Spôsob výroby kompozícií obohatených o tokotrienoly

Číslo patentu: E 366

Dátum: 30.04.2003

Autori: Fuchs Norbert, Sadeghi Behzad, Kössler Peter

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby kompozícii obohatených o tckotrienolyVynález sa týka spôsobu výroby kompozícii obohatenýchZatiaľ čo sa tradičná náuka o správnej výžive počas posledných desaťročí obmedzila na výskum živín (proteíny,Sacharidy, tuky, vitamíny, minerálne látky a stopové prvky) hlavne vzhľadom na ich vyživujúce vlastnosti (teda na zabezpečenie látkovej výmeny stavebných látok a živín), V priebehu posledných rokov sa do stredobodu záujmu vedyo správnej výžive stále viac posúvali takzvané sekundárne rastlinné látky (fytochemikálie). Aj keď sa tieto prírodné látky podľa definície nezaraďujú ku klasickým živinám, predsa však majú mnoho biologických účinkov, kvôli čomu sa označujúako bioaktivne rastlinné látky.Tokotrienoly sa zaraďujú k tejto kategórii rastlinných látok, hoci sa zaraďujú aj k vitamínom, pretože majú aktivitu vitamínu E, aj keď len malú. Okrem tejto aktivity vitamínu E majú tokotrienoly antioxidačné vlastnosti, znižujú hladinu cholesterolu a chránia bunky. Antioxidanty sú charakteristické svojou schopnosťou odovzdávať na molekulovej úrovni elektróny iným molekulám, pričom táto schopnosť odovzdávať elektróny sa pre definované jednotlivé molekulové zlúčeniny kvantifikuje prostredníctvom takzvaného štandardného redoxného potenciálu apre zmesi antioxidantov sa naproti tomu vyjadruje pomocoutakzvanej antioxidačnej kapacity (redukčnej kapacity). Antioxidačný potenciál tokotrienolov sa podľa skumaného média metódy skúmania opisuje ako päťdesiatnásobne až tisícnásobnevyšší V porovnaní so syntetickými tokoferolmi.Tokotrienoly sú na základe svojej molekulovej štruktúry rozpustné výhradne V tukoch, takže svoju biologickú aktivitu rozvíjajú V ľudských a zvieracích tkanivách predovšetkým V lipofilných kompartimentoch (intracelulárnych a extracelulárnych biologických membránach). Lipofilné antioxidanty hrajú preto dôležitú biologickú úlohu V rámci antioxidačnej ochrany bunkového jadra (genetický materiál),mitochondrií (zásobovanie buniek energiou), endoplazmatického retikula (syntézna výkonnosť buniek) a aj V bunkových membránach (stabilita a životnosť tkanív). Z tohto dôvodu patrí tokotrienolom pre ochranu genetického materiálu (ochrana pred mutáciami pôsobením škodlivých peroxidov, radikálov a xenobiotík), pre optimálne zásobovanie buniek energiou(výkonnosť imunokompetentných a orgánových buniek), pre syntéznu výkonnosť buniek (regeneračný potenciál imunitného systému a tkanív), ako aj pre funkčnosť a životnosť všetkých telesných buniek obrovský význam presahujúci základný cieľ výživy. Taktiež najmä nervová sústava, centrálna nervová sústava ako aj periférna nervová sústava, ktorá obsahuje viac ako 50 lipoidných látok, je závislá od dostatočnej a permanentnej ochrany svojej štruktúry prostredníctvom lipofilných antioxidantov. Oblasti využitia tokotrienolov v liečbe výživou preto zahŕňajú imunitný systém (alergie,rakovina) ako aj kardiovaskulárny systém (angina pectoris,prevencia myokardu a následná starostlivosť po ňom),svalový/šľachový/kĺbový aparát (degeneratívne ochorenia svalov a kĺbov), pečeň ako detoxikačný orgán (ochorenia vyvolanénepriaznivými vplyvmi životného prostredia), koža (atopickéochorenia, starnutie) a napokon regeneračné procesy nervovejperiférneho nervstva a následky zranení). Preto je potrebné poskytnúť produkty obsahujúcetckotrienoly, najmä prírodné produkty s obzvlášť vysokýmVynález sa preto týka spôsobu výroby kompozíciiobohatených o tokotrienoly, ktorý obsahuje nasledujúce stupne- inkubácia semien rastlín v elektrolytovom živnom roztoku tak, aby sa vytvorili zárodky rastlín obohatené o tokotrienoly,- získavanie zárodkov rastlín a- extrakcia kompozície obsahujúcej tokotrienoly zo získaných zárodkov rastlín, najmä 2 otrúb a klíčkov získaných zárodkov rastlín.Ukázalo sa, že pomocou spôsobu podľa vynálezu sa môže obsah tokotrienolov v zárodkoch rastlín rozhodujúcim spôsobom zvyšovať napriek tomu, že iné blízke príbuzné antioxidačné sekundárne rastlinné látky, ako napríklad tokoferoly, počas klíčenia, najmä v priebehu klíčenia uskutočňovaného podľa vynálezu, čiastočne veľmi ubúdajú. V priebehu klíčenia sa V zásade vychádza všeobecne z toho, že spotreba stavebných látok a antioxidačných ochranných molekúl V klíčiacich semenách sa zvyšuje na tento proces, ale táto zvýšená spotreba sa hneď vyrovnáva 2 prítomných alebo bezprostredne novovytvorených látok. Tým viac bolo prekvapivé, že sa klíčením v živnomroztoku obohatenom o elektrolyt mohla selektívne koncentrovaťcelkom určitá, obzvlášť hodnotná trieda zlúćenín, tokotrienoly.Klíčenie semien rastlín V elektrolytovom živnom roztoku je opísané napríklad v EP O 770 324 A a EP O 799 578 A. Bolo známe, že pri tom získané zárodky majú sice zvýšený obsah elektrolytu, ale že sa taktiež zvyšuje spotreba antioxidačnýchochranných molekúl, a preto sa ich obsah v zárodku znižuje.Podľa US 5 908 940 A sa opisuje špeciálny spôsob výroby tokolových produktov (tokotrienoly, tokoferoly a zlúčeniny podobné tokotrienolom), pri ktorom sa rastlinná surovina za sucha zohrieva pri 80 až 150 °C 30 minút až 4 hodiny a nato sa extrahujú požadované účinné látky. Ako rastlinný východiskový materiál sa pri tom uvádza celý rad najrozličnejších materiálov. Pri tom sa však nezamýšľa klíčenie východiskového materiálu (na výrobu zárodkov obohatených o elektrolyt) ani obohatenie východiskového materiálu o anorganické živiny.Tam opísaný spôsob sa ale zameriava na inaktiváciu rastlinných enzýmov prostredníctvom pôsobenia horúčavy, aby sa zabránilo odbúravaniu tokoferolov a tokotrienolov. Ústredný prekvapivý aspekt predloženého vynálezu, podľa ktorého sa práve tokotrienoly môžu so zvýšeným výťažkom získavať v zárodkoch špeciálne obohatených o elektrolyt, ale napríklad sa súčasne znižuje obsah tokoferolu, z tohto dokumentu nevyplýva ani saEP O 616 810 A 1 sa týka použitia klíčiacej ryže ako liečiva, najmä na prevenciu a terapiu rakoviny. V tomto dokumente sa však Všeobecne neberie zreteľ na obsah tokotrienolov, ani sa nemôže vyrozumieť žiadny odkaz na to, že práve v (ryžových) zárodkoch sa dá zistiť zvýšený obsahtokotrienolov. Okrem toho z tohto dokumentu nevyplýva klíčenie

MPK / Značky

MPK: A61K 36/00

Značky: spôsob, tokotrienoly, obohatených, výroby, kompozícií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e366-sposob-vyroby-kompozicii-obohatenych-o-tokotrienoly.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby kompozícií obohatených o tokotrienoly</a>

Podobne patenty