Sedadlové usporiadanie pre motorové vozidlo

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Sedadlové usporiadanie pre motorové vozidlo0001 Vynález sa týka sedadlového usporiadania pre motorové vozidlo,pričom sedadlové usporiadanie obsahuje sedaciu časť a spodnú konštrukciu0002 Ďalší aspekt vynálezu sa týka sedadlového usporiadania pre motorové vozidlo, pričom sedadlové usporiadanie obsahuje sedaciu časť,pričom sedadlové usporiadanie ďalej obsahuje presúvací prvok s prestavovacou dĺžkou, a pričom presúvací prvok obsahuje spodnú časť uloženúpevne na vozidle a hornú časť.0003 Také sedadlové usporiadania pre motorová vozidlá sú všeobecne známe. Sedadlové usporiadanie tohoto druhu je známe z JP-A-07108864, ktoré je pohyblivé tiež po nepriamočiarej dráhe. Nevýhodné na tom je, že okrem presúvania pozdĺž zahnutej dráhy nie je zaistené žiadne iné menenie polohy sedadlovej časti, ako do sklopenej polohy, bez ďalších prvkov. Ďalej je z nemeckého úžitkového vzoru DE 200 13 367 U 1 známe usporiadanie sedacej lavice pre motorové vozidlá, pričom usporiadanie sedacej lavice obsahuje najmenej dve dielčie sedadlá, uložené vedla seba posuvne voči podlahovej konštrukcii vo vozidle, pričom dielčie sedadlá sú posuvné na vodiacej dráhe,ktorá prebieha šikmo k pozdĺžnej osi, orientovanej v smere jazdy vozidla. To má nevýhodu, že sú možné iba priamočiare pohyby a žiadne zakrivené pohyby alebo posuny dielčích sedadiel. To je potom zvlášť nevýhodné, ked sú vo vnútornom priestore vozidla uložené predmety alebo časti karosérie, okolo ktorých musí dochádzať k posúvaniu sedadla. V takom prípade je priamočiary0004 Úlohou vynálezu preto bolo navrhnúť sedadlové usporiadanie pre EP 20 l 9 762 Bl E-257/l l-Tšmotorové vozidlo, pri ktorom je jednoduchšie zaistená zvlášť flexibilná posuvnosť sedadla vozidla a ktoré je napriek tomu relativne ľahké, robustné askupinou. 0005 Táto úloha je vyriešená znakmi nároku 1.0006 Ďalej je podľa vynálezu výhodné, ak je najmenej jedno kĺbové rameno otočné okolo tyče a je posuvné pozdĺž tyče. K tomu obsahuje kĺbové rameno najmä puzdro, ktoré obopína tyč a je uložené tak posuvne pozdĺž tyče, ako aj0007 Ďalej je podľa vynálezu výhodné, ak spodná konštrukcia sedadla obsahuje presúvací prvok k posúvaniu sedacej časti v podstate rovnobežne s pozdĺžnou osou sedadla, pričom na prvom dielčom úseku prestavovacej dĺžky je zaistený prvý pozdĺžny pohyb sedacej časti rovnobežne s pozdĺžnou osou sedadla a prvý priečny pohyb rovnobežne s priečnou osou, pričom na druhom dielčom úseku prestavovacej dĺžky je zaistený druhý pozdĺžny pohyb sedacej časti rovnobežne s pozdĺžnou osou sedadla a druhý priečny pohyb rovnobežne s priečnou osou, a pričom pomer prvého pozdĺžneho pohybu k prvému príečnemu pohybu sa odlišuje od pomeru druhého pozdĺžneho pohybu k druhému príečnemu pohybu. Tým je podľa vynálezu výhodne možné, aby ľubovoľné prestavovacie pohyby sedadla alebo sedadlového usporiadania mohli byt vo vnútri vozidla uskutočnené pozdĺž prestavovacej dĺžky sedadlového0008 Ďalej je podľa vynálezu výhodné, ak presúvací prvok obsahuje dolnú časť, pevne uloženú na vozidle, a hornú časť. pričom na prvom dielčom úsekua/alebo na druhom dielčom úseku sedacej časti je zaistený relativny pohybsedacej časti voči hornej časti. Tým môže byt napriklad horná časť upravená tak, že je prestavovaná iba priamočíaro vo vopred určenom pohybe (napríklad do pozdĺžnej osi sedadla), takže presúvací prvok môže byť vyrobený zvlášť jednoducho a zvlášť robustne, pričom však sedacou časťou a tým hlavnou časťou sedadla môže byť pohybované na presúvacej dráhe prispôsobenejpodmienkam vnútorného priestoru vozidla.0009 Podľa vynálezu je ďalej výhodné, ak sedadlové usporiadanie obsahuje zaisťovací prvok, pričom zaisťovací prvok je uspôsobený na ñxovanie sedadlového usporiadania na najmenej jednej zaisťovacej polohe pozdĺž prestavovacej dĺžky. Tým je možne prestavenie sedadlového usporiadaniañxovať na prestavovacej dĺžke na najmenej jednom zadržovacom bode.0010 Ďalej je podľa vynálezu výhodné, aby presúvací prvok obsahoval vodiacu kulisu a kolik pohyblivý vo vodiacej kulise. Je tým jednoduchým spôsobom realizované vedenie prestavovacieho pohybu alebo presúvacieho pohybu sedadlového usporiadania pozdĺž prestavovacej dĺžky, pričom je všakmožná robustnost usporiadania s prestavovacou kulisou a vodiacim kolíkom.0011 Podľa vynálezu je ďalej tiež výhodné, aby bol prestavovaci prvok vytvorený ako vodiaca koľajnica, pričom vodiaca koľajnica obsahuje hornú koľajnicu a dolnú koľajnicu a pričom horná časť obsahuje hornú koľajnicu a dolná časť obsahuje dolnú koľajnicu. Tým môže byť zvlášť jednoduchým spôsobom, ako i zavedenou technológiou a tým aj porovnatelne lacno,uskutočnené presúvanie sedadlového usporiadania relatívne k podlahovej konštrukčne skupine motorového vozidla, ktoré je jednak zvlášť stabilné a jednak posuvné so zvlášť ľahkým chodom. Táto možnosť zvlášť lahko chodového posúvania je najmä možná vtedy, ked je vodiaca koľajnicapohyblivo uložená pomocou guličkových ložísk.0012 Podľa vynálezu je ďalej výhodné, ked je na prvom dielčom úseku a/alebo pod druhým dielčim úsekom zaistený relatívny pohyb hornej časti voči sedacej časti. Tým môže byť napríklad horná časť uspôsobená tak, že je prestavovaná iba vo vopred určenom smere, takže presúvací prvok môže byt vyrobený zvlášť jednoducho a zvlášť robustne, avšak napriek tomu je možné sedacou časťou a tým hlavnou časťou sedadla pohybovať na dráhe presúvaniaprispôsobenej daným podmienkam vnútorného priestoru vozidla.0013 Ďalej je podľa vynálezu dávaná prednosť tomu, aby sedadlové usporiadanie obsahovalo zaisťovací prvok, pričom zaisťovací prvok je uspôsobený k fixovaniu sedadlového usporiadania na najmenej jednej zaisťovacej polohe pozdĺž prestavovacej dĺžky a popripade je usporiadaný väčší počet zaisťovacích polôh pozdĺž presúvacej dĺžky. Tým je možné tixovať prestavenie sedadlového usporiadania na prestavovacej dĺžke na aspoňjednom a s výhodou väčšom počte zadržovacich bodov.0014 Ďalej je podla vynálezu výhodné, ak je zaisťovací prvok uspôsobený pre priame blokovanie hornej časti s dolnou časťou. Tým môže byt uskutočnené zvlášť robustné zaistenie sedadlového usporiadania relatívne k vozidlu alebo k podlahovej skupine vozidla. Najmä môže byt v tomto prípade s výhodou zaisťovací prvok integrovaný do presúvacieho prvku, napríklad naspôsob zaisťovatelného vodiaceho kolajnicového systému.0015 Ďalej je tiež výhodné, ak presúvací prvok obsahuje vodiacu kulisu a kolík pohyblivý vo vodiace kulise. Je tým zaistené vedenie prestavovacieho pohybu respektive posúvacieho pohybu sedadlového usporiadania pozdĺž prestavovacej dĺžky jednoduchým spôsobom, pričom je však možná velká

MPK / Značky

MPK: B60N 2/12, B60N 2/06, B60N 2/10, B60N 2/07

Značky: sedadlové, usporiadanie, vozidlo, motorové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/24-e10264-sedadlove-usporiadanie-pre-motorove-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sedadlové usporiadanie pre motorové vozidlo</a>

Podobne patenty