Spôsob potláčania škodlivého hmyzu, roztočov a mäkkýšov, kompozícia na ochranu agronomických plodín, pyrolkarbonitrily, nitropyroly a spôsob ich prípravy

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob potláčania škodlivého hmyzu, roztočov a mäkkýšov, pri ktorom sa uvedení škodcovia alebo ich potrava, miesto rozmnožovania alebo prirodzené prostredie uvedie do styku s pesticídne účinným množstvom pyrolkarbonitrilu alebo nitropyrolu so všeobecným vzorcom (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v nároku 1
kompozícia na ochranu agronomických plodín pred napadnutím hmyzom, roztočmi a mäkkýšmi, ktorá obsahuje jedlú výživnú substanciu, zdroj uhľohydrátov a pesticídne účinné množstvo uvedeného pyrolkarbonitrilu alebo nitropyrolu
pyrolkarbonitrily a nitropyroly so všeobecným vzorcom (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v nároku 15
a spôsob ich prípravy.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu potláčania škodlivého hmyzu,roztočov a mäkkýšov, kompozície na ochranu agronomických plodín, pyrolkarbonitrilov a nitropyrolov a spôsobu ich prípravy.Deriváty pyrolkarbonitrilov a nitropyrolov a spôsoby ich prípravy sú opísanć v nmohých dokumentoch (pozri napriklad DE-A-16 95 667, GB-A-20 66 816, FR-M-30 93,EP-A-O 080 051, US-A-3 864 491, EP-A-O 372 982. V žiadnom z týchto dokumentov však nie sú preduverejnené zlúčeniny nárokované v tejto prihláške ani ich použitie ako ínsekticídnych, akaricídnch a moluskoeídnych činidiel.Predmetom vynálezu je spôsob potláčania škodlivého hmyzu, roztočov a mäkkýšov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa uvedení škodcovia alebo ich potrava, miesto rozmnožovanie alebo prirodzené prostredie uvedie do styku s pestieldne účinným množstvom pyrolkarbonitrilu alebo nitropyrolu s všeobecným vzorcom (l)(I) ,N Z l B kde Wje CN alebo N 02, X je CN, Br, Cl, I alebo CF, Y je H, Br, Cl, l alebo CF 3, Zje H, Br, Cl alebo I aC(O)R, vodík, Cl-Cőalkyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogénovými atómami, jednou hydroxyskupinou, jednou kyanoskupinou, jednou alebo dvoma Cl-Cqalkoxyskupinami, prípadne substituovanými jedným až troma halogénovými atómami,jednou Cj-C 4 alkyltioskupinou, jedným fenylom, prípadne substituovaným jedným až troma halogénovými atómami, jednou až tromi C 1-C 4 alkylovými skupinami alebo jednou až tromi Cl-Cmlkoxyskupinami, jednou fenoxyskupinou, prípadne substituovanou jedným až troma halogénovými atómami, jednou až tromi Cl-C 4 alkylovými skupinami alebo jednou až tromi Cl-C 4 alkoxyskupinami, jednou benyloxyskupinou, prípadne substituovanou na fenylovom kruhu jedným až troma halogénovými atómami,jednou až tromi Cj-C 4 alkylovými skupinami alebo jednou až tromi C 1-C 4 alkoxyskupinami, jednou C,-Cőalkylkarbonyloxyskupinou, prípadne substituovanou jedným až troma halogćnovými atómami, jednou Cg-Cgalkenylkarbonyloxyskupinou, prípadne substituovanou jedným až troma halogénovými atómami,jednou fenylkarbonyloxyskupinou, pripadne substituovanou jedným až troma halogćnovými atómami, jednou až tromi Cj-C 4 alkylovými skupinami alebo jednou až tromi Cl-C 4 alkoxyskupinami, jednou Cl-Cćalkoxykarbonylovou skupinou, prípadne substituovanou jedným až troma halogénovými atómami alebo jednou až tromi Cl-Qalkoxyskupinami, jednou benzyloxykarbonylovou skupinou, prípadne substituovanou na fenylovom kruhu jedným až troma halogénovými atómami, jednou až tromi C 1-C 4 alkylovými skupinami alebo jednou až tromi Cl-Qalkoxyskupinami,Cg-Cóalkenyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogćnovými atómami alebo jednou fenylovou skupinou,Cg-Csalkinyl, pripadne substituovaný jedným až troma halogćnovými atómami alebo jednou fenylovou skupinou,kyanoskupina alebo tri(C,-C.,a 1 kyl)silyl, RjeCl-Csalkyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogénovými atómami, jednou hydroxyskupinou, jednou kyanoskupinou, jednou alebo dvoma C,-C 4 alkoxyskupínami, pripadne substituovanými jedným až troma halogćnovými atómami,jednou C 1-C 4 alkylskupinou, jedným fenylom, prípadne substituovaným jedným až troma halogénovými atómami, jednou až tromi Cl-C 4 alkylovými skupinami alebo jednou až tromi Cl-Cąalkoxyskupinami, jednou fenoxyskupinou, prípadne substituovanou jedným až troma halogénovými atómami, jednou až tromi C,-Clalkylovými skupinami alebo jednou až tromi Cl-C 4 alkoxyskupinami, jednou benzyloxyskupinou, prípadne substituovanou na fenylovom kruhu jedným až troma halogćnovými atómami,jednou až tromi Cl-C 4 alkylovými skupinami alebo jednou až tromi C,-C 4 alkoxyskupinami, jednou C 1-Cőalkylkarbonyloxyskupinou, prípadne substituovanou jedným až troma halogénovými atómami, jednou C 2-Csakenylkarbonyloxyskuponou, prípadne substituovanoujedným až troma halogénovými atómami,jednou fenylkarbonyloxyskupínou, pripadne substituovanou jedným až troma halogénovými atómami, jednou až tromi C,-C 4 alkylovými skupinami alebo jednou až tromi Cl-Qalkoxyskupinami, jednou Cl-Cgalkoxykarbonylovou skupinou, prípadne substituovanou jedným až troma halogénovými atómami alebo jednou až tromi Q-Qalkoxyskupinami, alebojednou benzyloxykarbonylovou skupinou, prípadne substituovanou na fenylovom kruhu jedným až troma halogénovými atómami, jednou až tromi C 1-C 4 alkylovými skupinami alebo jednou až tromi C 1-C 4 alkoxyskupina 1 ni,Cg-Cgalkenyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogénovými atómami alebo jednou fenylovou skupinou,C 3-C 5 alkinyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogénovými atómami alebo jednou fenylovou skupinou,fenyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogćnovými atómami, jednou alebo dvoma C.-C 4 alkylovýmí skupinami, jednou alebo dvoma C 1-C 4 alkoxyskupinami, CF 3,CN, N 02, di(C,-C 4 a 1 kyl)aminoskupinou alebo C,-C 4 alkanoylaminoskupinou, fenoxyskupina, prípadne substituovaná jedným až troma halogénovými atómami, jednou alebo dvoma Cl-C 4 alkylovými skupinami, jednou alebo dvoma C,-C 4 alkoxyskupinami, CF 3, CN, N 02, di(C,-C 4 alkyl)aminoskupinou alebo Cl-Cąalkanoylaminoskupinou, Cl-Csalkoxyskupina, prípadne substituovaná jedným až troma halogénovými atómami, Cz-Cgalkenyloxyskupina, prípadne substituovaná jedným až troma halogćnovými atómami,di(C,-C 4 alkyl)a 1 ninoskupína,N-(Cl-C 4 alkyD-N-fenylaminoskupina, SK 280895 B 6Pri tomto spôsobe sa výhodne používa pyrolkarbonitril alebo nitropyrol so všeobecným vzorcom (I), kde B je vodík a ostatne symboly majú význam uvedený pyrolkarbonitril alebo nitropyrol so všeobecným vzorcom (I),kde B je Cj-Côalkyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogénovými atómami,jednou hydroxyskupinou,jednou kyauoskupinou,jednou alebo dvoma CyC 4 alkoxyskupinami, pripadne substituovanými jedným až troma halogćnovými atómami,jednou Q-Cmlkyltioskupinou,jedným fenylom, pripadne substituovaným jedným až troma halogćnovými atómami, jednou až tromi Cl-Qalkylovými skupinami alebo jednou až tromi C.-C.alkoxyskupinami,jednou fenoxyskupínou, prípadne substituovanou jedným až troma halogénovými atómami, jednou až tromi C,-Cmlkylovými skupinami alebo jednou až tromi C j-C 4 alkoxyskupinarni,jednou benzyloxyskupinou, prípadne substituovanou na fenylovom kruhu jedným až troma halogénovými atómami,jednou až tromi Cl-Cąalkylovými skupinami alebo jednou až tromi Cj-Cmlkoxyskupinami,jednou Cl-Cgalkylkarbonyloxyskupinou, prípadne substituovanou jedným až troma halogénovými atómami,jednou C 2-Cgalkenylkarbonyloxyskupinołr, pripadne substituovanou jedným až troma halogćnovými atómami,jednou fenylkarbonyloxyskupinou, prípadne substituovanou jedným až troma halogćnovými atómarni, jednou až tromi Cl-Qalkyovými skupinami alebo jednou až tromi C,-C 4 alkoxyskupinami,jednou Q-Cóalkoxykarbonylovou skupinou, prípadne substituovanou jedným až troma halogćnovými atómami alebo jednou až tromi Q-Qalkoxyskupinami, alebo jednou benzyloxykarbonylovou skupinou, prípadne substituovanou na fenyiovou kruhu jedným až troma halogćnovými atómami, jednou až tromi Cl-Qalkylovými skupinami alebo jednou až tromi Cj-Qalkoxyskupinami a ostatné symboly majú výmam uvedený pyrolkarbonitril alebo nitropyrol so všeobecným vzorcom (I), kde B je C 3-Cóalkenyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogénovými atómami alebo jednou fenyiovou skupinou a ostatné symboly majú význam uvedený pyrolkarbonitril alebo nitropyrol so všeobecným vzorcom (I), kde B je C-Cőalkinyl, prípadne substituovaný jedným až tromi halogćnovými atómami alebo jednou fenyiovou skupinou a ostatne symboly majú význam uvedený pyrolkarbonitril alebo nitropyrol so všeobecným vzorcom (I), kde B je C(O)R je fenyl, prípadne substituovaný jedným až Koma halogénovými atómami, jednou alebo dvoma C,-C 4 alkylovými skupinami, jednou alebo dvoma Cj-Cigalkoxyskupinami, CF 3, CN, N 02, di(C 1-C 4 alkyl)aminoskupinou alebo Cj-Qalkanoylaminoskupinou a ostatné symboly majú význam uvedený.Potláčaní škodcovia zahmujú príslušníkov hmyzu alebo roztoče a potláčanie sa deje aplikáciou pyrolkarbonitrilu alebo nitropyrolu so všeobecným vzorcom (l) na listy rastlín, ktorými sa uvedený hmyz alebo roztoče živia.Potláčaní škodcovia ďalej zahrnujú tiež príslušníkov mäkkýšov a potláčanie sa deje aplikáciou pyrolkarbonitrilu alebo nitropyrolu so všeobecným vzorcom (I) na miesto výskytu uvedených mäkkýšov.Ako pyrolkarbonitril alebo nitropyrol so všeobecným vzorcom (l) sa výhodne používajú zlúčeniny zvolené zo skupiny zahmujúcejl -metyl-2,4,5-tribrómpyrol-3-karbonitril,2,4,5-tríbrómpyrol-3-karbonitril, l -kyano-2,4,5-tribrómpyrol-3 -karbonitril,l-metyl-2,4,5-trichlórpyrol-3-karbonitril,1-(etoxymetyl)-2,4,5-tribrómpyrol-B-karbonitril,1-metyl-2,4,5-trijódpyrol-3-karbonitril,4,5-dibróm-2-(tritluónnetyl)pyrol-3-karbonitril,4,5-dibróm-1-metyl-2-(triíluórmetyl)pyrol-3-karbonitril,2,4,S-trichlórpyrol-S-karboniuil,Al-niüopyrol-Z-karboniuil,l-metyl-S-nitropyrol-Z-karbonitril,2,4,5-trijódpyroI-3-karbonitril,l-alyl-2,4,5-tribrómpyrol-3-karbonitril,2,4,5-tIibróm-l-etylpyr 0 l-3-karb 0 nitril,l-benzyl-2,4,5-trichlórpyrol-3-karbonitril,2,4,5-tribrómpyrol-1,S-dikarbonitril,ZJLS-trichlórpyrol-l,3-dikarbonitril, 3,4,5-tribróm-l -metylpyrol-2-karbonitril,3,4,S-tribrómpyrol-Z-karbonitril,S-nitropyrol-Z-karboniuil,l-etoxymetyl-S-nitropyrol-Z-karbonitril,2,3,5-trichlór-4-nitropyrol, pyrol-ZA-dikarbonitril, 3,4,5-tribróm- l -(2-propinynpyrol-Z-karbonitril, ester kyseliny pivalovej a 2,4,5-tribóm-l-(hydroxymetyl)pyrol-B-karbonitrilu,2,4,5-tribróm-l-üzopropoxymetynpyrol-J-karbonitril,2,4,5-t 11 bróm-l-(2-chlór-l-etoxyetyl)pyrol-3-karbonitril,2,4,5-tribróm-l -(trimetylsilyl)metylpyrol-3-karbonilril,2,4,5-tribróm-l-(p-chlórbenzoyl)pyrol-3-karbonitril a fenyl-2,3,S-tribróm-Lkyanopyrol-l-karboxylát.Pri potláčaní hmyzu a roztočov sa pyrolkarbonitril alebo nitropyrol so všeobecným vzorcom (I) aplikuje výhodne v množstve 0,125 až 4,0 kyha.Ako príklady potlàčaných mäkkýšov je možné uviesť vodné, polovodnć alebo suchozemskć ulítníky, napríklad druh cowry a limpet a ďalej slimáky alebo slizníaky,ako aj slimačie bacilonosiče schistosomiázy.Ak sa potláčajú mäkkýše, ako sú suchozemské ulitnlky,anpríklad slimáky alebo slizníaky, aplikuje sa pyrolkarbonitril alebo nitropyrol so všeobecným vzorcom (l) výhodne v množstve 0,05 až 4,0 kg/ha. Pritom môže byt pyrolkarbonitril alebo nitropyrol so všeobecným vzorcom (I) zakomponovaný do podoby pesticídnej kompozície.Predmetom vynàlezu je ďalej tiež kompozícia na ochranu agronomických plodín pred napadnutím hmyzom,roztočmi a mäkkýšmi, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje jedlú výživnú substanciu, zdroj uhľohydrátov a pesticídne účinné množstvo pyrolkarbonitrilu alebo nitropyrolu so všeobecným vzorcom (I) deñnovaným.Ďalej je predmetom vynálezu tiež pyrolkarbonitril alebo nitropyrol so všeobecným vzorcom (l)(I) ,N Z l B kde W je CN alebo N 02, X je CN, Br, Cl, I alebo CF 3,Y je H, Br, C 1, I alebo CFg,Zje H, Br, Cl alebo I aC(O)R, vodík, Cl-Côalkyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogćnovými atómami, jednou hydroxyskupinou, jednou kyanoskupinou, jednou alebo dvoma Cl-Qalkoxyskupinami, pripadne substituovanými jedným až troma halogćnovými atómami,jednou C,-C 4 alkyltioskupinou, jedným fenylom, pripadne substituovaným jedným až troma halogénovými atómami, jednou až tromi Cl-C 4 alkylovými skupinami alebo jednou až tromi C,-C 4 alkoxyskupinami, jednou fenoxyskupinou, prípadne substituovanou jedným až troma halogćnovými atómami, jednou až tromi C,-C 4 alkylovými skupinami alebo jednou až tromi C 1-C 4 alkoxyskupinami, jednou benyloxyskupinou, prípadne substituovanou na fenylovom kruhu jedným až troma halogénovými atómami,jednou až tromi C,-C 4 alkylovými skupinami alebo jednou až tromi Cl-Cąalkoxyskupinami, jednou Cl-Cgalkylkarbonyloxyskupinou, prípadne substituovanoujedným až troma halogénovými atómami, jednou Cz-Csalkenylkarbonyloxyskupinou, pripadne substituovanoujedným až troma halogénovými atómami,jednou fenylkarbonyloxyskupinou, prípadne substituovanou jedným až troma halogćnovými atómami, jednou až tromi C 1-C 4 alkylovými skupinami alebo jednou až tromi Cj-Qalkoxyskupinami, jednou C.-C 6 alkoxykarbonylovou skupinou, pripadne substítuovanou jedným až troma halogćnovými atómami alebo jednou až tromi Q-Cmlkoxyskupinami, jednou benzyloxykarbonylovou skupinou, prípadne substituovanou na fenylovom kruhu jedným až troma halogćnovými atómami, jednou až tromi Cj-Cwlkylovými skupinami alebo jednou až tromi Cl-Cmlkoxyskupinami,C 3-C 5 alkenyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogénovými atómami alebo jednou fenylovou skupinou,Cg-Cgalkinyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogćnovými atómami alebo jednou fenylovou skupinou,kyanoskupina alebo tri(C,-C 4 alkyl)silyl, R jeCl-Cőalkyl, pripadne substituovaný jedným až troma halogćnovými atómami, jednou hydroxyskupinou, jednou kyanoskupínou, jednou alebo dvoma C 1-C 4 alkoxyskupinami, prípadne substituovanými jedným až troma halogénovými atómami,jednou Cl-Qalkylskupinou, jedným fenylom, prípadne substituovaným jedným až troma halogćnovými atómami, jednou až tromi Cj-C 4 alkylovými skupinami alebo jednou až tromi Cl-Cmlkoxyskupinarrtí, jednou fenoxyskupinou, pripadne substituovanou jedným až troma halogćnovýmí atómami, jednou až tromi C.-C 4 alkylovýmí skupinami alebo jednou až tromi Cl-C 4 alkoxyskupinamí, jednou benzyloxyskupinou, prípadne substituovanou na fenylovom kruhu jedným až troma halogénovými atómami,jednou až tromi C 1-C 4 alky 1 ovými skupinami alebo jednou až tromi C 1-C 4 alkoxyskupinami, jednou C.Cgalkylkarbonyloxyskupinou, prípadne substituovanou jedným až troma halogénovými atómami, jednou CrCsalkenylkarbonyloxyskuponou, pripadne substituovanou jedným až troma halogénovými atómami,jednou fenylkarbonyloxyskupinou, prípadne substituovanou jedným až troma halogénovými atómami, jednou ažtromi C.-C 4 alkylovýmí skupinami alebo jednou až tromi Cl-Qalkoxyskupinami, jednou Cl-Csalkoxykarbonylovou skupinou, pripadne substituovanou jedným až troma halogénovými atómamí alebo jednou až tromi Q-Qalkoxyskupinami, alebojednou benzyloxykarbonylovou skupinou, prípadne substituovanou na fenylovom kruhu jedným až troma halogénovými atómami, jednou až tromi Cl-Cralkylovými skupinami alebo jednou až tromi Cl-Qalkoxyskupinami,Cg-Cóalkenyl, pripadne substituovaný jedným až troma halogénovými atómami alebojednou fenylovou skupinou,Cg-Cćalkinyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogćnovými atómami alebo jednou fenylovou skupinou,fenyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogénovými atómami, jednou alebo dvoma Cl-C 4 alkylovými skupinami, jednou alebo dvoma Cl-Qalkoxyskupinanti, CF 3,CN, N 01, di(C 1-C 4 alkyl)aminoskupinou alebo Cl-C 4 alkanoylaminoskupinou, fenoxyskupina, prípadne substituovaná jedným až troma halogćnovými atómami, jednou alebo dvoma C,-C 4 alkylovými skupinami, jednou alebo dvoma C,-C 4 alkoxyskupinami, CFg, CN, N 02, di(C,-C 4 alkyl)aminoskupinou alebo C.-C 4 alkanoylamínoskupinou, Q-Cóalkoxyskupina, pripadne substituovaná jedným až troma halogćnovými atómami, Cz-Cóalkenyloxyskupina, pripadne substituovaná jedným až troma halogćnovýmí atómami,di(C,-C 4 alkyl)mninoskupina,N-(Cj-C 4 alky 1)-N-fenylaminoskupina,N-(C 1-Cnalkyn-N-halogćnfenylamínoskupina alebo C 3-Cćpolymetyléniminoskupina, s podmienkou, žeak je Y a Z vodík a X je halogćn alebo kyanoskupina, potom B nemôže byť vodík, akje W N 03 a B je vodík ajedno z Y a Zje vodík, potom W je pripojený k jednému z uhlíkových atómov pyrolovćho kruhu, susedíacich s dusíkom, ak je W N 02 a B je vodlk, potom X, Y a Z nemôžu byť chlór alebo jód, akje W N 01 a Xje halogćn a Y a Zje vodlk a W a Y alebo Z sú pripojené k uhlikovým atómom pyrolovćho kruhu, susediacim s dusíkom, potom B nemôže byť metyl, ak je W N 02 a X je CN a Y a Z sú vodík, potom B nemôže byť etyl, propyl alebo hydroxyetyl, akje B vodík a X a Yje halogćn a Zje vodík a Wje CN,pričom Wje pripojený k jednému z uhlíkových atómov pyrolovćho kruhu, susediacich s dusíkom, potom jeden z X a Y musí byť pripojené v susedstve uhlíka, obsahujúceho W,akje W a X CN a Yje Cl a Y a Z sú obidve pripojené k uhlíkovým atómom pyrolového kruhu, susediacím s dusíkom, potom B nemôže byť vodlk alebo metyl aV pyrolkarbontrile alebo nitropyrole podľa vynálezu so všeobecným vzorcom (I), predstavuje výhodne X a Y CI,Br alebo I a ostatné symboly majú význam uvedený.Ako výhodný pyrolkarbonitril alebo nitropyrol podľa vynálezu je možné uviesť zlúčeninu vybranú zo skupiny zahmujúcej 1-metyl-ZA,5-tribrómpyrol-3-karbonitril,2,4,5-tribrómpyrol-3-karbonitril,l-kyano-ZA,5-tribrómpyrol-3-karbonitril,1-metyl-2,4,5-trichlórpyro 1-3-karbonitril,l-(etoxymetýl)-2,4,5-tribrómpyrol-3-karbonitril,2,4,5-tribróm-l-(p-chlórbenzoyl)pyrol-3-karbonitril,fenyl-2,3,5-tribróm-4-kyanopyrol- l -karboxylát,2,4,5-trichlórpyrol-S-karbonitríl, SK 280895 B 6ester kyseliny pivalovej a 2,4,5-tribróm-1-(hydroxymety 1)pyrol-3-karbonitnlu,l-alyl-2,4,5-tribrómpyrol-3-karbonitril aester kyseliny octovej a 2,4,5-tribróm-l-(hydroxymetyl)pyrol-3-karbonitrilu.Predmetom vynálezu je ďalej tiež spôsob prípravy pyrolkarbonitrilu alebo nitropyrolu podľa vynálezu so všeobecným vzorcom (I), kde všeobecné symboly majú význam bezprostredne uvedený, pričom však B nie je vodík,ktoreho podstata spočíva v tom, že sa príslušná zlúčenina so všeobecným vzorcomkde W, X, Y a Z majú význam, bezprostredne uvedený, reagovať s alkylačným aelbo acylačným čínídlom so vzorcom (B-A), kde B má uvedený význam a A je halogén, v prítomnosti Cl-Qalkoxidu alkalického kovu a rozpúšťadla.spôsobom podľa vynálezu sa výhodne pripravujú uvedené výhodné zlúčeniny.Ako príklady niektorých insekticídnych, akaricídnych a moluskocídnych pyrolkarbonitrilov a nitropyrolov podľa vynalezu je možné uviesť 2,4-bis-(triíluónnetyDpyrol-B-karbonitñl,4-bróm- l -(hydroxymetyl)-3,S-bis-(trífiuónnetyl)pyro|-2-karboníuil-acetát,p-chlórbenzoàt 2,4,5-tribróm- l -(hydroxymetyl)pyrol-3-karbonitrílu,pivalát 2,4,5-trichlór-2-hydroxymetyl-3-nitropyrolu,2,4,5-trichlór-l-1-(2,2,Z-trichlóretoxy)etyl-pyrol-S-karbonitril,3,4,5-tribróm-1-(2-chlór-1-etoxyetyDpyrol-Z-karbonitril,2,5-dibróm-l-(3,4-dichlórbenzyloxymetybpyrol-3,4-dikarbonitril,2,4,5-tribróm-1-(dimetylkarbamoybpyrolő-karbonitril,3,4-dichlór- l-1-(3,4-dimetoxyfenyloxy(etyl)pyrol-3-karbonitril,2,4,5-tribróm-l-3-bróm-4-etoxybenzoylpyrol-3-karbonitril,l-metyl-2,4,S-nibrómpyrol-B-karbonitril,2,4,5-tribrómpyrol-3-karboniuil,l-kyano-2,4,5-tribrómpyrol-3-karboniuil,l-metyl-2,4,5-trichlórpyrol-3-karhonitril,1-(etoxymety 1)-2,4,S-tribrómpyrol-3-karbonitril,1-metyl-2,4,S-trijódpyrol-S-karbonitríl,4,5-dibróm-2-(tritluónnetyl)pyrol-3-karbonitril, 4,5 -dibróm- l-metyl-Z-(tritluónnetybpyrol-3-karbonítril,3,4-dibrúm-5-nitropyrol-Lkarbonitril,3,5-dibróm-4-nitropyrol-2-karbonitril,2,4,5-trichlórpyrol-3-karbonitril,4-nitropyrol-2-karbonitril, l -metyl-S-nitropyrol-Z-karboniuil,2,4,5-trijódpyrol-B-karbonitril, l -benzyl-2,4,5-tribrómpyrol-3 -karbonitril,l-alyl-2,4,5-tribrómpyrol-3-karbonitril,etyl-2,4,5-tribróm-3-kyanopyrol-l-acetát,2,4,5-tribróm-l-etylpyrol-3-karbonitril,1-benzyl-2,4,5-trichlórpyrol-3 vkarbonitril,2,4,5-tribrómpyrol-LS-dikarbonitril,2,4,5-trichlórpyrol-1,3-dikarbonitri 1,3,4,5-tribróm-l-metylpyrol-Z-karbonitril,3,4,5-tribrómpyrol-Z-karbonitril,S-niüopyrol-Z-karbonitril,3,5-dibrómpyrol-ZA-díkarbonitril,3,5-dibróm-l-metylpyrol-Z,4-dikarbonitril, l -etoxymetyl-S-nitropyrol-Z-karboninil, l -metyl-4,5-díbróm-2-(tri tluórmetynpyrolő-karbonitril,2-chlór-4-nitropyrol, 2,5-dichlór-3-nitropyrol, 2,3-dichlór-4-nitropyrol, 2,3,5-trichlór-4-nitropyrol, pyrol-2,4-dikarbonitril,3,4,5-tribróm-l-(2-propinyl)pyroI-Z-karbonítril,2-(triÍluórmetyDpyrol-3-karbonitril,2,4,5-tribróm-l-(3,4-dichlórbenzoyDpyrol-Ił-karbonitril,2,4,5-tnbróm-1-(2-bróm-4-metoxybenzoyl)-pyrol-3-karbonitril,2,4,5-lribróm-l-(m-trifluórmetylbenzoyDpyroH-karbonitril, p-kyanofenyl-Z,3,5-tribróm-4-kyanopyrol- l-knrboxylát,2,6-dichlórfenyl-2,3,5-tribróm-4-kyanopyrol-l-karboxylát,terc.butyl-2,3,5-tribróm-4-kyanopyrol-l-karboxylat,2,2,2-trich 1 ór-l,1-dimetyletyl-2,3,5-tribróm-4-kyanopyrol-l-karboxylát,2,2,2-trifluóretyl-2,3,5-tribróm-4-kyanopyrol-l-karboxylát,2-ehlór-Z-propenyl-Z,3,5-tribrómpyrol-l-karboxylàt,2,4,5 ~tribróm-l-(2,3-dimetylbutyrynpyroI-3-karbonitril,2,4,5-tríbróm-l-(u,cr.-dimetylfenylaeetyl)pyrol-3-karbonitril,2,4,5-tribróm-1-(3,3-dimetylakryloyl)pyrol-3-karbonitril,N-metyl-N-fenyl-2,3,5-tribróm-4-kyanopyrol- l-karboxamid. ~Keďže tieto pyrol karbonitrily a nitropyroly sú vysok účinnými žalúdočnými jedmi, môžu byť aplikované ako potravinové odstrašovacie prostriedky na listy a stonky~ plodín, ktoré tvoria zdroj potravy pre hmyz, roztoče a mäkkýše. Aplikácia pyrolu so vzorcom (I) sa preto uskutočňuje obvykle vo forme kvapalného postreku, ktorý chráni rasttírr. ny pred pustošením hmyzom, roztočmi a mäkkýšmi-ąav usmrcuje tých škodcov, ktorí sa pokúsia živiť ošetrenými~ rastlinami. 4-.- Ako žalúdočné jedy sú pyrolovć zlúčeniny so vmrcom(I) hlavne vhodné na potláčanie suchozemských ulimíkov keďže môžu byť formulovanć v návnadách, ktoré môžu byť aplikované na prirodzené prostredie suchozemských ulitníkov. Tak je umožnené jednoduche potlačanie týchto škodcov a vylúčená nutnosť prípravy, postrekovania a čistenia postrekovacieho zariadenia. Návnadovć formulácie sú hlavne prispôsobené na použitie pre domácich záhradníkov,ale sú rovnako účinné, ak sa používajú na ošetrenie plodín vo veľkom rozsahu na farmách.Pyrolkarbonitrily a nitropyroly so vzorcom (I) podľa tohto vynálezu je možné pripraviť niekoľkými syntetickými cestami.Napríklad halogén-substituované nitropyroly, halogćn-substimovanć pyrolkarbonitrily a halogén-substituované nitropyrolkarbonitrily so vzorcom (I) je meme pripraviť halogenáciou príslušného nirropymlu, pyrolkarbonitrilu,pyroldikarbonilrilu alebo nitropyrolkarbonitrilu, znázomeného všeobecným vzorcom (II)(II), kde W je CN alebo NO a W je vodík alebo CN.Bromácia pyrolu so vzorcom (II) sa obvykle uskutočňuje rozpustenlm pyrolu so vzorcom (II) V niedenej vodnej báze, napríklad vodnom hydroxide sodnorn, vodnom hydroxide draselnom a pod a pôsobením aspoň dvoch až troch

MPK / Značky

MPK: A01N 43/36, C07D 207/34, C07D 207/42

Značky: přípravy, ochranu, škodlivého, kompozícia, potláčania, mäkkýšov, agronomických, plodin, spôsob, nitropyroly, hmyzu, pyrolkarbonitrily, roztočov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-280895-sposob-potlacania-skodliveho-hmyzu-roztocov-a-makkysov-kompozicia-na-ochranu-agronomickych-plodin-pyrolkarbonitrily-nitropyroly-a-sposob-ich-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob potláčania škodlivého hmyzu, roztočov a mäkkýšov, kompozícia na ochranu agronomických plodín, pyrolkarbonitrily, nitropyroly a spôsob ich prípravy</a>

Podobne patenty