Prepravný a/alebo skladovací kontajner na uloženie najmenej jedného rádioaktívneho elementu

Číslo patentu: E 5656

Dátum: 06.03.2004

Autori: Winkler Hans-peter, Hüggenberg Roland, Völzer Walter

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prepravný a/alebo skladovací kontajner na uloženie najmenejjedného rádioaktívneho elementu OpisVynález sa týka prepravného a/alebo skladovacieho kontajnera na uloženie najmenej jedného rádioaktívneho elementu,s plášťom kontajnera a s dnom kontajnera a s najmenej jedným vrchnákom kontajnera. Rádioaktívnymi elementmi sa rozumiapredovšetkým vyhorelé alebo čerstvé palivové články.Z praxe sú známe rôzne prepravné a/alebo skladovacie kontajnery úvodom menovaného druhu. U týchto známych kontajnerov je normálne medzi uloženými rádioaktívnymi elementmi, napríklad medzi uloženými palivovými článkami a vrchnákom kontajnera, upravený axiálny odstup, respektíve axiálny voľný priestor. Zvislá výška úložného priestoru kontajnera, ktorá je upravená tomu zodpovedajúcim spôsobom,vyhovuje najprv okolnosti, že v kontajneri musí byť možné uložiť rádioaktívne elementy s rôznymi rozmermi. Ďalej musia byť zohľadnené výrobné tolerancie so zreteľom ku komponentom kontajnera a so zreteľom k ukladaným komponentom. Okrem toho je potrebné vziať ohľad na to, že môže dôjsť na relativne tepelné roztiahnutie uložených komponentov a komponentov kontajnera, aj k zmene dĺžok komponentov uložených V kontajneri v dôsledku rádioaktívneho ožiarenia. Určitý axiálny voľný priestor medzi rádioaktívnymi elementmi a vrchnákom kontajnera je potrebný tiež vtedy, ak musí byť vrchnák kontajnera funkčne spoľahlivo, napriklad diaľkovýmPokiaľ sa V kontajneri ukladajú palivové články, najmä palivové články z tlakovodných reaktorov (DWR-BE), je vo vnútri takeho palivového článku k dispozícií medzi palivovými tyčami a hlavovou časťou palivového článku spravidla tiežSpis US 2003/015541 opisuje prepravný a/alebo skladovací kontajner pre rádioaktívny element 2 plášťa, dna a vrchnáka. Medzi rádioaktívnym elementom a vrchnákom je axiálny voľný priestor a medzi rádioaktívnym elementom a vrchnákom je uspořádán plasticky deformovateľný tlmič nárazov z balzovéhoSpis US-B-6 280 1271 opisuje prepravný a/alebo skladovací kontajner pre rádioaktívny element z plášťa, dna a vrchnáka. Medzi rádioaktívnym elementom a vrchnákom je axiálny voľný priestor a medzi rádioaktívnym elementom a vrchnákom jeusporiadaný plasticky deformovateľný tlmič nárazov.Spis US-A-5 337 917 opisuje prepravný a/alebo skladovací kontajner pre rádioaktívne elementy z plášťa, dna a vrcháka. Medzi rádioaktívnym elementom a vrchnákom je axiální volný priestor a medzi rádioaktívnym elementom a vrchnákom je usporiadaný plasticky deformovatelný tlmič nárazov z materiáluSpis DE 22 56 879 A opisuje prepravný a/alebo skladovací kontajner pre rádioaktívne elementy z plášťa, dna a vrcháka. Medzi rádioaktívnym. elementom a vrchnákom je axiálny voľný priestor a medzi rádioaktívnym elementom a vrchnákom je usporiadaný plasticky deformovateľný tlmič nárazov (drevenéčasti, ktoré pôsobia tlmenie nárazov plastickou deformáciou).Väčšina známych kontajnerov úVOdOHl menovaného druhu sa z hľadiska pevnosti, poprípade stability v zásade osvedčila. Mechanickú odolnosť je však so zreteľom na určité výnimočné situácie vhodné zlepšiť, respektíve je potrebné ju zlepšiť. Takou Výnimočnou situáciou je najmä voľný pád kontajnera,ktorý potom naráža čelným koncom na strane vrchnáka kontajnera, respektíve čelnou plochou na strane vrchnáka kontajnera na pevný podklad. Vo fáze voľného pádu zostáva nejprv medzi uloženými rádioaktívnymi elementmi (palivovými článkami) a vrchnákom kontajnera odstup. Z toho dôvodu dochádza akoby k spomalenému nárazu elementov na vrchnák kontajnera a ako systém vrchnáka, tak aj uložené elementy sú relatívne silne zaťažené. Okrem toho zostáva vo fáze voľného pádu dodatkovo tiež odstup medzi palivovými tyčami či hlavou palívového článku, takže aj palivové tyče narážajú na hlavovú časť palivového článku akoby spomalene, čím je systém vrchnáka opäť silne zaťažovaný. Pretože hmota palivových tyčí činí spravidla zhruba 90 hmoty palivového článku, je tento naposledy opísaný nárazový efekt a s ním spojené dôsledky silnejšie, respektíve závažnejšie, než prv opísaný nárazový efekt. Bolo by žíadúce, keby Inohli byť oba nárazové efekty účinne kompenzované, respektíve keby bolo možné s nimi spojenému vysokému zaťaženiu systému vrchnáka a tiežZákladom vynálezu je preto technický problém, zaviesť prepravný a/alebo skladovací kontajner úvodom menovaného druhu, pri ktoron 1 je zabránené vyššie opísanýnl nevýhodám, a ktorý sa pri voľnom páde s nárazom na stranu vrchnákaNa riešenie tohto technického problému zavádza vynález prepravný a/alebo skladovací kontajner s najmenej jednýmrádioaktívnym elementom, ktorým je palivový článok s hlavovoučasťou a S palivovými tyčami, usporiadanými pod hlavovou časťou, s plášťom kontajnera, dnom kontajnera a s najmenej jedným vrchnákom kontajnera, pričom je usporiadaný prvý axiálny voľný priestor V zvislom postavenom stave kontajnera medzi hlavovou časťou a vrchnákom kontajnera a druhý axiálny volný priestor V zvislom postavenom stave kontajnera medzi palivovými tyčami a hlavovou časťou, a pričom medzi hlavovoučasťou palivového článku a vrchnákom kontajnera je usporiadanýnajmenej jeden plasticky deformovateľný tlmič nárazov.Spravidla je V úložnom priestore kontajnera uloženýcj viac rádioaktívnych elementov. U rádioaktívnych elementov sa jedná najmä o vyhorelé alebo čerstvé palivové články alebo o sklenené kokily HAW. V rámci vynálezu zostáva tiež to, že je obvyklým spôsobom upravený nosný kôš na uloženieAk má prepravný a/alebo skladovací kontajner podľa vynálezu systém vrchnáka s niekoľkými vrchnákmi, napríklad s primárnym vrchnákom a sekundárnym vrchnákom, je vrchnákom kontajnera mienený vnútorný vrchnák, ktorý bezprostredne nadväzuje na úložný priestor pre rádioaktívne elementy, teda napríklad primárny vrchnák. Zvislý postavený stav kontajnera znamená najmä to, že kontajner svojou spodnou stranou, respektíve dnom kontajnera stojí na podklade a vrchnák kontajnera je nakontajnera orientovaný na hornej stranePodľa vynálezu sa pri voľnonl páde kontajnera nárazom hornej strany kontajnera, respektíve Vrchnáka kontajnera, tlmič nárazov plasticky deformuje. Plastická deformácia môže jednak vyplývať Z toho, že celý rádioaktívny element, respektíve celý palivový článok, naráža na tlmič nárazov svojou hlavovou časťou. Plastická deformácia môže však tiež vyplývať z toho, že palivové tyče palivoveho článku dopadajú na hlavovú časť

MPK / Značky

MPK: G21F 5/008, G21F 5/005, G21F 5/00

Značky: najmenej, kontajner, elementů, prepravný, uloženie, jedného, skladovací, rádioaktívneho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e5656-prepravny-a-alebo-skladovaci-kontajner-na-ulozenie-najmenej-jedneho-radioaktivneho-elementu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prepravný a/alebo skladovací kontajner na uloženie najmenej jedného rádioaktívneho elementu</a>

Podobne patenty