Spôsob a zariadenie na výrobu dekoratívneho papiera na laminovanie doskových základných telies

Číslo patentu: E 19013

Dátum: 28.01.2011

Autor: Hagspiel Raimund

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na výrobu dekoratívneho papiera na laminovanieVynález sa týka spôsobu výroby dekoratívneho papiera na laminovanie základného telesa, ktoré pozostáva z nosnej dosky z dreveného materiálu, z vrstveného materiálu a/alebo z kompaktnej tuhej dosky, pri ktorom sa na papier vo forme listu alebo pásu prostredníctvom aspoň jedného tlačiaceho valcového ústrojenstva natlačí dekór, pričom tento dekór je dreveným alebo kamenným dekórom. Ďalej sa vynález týka zariadenia na výrobu dekoratívneho papiera na laminovanie nosnej dosky z dreveného materiálu,vrstveného materiálu a/alebo kompaktnej tuhej dosky, s aspoň jedným tlačovým valcovým ústrojenstvom na natlačenie dekóru na papier Vtvare listu alebo pásu, pričom dekór je dreveným alebo kamennýmDekoratívny papier pre laminovanie nosných dosák z dreveného materiálu sa obvykle vyrába potlačením základného papieraprostredníctvom tlačiacich valcov spôsobom hlbokotlače.Pre výrobu panelov s dekorativnymi povrchmi sa okrem spôsobov s potláčaním tlačiacimi valcami používajú aj digitálne spôsoby tlače. Tak je napríklad zo spisu W 0 98/26936 Al známy spôsob výroby dekoratívneho papiera napusteného živicou na laminovanie nosných dosák. Takto laminované nosné dosky(lamináty) sú určené najmä pre nábytkársky priemysel. U tohto známeho spôsobu sa papier napustený živicou potláča prostredníctvom digitálnej tlače, najmä laserovej tlače, digitálnymSpôsoby tlače tlačiacimi valcami nie sú na základe svojej vysokej rýchlosti tlače vhodné na výrobu veľkých množstíev dekoratívneho papiera. Ohľadne výroby panelov, najmä podlahových panelov môžu byť priemery ako aj dĺžka tlačiacich valcov ovplyvňované. Tieto dva parametre sa však nemôžu meniť ľubovoľne,ale sú z technických dôvodov obmedzené. Naproti tomu dĺgitá 1 ne spôsoby tlače disponujú v zásade neobmedzenou možnosťou na individualizovanie dekóru. Možnost individualizovania je závislá v podstate iba od kapacity pamäti, ktorá je k dispozícii, na uchovanie digitálnych dát dekórov, na výkon počítača, ktorý je aktuálne k dispozícii, ako aj od tvorčieho potenciálu návrhárov dekórov Na druhej strane sú však spôsoby digitálnej tlače pomerne drahé, pretože výkonnosť dosiahnuteľná digitálnym tlačovým zariadením jeZ 0 spisu US 2005/249924 Al je známy spôsob výroby dekoratívnej povrchovej vrstvy, pri ktorom sa prvá natlačená vrstva vytvorí prostredníctvom tlačového valcového ústrojenstva a za ňou nasledujúca druhá tlačová vrstva sa vytvorí prostredníctvom digitálnej tlačovej hlavy. Tieto natlačené vrstvy sa pritom natlačja priamo na substrát, napriklad na nosnú dosku, alebo sa najprv natlačia na papier alebo fóliu, ktorý/ktorá sa potom následne prilepína substrát, napríklad na nosnú dosku.Úlohou predloženého vynálezu je vytvoriť spôsob a zariadenie V úvodu zmieneného druhu, ktoré pri relatívne vysokej výkonnosti poprípade výhodných výrobných nákladoch poskytnú neobmedzenúmožnosť na individualizovanie dekóru.Táto úloha je vyriešené spôsobom so znakmi nároku l poprípadezariadením so znakmi nároku 10.Spôsob podľa vynálezu, pri ktorom sa papier v tvare listu alebo pásu prostredníctvom aspoň jedného tlačového valcového ústrojenstva potlačí dreveným alebo kamenným dekórom, je v podstate vyznačený tým, že na jednu alebo viac čiastočných oblastí papiera sa prostredníctvom aspoň jednej digitálnej tlačovej hlavy natlačí aspoň jeden dekoratívny element, takže dekór natlačený prostredníctvom tohto aspoň jedného tlačového valcového ústrojenstva zostane aspoň čiastočne viditeľný alebo, pokiaľ sa tento aspoň jeden dekoratívny element natlačí na papier prostredníctvom tejto aspoň jednej digitálnej tlačovej hlavy pred dekórom, tento aspoň jeden dekoratívny element obklopí, pričom tento aspoň jeden dekoratívny element V prípade dreveného dekóru znázorňuje štruktúru imitovaného dreva a pritom je zvolený zo skupiny zahrnujúcej najmä suky, smolniky, vyhlodané chodbičky a zmeny sfarbenía, a/alebo hlavy klincov alebo skrutiek a/alebo styčné miesta medzi drevenými panelmi, alebo v prípade kamenného dekóru znázorňuje štruktúru imitovaného kameňa a pritom je zvolený zo skupiny zahrnujúcej najmä zmeny sfarbenía, vtrúseníny a petrefakty, a/alebo špáry medzi kamennými dlaždicami, a pri ktorom sa táto aspoň jedna digitálnatlačiaca hlava pohybuje s papierom v smere jeho posunu.Zariadenie podľa vynálezu, ktoré obsahuje aspoň jedno tlačiace valcové ústrojenstvo na tlačenie dreveného alebo kamenného dekóru na papier v tvare listu alebo pásu, obsahuje teda aspoň jednu digitálnu tlačíacu hlavu na natlačenie aspoň jedného dekoratívneho elementu na jednu alebo viac čiastočných oblastí papiera, takže dekór natlačený prostredníctvom tohto aspoň jedného tlačového valcového ústrojenstva zostane aspoň čiastočne viditeľný alebo, pokiaľ sa tento aspoň jeden dekoratívny element natlačí na papier prostrednictvom tejto aspoň jednej digitálnej tlačovej hlavy pred dekórom, tento aspoň jeden dekoratívny element obklopí, pričom tento aspoň jedendekoratívny element V prípade dreveného dekóru znázorňuje štruktúruimitovaného dreva a pritom je zvolený zo skupiny zahrnujúcej najmä suky, smolniky, vyhlodané chodbičky a zmeny sfarbenia, a/alebo hlavy klincov alebo skrutiek a/alebo styčné miesta medzi drevenými panelmi, alebo v prípade kamenného dekóru znázorňuje štruktúru imitovaného kameňa a pritom je zvolený zo skupiny zahrnujúcej najmä zmeny sfarbenia, vtrúseniny a petrefakty, a/alebo špáry medzi kamennými dlaždicami, a pričom táto aspoň jedna digitálna tlačiacahlava je pohyblivá s papierom v smere jeho posunu.Vynález je teda založený na myšlienke skombinovať spolu navzájom hlbokotlač a digitálnu tlač, aby sa vyrobil dekoratívny papier na laminovanie základného telesa, ktoré je vytvorené z nosnej dosky z dreveného materiálu, z kompaktnej tuhej dosky a/alebo zDigitálne tlačové zariadenie pre veľkoplošné potláčanie hornej strany papierového pásu má relatívne nízku rýchlosť tlače. Pri spôsobe podľa vynálezu poprípade pri zariadení podľa vynálezu sa však táto aspoň jedna digitálna tlačová hlava používa iba na čiastočné potlačenie papierového pásu, takže rýchlosť tlače a teda i výkon je vyšší než pri zariadení, ktoré používa výlučne digitálnuFarby (atramenty) potrebné pre digitálne tlačíace zariadenie stoja niekoľkonásobok tlačiacich farieb, ktoré sa môžu používať u známych zariadení na hlbokotlač. Oproti digitálnemu tlačiacemu zariadeniu pre veľkoplošné potláčanie jednej strany papierového pásu sa teda zariadenie podľa vynálezu vyznačuje podstatne výhodnejšímiPretože prostredníctvom tejto aspoň jednej digitálnej tlačiacejhlavy sa potlačí iba jedna alebo viac číastočných oblasti papierov v

MPK / Značky

MPK: B44C 5/04, B41F 19/00

Značky: základných, papiera, zariadenie, dekoratívneho, doskových, spôsob, telies, laminovanie, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e19013-sposob-a-zariadenie-na-vyrobu-dekorativneho-papiera-na-laminovanie-doskovych-zakladnych-telies.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na výrobu dekoratívneho papiera na laminovanie doskových základných telies</a>

Podobne patenty