Použitie 2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chromanu a jeho fyziologicky vhodných solí

Číslo patentu: E 1691

Dátum: 10.07.2002

Autori: Russ Hermann, Bartoszyk Gerd, Seyfried Christoph, Weber Frank

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

a jeho fyziologicky vhodných solíVynález sa týka použitia (R/S)-(-/)-2-5-(4-fluórfenyl)3-pyridylmetylaminometyl-chromanu alebo jeho fyziologicky vhodnej soli alebo (S)-()-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometylchromanu alebo jeho fyziologicky vhodnej soli na výrobu liečiva na liečenie choroby zvolenej zo súboru pozostávajúceho z dyskinézie navodenej antiparkinsonikami,diskinetických a choreatických syndrómov a extrapyramidovýchalebo ich fyziologicky vhodné soli (US 5 767 132, stĺpec 9,riadky 6 až 32) a spôsob (US 5 767 132, príklady 1, 5 a 19),ktorým je nmžnê tieto zlúčeniny pripravovať, sú známe z US patentu 5 767 132. Uvedené zlúčeniny sú v tomto patente opísanê ako kombinovani selektívni antagonisti receptora dopamínu D 2/agonisti receptora 5-HTM. Je teda opísané použitie 2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetyl-aminometylchromanu a jeho fyziologicky vhodných adičných solí s kyselinami a použitie jeho enantioméru (S)-()-2-5-(4-fluórfenyl)-3 pyridylmetylaminometyllchromanu a jeho fyziologicky vhodných adičných solí s kyselinami na výrobu liečiva na profylaxiu a potlačovanie následkov mozgového infarktu (apoplexia cerebri),ako je iktus a mozgová ischémia, na profylaxiu a potlačovanie mozgových porúch, napríklad migrêny, najmä u geriatrických pacientov podobným spôsobom ako niektoré alkaloidy námelu,liečenie úzkosti, napätia a depresívnych stavov, sexuálnychdysfunkcií vyvolaných centrálnym nervovým systémom, porúchspánku alebo príjmu potravy alebo na liečenie psychózy(schizofrênie). Okrem toho sú tieto látky vhodné na potlačovanie kognitívnych deficitov, na zlepšovanie schopností učenia a pamäti a na liečenie Alzheimerovej choroby. Ďalej je možné používať na liečenie vedľajších účinkov pri liečení hypertenzie, V endokrinológii a gynekológii, napríklad na liečenie akromegalie, hypogonadizmu, sekundárnej amenorey,premenštruačného syndrómu alebo nežiadúcej puerperálnejÚlohou vynálezu je vyvinúť nové použitia (R/S)-(-/)-25-(4-fluórfenyl)-3-pyridyl-metylaminometylchromanu, (S)-()2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl-chromanu a ich fyziologicky vhodných solí.Zistilo sa, že (R/S)-(-/)-2 ~ 5-(4-fluórfenyl)-3 pyridylmetylaminometylchroman alebo jeho fyziologicky vhodné soli a/alebo (S)-()-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometylchroman alebo jeho fyziologicky vhodné soli sú terapeuticky účinné proti extrapyramidovým motorickým poruchám, ako sú idiopatická Parkinsonova choroba,parkinsonské syndrómy, dyskinetické, choreatickê alebo dystonickê syndrómy, tremor, Gilles de la Tourettov syndróm,balizmus, myoklonus, syndróm nepokojných nôh alebo Wilsonova choroba, a tiež extrapyramidovým motorickým poruchám ĺsynonymunl extrapyramidových symptómov, (EPS) navodenýmTiež sa zistilo, že (R/S)-(-/)-2-5-(4-fluórfenyl)-3 pyridylmetylaminometyll-chroman alebo jeho fyziologicky vhodné soli a/alebo (S)-()-2 ~ 5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmety 1 aminometylchroman alebo jeho fyziologicky vhodné solivykazujú terapeutickú účinnost proti nežiadúcim účinkomantiparkinsoník pri extrapyramidových Hwtorických poruchách,najmä nežiadúcim dopaminomimetickým účinkom antiparkinsoník pri idiopatickej Parkinsonovej chorobe alebo parkinsonskýchĎalej sa zistilo, že (R/S)-(-/)-2-5-(4-fluórfenyl)-3 pyridylmetylaminometyl-chroman alebo jeho fyziologicky vhodné soli a/alebo (S)-()~ 2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyllchroman alebo jeho fyziologicky vhodné soli majú mimoriadne malý sklon vyvolávať extrapyramidovê vedľajšie účinky. Extrapyramidové vedľajšie účinky sa napríklad u hlodavcov merajú ako schopnost liečiva vyvolať katalepsiu. Katalepsia je definovaná ako stav, pri ktorom zviera po dlhú dobu zotrváva K/ nenormálnej (nefyziologickej, nepohodlnej) polohe (napríklad M. E. Stanley a S. D. Glick,Neuropharmacology, 1996, 15 393 až 394 C. J. E. Niemegeers a P. Janssen, Life sci., 1979, 201 až 2216). Keď sa napríklad zadná labka potkana umiestni na vyvýšenú plochu, napríklad plochu vyvýšenú 3 cm nad základnú plochu, potom normálny potkan zadnú labku hneď premiestni na základnú plochu. Kataleptický potkan v tejto neprirodzenej polohe zotrvá ajAj keď (R/S)-(-/)-2-5-(4-fluórfeny 1)-3 pyridylmetylaminometylchroman alebo jeho fyziologicky vhodné soli alebo (S)-()-2-5-(4-fluórfenyl)-3 pyridylmetylaminometyl-Chroman alebo jeho fyziologicky vhodné soli pôsobia mechanizmom antagonistov dopamínu, o ktorom je známe, že navodzuje vedľajšie extrapyramidovê motorické účinky(C.J.E. Niemegeers and P. Janssen, Life Sci., 1979, 201-2216),(R/S)-(-/)-2-5-(4 ~fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometylchroman alebo jeho fyziologicky vhodné soli a/aleboalebo jeho fyziologicky vhodné soli neočakávane nevyvolávajú katalepsiu potkanov v dávkach, ktoré sú v prípade vyššie uvedených terapeutických indikácií až 500 krát vyššie v porovnaní s dávkami, ktoré sú účinné pri modelových skúškachS ešte väčším prekvapením sa zistilo, že (R/S)-(-/)-25-(4-fluórfenyl)-3-pyridyl-metylaminometylchroman alebo jeho fyziologicky vhodné soli a/alebo (S)-()-2-5-(4-fluórfenyl)3-pyridylmetylaminometylchroman alebo jeho fyziologicky vhodné soli sú navyše schopné zabránit katalepsii navodenej obvyklými antidopaminergnými liečivami, a dokonca revertovat už existujúcu katalepsiu navodenú obvyklými antidopaminergnými liečivami ako je haloperidol dávky, ktoré majú tento antikataleptický účinok ležia v rovnakom rozmedzí ako dávky, u ktorých sa preukázalo, že sú účinné pri modelových skúškach nazvieratách vyššie uvedených terapeutických indikácií.Kladnê účinky na extrapyramidový motorický systém boli v minulosti opísané u iných liečiv s 5-HTM agonistickým účinkom. Napríklad buspirón, ktorý je typovo anxiolytickým liečivom, vykazuje mierne antidyskinetické vlastnosti pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou (B. Kleedorfer et al., J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry, 1991, 54 376 až 377 V. Bonifati et al., Clin. Neuropharmacol., 1994, 17 7382). Hlavným mechanizmom jeho účinku je zrejme stimulácia receptorov 5-HTHA dráhy raphe-nigra a raphe-striatum. V porovnaní s buspirónom sú (R/S)-(-/)-2-5-(4-fluórfenyl)-3 pyridylmetyl-aminometylchroman alebo jeho fyziologicky vhodné soli a/alebo (S)-()-2-5-(4-íluórfenyl)-3 pyridylmetylaminometylchroman alebo jeho fyziologicky vhodné soli silnejšími agonistami na receptore 5-HTM (ICW buspirónu

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4427, A61P 25/00

Značky: 2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chromanu, použitie, fyziologicky, solí, vhodných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e1691-pouzitie-2-5-4-fluorfenyl-3-pyridylmetylaminometylchromanu-a-jeho-fyziologicky-vhodnych-soli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie 2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chromanu a jeho fyziologicky vhodných solí</a>

Podobne patenty