Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Krížoyý odkaz na súvisiace prihlášky30. júla 2004 a 28. septembra 2004. Celý opis všetkých týchto prihlášok je tu zahrnutý vo0002 Predložený vynález sa týka skupiny 4-biarylyl-1-fenylazetidín-2-ónov, ktoré sú použiteľné na liečenie hypercholesterolémie a benígziych a malígnych nádorov súvisiacich0003 lA-Difenylazetidín-Z-óny a ich použiteľnost na liečenie porúch metabolizmu lipidov sú opísané v patentoch US 6,498,156, USRE 37721 a PCT prihláške vynálezu W 002/50027, ktoré sú tu uvedené ako odkaz, pretože súvisia s využiteľnosťou. Azetidinóny použiteľné ako hypocholesterolemiká sú tiež opísané v patente EP 0524595 a W 0 02/066464.0004 Shugui a spol. (Chem. Abs. 1991457299) opisuje separáciu enantiomérov monocyklických beta laktámov pomocou HPLC.0005 V jednom uskutočnení sa predložený vynález týka zlúčenín vzorca (0) kdeR reprezentuje jeden, dva, tri, štyri alebo päť zvyškov vybraných nezávisle z H, halogénu,-OH, nižšieho alkylu, OCFgH, OCF 3, CFgH, CH 2 F, -O-nižšieho alkylu, metyléndioxyskupiny, etyléndíoxyskupiny, hydroxynižšieho alkylu, -CN, CF 3, nitroskupiny, -SH,-S-nižšieho alkylu, aminoskupiny, alkylaminoskupiny, dialkylaminoskupiny, aminosulfonylu, alkylaminosulfonylu, díalkylaminosulfonylu, alkylsulfonylu, arylsulfonylu, acylu,karboxyskupiny, alkoxykarbonylu, karboxyalkylu, karboxamidoskupiny, alkylsulfoxídu,acylaminoskupiny, amidinoskupiny, fenylu, benzylu, fenoxyskupiny, benzyloxyskupiny,-PO 3 H 2, -SO 3 H, -B(OH)2, cukru, polyolu, glukuronidu a karbamátu cukruR 2 reprezentuje jeden, dva, tri, štyri alebo päť zvyškov vybraných nezávisle z H, halogénu,-OH, nižšieho alkylu, OCF 2 H, OCF 3, CFzH, CHgF, -O-nižšieho alkylu, metyléndioxyskupiny, etyléndioxyskupíny, hydroxynižšieho alkylu, -CN, CF 3, nitroskupiny, -SH,-S-nižšieho alkylu, aminoskupiny, alkylaminoskupiny, dialkylatninoskupiny, aminosulfonylu, alkylarninosulfonylu, dialkylaminosulfonylu, alkylsulfonylu, arylsulfonylu, acylu,karboxyskupiny, alkoxykarbonylu, karboxyalkylu, karboxamidoskupiny, alkylsulfoxidu,acylaminoskupiny, amidinoskupiny, -P 03 H 2, -SO 3 H, -B(0 H), cukru, polyolu, glukuronidu a karbamátu cukruR 4 reprezentuje jeden, dva, tri alebo štyri zvyšky vybrané nezávisle z H, halogénu, -OH,nižšieho alkylu, -O-nižšieho alkylu, hydroxynižšieho alkylu, -CN, CF 3, nitroskupiny, -SH,-S-nižšieho alkylu, aminoskupiny, alkylaminoskupiny, dialkylaminoskupiny, arnínosulfonylu, alkylarninosulfonylu, dialkylaminosulfonylu, alkylsulfonylu, arylsulfonylu, acylu,karboxyskupiny, alkoxykarbonylu, karboxyalkylu, karboxamidoskupiny, alkylsulfoxidu,acylaminoskupiny, amidinoskupiny, -PO 3 H 2, -SO 3 H, -B(OH)2, cukru, polyolu, glukuronidu a karbamátu cukruR 5 reprezentuje jeden, dva, tri, štyri alebo päť zvyškov vybraných nezávisle z vodíka,halogénu, -OH, nižšieho alkylu, -O-nižšíeho alkylu, metyléndioxyskupiny, etyléndioxyskupiny, hydroxynižšieho alkylu, -CN, -CF 3, nitroskupiny, -SH, -S-nižšieho alkylu,aminoskupiny, alkylaminoskupiny, dialkylaminoskupiny, arninosulfonylu, alkylaminosulfonylu, dialkylarninosulfonylu, alkylsulfonylu, arylsulfonylu, acylu, karboxyskupiny,alkoxykarbonylu, karboxyalkylu, karboxamidoskupiny, alkylsulfoxidu, acylaminoskupiny,amidinoskupiny, -PO 3 H, -SO 3 H, -B(OH)2, cukru, polyolu, glukuronidu a karbamátu cukrus podmienkou, že pokial R 5 je vodík, R 4 je -OH, -SH alebo -B(OH)2 U je (Cg-CQ-alkylén,v ktorom jeden alebo viac -CH 2- môže byť nahradene radikálom vybraným z -S-, -S-(O)-, 3(1) R 5 nemôže byť -CN 2,5-dimetoxyskupina 2,6-dimetoxyskupina alebo halogén, pokiaľ ani jeden z R 4 a R 3 nezahŕňa -OH, aminoskupinu, nižší alkyl,O-nižší alkyl, alkoxykarbonyl, -B(OH)2, -PO 3 H 2 alebo -SO 3 H skupinu(2) susedíace -CHz- zvyšky v U nemôžu byť nahradené -S-, -S(O)-, -S 02- alebo -O a(3) -S-, -S(O)-, -S 02-, -O- a -NH- zvyšky v U nemôžu byť oddelené iba jediným uhlíkom. 0006 Podskupina zahŕňa bifenylové zlúčeniny všeobecných vzorcov I-VII

MPK / Značky

MPK: A61K 31/397, A61P 3/00, C07D 205/00

Značky: 4-biarylyl-1-fenylazetidín-2-óny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/226-e2636-4-biarylyl-1-fenylazetidin-2-ony.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">4-Biarylyl-1-fenylazetidín-2-óny</a>

Podobne patenty