Spôsob detekcie pneumokandínových zlúčenín

Číslo patentu: E 17108

Dátum: 11.08.2010

Autori: Brunsvik Anders, Mansson Martin

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka spôsobov detekcie0002 Pneumokandíny sú fungicídne cyklické hexapeptidy s lipidovým bočným reťazcom (pozri Schwarts et al, 1992, Journal of antibiotics, Vol 45, No 12, pages 1853-1866, Masurekar et al,1992, Journal of Antibiotics, Vol 45, No. 12, pages 1867-1874,Hensens et al, 1992, Journal of Antibiotics, Vol 45, No 12,pages 1875-1885, Schmatz et al, 1992, Journal of Antibiotics,Vol 45, No 12, pages 1886 - 1891 a Adefarati et al, 1992,Journal of Antibiotics, Vol 45, No 12, pages 1953-1957 a US 5,021,341)0003 Fungicídna aktivita pneumokandínov je spojená s inhibíciou biosyntézy 1,38-glukánov. 1,35-glukán syntáza,nmltisubjednotkový enzým je zodpovedný za konštrukciu bunkovej steny húb, depozíciu deliaceho septa a zostavenie asckospórovej steny. Katalytická subjednotka tohto enzýmového komplexu,integrálny membránový protein sa identifikoval aj V modeli kvasiniek Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe,aj v patogénnej hube ako Candida, Aspergillus, Cryptococcus a Pneumocystis species. (Curr Drug Targets Infect Disord. 2001 Aug 1(2)159-69 od Liu a Balasubramanian).0004 Pneumokandíny a deriváty pneumokandínu sú užitočné akoaktívne farmaceutické zložky (APIs) a/alebo medziprodukty preprodukciu APIs. Liečivá obsahujúce APIs sú určené na použitie v terapeutickej alebo profylaktickej liečbe ochorení alebostavoch zahŕňajúcich hubové infekcie.0005 Napríklad, API kaspofungin je semisyntetický derivát pneumokandínu Bo. Kaspofungín, predávaný ako Cancidas® je určený0 empirickú terapiu pravdepodobných hubových infekcií0 liečbu kandidémie a následných Candida infekcií intraabdominálne abscesy, peritonitída a infekcie pleurálneho priestoru.0 liečbu ezofageálnej kandidiázy. 0 liečbu invazívnej aspergilózy u pacientov, ktorí nereagujú naalebo sú intolerantní na iné terapie.0006 Teda sa vyžaduje vysoká Čistota API pre bezpečnosť a účinnosť liečiv.0007 Pneumokandín Bo sa môže použiť ako východiskový materiál na produkciu kaspofungínu. V priebehu tejto produkcie sa pneumokandín C 0 bude považovať za nečistotu. Je preto žiaduce monitorovať a kontrolovať aj obsah pneumokandínu Bo, ako aj obsah0008 Pneumokandín Bo sa často vyrába fermentáciou húb Glarea lozoyensis (predtým klasifikované ako Zalerion arboricola), ale v postupe fermentácie sa spoluprodukujú mnohé izoméry a deriváty s podobnými fyzikálno-chemickými vlastnosťami.0009 Pneumokandín Bo a pneumokandín Co sú izoméry, ktoré salíšia len polohou hydroxylovej skupiny na prolinovom zvyškuPneumokandín Bo Pneum°kandĺn C 0 onChemical abstracts Registry no l 3 S 575-42-7 Chemical abstracts Registry no 144074-96-40010 Je známych niekoľko spôsobov na detekciu pneumokandínov. Vo všeobecnosti sú však ťažkopádne a neúčinné na selektívnu detekciu pneumokandínu B 0 alebo selektívnu detekciu pneumokandínu Co. Napr. kryštalizácia a Chromatografia na reverznej fáze boli neschopné oddeliť pneumokandín Bo od pneumokandínu Co. Chromatografia na normálnej fáze využitím mobilnej fázy etylacetát/metanol/voda je schopná separovať pneumokandín Bo od pneumokandínu Co. Tento spôsob však trpí nízkou rozpustnosťou pneumokandínu V nosnom roztoku a tiež určitou zlou robustnosťou. Okrem toho, táto mobilná fáza nie je veľmi kompatibilná so spôsobmi hmotnostnej spektrometrie, čo limituje použiteľnosťspôsobu pre analytické účely.0011 US 5194377 J Mass Spectrom. 2007 Apr 42(4)440-9 by Rochat et al.Detection of Caspofungin by LC-MS/MS in plasma. RapidCommun Mass Spectrom. 200418(23)2871-7 by Egle et al.Doublespectrometry for fully automated analysis of Caspofungin.J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2008 Sep l 872(l-2)l-22. Epub 2008 Jul 26 Quantitative bioanalysis of peptides by liquid chromatography coupled to (tandem) massJournal of mass spectrometry JMS, (1999 Jul) Vol. 34, No. 7, pp. 733-40 by Oin et al.Collision-induced dissociation of protonated MK-0991 novel ring opening of a cyclichexapeptide in the gas phase.J Chromatogr A 1999 83 l 2 l 7 ~ 225 by Osawa et al. Purification of pneumokandíny by preparative Silica gel highperformance0012 V celej tejto Špecifikácii sú použité nasledujúce skratkyHILIC - hydrofilná interakčná kvapalinová Chromatografia HPLC - vysokoúčinná kvapalinová Chromatografia Q - kvadrupól

MPK / Značky

MPK: G01N 33/68

Značky: zlúčenín, pneumokandínových, spôsob, detekcie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e17108-sposob-detekcie-pneumokandinovych-zlucenin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob detekcie pneumokandínových zlúčenín</a>

Podobne patenty