Výťah s remeňovým prenosovým prostriedkom, najmä s klinovým remeňom, ako nosným prostriedkom a/alebo hnacím prostriedkom

Číslo patentu: E 3247

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

remeňom, ako nosným prostriedkom a/alebo hnacím prostriedkomVynález sa týka výťahového systému s pohonom, ktorý cez prenosový prostriedok spolupôsobí s výťahovou kabínou a protizávažim, aby sa výťahová kabína a protizávažie prenosomsily pohybovali vo výťahovej Šachte.Výťahové systémy tohto druhu vykazujú obvykle výťahovú kabínu, ktorá je pohyblivá vo výťahovej šachte alebo voľne pozdĺž vodiaceho zariadenia. Na vytvorenie pohybu vykazuje výťahový systém pohon, ktorý cez prenosový prostriedok spolupôsobí s výťahovou kabínou a vyrovnávacím závažímJe potrebné rozlíšiť systémy, pri ktorých sú ako prenosový prostriedok použité oceľové laná kruhového prierezu, a novšievýťahové systémy, ktoré vykazujú ako prenosový prostriedokPríklad výťahového systému s plochým prenosovým prostriedkom je známy 2 PCT-patentovej prihlášky WO 99/43602. Výťahová kabína podľa tjto patentovej prihlášky sa pohybuje prostredníctvom pohonu, ktorý sa nachádza na Vyrovnávacomzávaží a pohybuje sa zároveň s ním.Opísaný systém má tú nevýhodu, že remeň použitý akoprenosový prostriedok nevykazuje optimálny trakčný pomerdosiahnuteľný určitými inými remeňovými prenosovýmiprostriedkami, a že prívod energie k hnaciemu nwtoru rovnako ako prenos signálov z príslušných riadiacich a regulačnýchzariadení musí byť uskutočňovaný dlhými, flexibilnými káblami.Ďalší výťahový systém S prenosovým prostriedkom V podobe ozubeného remeňa je známy 2 PCT-patentovej prihlášky WO 99/43592. Pri opisanom a nárokovanom usporiadaní je pohon integrovaný v protizávaží, a prenosový prostriedok v podobe ozubeného remeňa fixovaný vo výťahovej šachte slúži na prenášanie hnacej sily medzi protizávažím a výťahovou šachtou. Pretože výťahová kabína a vyrovnávacie závažie visí od vlastného nosného prostriedku, oddeleného od uvedeného prenosoveho prostriedku V podobe ozubeného remeňa, prenášajú pohon a prenosový prostriedok iba diferenčnú silu medziTento systém vykazuje rovnaké nevýhody ako predchádzajúci systém a má prídavnú nevýhodu, že pre hnaciu funkciu je použitý ozubený remeň a pre nosnú funkciu iný prostriedok. V porovnaní so systémom, pri ktorom hnacia a nosná funkcia prebieha prostredníctvom toho samého prostriedku, je pri tomtosysteme tiež potrebný Väčší počet kladiek alebo remenic.Iný výťahový systém s prenosovým prostriedkom V podobe ozubeného remeňa je známy z patentu US 5,191,920. Pri uvedenom výťahovom systéme stojí prenosový prostriedok v podobe ozubeného remeňa vo výťahovej šachte na mieste. Hnacia jednotka sa nachádza na výťahovej kabíne alebo na tak zvanomprostriedku ma uchopenie bremena.Tento systém vykazuje preto tie isté nevýhody ako systém opísaný vo WO 99/43602. Prídavnou nevýhodou je tu to, že prostredníctvmn výťahového pohonu je hmotnosť prostriedku nauchopenie bremena a tým potrebný hnací výkon zvýšený.Remene uvedené v uvedených dokumentoch vykazujú určité nevýhody. Ploché remene majú ve výťahových zariadeniach V pomere k užitnému zaťaženiu ľahkých výťahových kabín nedostatočnú trakčnú schopnosť. Pri ozubených remeňoch vzniká problém, že nekĺžu po remenici, keď výťahová kabína alebo protizávažie v dôsledku poruchy riadenia dosadajú na svoje koncové nárazníky. Okrem toho nie je možno bez problému realizovať centrovanie remeňa na remenici. Na remenici musia byť prijaté špecielne opatrenia, aby sa zabránilo vybehnutiuZ W 0 9943589 je známy výťahový systém, ktorý tvorí úvodnúčasť nezávislého patentového nároku 1.Úlohou vynálezu preto je, navrhnúť také ďalšie rozvinutie výťahového systému zhora uvedeného druhu, ktoré by nevýhodyznámych systémov redukovalo alebo vylučovalo.Riešenie tejto úlohy je definované v patentových nárokoch.Výťahový systém podľa vynálezu vykazuje výťahovú kabínu,pohon, remeňový prenosový prostriedok, s výhodou klinový remeň, a protizávažie. Pohon je stacionárny a prenosový prostriedok spolupôsobí s pohonom, aby sa výťahová kabínaprostredníctvom prenosu sily pohybovala.Prehľad obrázkov na zgkresochvynález je ďalej bližšie vysvetlený s pomocou príkladovObr.lA silne zjednodušený a schématický rez prvým výťahovým systémom, neprináležajúcim k vynálezu, s klinovýmremeňom ako prenosovým prostriedkomObr.lB silne zjednodušený a schématický pôdorys prvého výťahového systému, neprináležajúceho k vynálezu, s klinovýmremeňom ako prenosovým prostriedkomObr.2 silne zjednodušený a schématický pôdorys druhého výťahového systému, neprináležajúceho k Vynálezu, s klinovýmremeňom ako prenosovým prostriedkomObr.3 silne zjednodušený a schématický pôdorys tretieho výťahového systému, s klinovým remeňom ako prenosovýmObr.l 2 silne zjednodušene a schematické znázornenie motora, ktorý je vhodný ako pohon pre rôzne výťahové systemyObr.13 prenosový prostriedok podľa vynálezu vo formeObr.l 4 ďalší klinový remeň podľa vynálezu

MPK / Značky

MPK: D07B 1/00, B66B 11/04, B66B 11/00

Značky: najmä, přenosovým, výtah, klínovým, nosným, remeňom, remeňovým, prostriedkom, hnacím

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e3247-vytah-s-remenovym-prenosovym-prostriedkom-najma-s-klinovym-remenom-ako-nosnym-prostriedkom-a-alebo-hnacim-prostriedkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výťah s remeňovým prenosovým prostriedkom, najmä s klinovým remeňom, ako nosným prostriedkom a/alebo hnacím prostriedkom</a>

Podobne patenty