Výrobok obsahujúci čistiaci prostriedok

Číslo patentu: E 16993

Dátum: 19.01.2012

Autor: Zietek Józef

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Výrobok obsahujúci čistiaci prostriedok0001 Vynález sa týka výrobku obsahujúceho čistiaci prostriedok, zahŕňajúceho vo vode rozpustné vrecúško podľaúvodnej časti nároku 1.0002 Čistiace prostriedky na pranie, umývanie riadu,umývanie podláh a podobne sa používajú V domácnostiach V kvapalnom alebo tuhom stave. Také prostriedky sú vo fľašiach na kvapaliny alebo v škatuliach na prášky, ktoré spotrebiteľovi umožňujú ich voľné a neobmedzené dávkovanie. Okrem toho cena obalu je nízka. Avšak mnohí spotrebitelia pociťujú ako nepohodlné, keď musia sami zisťovať správne dávkovanie, a existuje isté riziko použitia nesprávneho dávkovania. Okrem toho kvapalina alebo prášok má tendenciu sa počas manipulácie rozliať, respektive vysypať, čo si vyžaduje0003 Aby sa prekonali tieto nevýhody, boli vyvinuté balené dávkovacie jednotky, ktoré dosiahli dobrý ohlas u spotrebiteľov a pri ktorých sú tablety 2 lisovaného prášku samostatne balené v malých samostatných vankúšikoch alebo vrecúškach 2 plastovej fólie. Po pretrhnutí plastovej fólie môže spotrebiteľ tabletu z lisovaného prášku vybrať a vložiť do práčky alebo umývačky riadu bez toho, aby sa zaujímal o potrebnú dávku. Avšak pretrhnutie fóliového vankúšika dosť často nie je ľahké, najmä v prípade mokrých rúk. Okrem toho plastové vankúšiky si vyžadujú náplň V tuhom stave a nie súpraktické pre kvapalné čistiace prostriedky v samostatnýchjednotkových dávkach. Otvorené vankúšiky sa musia vyhodiť, čo je považované za nepohodlné a prispieva k environmentálnemu0004 V priebehu ďalšieho vývoja sa stále viac obľúbenými stávali výrobky obsahujúce čistiace prostriedky zahŕňajúce vo vode rozpustné vrecúško. Vo vode rozpustné vrecúško je naplnené samostatnými jednotkovými dávkami požadovaných čistiacich prostriedkov a môže sa vložiť do práčky bez otvorenia vrecúška. Počas prania a pri styku s vodou sa vrecúško rozpúšťa a uvoľňuje čistiace prostriedky. Manipulácia s takými vrecúškami je veľmi pohodlná. Bez nutnosti otvorenia vrecúška výrobca nie je obmedzený na tabletové náplne V tuhom stave, ale môže poskytovať práškovú alebo dokonca kvapalnú náplň. Každé z vrecúšok sa môže vyrobiť s dvoma alebo viacerými oddelenými komorami, aby sa oddelili odlišné prostriedky až do uvoľnenia do vody na pranie alebo umývanie. Zvláštne viackomorové vrecúška umožňujú použitie práškovej ataktiež kvapalnej náplne v jedinej jednotke.0005 Avšak prášková alebo kvapalná náplň nemá žiadnu vlastnú tvarovú stabilitu. Aby sa získal v podstate tuhý výrobok na ľahkú manipuláciu, musí sa tvarová stabilita spôsobovať prostredníctvom samotného vrecúška. Problém týkajúci sa tvarovej stability je ešte horší pri viackomorových vrecúškach, pretože elastický oddeľovací tesniaci pás medzi dvoma susednými komorami pôsobí ako kĺb,ktorý má tendenciu v nežiaducej miere spôsobovať poddajnosť0006 Viackomorové vrecúško vyrobené zo vstrekovaného, vo vode rozpustného materiálu bolo navrhované už skôr, pričom proces vstrekovania vedie k dosť veľkým hrúbkam stien. Tietohrúbky stien zvyšujú tvarovú stabilitu dokonca v oblastioddeľovacieho tesniaceho pása. Avšak proces vstrekovania je nákladný ana výrobu vrecúška vyžaduje veľké množstvo vo vode0007 Ako alternatíva sú známe viackomorové vrecúška vyrobené z hlbokoťahanej fólie rozpustnej vo vode. Kvôli malej hrúbke fólie a ľahkému procesu hlbokého ťahania sú náklady na vrecúško vzhľadom na celý výrobok dosť nízke. Avšak porovnateľná tenká fólia je poddajná, najmä čo sa týka ohýbania. To platí najmä vtedy, keď sa vedľa seba usporiadajú dve alebo viac komôr vrecúška vytvorených V lisovanej, vo vode rozpustnej fólii usporiadanej V dvoch föliových vrstvách naskladaných na sebe. Také vrecúška V rôznych uskutočneniach sú známe napríklad z dokumentu EP 1 375 637 A 1, kde mnohopočetné, vedľa seba usporiadané komory sú oddelené prostredníctvom oddeľovacích tesniacich pásov dvoch zvarených vrstiev fólie naskladaných na sebe. Kvôli svojej malej celkovej hrúbke a výslednej flexibilite v ohybe také oddeľovacie tesniace pásy môžu pôsobiť ako nežiaduce kĺbové ryhy. Preto bolo navrhnuté viackomorové vrecúško s dvojvrstvovou konfiguráciou. Jedna komora je uložená nad jednou alebo dvoma ďalšími komorami, čo vedie k mechanicky robustnému a takmer neohybnému výrobku. Vrstvená konfigurácia si vyžaduje tri vrstvy fólie, z ktorých aspoň dve sú hlbokoťahané plasticky deformujúcim spôsobom, aby sa vytvorili rôzne komory, zatiaľ čo tretia fólia ich oddeľuje ako stredná fólia. Proces hlbokého ťahania aspoň dvoch fólií je nákladný a potreba vrstiev s tromi fóliami kvôli potrebnému materiálutaktiež významne zvyšuje celkové náklady na výrobok.0008 Predmetom predloženého vynálezu je poskytnutieviackomorového výrobku obsahujúceho Čistiaci prostriedok, zahŕňajúceho vo vode rozpustné vrecúško so zlepšenou štruktúrnou tvarovou stabilitou a zníženými Výrobnými nákladmi0009 Tento predmet sa rieši prostredníctvom výrobkuobsahujúceho čistiaci prostriedok podľa nároku 1.0010 Podľa vynálezu sa navrhuje výrobok obsahujúci čistiaci prostriedok, zahŕňajúci vo vode rozpustné vrecúško s prvou komorou a druhou komorou oddelenou od prvej komory, pričom prvá komora a taktiež druhá komora sú naplnené čistiacim prostriedkom, pričom vrecúško je vyrobené zo základnej fólie rozpustnej vo vode a krycej fólie rozpustnej vo vode, ktoré sú navzájom tesne spojené, pričom základná fólia je hlbokoťahaná plasticky deformujúcim spôsobom na vytvorenie prvej komory a druhej komory, pričom prvá komora zahŕňa prvú základnú plochu,druhá komora druhú základnú plochu a celý výrobok obsahujúci čistiaci prostriedok zahŕňa tretiu základnú plochu, pričom prvá základná plocha prvej komory zahŕňa konkávny úsek na svojej strane otočenej k druhej komore, pričom druhá základná plocha druhej komory zahŕňa konvexný úsek na svojej strane otočenej k prvej komore, pričom konvexný úsek druhej komory sa predlžuje do konkávneho úseku prvej komory. Druhá základná plocha druhej komory má vedľa svojho konvexného úseku aspoň jeden konkávny úsek susediaci s aspoň jedným konvexným úsekom prvej základnej plochy. Tretia základná plocha výrobku obsahujúceho čistiaci prostriedok má aspoň približne kruhový0011 Vrecúško je vyrobené iba 2 dvoch vrstiev fólie, čo znižuje výrobné náklady a výkon. Tenká fólia je poddajná najmä vzhľadom na ohýbanie. Avšak konvexný úsek základnej plochy zasahujúci do konkávneho úseku základnej plochy a druházákladná plocha druhej komory, ktorá má vedľa svojho

MPK / Značky

MPK: B65D 65/46, B65D 81/32, C11D 17/04, B65D 75/32

Značky: prostriedok, čistiaci, výrobok, obsahujúci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e16993-vyrobok-obsahujuci-cistiaci-prostriedok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výrobok obsahujúci čistiaci prostriedok</a>

Podobne patenty