Spôsob výroby panela s dekorom a trojrozmernou štruktúrou

Číslo patentu: E 18653

Dátum: 06.06.2011

Autori: Wiegelmann Andre, Dürnberger Johann

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby panela s dekorom a trojrozmernou Štruktújrou0001 vynález sa týka spôsobu výroby nábytkového aleksopodlahového panela, 0002 Sú známe rôzne spôsoby, ktorými sa z dosák zaglomerovaného dreva vyrábajú potiahnuté panely, štruktúru prírodného dreva. V tejto súvislosti je známe najmäto, že dekor dreva a štruktúrovaný raziaci plech sa navzájomzosúladia tak, že štruktúra vyrazená raziacim plechom jevytvorená čo najviac súbežne s dekorom dreva, to znamená, žeštruktúra prebieha V čo najviac presne lícujúcom prekrytivzhľadom na príslušný dekor dreva. Lícjúce nastavenieraziaceho plechu vzhľadom na dekoračný papier je však ťažké.Okrem toho pri tom existuje ten problém, že v lise sa meniarozmery dekoračného papiera pôsobením tlaku a teploty. Hovorí sa pri tom o raste papiera. Aštruktúrovaného povrchu na doskovitom obrobku spočíva V tom, že dekor, najmä dekor dreva, sa priamo natlačí na doskovitýobrobok prostredníctvom tlačiarenských valcov a hneď potom sana dekor nanesie transparentná vrchná vrstva prostredníctvomnanášania tekutého média prostredníctvom gravirovanéhonanášacieho valca. Týmto postupom sa síce zabraňuje problémurastu papiera, avšak kvalita takto docieleného Štruktúrovania, najmä hĺbka štruktúry dosiahnutá prostredníctvom nanášaciehovalca vzhľadom na pomerne jemné štruktúrovanie je ešte neuspokojivá.0004 Na dosiahnutie hĺbky štruktúry výrazne väčšej ako 10m (mikrometrov), že nanášací valec sa zmáča tekutým médiom vosvojich vygravírovaných prehĺbeniach aj V (negravírovaných)vyvýšených oblastiach. Týmto spôsobom sa má docieliťtýchto známych spôsoboch je však nevýhodné to, že pre každýdekor dreva je na vytvorenie štruktúry povrchu potrebný aspoň jeden gravírovaný dekorujúci tlačiarenský valec a príslušnýdreva, najmä výmena dekorujúcich tlačiarenských valcov ananášacích valcov vytvárajúcich trojrozmernú štruktúru je veľmi nákladná.0005 Okrem toho je z dokumentu DE 10 2005 046 264 A 1 známyspôsob výroby panela s trojrozmerným povrstvením, pri ktoromktorej sa hneď potom - poprípade po vytvrdení prostredníctvom obrábania laserom vyryjü póry. Okrem toho sa v dokumente DE 10 2005 046 264 A 1 navrhuje variant spôsobu,pri ktorom sa na drevovláknitú dosku najskôr nanesie teplom tvrditeľný základný náter, do ktorého sa potom laserom vygravíruje pórovitá štruktúra. Hneď potom sa prostredníctvom digitálneho tlačového zariadenia, najmä dýzovej tlačiarne, nanáša kompletný dekor.0006 Dokument EP 2 108 524 A 1 zverejňuje spôsob výroby potiahnutých panelov, ktoré sa majú používať najmä ako podlahové panely. Pri tom sa na doskovitý podklad nanáša dekoračná vrchná vrstva, ktorá je vytvorená z niekoľkých tlačených vrstiev, a to 2 jednej dekoračnej tlačenej vrstvy a z niekoľkých vypuklých tlačených vrstiev vytvárajúcich trojrozmernú štruktúru. Natlačenie tlačených vrstiev vytvárajúcich štruktúru sa pri tom uskutočňuje prostredníctvom digitálnych tlačových zariadeni, ako napríklad dýzových tlačových zariadení. Týmto známym spôsobom sa dajú vyrobiť panely s pomerne vysokým hĺbkovým rozlíšením, pričom sa majú dať znázorniť vyvýšenia s rovnými hranami, ako aj s ohnutými hranami. Celková hrúbka takého dekoračného povlaku pozostávajúceho z dekoračnej tlačenej vrstvy a vypuklých tlačených vrstiev vytvárajúcich trojrozmernú štruktúru je0007 Úlohou predloženého vynálezu je poskytnutie spôsobu vyššie uvedeného druhu, prostredníctvom ktorého sa s nizkymi nákladmi aj v pomerne malých množstvách dajú vyrobiť s vysokoukvalitou dekoračné panely s trojrozmernou štruktúrou povrchu.0008 Podľa vynálezu sa táto úloha rieši prostredníctvomspôsobu so znakmi nároku l.0009 Pri spôsobe podľa vynálezu sa na aspoň jeden povrch doskovitého podkladu natlačí dekor dreva alebo kameňa. Okrem toho sa na podklade alebo dekore dreva alebo kameňa vytvorí plošná, trojrozmerná štruktúra. Trojrozmerná štruktúra sa môže pri tom aplikovať na podklad najmä aj pred natlačením dekoru. Trojrozmerná štruktúra sa však takisto môže aplikovať na dekor až po jeho natlačení. Podľa vynálezu sa na výrobu štruktúry nanáša na podklad alebo dekor V jednej alebo vo viacerých vrstvách tekutý a/alebo práškový náterový materiál, pričom nanesený náterový materiál sa prostredníctvom aspoň jedného digitálne riaditeľného zariadenia po úsekoch stužuje, pričom riadenie zariadenia sa uskutočňuje použitím údajov o štruktúre V digitálnej forme a pričom po lokalizovanom stužení náterového materiálu sa z doskovitého podkladu odstráninestužený nadbytočný náterový materiál.0010 Prostredníctvom spôsobu podľa vynálezu sa dajú vytvárať trojrozmerné štruktúry s veľkou hĺbkou štruktúry. To sa uskutočňuje najmä vtedy, keď sa na podklad alebo dekor nanáša tekutý a/alebo práškový náterový materiál v niekoľkých vrstvách. Môžu sa vytvárať najmä rôzne povrchové oblasti daného panela s nerovnakou výškou štruktúry a/alebo hĺbkou štruktúry, takto potiahnuté na danej dekoračnej ploche. Použitím digitálne riaditeľného zariadenia a jeho riadenia prostredníctvom údajov o štruktúre V digitálnej forme sa dajú v jedinom výrobnom zariadení vyrobiť panely s odlišnými dekormi dreva alebo kameňa bez toho, aby pri výmene dekoru bola potrebná nákladná výmena nanášacieho valca aleboraziaceho plechu. Použitie digitálnych údajov o štruktúre, a

MPK / Značky

MPK: B44F 9/02, B05D 1/28, B05D 5/06, B41M 3/06, B44C 1/22, B05D 5/02, B44C 5/04, B44C 3/02, B44F 9/04, B05D 7/00

Značky: strukturou, spôsob, výroby, panela, trojrozměrnou, dekorom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e18653-sposob-vyroby-panela-s-dekorom-a-trojrozmernou-strukturou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby panela s dekorom a trojrozmernou štruktúrou</a>

Podobne patenty