Enzymatický spôsob pre enantiomérne štiepenie aminokyselín

Číslo patentu: E 1303

Dátum: 30.08.2002

Autori: Salagnad Christophe, Gobert Claude, Dury Marie-odile

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka nového enzymatickêho spôsobu umožňujúcemu enantiomêrne štiepenie aminokyselín vo forme race mickej zmesi.0002 Aminokyseliny sú často používané vo všetkých priemyselných odvetviach, a to buď ako biologicky účinné zlúčeniny alebo ako medziprodukty syntézy na prípravu zlúčenín. najmä s farmaceutickým, chemickým alebo poľnohospodárskym zameraním. Takto sa rýchlo ukázalo, že by bolo často potrebné disponovať jedným alebo druhým opticky aktívnym. enantiomérom týchto aminokyselín. Vyvinuli sa teda viaceré spôsoby rozdelenia prochirálnych enantiomérnych aminokyselín. Zaujímavou alternatívou asymetrickýchsyntetických mechanizmov sa ukázali byt najmä enzymatické postu py umožňujúce enantiomérne štiepenie uvedených aminokyselín.R R a trietylamín vecou room . fenylacetylchlorld HN NH -5 °C 2 hodiny O0004 Analogickým spôsobom Topgi a kol. (Bioorg. « Med. Chem. 1999, zv. 7, strany 2221 až 2229) vypracovali spôsob štiepenia enantiomérov (R) a (S) etyl-3-amino-4-pentynoátu V enantiomérnečistej forme podľa jednej z nasledujúcich reakčných schémpričom východiskový fenylacetamid sa získal acyláciou zodpoveda júceho amínu pôsobením kyseliny fenyloctovej, alebo tiež0005 Patentová prihláška W 0 98/50575 opisuje všeobecnejšie spôsob prípravy chirálnej l 3-aminokyseliny, ktorý zahŕňa uvedenie do styku racemickej zmesi uvedenej aminokyseliny s acylovým donorom a enzýmom Penicilĺn G-acylázou (alebo amidohydrolázou) pri podmienkach vhodných pre stereoselektívnu acyláciu jedného z enantiomérov racemickej zmesi B-aminokyseliny na jeho zodpovedajúci N-acylový derivát, pričom opačný enantiomér b-aminokyseliny sa získa v enantiomérne obohatenej forme podľa(3 donoracwu C) organlcké alebo vodné rozpúšťadlo OR OR penicilín G-acylázapričom do úvahy prichádzajúci donor acylu má všeobecný vzoreca rôzne deriváty fenylovej skupiny a pyridylovú skupinu a R 4 znamená substituenty hydroxy, alkoxy, alkyl, alkenyl, alkinyl, halogénalkyl, anyl, anylalkyl, cukry alebo steroidy.0006 Patentová prihláška W 0 98/50575 opisuje tiež dalšiu alternatívu pre prípravu chirálnej B-aminokyseliny, ktorá zahŕňa uvedenie do styku amidu v racemickej forme s enzýmom Penicilín G-acylázou za podmienok vhodných pre selektívnu deacyláciu jedného z enantiomérov amidu v racemickej forme na jeho zodpovedajúcu B-aminokyselinu, pričon 1 opačnýj enantiomér amidu sa získa v enantiomérne obohatenej forme, podľa nasledujúcej reakčnej

MPK / Značky

MPK: C12P 13/00, C12P 41/00, C12N 9/78

Značky: aminokyselin, štiepenie, enantiomérne, spôsob, enzymatický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e1303-enzymaticky-sposob-pre-enantiomerne-stiepenie-aminokyselin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Enzymatický spôsob pre enantiomérne štiepenie aminokyselín</a>

Podobne patenty