Postupy a materiály na liečbu stavov spojených s metabolickými ochoreniami

Číslo patentu: E 13901

Dátum: 19.04.2004

Autor: Matalon Reuben

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmet vynálezu sa vo všeobecnosti týka postupov a materiálov na liečbu stavov spojených s metabolickými ochoreniami a predovšetkým postupov a materiálov na liečbu stavov spojených s metabolickými ochoreniami spôsobenými0002 Počet stavov, ktoré postihujú ľudí a iné zvieratá, je možné pripísať ochoreniam v metabolizme určitých aminokyselín. U mnohých týchto stavoch zahŕňa liečba obmedzenie príjmu potravy s určitými aminokyselinami alebo aminokyselín spojených s týmto stavom. Avšak terapie založené na obmedzení potravín vyžadujú poslušnosť pacienta a tiež sa vyžaduje, aby pacient vedel, či určité jedlo obsahuje príslušnú aminokyselinu alebo aminokyseliny spojené s jeho stavom.0003 Napríklad, fenylketonúria (PKU) je hyperaminoacidémia fenylalanínu (Phe) spojená s vrodenou chybou metabolizmu fenylalanínu, mutácia génu kódujúceho fenylalanin-hydroxylázu(PAH), ktorá premenia fenylalanin na tyrozín. V niektorých prípadoch sa vyskytuje prídavný metabolický defekt v syntetickej dráhe buď dihydropteridínu alebo tetrahydrobiopterínu (BH 4),kofaktora PAH, čo ďalej prispieva k hyperfenylalaninémii(HPA). Zatiaľ čo je normálna úroveň Phe V plazme približne 0,05 mM (Pardridge, Blood-Brain Barrier Amino Acid Transport Clinical Implications, kapitola 6 V Inborn Errors of Metabolism in Humans, Cockburn et al., eds, Lancaster, England MTP Press Ltd. (1980) (Pardridge, neliečení klasicki PKU pacienti majú úroveň Phe V plazme okolo l mM (napr. úrovne Phe v plazmeod okolo 1 mM až okolo 2,5 mM alebo viac) a hoci liečba s diétouchudobnou na Phe má za cieľ redukciu úrovne Phe V plazme pod 0,3 mM, je zložité ju dosiahnuť práve kvôli problémom s dodržiavaním diéty. V Spojených štátoch amerických sa rodí 1 2 10 000 detí s PKU .0004 Nadpriemerne úrovne fenylalanínu V plazme pozorované pri PKU V kombinácii s relatívne vysokou afinitou Phe na väzbové miesta na nosnom proteíne transportného systému neutrálnej aminokyseliny V krvno-mozgovej bariére (BBB) vedú k (i) akumulácii Phe a jej neurotoxických metabolitov (napr. fenylpyruvát, fenylacetát, fenyllaktát) v mozgu a (ii) zníženiu hladín ne-Phe neutrálnych aminokyselín vstupujúcich do mozgu,čoho Výsledkom je porušený Vývoj a funkcia mozgu, pretože kľúčové cerebrálne dráhy metabolizmu (napr. syntéza neurotransmiterov) vyžadujú prekurzory aminokyselín ako tyrozín. Toto zníženie sa vyjadruje pre tyrozín, ktorého hladina V plazme je nízka V dôsledku PKU metabolickej poruchy V enzýme zodpovedajúcom za premenu fenylalanínu na tyrozín. V súčasnosti sa má za to, že neurologické deficity PKU sú spôsobené prevažne znížením úrovní ne-Phe neutrálnych aminokyselín vstupujúcich do mozgu. (Kaufman, Some Facts Relevant to a Consideration of a Possible .Alternative Treatment for Classical Phenylketonuria,J. Inher. Metab. Dis., 21 (príloha 3) 4-19 (1998) (Kaufman. 0005 Aj keď diéta s nízkym obsahom fenylalanínu môže znížiť hladinu Phe V plazme pri klasickej PKU pod 0,3 mM a zlepšiť mentálnu retardáciu spojenú s neliečenou PKU, dodržiavanie diéty sa stáva problematické, keď PKU pacienti dospievajú, čo Vedie k nárastu hladiny Phe V plazme a aj k strate inteligencie a zmenám bielej hmoty V mozgu. Z Phe obmedzujúcej diéty môžu tiež prameniť výživné nedostatky. Vyvinuli sa preto alternatívne liečby. Napríklad na prekonanie obávaného vyčerpania neurotransmiterov dopamínu a serotonínu sa PKU pacienti liečili s prekurzormi neurotransmiterov tyrozínom a tryptofánom (Lou,Large Doses of Tryptophan and Tyrosine as Potential TherapeuticAlternative to Dietary Phenylalanine Restriction inPhenylketonuria, Lancet, 2 150-151 (1983. Aby sa znížil príliv Phe do nwzgu, podával sa starším PKU pacientom doplnok neutrálnych aminokyselín s rozvetveným reťazcom obsahujúci valín, izoleucin a leucín, (Berry et al, Valine, Isoleucine and Leucine. A New Treatment for Phenylketonuria, Am. J. Dis. Child., 144 539-543 (1990) (Berry, ktorí publikovali významné zlepšenie V behaviorálnych deficitoch. Kaufman predpokladal, že prídavok prekurzorov neurotransmiterov tyrozínu a tryptofánu k Berryho doplnku by mohlo viesť k ďalšiemu zlepšeniu. Avšak účinnosť tejto liečby s výživovým aminokyselinovým doplnkom bola kontroverzná.0006 Tyrozinémia je iný príklad stavu, ktorý je možné pripísať k ochoreniam V metabolizme určitých aminokyselín. Presnejšie,tyrozinémia je ochorenie spôsobené defektom v terminálnom enzýme tyrozínovej metabolickej dráhy, čo vedie k akumulácii fumarylaceto-acetátu, ktorý premieňa na sukcinylacetón, ktorý sa akumuluje a je toxický na pečeň. Tyrozinémia je spojená s poruchami pečene, ochoreniami pečene a hepatokarcinómom. Transplantácia pečene môže vrátiť normálnu enzýmovú aktivitu tyrozínovej metabolickej dráhy a využíva sa v pokročilých prípadoch. Avšak toto je zložitá a drahá terapia. Ďalšia v súčasnosti vyvinutá terapia tyrozinémie zahŕňa dvojkrokový postup (i) použitie nového inhibítora tyrozín hydroxylázy, NTBC 2-(2-nitro-4-trifluórmetylbenzoyl)-1,3-cyklohexándión), ktorý zabraňuje tvorbe dukcinylacetónu a (ii) diétu s nízkym obsahom tyrozínu a fenylalanínu, aby sa usmernilo množstvo tyrozínu,ktorý sa musí metabolizovať. Aj keď bezpečné výsledky s ohľadom na NTBC sú v súčasnosti nepopierateľné a diétne obmedzenie tyrozínu a fenylalanínu závisí na znalostiach a disciplíne pacienta, ktoré je, ako bolo uvedené vyššie, problematické predovšetkým u dospievajúcich a dospelých.0007 Alkaptonúria je iný príklad stavu, ktorý je možné priradiť k ochoreniam V metabolizme určitých aminokyselín.Súčasné terapie zahŕňajú obmedzujúci potravinový príjemfenylalanínu a tyrozínu, aby sa znížila akumulácia metabolitu,kyseliny homogentisinovej. Niektorí pacienti berú NTBC a vitamín C, aby sa znížili hladiny agregátov kyseliny homogentisinovej. Predsa len bezpečné výsledky s ohľadom na NTBC sú V súčasnosti nepopierateľné, diétne obmedzenie tyrozínu a fenylalanínu závisí na znalostiach a disciplíne pacienta, ktoré môže byť, ako bolo uvedené vyššie, problematické.0008 Homocystinúria je iný príklad stavu, ktorý je možné priradiť k ochoreniam v metabolizme určitých aminokyselín. Pacienti s týmto ochorením často dodržiavajú metionín obmedzujúcu diétu. Avšak obmedzenie metionínu závisí na znalostiach pacienta a dodržiavaní diéty, čo je, ako bolo uvedené vyššie, problematické.0009 Množstvo stavov je možné pripísať metabolickým ochoreniam ovplyvňujúcich metabolizmus aminokyselín a rozvetveným reťazcom(BCAAs) ako leucín, izoleucín a valín. Leucín, izoleucín a valín sú esenciálne aminokyseliny, ktoré sa musia získať z proteínov V potravinách. Porucha v jednom kroku viackrokovej metabolickej dráhy, v ktorej sa BCAAS premieňajú na energiu, má za následok akumuláciu intermediálnych metabolitov BCAA na toxické hladiny spôsobujúce ochorenie. Toto je veľká skupina ochorení, ktorá zahŕňa napríklad chorobu javorového sirupu(MSUD), izovalerovú acidémiu, metylmalónovú acidémiu a propiónovú acidémiu. Tieto ochorenia sa liečia tvorbou špeciálnych diet s nízkym obsahom BCAA spojenými s metabolickými poruchami. Avšak, ako bolo uvedené vyššie, úspešné riadenie takýchto ochorení a stavov obmedzujúcimi diétami určitých aminokyselín závisí na znalostiach a disciplíne pacienta, ktoré môžu byť problematické.0010 Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že existuje potreba postupov a materiálov na liečbu stavov ako fenylketonúria, ktoré je možné pripísať ochoreniam v metabolizme určitých aminokyselín a predkladaný vynález je čiastočne namierený na uspokojenie

MPK / Značky

MPK: A61K 31/195, A61P 3/00

Značky: spojených, materiály, postupy, ochoreniami, liečbu, metabolickými, stavov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e13901-postupy-a-materialy-na-liecbu-stavov-spojenych-s-metabolickymi-ochoreniami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Postupy a materiály na liečbu stavov spojených s metabolickými ochoreniami</a>

Podobne patenty