3-(heteroaryloxy)-2-alkyl-1-azabicykloalkylderiváty ako ligandy alfa-7-nAChR na liečenie chorôb centrálneho nervového systému

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Vynález sa týka nových 1-azabicykloalkylových derivátov, ich použitia ako liečiv a farma ceutických kompozícii, ktoré ich obsahujú.WO 2004/022556 opisuje 1-azabicykloalkylove deriváty, ktore sú agonistami alfa-7-nikotí nového acetylcholinového receptora.W 0 2004/016608 opisuje chinuklidínové deriváty, ktoré sú modulátorrni nikotínovýchUS 2005/0137184 a US 2005/0137204 opisujú chinuklidínové deriváty substituované kondenzovanými bicykloheterocyklami, ktoré je možné použít na liečenie stavov alebo porúch, ktorým zabraňujú, alebo ktoré zmierňujú, ligandy alfa-7-nikotínového acetyl cholínového receptora.Podľa prvého uskutočnenia vynález opisuje zlúčeniny všeobecného vzorca IA predstavuje vodík, B znamená metyl a B je v trans-polohe vzhľadom na kyslík X predstavuje skupinu CHzkde je ľavá väzba naviazaná na kyslík a pravá väzba je naviazaná na skupinu R R predstavuje S-indolylvo forme voľnej bázy alebo vo forme adičnej soli s kyselinou.Vzhľadom na to, že V zlúčeninách všeobecného vzorca I a ich soliach sú prítomné asymetrické atómy uhlíka, môžu tieto zlúčeniny existovať v opticky aktívnej forme alebo vo forme zmesí optických izomérov, napríklad vo forme racemických zmesí. Súčasťou vynálezusú všetky optické izoméry a ich zmesi, vrátane racemických zmesí.Vzhľadom na veľkú podobnosť nových zlúčenín vo voľnej forme a týchto zlúčenín vo forme ich solí, vrátane tých solí, ktoré sa môžu využít ako medziprodukty, napríklad pri čistení alebo identifikácii nových zlúčenín, je potrebné vyššie anižšie v tomto texte akúkoľvek zmienku týkajúcu sa voľných zlúčenín chápať tak, že zahŕňa taktiež zodpovedajúce soli,pokiaľ je to vhodné a účelné.Tam, kde je používané množné číslo zlúčeniny, soli a podobne, označuje to taktiež jednu zlúčeninu, soľ a podobne.Výhodné substituenty alebo výhodné významy zvyškov prítomných vo všeobecnom vzorci I sú definované nižšie.Y výhodne predstavuje jednu z nasledujúcich skupín NZN N NY obzvlášť výhodne znamená nasledujúcu skupinuĎalej sú výhodné zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde je východiskovým materiálomvšeobecného vzorca III (-)-alkohol a zlúčeninou všeobecného vzorca II je derivát pyridazínuĎalej sú výhodné zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde východiskovým materiálomvšeobecného vzorca III je ()-alkohol a zlúčeninou všeobecného vzorca II je derivát pyridínu. Obzvlášť výhodnými zlúčeninami podľa vynálezu sú zlúčeniny uvedené V príkladoch.Opísaný je tiež spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca I, pri ktorom zlúčeninakde Y a R majú významy definované vyššie pre zlúčeninu všeobecného vzorca I a Z jeodstupujúca skupina, napríklad F, Cl, Br, l alebo OSO 2 CF 3, sa podrobí reakcii so zlúčeninouv ktorej A, B, X a Y majú významy definované pre zlúčeninu všeobecného vzorca I, všeobecného vzorca IIIa takto získaná zlúčenina všeobecného vzorca I sa izoluje vo forme voľnej bázy alebo voforme adičnej soli s kyselinou.Reakcia sa môže uskutočňovať V súlade so štandardnými postupmi, napríklad ako jeZlúčeniny všeobecného vzorca II sú známe alebo sa môžu pripraviť zo zodpovedajúcich známych zlúčenín, napríklad ako je opísané V príkladoch, napríklad analogicky tomu, ako to opísali Coates WJ, McKillop A (1992) Synthesis 334-342. Zlúčeniny všeobecného vzorca IH sú známe (Vorobeva, V. Ya Bondarenko, V. A. Mikhlina, E. E. Turchin, K. F. Linberg, L. F. Yakhontov, L. N. Reaction of 2-metylene-3-oxoquinuclidine with nucleophilic reagens.Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii (1977), (10), 1370-6).Altematívne zlúčeniny všeobecného vzorca IV ktorom majú A, B, X a R významy definované vyššie pre zlúčeninu všeobecného vzorca I aň alebo sa môžu pripraviť spôsobom, zahŕňajúcim stupeň, pri ktorom zlúčenina všeobecného vzorcaV ktorom A, B a X majú významy definované vyššie pre zlúčeninu všeobecného vzorca I a Y má význam definovaný vyššie pre zlúčeninu všeobecného vzorca 1, Z predstavujesa nechá reagovať so zlúčeninou všeobecného vzorca Vv ktorom R má význam definovaný vyššie pre zlúčeninu všeobecného vzorca I aa takto získaná zlúčenina všeobecného vzorca I sa izoluje vo forme voľnej bázy alebo voforme adičnej solí s kyselinou.Zlúčenin všeobecného vzorca IV sú známe alebo sa môžu ri raviť zo zod ovedaúcich P P Jznámych zlúčenín, napríklad tak, že zlúčeniny všeobecného vzorca III sa nechajú reagovať sozlúčeninami všeobecného vzorca IIa Z má vyššie definovaný význam.zlúčeniny všeobecného vzorca V (napríklad nesubstituované alebo substituované fenyl borónové kyseliny) sú známe alebo sa môžu pripraviť zo zodpovedajúcich známych zlúčenín.K jednotlivým vyššie opísaným reakčným stupňom sa vzťahujú nasledujúce poznámky

MPK / Značky

MPK: A61P 25/00, A61K 31/439, C07D 487/08, C07D 453/02

Značky: centrálneho, nervového, liečenie, ligandy, systému, 3-(heteroaryloxy)-2-alkyl-1-azabicykloalkylderiváty, chorôb, alfa-7-nachr

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e8990-3-heteroaryloxy-2-alkyl-1-azabicykloalkylderivaty-ako-ligandy-alfa-7-nachr-na-liecenie-chorob-centralneho-nervoveho-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">3-(heteroaryloxy)-2-alkyl-1-azabicykloalkylderiváty ako ligandy alfa-7-nAChR na liečenie chorôb centrálneho nervového systému</a>

Podobne patenty