Kontaktné usporiadanie

Číslo patentu: E 4314

Dátum: 23.05.2006

Autor: Schmidt Mario

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka kontaktného usporiadania- s kontaktnou jednotkou pre vytvorenie elektrického spojenia medzi prvým kontaktom, ktorý je usporiadaný Stacionárne na zásuvnom diele pre nízkonapàtové spínacie zariadenie, a druhým kontakton ktorý je Stacionárne usporiadaný V spínacom zariadení, a- s prostriedkom pre posunovanie kontaktnej jednotky z oddelovacej polohy až do kontaktnej polohy a späť, ~ u ktorého kontaktná jednotka obsahuje aspoň jeden kontaktný element a aspoň jednu kontaktnú pružinupredpinajúcu pružne tento kontaktný element.Takto posuvné kontaktné jednotky sa u zásuvných dielov nízkonapäťových spínacich zariadeni používajú stále častejšie, aby bolo možne realizovať rôzne polohy zasunutia zásuvných dielov pri uzavretých dverách spinacieho zariadenia, a aby tým bolo možné zaručiť vysoké bezpečiePosunovatelnosť kontaktných elementov pritom bola V minulosti vyriešená napríklad tým, že kontaktné jednotky sa pousnuli a dráhový rozdiel k prvému kontaktu bol premostený použitím ohybných vedení. U tohto rešenia existuje tá nevýhoda, že predovšetkým pri veľkých prúdoch vyžadujú ohybné vedenia relativne mnoho miesta. Tieto ohybné vedenia musia byť tiež starostlive pokladané a zafixované, aby sa zabrániloZo spisu DE 195 O 9 474 C 2 je známe iné takto posuvné kontaktné usporiadanie, u ktorého sa prvá kontaktná plocha kontaktného elementu rozkladá tak, že pri posunovaní kontaktnej jednotky z oddelenej polohy až do kontaktnej polohy a späť je kĺzne V elektrickom kontakte s jedným z kontaktov, a u ktorého sa druhá kontaktná plocha kontaktného elementu rozkladá tak, že pri kontaktnej jednotke nachádzajúcej sa V oddeľovacej polohe je elektricky oddelená od ďalšieho z kontaktov, a pri kontaktnej jednotke nachádzajúcej sa V kontaktnej polohe je V elektrickom kontakte s týmto ďalším z kontaktov. - U tohto známeho kontaktného usporiadania sú prvé kontakty usporiadané na zásuvnom diele Stacionárne vytvorené ako tuhé kontaktné koľajnice a okrem elektrického kontaktovania slúžia i na mechanické vedenie väčšieho počtu kontaktných jednotiek. Pritom každá z kontaktných jednotiek obsahuje dva kontaktné elementy, ktoré sú prostredníctvom pružín predpnuté ku kontaktnej koľajnici, pričom tieto pružiny dosadajú na spôsob kolísky na teleso slúžiace ako opora, aby kontaktné elementy boli uložené plávacím spôsobom. Toto plávacie uloženie kontaktných elementov umožňuje nepatrné tolerančné odchýlky ohľadne vstavanej polohy priradených zberných koľajníc prúdu, ktoré tvorí druhé kontakty, a ktorýchkontaktné roviny prebiehajú paralelne s kontaktnými rovinamiNa základe kontaktného usporiadania podľa predvýznakovej časti patentového nároku l (DE 195 O 9 474 C 2) spočíva úkol vynálezu V takom vytvorení kontaktného usporiadania, aby ním boli elektricky spojiteľné dva kontakty, ktorých kontaktnéroviny prebiehajú kolmo voči sebe navzájom.Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený tým že prvá kontaktná plocha a druhá kontaktná plocha kontaktného elementu prebiehajú voči sebe kolmo, pričom prídavne je k jednému kontaktu, po ktorom kontaktný element kĺže,upravený aspoň jeden dorazový element, ktorý obsahuje dorazovú plochu prebiehajúcu paralelne s druhou kontaktnouplochou, pomocou ktorej je kontaktný element mechanickyU takého uskutočnenia nie je rovina, V ktorej prebieha druhá kontaktná plocha kontaktného elementu na rozdiel od roviny, V ktorej prebieha prvá kontaktná plocha, určená polohou jedného z kontaktov, lež polohou dorazovej plochy. Prvý kontakt neprispieva k časti vedenia kontaktnéhoelementu, ktorá určuje rovinu druhej kontaktnej plochy.Výhodné uskutočnenia tohto nového kontaktného usporiadania predpokladá, že aspoň jedna dorazová plocha jevytvorená na prostriedku pre posunovanie kontaktnej jednotky.Pritom môže byť táto dorazová plocha vytvorená napríklad na vodiacom kolíku, ktorý precháza vybraním kontaktnéhoVýhodné je, ked je táto aspoň jedna dorazová plocha posuvná kolmo k druhej kontaktnej ploche. - Tým môže byť druhá kontaktná plocha posunovaná mechanicky jednoduchým spôsobom do požadovanej roviny. Výhodné je okrem toho to, že tým môže byť celá kontaktná jednotka posunovaná bez vplyvu naĎalšie výhodné uskutočnenie nového kontaktného usporiadania predpokladá, že prostriedok pre posunovanie kontaktnej jednotky obsahuje priečny posunovač a úložné teleso tvoriace dorazový element, pričom toto úložné teleso je upevnené posuvné na priečnoni posunovači kolmo k druhejkontaktnej ploche kontaktného elementu.- Vodiaci kolik pritont môže byť vytvorený na úložnomPre elektrické spojenie väčšieho počtu prvých kontaktov s väčším počtom druhých kontaktov je uskutočnené také opatrenie, že na priečnom posunovači je posuvne pridržovanýchJedno výhodné uskutočnenie nového kontaktného usporiadania predpokladá, že kontaktný element je tvorený plochým plechom vo tvare U. - Pritom môžu voľné konce plechu tvaru U obsahovať na navzájom privrátených stranách kontaktný výstupok. S Výhodou je pritom jedna 2 kontaktných pružín vytvorená ako listová pružina tvaru U, ktorá pružneproti sebe navzájom predpína voľné konce plechu tvaru U.Dorazový element môže byť tiež stacionárne zafixovaný k jednému z kontaktov a za tým účelom obsahuje odpovedajúce upevňovacie elementy. - V tomto prípade je vedenie kontaktného elementu realizovateľné jednoducho tým, že dorazový element obsahuje vodiacu lištu. Dve ploché strany tejto vodiacej lišty pritom slúžia ako dorazové plochy preaspoň dva z kontaktných elementov vytvorené ako kontaktnéprsty, pričom každý 2 týchto dvoch kontaktných prstov je

MPK / Značky

MPK: H02B 11/00, H01H 1/12, H01R 13/15

Značky: kontaktné, usporiadanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e4314-kontaktne-usporiadanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontaktné usporiadanie</a>

Podobne patenty