Solárny kolektorový panel na ohrievanie prúdiaceho vzduchu

Číslo patentu: E 1098

Dátum: 26.11.2002

Autor: Christensen Hans Jorgen

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Prihlasovaný vynález sa vzťahuje k solárnemu kolektorovému panelu na zber tepelnej energie ohrievanim vzduchu, v ktorom konvenčný izolačný materiál na zadnom paneli odvrátenom od slnka je nahradený konvekčným prúdom vzduchu cez priedusný zadný panel a do vnútra solárneho panela na solárnu energiu proti tepelnemu gradientu.0002 Naviac V prípade, že prúdenie vzduchu cez solárny kolektorový panel sa zastaví, konvekcia-izolácia nebude naďalej účinná a panel s fotónkou umiestnený v solárnom kolektorovom paneli a generujúci elektrinu zo slnečného žiarenia nebude vystavený poškodzujúcej vysokej ustálenejteplote tradične izolovaného solárneho kolektorového panelu.0003 Slnečné kolektorové panely na ohrievanie vody na použitie v domácnosti alebo na priestorové vyhrievanie sú dobre známe v tejto oblasti techniky, avšak take solárne kolektorové panely na ohrievanie vzduchu, buď určené na používanie priamo na ventiláciu a priestorové vyhrievanie alebo ako médium na prenášanie tepla k tepelnému výmenníku, sú známe.0004 Francúzska patentová prihláška FR 2500036 uvádza typický, jednoduchý solárny kolektorový panel obsahujúci priehľadný predný panel, teplo absorbujúci zadný panel, ktorý je tepelne izolovaný na zadnej stene, a priechod medzi predným panelom a zadným panelom, ktorý má vstupný otvor na spodku na umožnenie prúdenia studeného vzduchu do priechodu a Výstupnýotvor na vrchu na výstup vzduchu ohrievaného priechodom cezzadný panel. Zadná stena zadného panelu odvrátená od predného panelu je tepelne izolovaná, aby znemožňovala prúdenie tepla od teplo absorbujúceho zadného panelu a von zo solárneho0005 Patent US c. 4 054 124 odhaľuje viac sofistikovaný solárny kolektorový panel, V ktorom sa perforovaný panel s tepelným pohlcovačom vkladá medzi priehľadný predný panel a tepelne izolovaný zadný panel. Prívodný vzduch prúdi zo strany solárneho kolektorového panelu do priestoru medzi predným panelont a panelom s tepelným pohlcovačom, cez perforovanie,V ktorom sa vzduch ohrieva, a ide preč z priestoru medzi ohrievacím kolektorovým panelom a tepelne izolovaným zadným panelom. Oveľa vyšší koeficient prenosu tepla medzi vzduchom a tepelným pohlcovačom sa dosahuje takto pri porovnaní s riešením podľa FR 2500036.0006 V US 4 262 657 je uvedených viacej variantov solárnych kolektorových panelov, používajúcich znak priedušného teplo pohlcujúceho panelu, cez ktorý vzduch prúdi,aby bol ohrievaný. spoločným znakom týchto variantov je to, že zadná stena solárneho kolektorového panelu je tepelne izolovaná, aby sa vylepšila tepelná účinnost solárneho panelu. 0007 Kombinácia solárneho kolektorového panelu na ohrievanie vzduchu a panelu s fotónkou, ktorá mení slnečnú energiu na elektrickú energiu, usporiadanýnl za priehľadným predným panelom a pred tepelným kolektorovým panelom je uvedená v GB 2 214 710. Ohrievacia kolektorová doska je tepelne izolovaná smerom k vonkajšku a priehľadný panel medzi panelom s fotónkou, ktorá mení slnečnú energiu na elektrickú energiu, a ohrievacím kolektorovým panelom oddeľuje prúd vzduchu rovnobežný s panelmi, aby sa príslušne ochladzoval panel s fotónkou, ktorá mení slnečnú energiu na elektrickúenergiu, a aby sa získavalo teplo z ohrievacieho kolektorového0008 US 4 372 373 uvádza plášť pre budovu s priedušnou,absorpčnou a teplo vymieňajúcou vrstvou pokrytou priehľadným predným panelom na vonkajšku, ktorého kryt na chladenie budovy nasáva vzduch z budovy cez jej perforovanú vnútornú stenu, cez absorpčnú vrstvu a prúdi von do okolia z priestoru medzi absorpčnou vrstvou a predným panelom.0009 Cieľom prihlasovaného vynálezu je poskytnúť solárny kolektorový panel na priestorové vykurovanie a ventiláciu s konštrukciou, ktorá zjednodušuje výrobu solárneho kolektorového panelu a vylepšuje spoľahlivosť ochladzovania panelu s fotónkou, ktorá mení slnečnú energiu na elektrickú0010 Solárna zberná zostava podľa prihlasovaného vynálezu je definovaná znakmi patentového nároku 1. Týmto vzduch prúdi do solárneho kolektorového panelu cez zadný panel proti teplotnému gradientu a nahrádza tepelný izolačný materiál tak dlho, pokiaľ existuje prúd vzduchu. Odtiaľ vzduch prúdi cez teplo pohlcujúce prostriedky a von cez Výstupný otvor, aby bol využitý na ventiláciu a priestorové ohrievanie na napríklad rekreačné domy, jachty, chatky, skladovacie kontajnery,pivnice, stajne a karavany. Ďalšie výhody prihlasovaného vynálezu a konkrétnych výhodných vyhotovení sú uvedené v nasledujúcom opise.0011 Priestor medzi priedušným zadným panelom a priedušnými teplo pohlcujúcimi prostriedkami slúži ako tepelná izolácia pri súčasnej činnosti solárneho kolektorového panelu a tým nahrádza tepelný izolačný materiál používaný V doterajšom stave techniky, ako sú panely z minerálnej vlny. Celkovo rovnomerne rozvádzaný prúd vzduchu od chladnejšieho zadného panelu k teplejším teplo pohlcujúcim prostriedkom majúz teplo pohlcujúcich prostriedkov. Strata tepla v dôsledku vyžarovania V infračervenom spektre z teplo pohlcujúcich prostriedkov je účinne znižovaná účinnosťou zadného panelu,ktorý odráža časť vyžarovania späť k teplo pohlcujúcim prostriedkom a pohlcuje zostávajúcu časť ako tepelnú energiu,ktorá sa vracia do solárneho kolektorového panelu s využitím studeného vzduchu prúdiaceho cez priedušný zadný panel z okolia.0012 Pokles tlaku prúdu vzduchu nad zadným panelom podporuje homogenitu rozvádzania prúdu vzduchu V oblasti majúcej rozsah solárneho kolektorového panelu. Toto poskytuje výhodu, že rýchlosti vzduchového prúdenia sú celkovo nižšie vo väčšine solárneho kolektorového panelu s možnou výnimkou oblasti blizko výstupného otvoru dokonca. v pripade solárnych kolektorových panelov zahŕňajúcich veľkú oblasť alebo viacej solárnych kolektorových panelov pripojených k sobe na rozdiel od tradičných solárnych kolektorových panelov nmjúcich jeden spoločný vzduchový prívodný otvor a celkovo vysokú rýchlosť vzduchu. Nízke rýchlosti znamenajú malé straty tlaku a menšie generovanie hluku a nízka rýchlosť vzduchu pri prívode vzduchu do solárneho kolektorového panelu, tj. na zadnej strane zadného panelu, má ďalší výsledok v tom, že len malé prachové čiastočky sú unášané s prúdom vzduchu do solárneho kolektorového panelu, pretože väčšie a ťažšie čiastočky sú menej náchylné k tomu, aby boli akcelerované malou rýchlosťou vzduchu. Takto sa taktiež dosahuje účinok čistenia vzduchu na ventilačnom vzduchu vypustenom zo solárneho kolektorového panelu a filtrovanie ventilačneho vzduchu sa môže obmedziť alebo sa môže stať nepotrebným. Solárny kolektorový panel a konkrétne priedušné časti a možné filtre budú vystavované prachu V obmedzenom rozsahu, čo vyžaduje menej údržby a čistenia solárneho kolektorového panelu.0013 Ďalšou výhodou konštrukcie solárneho kolektorovéhopanelu podľa tohto vynálezu je, že je zvlášť vhodný na to, aby

MPK / Značky

MPK: F24J 2/04, F24F 7/10

Značky: kolektorový, ohrievanie, panel, solárny, prúdiaceho, vzduchu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-e1098-solarny-kolektorovy-panel-na-ohrievanie-prudiaceho-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Solárny kolektorový panel na ohrievanie prúdiaceho vzduchu</a>

Podobne patenty