Zostava zariadenia a spôsob výroby ekologickej radiálnej vzduchovej pneumatiky

Číslo patentu: E 15727

Dátum: 22.06.2010

Autor: Grolleman Henk-jan

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zostavy na výrobu ekologickej radiálnej vzduchovej pneumatiky, kde je zostava vybavená otočným bubnom kostry na prenášanie kostry s pásovým/behúñovým blokom pre radiálnu vzduchovú pneumatiku a jednotkou zošivacieho valčeka,ktorá má aspoň jeden otočný zošivací valček so zošívaným bežiacim povrchom, ktorý môže byť umiestnený oproti kostre a odsúvacím zariadením pre presúvanie valca radiálne smerom prečod kostry alebo ku kostre s pásovým/behúňovým blokom.0002 Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby ekologickej0003 Takáto zostava a metóda sú známe z európskeho patentu 0.627.302. V známej zostave pri výrobe radiálnej vzduchovej pneumatiky je požadované zatlačenie pásového/behúňového bloku a kostry s obrubami a bočnými stenami dohromady zrealizované pomocou jednotky zošivacieho valčeka, ktorá má aspoň jeden pár dynamických valčekov kopírujúcich tvar pneumatiky, ktoré sú pohyblivé V pozdĺžnom smere vzhľadom k bubnu kostry, alebo pomocou dvojice dynamických valčekov kopírujúcich tvar pneumatiky na zošívanie okrajových pásov pásového/behúňového bloku a kostry s bočnými stenami dohromady a aspoň jeden statický valček na zošívanie stredových častí0004 Jednotka zošivacieho valčeka je použitá v procese výroby pneumatiky najmä potom, ako bola bočnica zosilnená a/alebo ako bol pásový blok vrátane behúňa usporiadaný na kostre pneumatiky, ktorá má byť vyrobená.0005 Zošívací valček zošíva uvedené gumové komponenty, aby odstránil vzduchové inklúzie. Vzduchové inklúzie sú nepriaznivé alebo dokonca katastrofálne na kvalitu pneumatiky. Valčeky sú Luniestnené tak, aby sa voľne otáčali a sú s určitou silou zatlačené oproti už rotujúcej pneumatike. Po tom, ako boli uvedené valčeky privedené do kontaktu s otáčajúcou sa pneumatikou, valčeky začínajú preberať rotačný pohyb otáčajúcej0006 Nedostatkom známej jednotky zošívacieho valčeka je, že vzhľadom na použitie valčekov sú gumové vrstvy pneumatiky, ktoré sú vystužené (oceľovými) lankami, deformované. To znamená, že vzájomná vzdialenosť laniek môže byť narušená a/alebo pravidelná dráha laniek je narušená a/alebo vzor dráhy laniek je prerušený.V praxi je tento jav nazývaný vlnenie.0007 Zariadenie na výrobu pneumatiky, obsahujúce otočný bubon na prenášanie pneumatiky alebo kostry pneumatiky a zošívací valček otáčajúci sa pomocou vhodného pohonu a ovládaný pomocou0008 Podobné zariadenie je zverejnené tiež v dokumente US 1849138 - A.0009 Ostatné zariadenia zverejňujúce voľne otočné zošívacie valčeky skombinované s bubnami na výrobu pneumatiky alebo podperami, ktoré sú poháñané vhodnými motormi a ovládané vhodnými ovládacími jednotkami, sú zverejnené V dokumentoch DE 1579161 - A, EP 1754592 - A, US 3850728 - A a EP 429286 - A.0010 Okrem iného predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť zostavu a spôsob výroby ekologickej radiálnej vzduchovejpneumatiky, kde je výskyt vlnenia minimálne znížený.0011 Podľa prvého aspektu vynálezu, ako je definované V nároku 1, je zostava druhu uvedeného v preambule za týmto účelom charakterizovaná tým, že jednotka zošívacieho valčeka je vybavená samostatným hnacím mechanizmom pre otáčavý pohon zošívaného bežiaceho povrchu zošívacieho valčeka, minimálne bez toho, aby sa zošívací valček dotýkal pásového/behúňového bloku. Zošívací valček je podľa vynálezu vybavený samostatným hnacím mechanizmom pre otáčavý pohon zošívaného bežiaceho povrchu zošívacieho valčeka, a to najmä pred tým, ako sa zošívací valček dotkne pásového/behúňového bloku. Týmto spôsobom môže byť zošívaný bežiaci povrch privedený do rotácie pred tým, ako sa spojí s pásovým/behúňovým blokom kostry. Vzhľadom k tomu, že valček je zatlačený oproti rotujúcej kostre s už rotujúcim zošívaným povrchom, najmä keď zošívaný bežiaci povrch a kostra V mieste kontaktu bežia v rovnakom smere, ukázalo sa, že deformácia gumových vrstiev pneumatiky vystuženej (oceľovými) lankami môže byť znížená, V dôsledku čoho môže byť zredukované0012 Okrem toho je zostava podľa vynálezu vybavená ovládacím zariadením pre ovládanie obvodovej rýchlosti zošívacieho valčeka a zostava obsahuje meracie prostriedky na určenie krútiaceho momentu pre pohon otočného bubna kostry alebo množstva z toho odvodeného, pričom meracie prostriedky sú upravené na poskytovanie signálu, ktorý je charakteristický pre krútiaci moment k ovládaciemu zariadeniu. V dôsledku toho môže byť obvodová rýchlosť zošívacieho valčeka a/alebo obvodová rýchlosť miesta spojenia alebo miesta kontaktu na kostre a/alebo behúni riadená v závislosti od pohonu pre poháňanie bubna kostry a môže byť nastavená tak, že podkladové lankové vrstvy nie súdeformované alebo len veľmi ťažko, v dôsledku čoho je fenoménvlnenia výrazne zredukovaný alebo dokonca k nemu vôbec0013 Výhodné prevedenia zostavy sú definované V závislých0014 V jednom prevedení zostava obsahuje rýchlomer na určenie obvodovej rýchlosti miesta spojenia na kostre a/alebo je ovládacie zariadenie prispôsobené na vypočítanie obvodovej rýchlosti miesta spojenia na kostre z počtu otáčok bubna kostry a zo vzdialenosti miesta spojenia od osi otáčania bubna kostry. S týmito údajmi môže ovládacie zariadenie kontrolovať obvodovú rýchlosť zošívacieho valčeka a/alebo obvodovú rýchlosť miesta spojenia alebo miesta kontaktu na kostre a/alebo na behúni v podstate do rovnakej hodnoty pred tým, ako sa zošívací valček0015 V jednom prevedení je ovládacie zariadenie prispôsobené na ovládanie obvodovej rýchlosti zošívacieho valčeka v závislosti od signálu, ktorý je charakteristický pre krútiaci moment. Prostredníctvom tejto zostavy môže byť prvý krútiaci moment určený bez toho, aby bol zošívací valček V kontakte s pásovým/behúňovým blokom. Následne je zošívací valček umiestnený oproti pásovému/behúňovému bloku a je možné určiť druhý krútiaci moment. Ovládacie zariadenie teraz môže regulovať obvodovú rýchlosť zošívacieho valčeka a/alebo obvodovú rýchlosť kostry s pásovým/behúňovým blokom tak, že rozdiel medzi prvým a druhým krútiacim momentom bude minimálny. V dôsledku toho je ďalší otáčací moment alebo krútiaci moment spôsobený zošívacím valčekom tlačiacim oproti pásovému/behúňovému bloku minimalizovaný, v dôsledku čoho je fenomén vlnenia výraznezredukovaný alebo dokonca k nemu vôbec nedôjde.

MPK / Značky

MPK: B29D 30/28, B29D 30/14

Značky: vzduchovej, zariadenia, pneumatiky, výroby, spôsob, zostava, radiálnej, ekologickej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e15727-zostava-zariadenia-a-sposob-vyroby-ekologickej-radialnej-vzduchovej-pneumatiky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostava zariadenia a spôsob výroby ekologickej radiálnej vzduchovej pneumatiky</a>

Podobne patenty