Zariadenie na chirurgické liečenie rektálneho a hemoroidného prolapsu

Číslo patentu: E 7734

Dátum: 14.02.2006

Autori: Dal Monte Pier Paolo, Bastia Filippo

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na chirurgické liečenie rektálneho a hemoroidného0001 Vynález sa vzťahuje na zariadenie na chirurgické liečenie rektálneho a hemoroidného prolapsu.0002 Vynález možno aplikovať na oblasť chirurgických zákrokov spojených s proktologickými patologickými javmi, konkrétne je zameraný na liečenie a/alebo zmenšenie rektálneho a hemoroidného0003 Ako je známe, vývoj hemoroidného ochorenia je spôsobený patologickými zmenami v dutinách análneho kanála, ktoré sú tvorené cievnymi priestormi, artério-venóznymi skratmi,cystickými žilovými štruktúrami, ktoré tvoria vnútorný hemoroidný plexus. Podrobnejšie, vnútorný hemoroidný plexus sú hemoroidné priestory veľkosti niekoľkých milimetrov vymedzené žilovým alebo kapilárnym endotelom interného spojivového tkaniva, pokryté rektálnou sliznicou. Tieto štruktúry sú podporované kotviacimi vláknami do vnútorného zvierača, ktoré tvoria Treitzove alebo Parksove väzy.0004 Dutiny zásobujú cievnym prítokom len koncové vetvy hornej rektálnej artérie, zvláštnosť, ktorá viedla k ošetreniam prijatým vo väčšine nedávnych liečebných programov.0005 Vývoj chirurgických metód V tomto odbore je V stálom vývoji, pretože sa hľadajú možnosti vykonávania týchto zákrokov s čo najmenším traumatickým dopadom, najmä s ohľadom na predošlý stav techniky ktorý často spôsobuje vážne nebezpečenstva akomplikácie pre pacientov, ktorí tento typ operácie podstupujú.0006 Hlavné chirurgické metódy, najmä vzhľadonl na minulosť,boli založené na odstránenie tkaniva, t.zn. chirurgické odstránenie častí rektálnej sliznice postihnutej patológiou. 0007 Postup tohto typu zahrnuje odstránenie hemoroidných prolapsov a V rovnakom čase zašitie zasiahnutých oblastí.0008 Postup tohto typu je detailne opisaný V dokumente W 0 O 1/21060, ktorý ilustruje súpravu nástrojov na trans-análne operácie, a postup na ich používanie.0009 Podrobnejšie, tento postup zahrnuje pôsobenie na stenu sliznice rektálnej steny, najmä na časť steny sliznice zasiahnutej hemoroidným prolapsom, zavedením krúžku alebo obvodovej Štruktúry podobnej tabakovému vrecku. Toto sa vykonáva niekoľkonásobným kruhovým stehovaním chirurgickou niťou až je celý prolaps obšitý pozdĺž obvodu vývoja rektálnej ampuly a tvorí prstencový výstupok smerujúci dovnútra rektálnej ampuly. 0010 Následne je takto vytvorený prstencový výstupok resekovaný a zvyšné zhluky okraja steny sliznice sú súčasne zošité.0011 Zariadenie na uskutočnenie tohto postupu zahrnuje polvalcovité teleso pripojené na rukoväti, ktoré možno uchopiť a vložiť do análneho otvoru pacienta, napríklad použitím anatomicky tvarovaného kónického nástroja na zavedenie. Toto pol-valcovité teleso otvára prednú časť análneho otvoru a zachycuje časť hemoroidného prolapsu a umožňuje jeho Vytlačenie vnútri tela. Prístroj ďalej obsahuje mechanické zariadenie na šitie, ktoré sa používa po pol-valcovitoni telese na odrezanie prstencového výstupku pomocou valcovitého ostria, a zošitie okrajovej oblasti zvyšnej časti sliznice nastreľovanim kovových svoriek na vnútornú časť okrajov.0012 Postup tohto typu je samozrejme veľmi traumatický.0013 Aj ked tento postup poskytuje dobré výsledky a vcelku pôsobí ako prevencia relapsov, spôsobuje značnú pooperačnú bolesť a vyžaduje pacientovu hospitalizáciu a môže byť tiežpríčinou väčších pooperačných a medzioperačných rizík.0014 Boli tiež skúmané iné intervenčné techniky, známe ako para-chirurgické techniky, zamerané na vyhýbanie sa závažným nevýhodám tradičnej chirurgie. Tieto techniky napríklad zahrnujú elastické podväzovanie hemoroidného tkaniva, kompresiu hemoroidu V mieste jeho pripojenia sa sliznicu rektálneho kanála elastickým podviazaním, a spôsobenie jeho fyziologického kolapsu bez potreby odrezania hemoroidného tkaniva. Ďalším príkladom para-chirurgickej techniky je skleroterapia ktorá spôsobuje nekrózu zúčastnenej časti injekciou sklerotizujúceho roztoku. 0015 Ďalšie príklady para-chirurgických techník zahrnujú infračervenú koaguláciu, kryoterapiu alebo laserovú terapiu. 0016 Niektoré z týchto para-chirurgických zákrokov používajú zariadenie typu, ktorý je opísaný V patente W 0 2004/064624. Toto zariadenie zahrnuje valcovité teleso fungujúce ako divarikátor ktorý má držiak a na boku otvor na zachytenie a pozorovanie hemoroidného prolapsu. V blízkosti tohto otvoru obsahuje teleso miesto pre puzdro sondy (konkrétne ultrazvukovej sondy) schopné detegovať blízkosť cievy, s cieľom umožnenia správnej priamej intervencie do zóny aktuálne zasiahnutej hemoroidným prolapsom,a to aj tam, kde je zlá viditeľnosť a/alebo prístup do tejto oblasti. Prístroj ďalej obsahuje prostriedky na osvetlenie,spojené s držiakom, na osvetlenie oblasti vykonávanej intervencie a V prípade potreby aj na osvetlenie vnútrajšku Valcovitého telesa.0017 Zariadenie vyššie opísaného typu sa používa najmä na vytvorenie chirurgickej oklúzie V koncovej časti hornej rektálnej artérie ktorá obsahuje hemoroidný prolaps, podviazaním oblasti obklopujúcej artériu (použitím zakrivenej chirurgickej ihly na šitie) nasledované priškrtením oblasti s jej následným kolapsom V dôsledku prerušenia prítoku krvi.0018 US patent 6142931 zverejňuje rúrkovú jednotku na zavedenie endoskopu obsahujúcu vonkajší plášť, vnútorný plášť vnútri vonkajšieho plášťa, a nástroj na fixáciu endoskopuumiestnený na bližšom konci. Rúrková jednotka na zavedenieendoskopu je vybavená otvorom pracovného okna v bočnont otvore V oblasti bočnej steny vonkajšieho plášťa blizko jeho zadného konca. Vnútorný plášť sa zasúva do polohy, kde pracovné okno je oproti postihnutej oblasti telesnej dutiny človeka.0019 Prihláška WO 0121060 zverejňuje súpravu nástrojov pre transanálnu operáciu obsahujúcu aspoň jeden ventil 20 s držiakom 48 a aktívnou časťou 22 s otvorom 34 pre introflexnú časť sleziny 150.0020 Preto táto technika samotná nemôže počas krátkeho času znížiť vnútri análneho kanála prítomnosť hemoroidného prolapsu. 0021 Technickým cieľom tohto vynálezu je teda poskytnutie postupu a zariadenie na chirurgické zákroky na rektálnom a hemoroidnom prolapse, ktoré sa vyhýbajú vyššie uvedeným nedostatkom.0022 Základným cieľom vynálezu je poskytnutie zariadenia pre chirurgické zákroky na rektálnom a hemoroidnom prolapse, ktoré V krátkom čase zmenšuje hemoroidné prolapsy vnútri rektálneho kanála.0023 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnutie zariadenia pre chirurgické zákroky na rektálnom a hemoroidnom prolapse, ktoré je schopné znížiť pooperačné komplikácie a pooperačné bolesti. 0024 Ďalším dôležitým cieľom vynálezu je poskytnutie zariadenia pre chirurgické zákroky na rektálnon 1 a hemoroidnom prolapse, ktoré obmedzuje potrebu použitia anestetika pacientom,alebo ktoré v každom prípade V najvyššej miere potrebu pre anestetiká lokalizuje.0025 Tieto konkrétne ciele, a dalšie, možno V podstate dosiahnuť pomocou postupu a zariadenia pre chirurgické zákroky

MPK / Značky

MPK: A61B 17/00, A61B 1/00

Značky: liečenie, zariadenie, rektálneho, prolapsu, chirurgické, hemoroidného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e7734-zariadenie-na-chirurgicke-liecenie-rektalneho-a-hemoroidneho-prolapsu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na chirurgické liečenie rektálneho a hemoroidného prolapsu</a>

Podobne patenty