Vysokorýchlostná baliaca skupina a baliaci stroj s touto skupinou

Číslo patentu: E 10219

Dátum: 05.03.2009

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka vysokorýchlostnej baliacej0002 V súčasnej dobe je známy celý rad rôznych typov baliacich skupín, ktoré majú spoločný účel vytvárať konečný výrobok, obvykle publikačného typu, ktorý je uložený uzavreným spôsobom alebo aspoň čiastočne obalený ochrannou plastovou vrstvou, takže Všetky prípadné predmety, vytvárajúce vlastnývýrobok, sú bezpečne spojené dohromady.0003 Ako už bolo zhora uvedené, tak všeobecne známe uskutočnenie predstavujú publikačné výrobky, obsahujúce dennú tlač alebo tiež ine časopisy, ku ktorým je pripojených0004 V súčasnej dobe existujúce baliace skupiny pre uvedené publikačné výrobky» sa vzájomne od seba líšia formou zváracích zariadení, ktoré obsahujú. a ktoré rôznym spôsobom zvárajú ochrannú fóliu okolo výrobku počas pohybu tohto0005 Prvé uskutočnenie zváracích zariadení, ktore sú V súčasnej dobe využívané, sú take zváracie zariadenia, ktoré sa cyklicky pohybujú. po eliptickej dráhe, po ktorej sledujú pohybujúci sa výrobok. Také zariadenia sa približujú k výrobku, zvárajú plastovú fóliu a následne sa vzďalujú od výrobku a navracajú do východzej polohy na sledovanie nového0006 Nevýhoda takých strojov spočíva V tom, že zváracie zariadenia majú nízku účinnosť počas jedného0007 Zváracie zariadenie zhora opísaneho typu iba zvára v krátkom období cyklu, zatiaľ čo V zvyšku času iba dokončuje pohyby bud pri sledovaní pohybujúceho sa výrobkualebo pri návrate do počiatočnej polohy.0008 Za účelom odstránenia tohto problému súčasne o sebe existujú zváracie zariadenia zvislého typu, pri ktorých zváracie prostriedky neuskutočňujú Vodorovné pohyby, avšak iba priamočiaré pohyby zhora dole. Také stroje však bohužiaľ neumožňujú udržovať vysokú rýchlosť výroby, pretože nútia výrobky spomaliť, alebo dokonca zastaviť, v prípade takýchzváracích zariadení zvislého typu.0009 Iným známym riešením sú zváracie zariadenia takzvaného nádržkoveho typu, V ktorých sa môžu výrobky kontinuálne pohybovať dopredu, takže nedochádza k dlhým časovým obdobiam v ktorých zváracie prostriedky zostávajú nečinné. Predsa len aj také zváracie zariadenia nádržkového typu sú Veľmi obmedzené V tom, že nemôžu baliť Výrobky rôznych rozmerov bez uskutočňovania náročnej modifikácie aoperácie výmeny vlastnej baliacej skupiny.0010 EP l 502 854 sa týka baliacej skupiny podľaúvodnej časti nároku 1.0011 Úlohou predmetného vynálezu je vyvinúť zariadenie, schopné vyriešiť zhora uvedené nedostatky známeho stavu techniky mimoriadne jednoduchým, hospodárnym a najmä0012 Ďalšou úlohou je vyvinúť vysokorýchlostnú baliacu skupinu a baliaci stroj, opatrený takou skupinou,pričom je možné zaistiť dopredný pohyb výrobkov rýchlo a kontinuálne a zváracie prostriedky sú V prevádzke takmer podobu celého zváracieho cykla.0013 Ešte dalšou úlohou je vyvinúť vysokorýchlostnú baliacu skupinu a baliaci stroj, opatrený takou skupinou,pričom je možné baliť výrobky akejkoľvek veľkosti bez uplatňovania dlhej modifikácie a operácií výmeny baliacej skupiny. Ešte ďalšou úlohou je vyvinúť vysokorýchlostnú baliacu skupinu a baliaci stroj, opatrený takou skupinou,pričonx k prevádzke zváracích prostriedkov dochádza po značnúdobu časového obdobia a je zaisťované bezpečné zváranie.0014 Uvedené úlohy boli podľa tohto vynálezu splnené vyvinutím vysokorýchlostnej baliacej skupiny a baliaceho stroja, opatreného takou skupinou, ako je príslušné uvedené0015 Ďalšie charakteristiky vynálezu sú uvedenéPrehľad obrázkov na Zýkresoch0016 Charakteristiky alebo výhody vysokorýchlostnej baliacej skupiny podľa tohto Vynálezu a baliaceho stroja,opatreného takou skupinou budú zrejmé z nasledujúceho príkladného a neobmedzujúceho opisu s odkazom na priloženéobr. 1 A a obr. lB znázorňujú dva možné typy balenia výrobku, dosiahnuteľného prostrednictvom vysokorýchlostnej baliacej skupiny podľa tohtoobr. 2 znázorňuje nárysný pohľad na vysokorýchlostnúobr. 3 A znázorňuje V zväčšenom merítku nárysný pohľadna detail baliacej skupiny podľa obr. 2obr. 3 B znázorňuje V zväčšenom merítku nárysný pohľadobr. 4 znázorňuje nárysný pohľad na baľiaci stroj, opatrený vysokorýchlostnou baliacou skupinouobr. 5 znázorňuje pôdorysný pohľad na baliaci stroj

MPK / Značky

MPK: B65B 51/26, B65B 51/16, B65B 25/14, B65B 9/02

Značky: baliaci, touto, baliaca, skupina, vysokorýchlostná, skupinou, stroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e10219-vysokorychlostna-baliaca-skupina-a-baliaci-stroj-s-touto-skupinou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysokorýchlostná baliaca skupina a baliaci stroj s touto skupinou</a>

Podobne patenty