Kombinéza pre čistú prevádzku a podobne

Číslo patentu: E 11490

Dátum: 12.06.2009

Autor: Vanneste Vincent

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

KOMBINÉZA PRE ČISTÚ PREVÁDZKU A PODOBNE0001 Tento vynález sa týka pracovnej kombinézy pre čistú prevádzku zahŕňajúcej vonkajšiu stranu zamýšlanú pre styk s okolitým prostredím a vnútornú stranu upravenú pre styk s užívateľom, prvý a druhý dielec nohavice spojené jeden s druhým otváraním v oblasti rozkroku, prvý a druhý rukáv, a trupovú časť, ku ktorej sú prvý a druhý rukáv pripojený napojeným krajom a prvý a druhý dielec nohavice tiež napojeným krajom, pričom vyššie uvedená trupová časť obsahuje náviečnú časť pre hlavu.0002 Také kombinézy sú používané v prostrediach čistých prevádzok,v laboratóriách, ktoré napríklad umožňujú vyrábať lieky vaseptickom a sterilnom prostredí. V tomto type prevádzky je treba izolovať užívateľovo telo tak, aby nekontaminoval prostredie, vktorom pracuje, alebo produkt, ktorý vyrába.0003 Keď Iaborant musi pracovat v sterilnom prostredí, musí si pred svojim príchodom do čistej prevádzky obliecť kombinézu a pritom rešpektovať zvláštny protokol. Tieto postupy sú veľmi nezáživné a všeobecne predpisujú laborantovi obliekať sa spôsobom celkom opačným, než je ten, na ktorý je zvyknutý a ktorým sa obliekame inštinktivne.0004 Terajšie kombinézy sú teda sterilizované a dodávané v nepriepustných obaloch, ktoré musia byt pred dodanim do čistej prevádzky ľahko otvárateľné pre laboranta, ale dostatočne odolné, aby boli chránené pred pretrhnutím, ktoré by mohlo mať za následok styk skontaminovaným0005 Laborant si musí teda navliekať kombinézy bez toho, aby sa dotkol vonkajšej strany určenej na to, aby bola v kontakte so sterilným prostredím, a predovšetkým sa nesmie dotknúť vonkajšej strany trupovej časti (zakrývajúcej hruď). Z toho potom vychádza všetka manipulácia s kombinézou, počas ktorej sú určité časti kombinézy zložené, pri ktorej uživatel vystúpi na Iavicu, navlečie si nohavicu bez toho, aby sa dotkla podlahy, a potom druhú nohavicu a pritom dáva pozor, aby nič neupustil a ničoho sa nedotkol, čo žiada telesné cvičenie vyžadujúce výnimočnú obratnosť a mnohoročnú prax. Pritom často vznikne chybička v manipulácií alebo strata rovnováhy, ktorá si vyžiada výmenu kombinézy. Pochopitelne takéto kombinézy dodávané sterilným spôsobom,jednotlivo a vopred zabalené sú nákladné a predstavujú pomerne vysoké funkčné náklady pre podnik, ktorý také kombinézy potrebuje.0006 Boli uskutočnené početné spracovania majúce za ciel zjednodušiť fázu obliekania laboranta, ktorý musí chodiť niekedy aj viackrát denne do čistej prevádzky.0007 Taká kombinéza, aká je uvedená na začiatku, je známa napríklad z dokumentu FR 2 810 855, ktorý predkladá zavesovacie ústrojenstvo umožňujúce zdvihnúť vyššie uvedenú harmonikovito prekladanú kombinézu na stojan, aby potom bola navlieknutá zhora nadol na užívateľa počas jej zostupu späť nadol.0008 Tento typ kombinézy je samozrejme jednoduchší na obliekanie než bežné kombinézy. Bohužiaľ ale vyžaduje zariadenie umožňujúce zavesiť kombinézu a určitý objemný priestor na zdvihnutie kombinézy a pre jej opätovný zostup.0009 Keďže však prostredie pre čistú prevádzku je aseptické a sterilizované, je zrejmé, že požiadavka tak rozmerného priestoru znamená enormné náklady na údržbu (približne dvojnásobná výška ako pri obvyklej miestnosti). Ďalej kombinéza podľa dokumentu FR 2 810 855 vyžaduje postup obliekania, začínajúci metódou zavesenia kombinézy na stojan pred navliekaním bez dotýkania sa vonkajšej strany a končiaci obliekanim na seba.Možno sa teda vyhnúť nevhodnému telesnému cvičeniu, ale je zrejmé, že postup obliekania nie je obzvlášť zjednodušený.0010 Z dokumentu CH 505 576 je tiež známy ochranný pracovný plášť zahŕñajúci hlavnú časť a sukňu, ako aj prikrývku hlavy súčinnú stvárovým rúškom.0011 Plášť teda nezahŕňa prvý a druhý dielec nohavice a je uskutočnený z nepriepustného materiálu.0012 Tento pracovný plášť obsahuje pútka dôležité pri skladaní, a keď je plášť sterilizovaný, potrebuje okrem iného pomoc asistenta pri navliekanl. lebo každý rukáv je prekladaný sám na seba, dokial polovica pri jeho kraji tvoriacom manžetu neobklopí druhú polovicu rukáva.0013 Stále teda chýba kombinéza pre čistú prevádzku, ktorá sa ľahko navlieka bez stojanu a bez pomoci, ktorá výrazne zjednoduší postupy obliekania a ktorá so sebou prinesie veľmi inštinktivne spôsob obliekania kombinézy, aby došlo k vyvarovaniu sa nákladným omylom. Keď sa totiž stane omyl, dajme tomu, že Iaborant si ho všimne a prezlečie si kombinézu. V tomto pripade predstavujú ďalšie spôsobené náklady len strata času a kombinéza. Oproti tomu pokial si Iaborant svoj omyl neuvedomí a kontaminuje úplne celú sériu očkovaclch látok, strata je potom o mnoho vyššia.0014 Vynález má za ciel obmedziť nedostatky súčasného stavu techniky a navrhuje kombinézu, ktorá umožňuje maximálne zjednodušiť fázy a postupy obliekania, a pre ktorú sú kroky obliekania hlavne inštinktívne, aby sa zamedzilo omylom pri manipulácii.0015 Na vyriešenie tohto problému je podľa vynálezu navrhnutá taká kombinéza, aká je uvedená na začiatku textu, vyznačujúca sa tým, že obsahuje okrem iného prvý prostriedok na uchopenie, ktorý je v styku svnútornou stranou trupovej časti a je s výhodou v dielci pásu.0016 Keďže je takto prostriedok na uchopenie v styku s vnútornou stranou kombinézy vtrupovej časti odevu, keď Iaborant vezme kombinézu za vyššie uvedený prostriedok na uchopenie, ocitne sa kombinéza v obzvlášť výhodnejpolohe, ktorá zjednoduší obliekanie. Keď je totiž prostriedok na uchopenie Iaborantom uchopený, vnútorné strany prvého a druhého dielca nohavice sú orientované smerom von, čo znamená, že vonkajšie strany prvého a druhého dielca nohavíc sú oproti vonkajšej strane trupovej časti vyššie uvedenej kombinézy.0017 Vnútorná strana trupovej časti je teda prístupná užívateľovi, ktorý má prostriedok na uchopenie stále v ruke a môže ľahko navliecť svoju voľnú pažu do prvého rukáva, pustí potom prostriedok na uchopenie a navlečie svoju druhú pažu do vyššie uvedeného druhého rukáva. Potom pretočí kombinézu nad svoju hlavu, pričom takto navlečie trupovú časť na svoju hruď a prevliekne hlavu návlečnou časťou pre hlavu. Prvý a druhý dielec nohavice sa potom automaticky rozvinú pozdĺž užívaterových nôh a kombinéza je takto oblečené bez toho, aby vonkajšia strana bola v kontakte s niektorou partiou tela.0018 Ako je možné ľahko zistiť, takáto kombinéza sa navlieka rovnako ako je každé ráno pri obliekaní navliekaný sveter. Toto teda Iaborantovi evokuje obzvlášť inštinktívny postup obliekania.0019 V jednom obzvlášť výhodnom uskutočnení kombinéza podľa vynálezu obsahuje navyše druhý prostriedok na uchopenie, ktorý je v styku svnútornou stranou trupovej časti, svýhodou vúrovni dielca pásu. Takto Iaborant môže vziať pomocou prvej ruky prvý prostriedok na uchopenie a pomocou druhej ruky druhý prostriedok na uchopenie, čo napomáha správnemu uchopeniu kombinézy a chráni pred jej upustením počas obliekania.0020 S výhodou sú prvý a druhý prostriedok na uchopenie umiestnené bočne na oboch stranách vyššie uvedeného otvárania, výhodnejšie vtrupovej časti vúrovni dielca pásu. Takto prvý prostriedok na uchopenie umiestnený bočne na jednej strane vyššie uvedeného otvárania môže byť uchopený pomocou ľavej ruky alebo pravej ruky, zatial čo druhý prostriedok na uchopenie umiestnený bočne na druhej strane vyššie uvedeného otvárania v trupovej časti môže byť uchopený pravou rukou alebo respektíve ľavou rukou. To znamená,že keď sú Iaborantom uchopené dva prostriedky na uchopenie, kombinéza

MPK / Značky

MPK: A47G 25/90, A41D 13/02

Značky: čistú, kombinéza, podobně, prevádzku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e11490-kombineza-pre-cistu-prevadzku-a-podobne.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinéza pre čistú prevádzku a podobne</a>

Podobne patenty