Kompozícia na rastlinnej báze na liečbu alebo prevenciu vírusových ochorení prenášaných krvou spôsobených vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV) a hepatitídou C

Číslo patentu: E 16098

Dátum: 10.04.2009

Autor: El Kettany Sleimen

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis 0001 Vynález sa týka kompozlcie na rastlinnej báze na liečbu aleboprevenciu vírusových ochorení prenášaných krvou, ako sú ochorenia spôsobené vírusom ľudskej imunodeflciencie (HIV) alebo hepatitídy C.0002 U nosičov HIV sa symptómy spojené s ochorením rozvíjajú s oneskorením, pretože sa objavujú až po dvoch až desiatich rokoch od nakazenia. Počas tohto oneskorenia, pretože nie je zrejmý žiadny účinok choroby, môžu nosiči nevedomky prenášať vírus počas nechráneného sexuálneho styku, krvnou kontamináciou alebo prenosom z matky na dieťa. Táto dlhá inkubačná doba je tak čiastočne zodpovedná za epidemické šírenie choroby.0003 Okrem toho v súčasnosti neexistuje žiadna vakcína umožňujúca ochranu pred HIV a dostupné známe spôsoby liečby, ako sú antiretrovírusové triteraple, majú určitú účinnosť, ale neumožňujú uzdravenie.0004 Navyše sa všeobecne nepredpisujú na začiatku séropozitivity, pretože majú rad nežiaducich vedľajších účinkov, rovnako ako určitú toxicltu.0005 Medzi najčastejšie sa vyskytujúce vedľajšie účinky a najmenej závažné, sa radia bolesti hlavy, nevoľnosti a zvracanie, únava, strata chuti dojedla, horúčkové záchvaty, brnenie alebo pálenie na rukách a nohách, hnačky a kožné problémy.0006 Rad vedľajších účinkov je trvalý a kvôli ich pretrvávaniu je člm ďalej viac obťažujúci. Keď vyššie uvedené dočasné účinky pretrvávajú, môžu sa stať nezvratnými a silno handicapujúcimi.0007 Ďalšie závažné vedľajšie účinky sa objavujú až časom súvisia všeobecne s toxicitou molekúl.0008 A niektoré účinky sú smrteľné- kožná alebo respiračná hypersenzibilita v dôsledku abacavírusu (Ziagen®)0009 Známe konvenčné liečebné postupy teda majú nezanedbateIné nevýhody.0010 Dokumenty FR 2 296 426, FR 2 622 800 a US 202 932 opisujú kompozície na rastlinnej báze obsahujúce sírny kvet na liečbu vírusovýchochorení spôsobených inými vírusmi ako vírusom ľudskej imunodeficiencie alebo hepatitídy C.0011 vynález ponúka riešenie tohto problému a jeho predmetom je kompozícia na liečbu alebo prevenciu vírusových ochorení prenášaných krvou spôsobených vírusom HIV alebo hepatitídy C, účinná v zmysle zníženia vírusovej nálože pacienta a zvýšenia T-lymfocytov typu CD 4, a ktorá má menej,alebo dokonca žiadne vedľajšie účinky u pacientov, ktorý ju užívajú.0012 Za týmto účelom sa vynález týka kompozície na rastlinnej báze na liečbu alebo prevenciu vírusových ochorení prenášaných krvou spôsobených vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV) alebo hepatitídy C.0013 Podľa vynálezu kompozícia zahrňuje sírny kvet, aspoň jednu rastlinu obsahujúcu triesloviny a katechín vybranú z repíka lekárskeho (GAFT) alebo gambíru (Uncaria gambir) a tiež farmaceutický prijateľný nosič.0014 Podľa ďalšej charakteristiky kompozícia zahrňuje dve rôzne rastliny obsahujúce triesloviny a katechín.0015 V tomto prípade sú tieto rastliny repík lekársky (GAFT) alebo gambir0016 Výhodne kompozícia ďalej zahrňuje černušku (Nigella).0017 Presnejšie je Nigella prítomná vo forme oleja.0018 Okrem toho môže kompozícia zahrňovat protihnilobný prostriedok. 0019 Výhodne je protihnilobný prostriedok mentol.0020 Podľa ďalšej charakteristiky kompozícia zahrňuje obalový prostriedok.0021 Konkrétnejšie je tento obalový prostriedok med.0022 Kompozícia podľa vynálezu, ako je definovaná vyššie, tak pochádza iba z prírodných materiálov, rastlinných výťažkov a minerálov získaných zo zeme, zmiešaných v určených pomeroch. Pomocou experimentálnych skúšok bolo preukázané, že tento produkt nemá žiadne vedľajšie účinky a neobsahuje žiadne stimulanty, sedatíva alebo trankvilizéry.0023 Postup výroby vyššie uvedenej kompozície zahrňuje krok zmiešanía aspoň jednej rastliny obsahujúcej triesloviny a katechín, so sírnym kvetom a farmaceuticky prijateľným nosičom.0024 Rastlina obsahujúca katechín a triesloviny je vybraná z repíka lekárskeho (GAFT) alebo gambíru (Uncaria gambir).0025 Podľa jedného zaujímavého variantu sú použité dve rôzne rastliny obsahujúce triesloviny a katechín, tieto rastliny sú repík lekársky (GAFT) a gambír (Uncaria gambir).0026 Výhodne tento postup zahrňuje krok pridania oleja z Nigelly. 0027 Výhodne je repík lekársky (GAFT) použitý vo forme šťavy získanejdestiláciou. 0028 Gambír je výhodne použitý vo forme jemne mletého prášku.0029 Podľa inej charakteristiky postup zahrňuje prípravný krok rozpustenia kryštálov mentolu v čistom alkohole.0030 Výhodne farmaceutický prijateľný nosič zahrňuje med s vysokou0031 Uskutočnenie tohto postupu je ľahké. pretože zahrňuje v princípe jeden krok zmiešania šťavy z repíka lekárskeho (GAFT), sírneho kvetu. oleja z Nigelly, gambíru s farmaceuticky prijateľným nosičom, čo je med.0032 vynález bude lepšie zrozumiteľný a jeho ďalšie ciele, výhody a charakteristiky budú zrejmé z nasledujúceho opisu s odkazmi na priložené obrázky, z ktorých- Tabuľka 1 uvádza hodnoty vírusovej nálože pozorovanej u troch pacientov, EP 2 416 794 34 887/Hktorým bo|a podaná kompozícia podľa vynálezu,- Graf 1 predstavuje vývoj vírusovej nálože u prvého pacienta, ktorému bola podaná kompozícia podľa vynálezu, v závislosti od času,- Graf 2 predstavuje vývoj vírusovej nálože u druhého pacienta, ktorému bola podaná kompozícia podľa vynálezu, v závislosti od času,- Graf 3 predstavuje vývoj vírusovej nálože u tretieho pacienta, ktorému bo|a podaná kompozícia podľa vynálezu, v závislosti od času,- Tabuľka 2 uvádza hodnoty T-Iymfocytov (CD 4) zaznamenané počas obdobia 200 dní u troch vyššie zmienených pacientov,- Grafy 4 až 6 predstavujú vývoj CD 4 v závislosti od času pre týchto troch pacientov.0033 Vynález bude v prvej časti predstavený zoznamom zložiek tvoriacich základ, v druhej časti postupom jeho výroby z týchto zložiek, následne spôsobom jeho podávania pacientovi a jeho účinnosťou zistenou klinickými skúškami uskutočnenými na pacientoch a potvrdenými. Nakoniec sú v poslednej časti spresnené podrobnosti o každej zložke.0034 Kompozícia podľa vynálezu zahrňuje zložky uvedené v tabuľke nižšie a ideálne v pomeroch, ktoré sú tu uvedené

MPK / Značky

MPK: A61K 35/02, A61K 31/353, A61K 36/74, A61K 31/05, A61P 31/12, A61K 36/71, A61K 36/73, A61K 45/06

Značky: krvou, ochorení, liečbu, prevenciu, spôsobených, hepatitídou, vírusových, hiv, rastlinnej, imunodeficiencie, ludskej, báze, vírusom, kompozícia, prenášaných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e16098-kompozicia-na-rastlinnej-baze-na-liecbu-alebo-prevenciu-virusovych-ochoreni-prenasanych-krvou-sposobenych-virusom-ludskej-imunodeficiencie-hiv-a-hepatitidou-c.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozícia na rastlinnej báze na liečbu alebo prevenciu vírusových ochorení prenášaných krvou spôsobených vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV) a hepatitídou C</a>

Podobne patenty