Priamo potlačená ľahká doska

Číslo patentu: E 18834

Dátum: 13.01.2010

Autor: Döhring Dieter

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Priamo potlačená ľahká doska0001 Vynález sa týka priamo potlačenej ľahkej dosky,najmä na výrobu podlahovej krytiny, obloženia steny alebostropu, rovnako ako spôsobu výroby tejto dosky.0002 Zo známeho stavu techniky je známy celý rad rôznych typov dosiek na výrobu podlahových krytín alebo obloženia stropu alebo stien. Najpopulárnejšími doskami sú drevené dosky alebo dosky, ktoré majú vzhľad pravého dreva. Pretože dosky, vytvorené z masívneho pravého dreva, sú veľmi nákladné a obťažné na inštaláciu, boli vyvinuté napríklad dyhové krytiny. Dyhy predstavujú tenké pásy, spravidla od 0,3 do 0,8 mm, 2 vysoko kvalitného dreva, ktoré sú prilepené na lacnejší základný Inateriál. V dôsledku toho je dosiahnuté požadovaného vzhľadu dreva, a to bez nutnosti využívanianákladných skutočných drevených dosiek.0003 Okrem toho laminátové dosky pre podlahové krytiny sú známe. V porovnaní s dyhovými doskami sú laminátové dosky pomerne nenákladné. Všeobecne laminátové dosky obsahujú základňu alebo nosnú dosku z MDF alebo HDF, opatrenú papierom,potlačeným dekoráciou, pripojenou na jeho hornú plochu. Obvykle je tento dekoratívny papier prídavné pokrytý tak zvaným. prekrývacín 1 papierom, pričonl všetky tieto papieri sú opatrené melamínovou živicou, ktorá je vytvrdená pri pôsobení vysokého tlaku a teploty. Príslušné normy DIN EN 13329 a DIN EN 14041 pre laminátové podlahy uvádzajú niekoľko fyzikálnych minimálnych požiadaviek pre nosné dosky, ako napriklad minimálnu hustotu 800 kg/m 3 a odlupovaciu pevnosť(Abhebefestigkeit) viac než 1,0 N/mmz. Preto teda len pomerne vysoko kvalitné MDF a HDF nosné dosky môžu byť využívanépre laminátové podlahy, čo zvyšuje príslušné náklady.0004 Ďalej boli vyvinuté dekoratívne dosky na výrobu podlahových krytín, pričom dekoratívne papieri na laminátových doskách bolí vynechané, a dekorácia je namiesto toho natlačená priamo na povrchovej ploche nosných dosiek ( takzvaných priamo potlačených dosiek alebo priamo potlačených podlahových krytín). Príklad tohto známeho stavu techniky je opísaný napríklad V WO 2007/O 42258 A 1. V tomto dokumente je navrhnuté brúsiť povrchovú plochu HDF dosky V prvom procesnom kroku a potom nanášať podkladový náter pre podporu adhézie na obrúsenú plochu. Po vyschnutí podkladového náteru je plocha opäť obrúsená, a potom. je opäť vysušená a potom ofarbená pre zaistenie určitej základnej farby. Na túto ofarbenú obrúsenú vrstvu je natlačený dekoratívny vzor pomocou, tlačiarenského stroja. V konečnom kroku je nanesený ochranný povlak z vytvrditeľnej živice pre opatrenie výrobku žívičným povlakom proti oderu. HDF dosky, využívané na výrobu priamona výrobu laminátových dosiek, to znamená, že ide o dosky0005 WO-A-2006/08841 opisuje priamo potlačenú ľahkú0006 Ďalšie vylepšenie laminátu a priamo potlačených dosiek je opísané v WO 2008/061791 A 1. V tomto dokumente je navrhnuté nanášať polymérny povlak s gradientom tvrdosti po vytvrdnuti, takže tvrdosť polymérnej vrstvy klesá so zväčšujúcou sa hĺbkou pri pohľade od povrchovej plochy takej potiahnutej dosky, inými slovami je V tomto dokumente navrhované usporiadať polymérnu vrstvu tak, že maximálna tvrdosť je s výhodou na vonkajšej ploche a núnimálna tvrdosť je v blízkosti hraničnej plochy medzi povlakom a povrchom dosky so zmenšujúcim sa priebehom medzi dvomi extrémami. Tiež technológia, opísaná v tomto známom dokumente, vyžaduje využívanie MDF dosiek, splñujúcich normu DIN EN 13329 a DIN EN 14041, tzn. majúcich napríklad hustotu približne 800 kg/m 3, v dôsledku čoho sú tieto dosky pomerne nákladné.0007 ÚkOlOHl tohto vynálezu je vyvinúť dosku, najmä podlahovú dosku, ktorá zmierňuje alebo minimalizuje zhora opísané problémy a nevýhody, a to najmä vyvinúť dosku, ktorej optický vzhľad je ekvivalentný, ako u vysoko kvalitných laminátových dosiek, pričom jej výroba je súčasne ľahšia a efektívnejšia 2 hľadiska nákladov, pričom sú vyžadované menej nákladné základné materiály, zatiaľ čo je súčasne mechanicky dostatočne robustná na využívanie napríklad ako podlahový materiál. Ďalším úkolom tohto vynálezu je vyvinúť takú dosku,ktorá poskytuje realistickú imitáciu skutočného vzhľadu dreva0008 Tieto a ďalšie úkoly, ktoré budú zrejmé z nasledujúceho opisu, boli vyriešené prostredníctvom vyvinutia priamo potlačenej ľahkej dosky podľa nárokov 1 a 15, a spôsobu výroby tejto dosky podľa nároku 13.0009 Podľa tohto vynálezu bola vyvinutá priamo potlačená ľahká doska, ktorá je najmä uspôsobená pre využitie ako podlahová doska a ktorá obsahuje nosnú dosku, vytvorenú 2 MDF (vláknitej dosky o strednej hustote) alebo LDF(vláknitej dosky o nízkej hustote) o hustote Š 750 kg/m 3. Výraz priamo potlačená je tu využívaný na odlišenie výrobkov podľa tohto vynálezu od klasických laminátových dosiek, tzn. od dosiek, ktoré sú opatrené samostatnýnl dekoratívnynx papierom. Výraz priamo v tejto súvislosti nevylučuje opatrenie ďalších technických vrstiev alebo povlakov medzi povrchovou plochou nosnej dosky a farbou dekoratívnej vrstvy, ako sú napríklad určité chemické podkladové nátery alebo podobne, ako je opísané v zhora uvedenom spise WO 2007/042258 Al, pričom len označuje, že potlač je nanesený na vlastnú dosku a nie na samostatný dekoratívny papier, ktorý je potom prilepený na dosku. Po potlačení dekorácie priamo (tzn. prípadne s adhéznym podkladovým náterom a tenkým spodným povlakom,naneseným najprv na dosku) na nosnú dosku je nanesený priehľadný ochranný povlak. Dekorácia môže byť natlačená prostredníctvom zariadenia na digitálny tlač alebo tak zvaných strojov na nanášanie laku, ktoré sú komerčne dostupne napríklad od spoločnosti Hymmen GmbH, Bielefeld, Nemecko. Priehľadný ochranný povlak môže byť napríklad na báze

MPK / Značky

MPK: E04F 13/00, E04F 15/00, B44C 5/04, B32B 27/00

Značky: priamo, doska, ľahká, potlačená

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e18834-priamo-potlacena-lahka-doska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Priamo potlačená ľahká doska</a>

Podobne patenty