Ochranná rukavica z pletiva z kovových krúžkov

Číslo patentu: E 9653

Dátum: 11.07.2006

Autor: Duhatschek Thomas

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález vychádza zochrannej rukavice so znakmi uvedenýmiv predvýznaku nároku 1. Taká ochranná rukavica je známa zo spisu FR2 836 790 A 1, ako aj z používania. Táto známa ochranná rukavica má na zápästí na pletive zkovových krúžkov slučky, ktoré sú tiež vytvorené z pletiva z kovových krúžkov. Cez tieto slučky je pretiahnutý zapínací pásik polyesterového kaučuku. Tento zapínací pásik je opatrený prackou, ktorá pozostáva zo stláčacieho gombíka a sponky. Sponka tohto stláčacieho gombika je umiestená prestaviteľne na jednom konci zapinacieho pásika. Stláčací gombík je blízko druhého konca zapínacieho pásika s ním zoskrutkovaný. Za tým účelom je na zapínacom pásiku ukotvený lisovaním ohýbaný diel zplechu, ktorý obsahuje závitovú časť, ktorá zaberá do otvoru zapínacieho pásika. Aby bolo možné upevniť zapínací pásik na zápästí, vyskrutkuje sa najprv stláčací gombík z ohýbaného dielu. Potom sa zapínací pásik svojim koncom, vktorom sa nachádza ohýbaný diel, zasuníe do slučiek. Vjednej zo slučiek je upravený otvor, cez ktorý prejde závitová časť skrutky, ktorou má byť upevnený stláčací gombík. Pod týmto otvorom sa ohýbaný diel umiesti svojou závitovou časťou. Potom sa na vonkajšiu stranu pletiva z kovových krúžkov položí stláčací gombík a skrutka sa zavedie cez stláčací gombík a cez otvor v pletive z kovových krúžkov do závitovej časti ohýbaného dielu a pevne do nej zaskrutkuje. Týmto spôsobom sú stláčací gombík a jeden koniec zapínacieho pásikaupevnené na zápästi vo vopred určenej polohe.Známe rukavice existujú aj v s manžetou zpletiva z kovových krúžkov. V tomto prípade sú upravene dva také zapínacie pásiky, jedenna zápästí a jeden na zadnom konci manžety.Pri známej rukavice je nevýhodné, že na upevnenie stláčacieho gombíka na zapínacom pásiku sú potrebne trí kovové súčasti, totiž stláčací gombík samotný, skrutka a komplikovaný ohýbaný diel s integrovanou závitovou časťou, a všetky tieto diely sú z hygienickej ušľachtilej ocele, pretože také rukavice sa predovšetkým používajú v podniku na spracovanie mäsa. K tomu pristupuje to, že spôsob, akým sa zapínaci pásik používateľom pripina, je pre používateľa nepohodlný. Prakticky sa pre používateľa nedá zabrániť tomu, že zapinací pásik sa musí čas od času vymeniť, pretože sa pritom jedná o diel podliehajúci opotrebeniu a neznáša každý postup čistenia, ktorému odolá pletivo z kovových krúžkov, ktoré väčšinou pozostáva z ušľachtilej ocele,mnohokrát aj z titánu. Pri výmene zapinacieho pásika existuje okrem toho nebezpečenstvo, že stláčací gombík a skrutka sa stratia. Mohli by sa stratiť nedopatrením aj viackrát, keď pri výmene zapínacieho pásika nie je skrutka dostatočně pevne dotiahnutá. Stratené kovové diely saÚlohou predloženého vynálezu je vylepšiť rukavicu v úvode uvedeného druhu do tej miery, aby jej zapínací pásik mohol byť vyrobený a vymenený menej nákladne, a aby bolo zníženénebezpečenstvo straty dielov pracky.Táto úloha je vyriešená ochrannou rukavicou so znakmi uvedenými vnároku l. Ďalšie výhodné uskutočnenia vynálezu súOchranná rukavica podľa vynálezu pozostáva z pletivá z kovových krúžkov, má zapínací pásik, ktorý je upevnený nestratiteľne, avšak vymeniteľne V slučkách, ktoré sú vytvorené z pletivá z kovových krúžkov a sú upravené v oblasti zápästia, a má pracku upravenú na zapínacom pásiku. Zapinací pásik má na svojom zadnom konci dorazový diel odlišný od pracky, ktorý tým, že má sokrajom jednej slučky tvarový styk, nemôže byť touto slučkou pretiahnutý. To má tú výhodu, že zapínací pásik, svojim predným koncom vpredu, ktorý je odvrátenýod dorazového dielu, sa môže preťahovať slučkami, dokiaľ dorazový diel nenarazí na okraj tej slučky, do ktorej bol zapínací pásik najprvzasunutý. Zapínací pásik sa potom okamžite môže napnúť a zapnúť.Pracka samotná môže byť svojimi rozmermi prispôsobená svetlej šírke slučiek tak, aby mohla byť pretiahnutá slučkami. Pretože je však pracka s Výhodou prestavíteľná, aby bolo možné šírku zapnutého zapínacieho pásika prispôsobiť rôzne hrubému zápästiu, môže sa prestaviteľný diel pracky zo zapínacieho pásika aj odobrať predtým než sa zapínací pásik zavedie do slučiek alebo opäť vytiahne, takže odoberateľný diel pracky pritom samotný potom neruší, keď by mal byťpríliš veľký, než aby mohol byt pretihanutý slučkami.Tým, že zapínaciemu pásiku je spoluprácou s tvarovým stykom dorazového dielu s okrajom slučky zabránené V tom, že by mohol byť pretiahnutý cez slučku, je skrutkové spojenie zapínacieho pásika s pletivom z kovových krúžkov, známe zo stavu techniky, nadbytočné. Tým odpadne aj skrutka potrebná v stave techniky a odpadne aj ohýbaný diel opatrený závitovou časťou, potrebný V stave techniky, a konečne odpadne aj zvláštny otvor V pletivc z kovových krúžkov, ktorý bol potrebný v stave techniky na pretiahnutie skrutky. Výroba, montáž a výmena zapínacieho pásika sú preto voči stavu techniky silneTvarový styk medzi dorazovým dielom zapínacieho pásika a okrajom jednej zo slučiek pletiva z kovových krúžkov sa s výhodou vytvorí tým, že dorazový diel bude o toľko širší a/alebo hrubší než zapínací pásik, aby nemohol byt pretiahnutý slučkami. Takto vytvorený zapínací pásik môže byt lacno vyrobený z plastu, najmä z termoplastu,ktorý umožňuje vytvarovať zapínací pásik lacno v jednom kuse liatím vstrekom, takže zapínací pásik je tvarovým dielom, na ktorom môže byťjednodielne natvarovaný dorazový diel.Zvlášť Vhodný je zapínaci pásik z termoplastického elastoméru,najmä z termoplastického polyuretánu. Taký zapínací pásik spája celýJe mäkký, priliehavý a poskytuje najvyšší komfort nosenia bez otlačených miest. Napinací pásik má optimálnu pevnosť vťahu,odolnost proti pretrhnutiu a odolnost proti pretrhnutiu a odolnosť proti ďalšiemu trhaniu pri narezaní alebo iných poškodeniach. Zapínací pásik má extrémne dlhú životnost pri zachovaných vlastnostiach. Zapínací pásik je stály voči potravinám, odolný proti takmer všetkým chemikáliám známym z praxe a odolný proti hydrolýze. Zapínací pásik je odolný proti teplotám nastávajúcim pri praktickom použití a pri obvyklých spôsoboch čistenia. Zapínaci pásik je hygienický a dobrečistiteľný. Zapinací pásik je ľahko vymeniteľný bez pomoci nástrojov.Ak je pracka prestaviteľná, potom je prestaviteľný a odoberateľný diel pracky upevniteľný na zapínacom pásiku s výhodou stvarovým stykom. Za tým účelom má zapínaci pásik v tej časti, v ktorej má byt upevnený ocloberateľný diel pracky, s výhodou ryhovanie, najmä rebrovanie, ktoré prebieha naprieč na pozdlžny smer zapinacieho pásika a tvorí tvarový styk s odoberateľným dielom pracky. Odoberateľným dielom pracky je s výhodou spona, ktorou môže byť zapínací pásik s dvojitým ohybom pretiahnutý. Zvlášť vhodná ako pracka je aj pracka so stláčacím gombíkom, pozostávajúca z odoberateľnej spony,prestaviteľnej pozdĺž zapínacieho pásika, a zo stláčacieho gombíka,ktorý je najlepšie usporiadaný V susedstve dorazového dielu. Stláčací gombík môže byt so zapínacím pásikom spojený nerozoberateľne. Zvlášť výhodné je znitovať ho so zapínacím pásikom. Stláčací gombik má obvykle zaoblený obrys. Preto môže byt so zapínacim pásikomľahko presunutý poprípade pretiahnutý slučkami pletivá zkovovýchAby sa preťahovanie zapínacieho pásika slučkami uľahčilo, mázapínací pásik s výhodou vystužený hlavový diel, najmä taký, ktorý je

MPK / Značky

MPK: A41F 1/06, A41D 19/015

Značky: pletiva, krúžkov, kovových, rukavica, ochranná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e9653-ochranna-rukavica-z-pletiva-z-kovovych-kruzkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranná rukavica z pletiva z kovových krúžkov</a>

Podobne patenty