Výroba poťahovaných rukavíc

Číslo patentu: E 11127

Dátum: 12.10.2009

Autori: Jaffer Akil, Kassam Mikhail

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobov výroby poťahovaných rukavíc.0002 Rukavice poskytujú dôležitú ochranu rúk v mnohých priemyselných alebo domácich činnostiach. Tieto činnosti sú často vykonávané v kvapalnom prostredí, kde je požadovaná nielen ochrana pred materiálmi, ako je voda,vodné roztoky rôzneho stupňa alkality alebo kyslosti. olej, benzín alebo podobné materiály, ale aj nevyhnutná schopnosť uchopiť a bezpečne držať objekt. Pre tieto účely by rukavice mali byť pohodlné, flexibilné a mali by mat časť povrchu vhodne upravenú na pevné a bezpečné uchopenie, keď je rukavica vystavená materiálom s kĺzavosťou, ktorá by mohla mať nežiaduci efekt na schopnosť bezpečne uchopiť objekt. Vhodnou vlastnosťou je často tiež priedušnosť.0003 Publikácia Johnson, US 4 589 940, opisuje spôsoby prípravy výrobkov s odolnosťou voči sklzu, ako sú napríklad pracovné rukavice,Iaminovaním penového materiálu na podklad rukavice. Penovým materiálom môže byť polyuretán, polyvinylchlorid, akrylonitril, prírodná guma alebo syntetická guma. Obsah peny je upravený podla požadovaného stupňa odolnosti voči oderu.0004 Publikácia Watanabe, US 4 497 072, opisuje spôsob výroby základu poréznej rukavice s použitím penovej gumy alebo živice a vystavenie penou potiahnutej rukavice dostatočne zníženému tlaku, ktorý spôsobí popraskanie bublin, čo vedie k tvorbe potiahnutého povrchu s množstvom priehlbín.0005 Publikácia Heeter a kol., US 5 322 729, opisuje spôsob výroby a zariadenie na výrobu priedušnej poťahovanej látky. Spôsob výroby zahŕňapotiahnutie Iátkového podkladu živicou. Potom nasleduje otvorenie pórov v živici priamym prietokom vzduchu cez Iátkový podklad a povlak.0006 Publikácia Yamashita a kol., US 6 527 990, opisuje spôsob výroby gumových rukavíc, ktorý spočíva v nasledujúcich krokoch. Prvým krokom je ponorenie formy rukavice do koagulujúceho syntetického gumového Iatexu obsahujúceho syntetickú gumu v Iatexovej forme, termálne roztiahnuteľné mikrokapsuly a gumový koagulant. Na povrchu formy rukavice dôjde k vytvoreniu ñlmu zo syntetickej gumy obsahujúcej koagulant. Druhým krokom je ponorenie formy rukavice do Iatexu prenikajúceho do gumy, čím sa vytvorí zgélovatená gumová vrstva. Tretím krokom je zahrievanie gumového Iaminátu tvoreného filmom zo syntetickej gumy a zgélovatenej gumovej vrstvy. Výsledkomje vulkanizácia gumového Iaminátu. Posledným krokom je obrátenie vulkanizovaného gumového Iaminátu naruby a odobratie z formy rukavice.0007 Publikácia Borreani a kol., US 2002/0076503, opisuje odevný výrobok, ako je rukavica, ktorý sa vyznačuje tým, že na textilný nosičje nanesený prilnavý podklad vo forme vodného dusičnanu vápenatého textilný nosič s prilnavým podkladom je celý alebo čiastočne potiahnutý penovým vodným polymérom. ktorý zostáva len na povrchu vonkajšej časti a nepreniká textilnou sieťou, takže nedochádza k jeho styku so zodpovedajúcou časťou tela.0008 Publikácia Dillard a kol., US 2004/0221364, opisuje spôsoby výroby,výrobné zariadenie a výrobky vo výrobnom procese, ktoré poskytujú penové rukavice. Tieto spôsoby zahŕňajú potiahnutie textilného podkladu penovým polymérnym povlakom, ktorý je nanesený na povrch textilného podkladu. Zmiešaním základového polyméru s dostatočným množstvom vzduchu sa zníži jeho hustota na približne 10 až 50 pôvodnej hustoty.0009 Publikácia Flather a kol., US 2005/0035493, opisuje rukavicu s textúrovaným povrchom alebo textúrovaným penovým povlakom, ktorá je vyrobená zapustením vrstvy jemných častíc, ako je soľ, do vopred sformovanej kvapalnej vrstvy. Potom nasleduje gélovatenie alebo vytvrdnutie vrstvy arozpustenie jemných častíc. Výsledkom je textúrovaný alebo textúrovaný penový povrch.0010 Publikácia Thompson a kol., US 200710204381, opisuje ľahkú tenkú ohybnú Iatexovú rukavicu, ktorá má polymérny latexový povlak.0012 Dokument US-B-4569707 opisuje spôsoby Wroby Iaminátu s povrchom, ktorý má zlepšenú odolnosť voči šmyku a/alebo prekizu a ktorý je vhodný na výrobu pracovných rukavíc.0013 Existuje však stále potreba nájsť jednoduchý a ekonomický spôsob výroby rukavice so zlepšenou priľnavosťou, najmä vo vodnom alebo olejovom prostredí.0014 Cieľom predloženého vynálezu je vyriešiť práve túto potrebu.0015 Predložený vynález poskytuje spôsob výroby poťahovanej rukavice,ktorý zahŕňa výrobu rukavicovej vložky, použitie disperzie polymérneho materiálu na najmenej jednu časť rukavicovej vložky a použitie penového roztoku obsahujúceho surfaktant, tenzid alebo aerosól na najmenej jednu časť polymérneho materiálu aplikovaného na rukavicovú vložku.0016 Vynález je prínosom, pretože poskytuje spôsob výroby rukavice so zlepšenou priľnavosťou, najmä vo vodnom a olejovom prostredí. Tieto rukavice sú flexibilné, priedušné a/alebo vodeodolné.0017 Spôsob poskytuje spôsob výroby rukavice s poréznym povlakom,ktorý zabezpečuje požadovanú obratnosť a prilnavost pri manipulácii s objektom.0018 Dôležitým aspektom vynálezu je vytvorenie vrstvy z polymérnehomateriálu, ktorá má penové vlastnosti a pritom k jej výrobe nie je použitápenová disperzia polymérneho materiálu. Polymérny materiál získa penové vlastnosti pomocou penovej vrstvy penového roztoku, ktorá sa dotýka vrstvy z tohto polymérneho materiálu (výhodne vytvrdeného za mokra alebo vytvrdnutého len čiastočne). Polymérny materiál tak získa penový vzhľad. Predpokladá sa, že bubliny peny tlačia voči vrstve polymérneho materiálu a vytvárajú priehlbiny a tým dodávajú vrstve polymérneho materiálu vlastnosti penovej vrstvy.0019 Spôsob ďalej výhodne zahŕňa pôsobenie roztoku elektrolytu na rukavicovú vložku pred použitím disperzie polymérneho materiálu.0020 Táto metóda je výhodná, pretože roztok elektrolytu pôsobí ako koagulant. Akonáhle je disperzia polymérneho materiálu v kontakte s elektrolytom vo vnútri alebo na povrchu vložky. môže pod vplyvom elektrolytu0021 Roztok elektrolytu môže úplne alebo čiastočne prejsť rukavicovou0022 Počiatočné spracovanie elektrolytom je možné prípadne dosiahnuť akoukoľvek vhodnou metódou, napríklad ponáraním, sprejovanim, kontaktným prenosom, ako napriklad otieraním hubkou atď. Tento výber nie je nijako obmedzujúci. Spracovanie elektrolytom je možné výhodne uskutočniť ponorením vložky do nádrže obsahujúcej roztok elektrolytu. Roztok elektrolytu je možné prípadne sprejovať na povrch vložky.0023 Po aplikácii roztoku elektrolytu na vložku nasleduje vo vynájdenom spôsobe aspoň čiastočné sušenie vložky, ktorým sa odstráni aspoň časť roztoku, zatiaľ čo elektrolyt zostáva vo vnútri vložky, do ktorej prenikol.0024 Roztok elektrolytu výhodne obsahuje koagulačný roztok. Koagulačný roztok výhodne obsahuje jednu alebo viac organických kyselín, anorganických kyselín, solí alkalických kovov, solí kovov alkalických zemln alebo solí prechodných kovov. Organickou kyselinou môže byť kyselina mravčia, kyselina citrónová alebo kyselina octová. Výhodný elektrolyt je vybraný zo skupiny

MPK / Značky

MPK: D06N 3/00, B29C 41/14, A41D 19/00, B29C 41/22

Značky: rukavic, poťahovaných, výroba

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e11127-vyroba-potahovanych-rukavic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výroba poťahovaných rukavíc</a>

Podobne patenty