Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka nových 17-metylén-4-azasteroidovR a R 2 jednotlivo predstavujú fluór, chlór, bróm,kyanoskupiny, azido, tiokyanato, C 14 alkyl alebo hydroxy Chq alkyl a Rma ďalej môže predstavovať vodíkový atóm.RN znamená vždy vodíkový atóm alebo metylovú skupinu aR 4 znamená vodíkový atóm alebo C 14 alkyl.R 1 a R 2 sú spoločne vždy vodíkový atóm alebo prídavná väzba. Vynález opisuje spôsoby výroby nových zlúčenín, ako aj výroby ich farmaceutických kompozícii.Zlúčeniny podľa vynálezu, 17-metylén~ 4 ~azasteroidy, sú nové,ich opis a biologická účinnosť nie sú doteraz opisané.Podľa vynálezu preferované zlúčeniny sú uvedené v nároku 3. Predmetom. predkladaného vynálezu sú ďalej farmaceutické kompozície, ktoré ako účinnú látku obsahujú najmenej jeden 17 metylén-4-azasteroid všeobecného vzorca I, pričom tieto zmesi prípadne obsahujú vhodné pomocné látky a nosiče. W 0-A-97/15558 opisuje odpovedajúce 78-metyl-substituované steroidy na inhibíciu 5 d-reduktázy. zlúčeniny podľa vynálezu sú inhibítory 5 d-reduktázy. Sú preto vhodné na liečbu ochorení, ktoré vznikajú následkom zvýšenej hladiny testosterónu, a teda aj hladiny dihydrotestosterónu v krvi a tkanivách.Ochorenia v dôsledku nadmerného androgénového účinku môžu tiež vznikať pri normálnej hladine testosterónu v krvi, ak je V tkanive zvýšena premena testosterónu na dihydrotestosterón. Toto je napriklad pripad idiopatických foriem hirzutizmuProgesterón hrá dôležitú úlohu na pevné uzatvorenie bránky maternice (Mahendroo). Jej zmäknutie pred pôrodom je dôsledkom miestneho odbúravania. progesterónu pôsobením 5 d-reduktázy na dihydroprogesterón, čo je veľmi slabý gestagén. Vďaka inhibícii katabolizmu progesterónu V tejto časti maternice sú látky podľa vynálezu takisto vhodné na zabránenie predčasného dozretia a otvorenia bránky maternice.Sa-Redukované metabolity progesterónu (REF z Lancet) a iné C 21-steroidy a ich metabolity vznikajúce v tele, napríklad alopregnanolón, môžu pôsobiť ako neurosteroidy a s neurosteroidmi interagovat. Poruchy tejto funkcie sa môžu prejavovať V poškodzovaní úsudku. Možné indikácie pre látky podľa vynálezu sú ochorenia prostaty, alopecia mužského typu a akné a hirzutizmus, ako aj rôzne gynekologické klinické stavy ochorenia, ako predmenštruačný syndróm. Pri jeho vzniku hrá výskyt 5 d-redukovaných metabolitov progesterónu v CNS dôležitú úlohu. Predčasné otvorenie bránky maternice sa môže vyvolať zvýšeným odbúravaním progesterónu V tomto tkanive na dihydroprogesterón. Látky podľa vynálezu sú vhodné na zabránenie tomuto katabolizmu, a tým predčasnému dozretiu maternicového čapíka. Látky podľa vynálezu môžu pôsobiť prostredníctvom inhibície 5 d-redukcie testosterónu alebo progesterónu v orgánoch a tkanivách zasiahnutých poruchami. K tomu pristupuje pokles hladiny zodpovedajúceho 5 dredukovaného metabolitu V krvi.0002 Zlúčeniny podľa vynálezu predstavujú ďalej medziprodukty na syntézu ďalších farmakologicky vysoko účinných steroidových produktov.Výroba zlúčenín podľa vynálezu sa uskutočňuje podľa nárokov 40003 Zlúčeniny podľa nároku 1 sú podľa vynálezu dostupné 217-metylénsteroidov všeobecného vzorca II a všeobecného0004 Zlúčeniny podľa nároku 1 sa získajú tak, že zlúčeniny všeobecného Vzorca II reagujú sebe známym spôsobom s NaIO 4 pri katalytickom účinkovaní KMnO 4 V protickom rozpúšťadle, Výhodne V terc-BuOH, na 3,5-seko-ketokyselinu, táto cyklizuje s NH 4 OAc V ľadovej kyseline octovej na nenasýtený laktám a s HCOOH/KZCO 3v DMF sa redukuje na nasýtený laktám všeobecného Vzorca III,ďalej reagujú. zlúčeniny všeobecného Vzorca III s Mel a NaH V dipolárnom aprotickom rozpúšťadle, Výhodne DMF, za vzniku4-metyl-substituovanej zlúčeniny všeobecného Vzorca IV, R 20g ň ako aj sekundárne sa zlúčeniny všeobecného Vzorca III V silylom. sprostredkovanej oxidácii DDQ (2,3-dichlór-5,6 dikyano-1,4-benzochinón) V dipolárnom aprotickom rozpúšťadle,ako je dioxán, premenia na dehydrogenované laktámy všeobecného0005 Zlúčeniny všeobecného vzorca V sa analogicky ku zlúčeninám všeobecného vzorca III pomocou Mel a NaH premeniana 4-metyl-substituované laktámy všeobecného vzorca VI.Ďalej sa získajú zlúčeniny podľa nároku 1 tak, že zlúčeniny všeobecného Vzorca VII podstúpia rovnaký chemizmus ako zlúčeniny všeobecného vzorca II a potom sa získajú zlúčeniny

MPK / Značky

MPK: C07J 73/00, A61K 31/58, A61P 5/00

Značky: metylén-4-azasteroidy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e803-metylen-4-azasteroidy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Metylén-4-azasteroidy</a>

Podobne patenty