R 2-1,3 benzotiazin-4-ón,2-(1,5-dioxa-9-azaspiro 5,5 undec-9-yl)-8-R 1-6-R 2-1,3 benzotiazin-4-ón, kde R 1, R 2, R 5 a R 5 majú v texte uvedený význam.0008 Predmetný vynález dokonca presnejšie opisuje aspoň jednu zlúčeninu vybranú zo skupiny obsahujúcej 2-(1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 dec-8-yl)-8-nitro-6-(trif 1 uórmety 1)1,3-benzotiazin-4-ón,2-(7,12-dioxa-3-azaspiro 5,6 dodec-3-yl)-6,8-dinitro-1,3 benzotiazin-4-ón,2-(1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 dec-8-yl)-7-metyl-6,8-dinitro-1,3 benzotiazin-4-ón,2-(1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 dec-8-yl)-8-nitro-4-oxo-1,3 benzotiazín-6-karbonitril,2-(1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 dec-8-yl)-6,8-dinitro-l,3 benzotiazin-4-ón,2-(2-metyl-1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 dec-8-yl)-6,8-dinitro-l,3 benzotiazin-4-ón,2-(4,4-dietoxypiperidín-1-yl)-6,8-dinitro-1,3-benzotiazin-4-ón,7-mety 1-2-(2-metyl-1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 dec-8-yl)-6,8 dinitro-l,3-benzotiazin-4-ón,2-(2-metyl-l,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 dec-8-yl)-8-nitro-6(trifluórmetyl)-1,3-benzotiazin-4-ón,2-(2,3-dimetyl-l,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 dec-8-yl)-8-nitro-60009 V prípade syntézy cieľových zlúčenín sa vyvinul originálny spôsob syntézy 1,3-benzotiazin-4-ónu, kedy sa ako medziprodukt používa derivát ditiokarbamátu (spôsob A). Je možné tiež použiť klasický spôsob syntézy 1,3-benzotiazin-4-ónu použitím tiokyanátových solí (spôsob B). Oba spôsoby sú uvedenéna schéme ďalej V texte.

MPK / Značky

MPK: C07D 491/00, A61P 31/00, A61K 31/00, C07D 417/00

Značky: antibakteriálně, benzotiazínové, deriváty, nové, použitie, činidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e7937-nove-benzotiazinove-derivaty-a-ich-pouzitie-ako-antibakterialne-cinidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nové benzotiazínové deriváty a ich použitie ako antibakteriálne činidlá</a>

Podobne patenty