Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov

Číslo patentu: E 18993

Dátum: 12.04.2012

Autori: Jacobmeier Olaf, Kampf Gunnar, Tomovic Zeljko

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálovPredmetom vynálezu je spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov a polyuretánové tvrdé penové materiály vyrobené spôsobompodľa vynálezu ako aj polyolová zložka.Polyuretánové tvrdé penové materiály sú už dlho známe a mnohopočetne opísané. Použitie polyuretánových tvrdých penových materiálov sa uskutočňuje prevažne vtepelnej izolácii, transportných prostriedkoch alebo v budovách ako ajna výrobu stavebných prvkov, predovšetkým sendvičových prvkov.Podstatnou oblasťou použitia polyuretánových tvrdých penových materiálov sú kompozitné prvky. Výroba kompozitných prvkov predovšetkým z kovových krycích vrstiev a z jadra pozostávajúceho z penových materiálov na báze izokyanátu, zväčša polyuretánových (PUR) alebo polyizokyanurátových (PIR) penových materiálov,často označovaných aj ako sendvičové prvky, sa v súčasnosti vo veľkých objemoch uskutočňuje na kontinuálne pracujúcich dvojpásových zariadeniach. Okrem sendvičových prvkov na izoláciu chladiarní získavajú stále väčší význam prvky sfarebnými krycími vrstvami určené na stvárnenie fasád najrôznejších budov. Ako krycie vrstvy sa tu okrem potahovaných oceľových plechov používajú aj nerezové, medené alebo hliníkové plechy.Dôležité je, aby polyuretánové tvrdé penové materiály vyplnili dutiny rovnomerne a bez tvorby lunkerov, takže sa pokiaľ možno dobrým spojením s krycou vrstvou vytvorí stabilná konštrukcia, ktorá zaisťuje dobrú tepelnú izoláciu. Na zamedzení vzniku defektných miest v pene je potrebné napeniteľnú PU-reakčnú zmes priviesť počas krátkej doby do izolovanej dutiny. Na napenenie takýchto predmetov sa zvyčajne používajú nízkotlakové alebo výhodnejšie VysokotlakovéSúhrnný prehľad o výrobe polyuretánowch tvrdých penových materiálov a ich použití ako krycia vrstva alebo vrstva jadra vkompozitných prvkoch ako aj o ichpoužití ako izolačná vrstva vchladiacej avykurovacej technike nájdete napríklad vPolyurethane, Kunststoff-Handbuch, zväzok 7, 3. vydanie 1993, vydané od Dr. Günter Oertel, Carl-Hanser-Verlag, MünchenNVien.Vhodné polyuretánové tvrdé penové materiály je možné vyrobit známym spôsobom reakciou organických polyizokyanátov s jednou alebo viacerými zlúčeninami obsahujúcimi prinajmenšom dva reaktívne atómy vodlka v prítomnosti hnacích prostriedkov, katalyzátorov a eventuálne pomocných prostriedkov a/aleboAko zlúčeniny s prinajmenšom dvomi atómami vodika reaktívnymi sizokyanátovými skupinami sa pri výrobe polyuretánov výhodnejšie používajú polyéteralkoholy a/alebo polyesteralkoholy. Výber polyolov sa uskutočňuje najmä za zohľadnenia nákladov apožadovaných aplikačných vlastností (napríklad EP-A-1632511, US-B-6495722, W 0 2006/108833).Povrchové vlastnosti známych polyuretánových tvrdých penových materiálov si ale vyžadujú ďalšie zlepšenie, predovšetkým pri výrobe kompozitných prvkov,pretože týmito je podstatne ovplyvňovaná aj priľnavost krycích vrstiev na pene. Aj pri výrobe penových materiálov spôsobom nastriekania peny má dobrý povrch veľkýEP 0 728 783 A 1, EP 0 826 708 A 1 a WO 2010/106067 opisujú spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov, v ktorých polyolová zložka obsahuje ricínový olej. Ricínový olej môže byt vhodný pre povrchové kvality peny. Na druhej strane môže ricínový olej v prítomnosti vody, v dôsledku separácie fáz, viest k nestabilite polyolovej zložky, čo môže viest k problémom pri spracovaní. Voda sa často používa ako nenákladný a ekologický hnací prostriedok v polyolovej zložke. Nevýhodou spôsobu opísaného v EP O 826 708 A 1 je okrem vysokej viskozity polyolovej zložky aj veľmi zlá priľnavost vyrobených polyuretánových tvrdých penových materiálov. Aj polyuretánové tvrdé penové materiály vyrobené spôsobom opísaným v EP 0 728 783 A 1 si s ohľadom na svoje povrchové vlastnosti a priľnavost ešte vyžadujú zlepšenie. Polyuretánové tvrdé penové materiály vyrobené podľa WO 2010/106067 A 1 vykazujú dobrú priľnavosť a dobré povrchové vlastnosti, vzhľadom na stabilitu polyolovej zložky pri skladovaní v prípade vyššiehomnožstva vody ( 1.5 hmotnostných dielov) si ale ešte vyžadujú zlepšenie.Úlohou vynálezu je preto vyvinutie spôsobu výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov, ktorý vedie k penám s dobrou priľnavostou, dobrým vytvrdzovanim a kvalitou povrchu, ktorých polyolová zložka vykazuje dobrú stabilitu počas skladovania a tým dobré vlastnosti spracovania.Úlohu bolo prekvapujúco možné vyriešiť spôsobom výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov reakcioub) zlúčeninami sobsahom prinajmenšom dvoch atómov vodíkareaktívnych s izokyanátovými skupinami v prítomnosti c) hnaclch prostriedkov,d) katalyzátorov, ako aj eventuálne e) pomocných prostriedkov a prísad,vyznačujúcim sa tým, že ako zložka b) sa použije zmes zb 1) od 20 do 60 hmotnostných dielov jedného alebo viacerých vysoko funkčných polyéteralkoholov s funkčnosťami od 3,9 do 5,0 a hydroxylovým číslom od 400 do 500 mg KOH/g, a s vysoko funkčnými zlúčeninami obsahujúcimi hydroxylové skupiny ako spúšťacimi látkami, b 2) od 5 do 25 hmotnostných dielov jedného alebo viacerých polyéteralkoholov na báze aromatických a/alebo alifatických aminov s funkčnosťami od 3,5 do 4,5 a hydroxylovým číslom od 350 do 500 mg KOH/g, b 3) od 5 do 25 hmotnostných dielov jedného alebo viacerých polyéteralkoholov s funkčnosťami od 3 do 4 a hydroxylovým číslom od 150 do 200 mg KOH/g, 4b 4) od 1 do 15 hmotnostných dielov jedného alebo viacerých nižšiemolekulárnych prostriedkov na predlžovanie reťazca a/alebo zosieťovacích prostriedkov sfunkčnosťami od 2 do 3 a molekulovouSúčet všetkých hmotnostných dielov b 1) až b 5) polyolovej zložky b) podľa tejtoobsahovat katalyzátory, stabilizátory ako aj obvyklé pomocné prostriedky a prísady.Hydroxylové číslo sa tu stanoví podľa DIN 53240. Ďalším predmetom vynálezu je polyolová zložka b) pozostávajúca zo zmesi zod 20 do 60 hmotnostných dielov jedného alebo viacerých Wsoko funkčných polyéteralkoholov s funkčnosťami od 3,9 do 5,0 a hydroxylovým číslom od 400 do 500 mg KOH/g, a s vysoko funkčnými zlúčeninami obsahujúcimihydroxylové skupiny ako spúšťacími látkami, od 5 do 25 hmotnostných dielov jedného alebo viacerých polyéteralkoholov na báze aromatických a/alebo alifatických amínov s funkčnosťami od 3,5 do 4,5 a hydroxylovým číslom od 350 do 500 mg KOH/g, od 5 do 25 hmotnostných dielov jedného alebo viacerých polyéteralkoholov s funkčnostami od 3 do 4 a hydroxylovým číslom od 150 do 200 mg KOH/g, 1 do 15 hmotnostných dielov jedného alebo viacerých nižšie molekulárnych prostriedkov na predlžovanie reťazca a/alebo zosieťovacích prostriedkovsfunkčnostami od 2 do 3 a molekulovou hmotnosťou Mw 400 g/molKjednotlivým zložkám, ktoré sa použijú vspôsobe podľa vynálezua pre polyolovú zložku b) podľa vynálezu, je možné uviest nasledujúcea) Ako organické polyizokyanáty prichádzajú do úvahy všeobecne známe

MPK / Značky

MPK: C08G 18/66, C08G 18/50, C08G 101/00, C08G 18/48, C08G 18/76

Značky: výroby, tvrdých, materiálov, pěnových, polyuretánových, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e18993-sposob-vyroby-polyuretanovych-tvrdych-penovych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov</a>

Podobne patenty