Vonkajší komponent opätovne spojiteľného upevňovacieho prostriedku a jednorazový absorpčný výrobok obsahujúci tento vonkajší komponent

Číslo patentu: 284240

Dátum: 28.10.2004

Autor: Goulait David Joseph Kenneth

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vonkajší komponent (22) opätovne spojiteľného upevňovacieho prostriedku (20) obsahuje podpornú vrstvu (34) a netkanú textíliu (30), ktorá má plošnú hmotnosť 6 g/m2 až 42 g/m2, pričom vonkajší komponent (22) má planárny smerom von vyčnievajúci povrch a netkaná textília (30) je upevnená k podpornej vrstve (34) spojovacími bodmi (46), kde celková pôdorysná plocha zabraná medzivláknovými spojmi (42) netkanej textílie (30) a spojmi medzi netkanou textíliou (30) a podpornou vrstvou (34) je približne 10 % až 18 % celkovej plochy vonkajšieho komponentu (22). Je tiež opísaný jednorazový absorpčný výrobok (50), ktorý zahŕňa opísaný vonkajší komponent.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka vonkajšieho komponentu opätovne spojiteľného upevňovacieho prostriedku. Presnejšie sa tento vynález týka lacného netkaného vonkajšieho komponentu na takýto upevňovací prostriedok a jednorazového absorpčného výrobku vybaveného mechanickým opätovne spojiteľným upevňovacím prostriedkom s takýmto vonkajším komponentom.Opätovne spojiteľné upevňovacie prostriedky typu háčik a slučka sa bežne používajú vo veľkom počte situácií. Tieto opätovne spojiteľné upevňovacie prostriedky sa používajú na odevoch, na jednorazových výrobkoch a na rôznych predmetoch ako sú bezpečnostné pásy a pod. Tieto prostriedky sa používajú vtedy, keď je potrebné vytvorit opätovne spojiteľný spoj medzi dvoma alebo viacerými výrobkami alebo medzi niekoľkými povrchmi jedného predmetu. V určitých aplikáciách tieto opätovne spojiteľné upevňovacie zariadenia nahradili bežné pracky, zipsy, gombíky, patentné gombíky, viazanie šnúrok a šitie, Dnes veľmi často používaný populámy typ mechanického upevňovadla, ktoré na tvorbu opätovne spojiteľnćho spoja využíva mechanické spletenie, je podrobnejšie opísaný V amerických patentoch U. S. 2 717 437, U.S. 3 009 235, U. S. 3 266 113, U. S. 3 550 837, U. S. 4 169 303 a U. S. 4 984 339.Opísané upevňovadlá používajú dva komponenty vnútomý a vonkajší komponent. Vnútomý a vonkajší komponent sa často označujú ako háčikový a slučkový komponent. Háčikový komponent sa skladá z textílie obsahujúcej množstvo pružných stojacich prvkov v tvare háčika. Vonkajší komponent upevňovacieho prostriedku sa skladá z textílie obsahujúcej na svojom povrchu množstvo stojacich slučiek. Ked sa háčikový komponent a slučkový komponent k sebe pritlačia čelnými plochami, aby uzavreli upevňovacie zariadenie, háčiky zachytia slučky a tak vytvoria množstvo mechanických spojov medzi jednotlivými háčikmi a slučkami. Po vytvorení týchto spojov sa komponenty obvykle V nonnálnych podmienkach nerozpoja, pretože je ťažne pokúsiť sa rozpojit všetky háčiky naraz. Ked sa však použije na spojené komponenty postupnú odlupovacia sila, rozpojenie môže nastať veľmi ľahko. Použitím odlupovacej sily sa háčiky ľahko otvoria a uvoľnía slučky,pretože háčiky sú s pružného materiálu.Tento typ upevňovacich prostriedkov je mimoriadne užitočný pri použití na predmetoch na jednorazové použitie,ako je bielizeň na jedno použitie, plienky na jedno použitie,obaly na jedno použitie, kartóny a pod. Takéto upevňovacie prostriedky sú bezpečným uzatváracím prostriedkom. Použitie existujúcich upevňovacích prostriedkov tohto typu je však obmedzené, pretože tieto upevňovacie prostriedky sú relatívne drahé. Hlavnou príčinou vysokej ceny týchto upevňovacich prostriedkov sú ich vysoké výrobné náklady. Tieto vysoké náklady súvisia tak s háčikovými, ako aj so slučkovými komponentmi týchto prostriedkov.Bežné háčikové a slučkové komponenty sa typicky vytvoria zhotovením textílie s radom tkaných slučiek vychádzajúcich von z podkladovej vrstvy. Slučky sa môžu vytvorit tkaním základnej látky obsahujúcej prídavné vlákna na vytvorenie slučiek alebo vpletením slučiek do textílie. V iných háčikových a slučkových komponentoch slučky môžu byt vytvorené plysovacím alebo zvlňovacím postupom. Háčikové komponenty takýchto upevňovacichprostriedkov sa typicky vytvárajú následným odrezávaním slučiek. Odrezané slučky slúžia ako háčiky háčikového komponentu.Vo všeobecnosti sa takýmito postupmi vyrábajú nákladné háčikové a slučkové upevňovacie materiály, pretože tieto procesy sú relatívne pomalé. Háčíkové a slučkové komponenty takýchto upevňovacich prostriedkov sú obvykle tiež vyrobene z relatívne drahého materiálu. Tento materiál je väčšinou tiež relatívne drahý, pretože materiál použitý v háčikovom komponente musí byt pružný, aby sa háčiky mohli odpojit od slučkového komponentu, ked sa prostriedok otvára.Uskutočnilo sa niekoľko pokusov zhotoviť altematívne typy vonkajších komponentov upevňovacich prostriedkov. Tieto typy však mali celý rad nevýhod.Americký patent U.S. 3 694 867 opisuje oddeliteľnú sponu, ktorej vonkajší komponent obsahuje vysoko pružnú netkanú textíliu a podpomú vrstvu zo spevneného chybného lepidla. Americký patent U.S. 4 761 318 opisuje slučkové upevňovadlo, ktoré môže byť vytvorené a súčasne aj pripevnene k podložke bez akéhokoľvek ďalšieho kroku ako je šitie alebo použitie lepidla citlivého na tlak na jeho pripevnenie k podložke. Vonkajšie komponenty opísané v týchto patentoch majú tú nevýhodu, že sa zhotovujú postupmi, ktoré stále zahŕňajú mechanickú manipuláciu s vláknami vo forme slučiek. Takto tu opísané vonkajšie komponenty sa nezdajú byť z hľadiska výroby menej nákladné ako bežné slučkové komponenty.Americký patent U.S. 3 708 833 opisuje opätovne spojiteľný upevňovací prostriedok, ktorého vonkajší komponent obsahuje penový sieťovaný penový polyuretán prípevnený k podporenej vrstve. Vonkajší komponent opísaný v uvedenom patente má ten nedostatok, že typické peny nemajú dostatok otvorov, do ktorých by prenikli háčiky bežných háčikových komponentov. Okrem toho sieťovaná pena nemá dostatočnú pevnosť udržať tieto háčiky, keď sa upevňovací prostriedok zaťaží silou. Ďalej výroba sieťovanej peny je relatívne drahý proces.Americký patent U. S. 3 905 07 I opisuje pretlačovací samoupínací prostriedok. Prostriedok tu opísaný sa nejaví byt vhodným na použitie v opätovne spojiteľnom upevňovacom prostriedku, ktorý používa bežný združený háčik háčikový komponent s pružnými háčikmi. Zamýšľané použitie tu opísaného prostriedku je na upevnenie jednej alebo viacerých vrstiev materiálu medzi prichycovacím a prijímacím členom. Prichycovací člen opísaný v tomto patente má tuhé a neohybné prvky V tvare ihly. Tieto prvky v tvare ihly sú obzvlášť nevhodné na použitie v upevňovacich prostriedkoch na jednorazových absorpčných výrobkoch. Predmet tohto patentu je takto obmedzený iba na prostriedky, ktoré používajú prichycovacie prvky prispôsobené na preniknutie a prechod cez niekoľko vrstiev materiálu a na umiesmenie vnútri prichycovacieho člena.Podobný vonkajší komponent na opätovne spojiteľný upevňovací prostriedok je známy z EP 0 341 993. Známy vonkajší komponent je vytvorený kombinovaním množstva vlákien s podkladom za vytvorenia oblúkovitých častí (slučiek) vlákien prečnievajúcich z čelnej časti povrchu podkladu.Preto jestvuje potreba lacného opätowie spojiteľného upevňovacieho prostriedku na jednorazové výrobky. Najmä jestvuje potreba takých lacných upevňovacich prostriedkov s funkčnosťou porowiateľnou s funkčnosťou drahších komerčne dostupných upevňovacich prostriedkov.Predmetom predloženého vynálezu je poskytnutie zlepšeného lacného vonkajšieho komponentu upevňovacieho prostriedku.Ďalším predmetom predloženého vynálezu je vytvore nie lacného vonkajšieho komponentu na opätovne spojíteľné upevňovacie zariadenie bez manipulácie s vláknami vo fvorme slučiek. Dalším predmetom predloženého vynálezu je vonkajší komponent upevňovacieho prostriedku, ktorý môže byt použitý jednak s komerčne dostupnými háčikovými komponentmi s jednotlivými pružnými háčikmi ako aj s menej drahými háčikovými komponennni s krehkejšími háčikmi ako sú bežne používané háčiky.Ďalším predmetom predloženého vynálezu je lacný a vylepšený spôsob prípravy tohto vonkajšieho komponentu.Tieto a ďalšie predmety predloženého vynálezu budú zrejmejšie z nasledujúceho opisu s predloženými obrázkam 1.Predložený vynález poskytuje vonkajší komponent na zachytenie združeného háčikového komponentu V opätovne spojíteľnom upevňovacom prostriedku. Vonkajší komponent podľa predloženého vynálezu je schopný zachytiť háčikový komponent, ktorý má podkladovú vrstvu s jednotlivými háčikmi prvkami s tupými hlavami, pričom tieto háčiky vyčnievajú smerom von z podkladovej vrstvy. Vonkajší komponent nevyžaduje prítomnost jednotlivých slučiek bežného typu. V typickom uskutočnení budú háčiky zachytené s prvkami, ktoré predstavujú vonkajší komponent s relatívne plochým vonkajším povrchom.Vonkajší komponent podľa predloženého vynálezu obsahuje aspoň jednu netkanú textíliu a podpomú vrstvu. Netkaná textília slúži na prijatie a zapletenie aspoň niektorých z háčikov doplnkového komponentu a na zabezpečenie priestoru na háčiky po ich prijatí. Podpomá vrstva prilieha k netkanej textílii a zabezpečuje základňu pre netkanú textíliu. Netkaná textília má plošnú hmotnosť 6 až 42 g/mz a obsahuje množstvo vlákien, pričom medzi týmito vláknami je priestor. Netkaná textília môže obsahovať, okrem iných typov netkaných tkanín, mykanú textíliu (česanú) s vláknami dlhými 2,5 až 13 cm alebo pradenú textíliu s nekonečnými vláknami. Vlákna, ktoré obsahuje netkaná textília, majú jemnost 0,5 až 15 denier. Vonkajší komponent má planámy smerom von vyčnievajúci povrch, pričom netkaná textília je upevnená k podpomej vrstve spojovacími bodmi. Celková pôdorysná plocha zabraná všetkými spojmi medzi vláknami netkanej textílie (medzivláknové spoje) je menšia ako 10 , výhodne menšia ako 6 , a výhodnejšie menšia ako 2,5 z celkovej plochy textílie. Netkaná textília je pripevnená k podpomej vrstve, výhodne autogénne. Celková pôdorysná plocha spojov je premietnutá pôdorysná plocha zabraná jednak všetkými medzivlálcnovými spojmi netkanej textílie a súčasne spojmi medzi netkanou textíliou a podpomou vrstvou. Celková pôdorysná plocha spojov tvorí 10 až 18 celkovej plochy netkanej textílie.Vonkajší komponent podľa predloženého vynálezu sa vyrobí nasledujúcim spôsobom, ktorý zahŕňa krokya) poskytnutia prvého materiálu s plošnou hmotnosťou približne 6 až približne 42 g/mz a s obsahom množstva vlákien, kde pôdorysná plocha zabratá všetkými spojmi medzi vláknami je menšia ako l 0 celkovej plochy prvého materiáluc) vzájomného spojenia prvého a podporeného materiálu a vytvorenia vonkajšieho komponentu tak, že celkováplocha zabraná všetkými spojmi a medzi vláknami obsiahnutými v prvého materiálu a spojmi medzi prvým materiálom a podpomým materiálom je približne 10 až 18 celkovej plochy vonkajšieho komponentu.Opísaný vonkajší komponent sa môže takto vyrobit lacnejšie ako bežné slučkove komponenty, pretože nie je potrebné mechanicky manipulovat s vláknami vo forme jednotlivých slučiek.Predložený vynález sa tiež týka upevňovacieho prostriedku s háčikovým upevňovacím komponentom a vonkajším komponentom obsahujúcim netkaný vonkajší komponent podľa predloženého vynálezu. Háčikový upevňovací komponent obsahuje akýkoľvek zo známych háčikových upevñovacích komponentov zo stavu techniky, ktoré majú podkladovú vrstvu a množstvo jednotlivých háčikov vyčnievajúcich z podkladovej vrstvy. Použitý háčikový komponent môže tiež obsahovať lacnejší háčikový komponent s krehkejšími háčikmi ako sa bežne používajú. Vonkajší komponent a doplnkový háčikový upevňovací komponent poskytujú bezpečný uzatvárací prostriedok, ktorý bude odolávat namáhaniu v strihu a odlupovacím silám, ktoré sa pri používaní vyskytujú.Predložený vynález sa tiež týka jednorazovo použiteľných výrobkov, najmä jednorazovo použiteľných plienok s týmto zlepšeným upevňovacím prostriedkom.Prehľad obrázkov na výkresochAj ked predložená prihláška je zakončená nárokmi,ktoré podrobne opisujú a jednoznačne nárokujú predmet predloženého vynálezu, vynález bude možné lepšie pochopit z nasledujúceho opisu v spojení s predloženými obrázkamiObrázok l je perspektívny pohľad na opätowie spojiteľný upevňovací prostriedok podľa predloženého vynálezu.Obrázok 2 je čiastkový pohľad na rez vonkajšieho komponentu podľa predloženého vynálezu pri použití s páskovým upevňovacím systémom jednorazovej plienky(ukázaná je iba jeho časť).Obrázok 3 je bokorys upevňovacieho prostriedku z obrázka l.Obrázok 4 je bokorys altematívneho usporiadmiia vonkajšieho komponentu s ku koži priateľskou vrstvou vlákien, ktoré tvoria jej prvý povrch. (Obrázok 4 tiež znázorňuje spájanie medzi netkaným materiálom a podpomou vrstvou v menej schematickej fomie).Obrázok 4 A je veľmi zväčšený bokorys uskutočnenia vonkajšieho komponentu, ktorý ukazuje stenčenie vlákien netkanej textílie v mieste spojenia.Obrázok 5 je pôdorys jednotlivého háčiku háčikového komponentu.Obrázok 6 je bokorys háčika z obrázka 5.Obrázok 7 je pôdorys altematívneho uskutočnenia netkaného vonkajšieho komponentu podľa predloženého vynálezu, znázorňujúci výhodné usporiadanie vlákien netkanej textílie.Obrázok 8 je zjednodušený bokorys altematívneho uskutočnenia netkaného vonkajšieho komponentu podľa predloženého vynálezu, v ktorom podpomou vrstvou je netkané textília.Obrázok 9 je zjednodušený bokorys altematívneho uskutočnenia netkaného vonkajšieho komponentu podľa predloženého vynálezu, v ktorom podpomou vrstvou je tkaná textilia.Obrázok 10 je čiastočný rez perspektivneho pohľadu na jednorazovo použiteľnú plienku obsahujúcu upevňovaci prostriedok podľa predloženého vynálezu.Obrázok ll je schematický bokorys spôsobu výroby vonkajšieho komponentu podľa predloženého vynálezu.Obrázok 12 je schematický pohľad spredu jedného typu vzorovacieho valca, ktorý sa môže použiť v spôsobe z obrázka l l (na ilustráciu sú rozmery vzoru veľmi zväčšené).Výhodné uskutočnenie opätovne spojiteľného upevňovacieho prostriedku podľa predloženého vynálezu, upevňovaci prostriedok 20 je znázomený na obrázku l.Upevňovaci prostriedok 20 obsahuje netkaný vonkajší komponent 22 podľa predloženého vynálezu a doplnkový háčikový upevňovaci prostriedok 24.Vnútomá časť prostriedku, háčikový upevňovaci komponent (jednoducho iba háčikový komponent) 24 obsahuje podkladovú vrstvu 26. Podkladová vrstva 26 má prvý povrch 27 a druhý povrch 29. Podkladová vrstva 26 obsahuje množstvo vztýčených prichytávacích prvkov alebo háčikov 28 vychádzajúcich z prvého povrchu 27 . Háčiky 28 majú hlavy 38. Hlavy 38 sú na vrcholkoch stopiek alebo stoniek 40, ktoré majú z prvého povrchu 27.Vonkajšia časť prostriedku, netkaný vonkajší komponent (alebo jednoducho vonkajší komponent) 22 prijíma a prichytáva háčiky 28 háčikového komponentu 24. Vonkajší komponent 22 znázornený na obrázku l má prvý, von obrátený povrch 31 a druhý, dovnútra obrátený povrch 33. Vonkajší komponent 22 obsahuje aspoň jednu netkanú textíliu 30 upevnenú k podporenej vrstve 34. Netkaná textília 30 obsahuje množstvo štruktúmych komponentov alebo štruktúmych prvkov. Tieto štruktúme prvky obsahujú vláknové prvky (alebo jednoducho vlákna) 36. Vlákna 36 sa zapletú s háčikmi 28 háčikového komponentu 24.Usporiadanie častí vonkajšieho komponentu 22 je znázomenie na obrázku l. Netkaná textília 30 je umiestnená na homej časti podpornej vrstvy 34. Netkaná textília 30 je obrátená smerom von, pričom tvorí prvý povrch 31 vonkajšieho komponentu 22. Netkaná textilia je nastavená tak, aby mohla zapliest háčiky 28 háčikového komponentu 24. Podpomá vrstva 34 je vnútome orientovaná tak, aby priliehala a vo všeobecnosti bola spojená s časťou výrobku, ku ktorému je vonkajší komponent 22 prípevnený.Upevňovaci prostriedok 20 podľa predloženého vynálezu funguje nasledujúcim spôsobom. Upevňovaci prostriedok 20 je uzatvorený, ked vonkajší komponent 22 a háčikový komponent 24 sú stlačené k sebe čelnými stranami. Ked toto nastane, háčiky 28 sa zapletú s vláknami 36 netkanej textílie 30. Netkaná textília 30 poskytuje priestor,ktorý zaberú háčiky, konkrétne hlavy 38 háčikov 28, keď sa upevňovaci prostriedok 20 uzavrie. Podpomá vrstva 34 poskytuje podpomý základ pre netkanú textíliu 30. S háčikmi 28 mechanicky zapletenými s vláknami alebo zaháknutými vo vláknach 36 (znázomené v časti upevňovacieho prostriedku 20 na pravej strane obrázka l), spojenie medzi komponentmi odoláva silám, ktoré môžu pôsobiť na upevňovaci prostriedok 20.Upevňovaci prostriedok 20 sa otvorí odlúpnutim háčikového komponentu 24 od vonkajšieho komponentu 22(alebo odlúpnutim vonkajšieho komponentu 22 od háčikového komponentu 24). Ak má háčikový komponent 24 pružne háčiky, odlupovanie môže spôsobiť, že háčiky 28 sa ohnú a odpoja z mechanických zapleteni s vláknami 36 netkanej textílie 30. V iných prípadoch (najmä ak sú háčiky28 relatívne neohybné) môžu byt háčiky 28 oddelené roztrhnutím vlákien 36 vonkajšieho komponentu 22. V každom prípade háčiky 28 sú rozpojené a háčikový komponent 24 je úplne oddelený od vonkajšieho komponentu 22. Upevňovaci prostriedok 20 je potom schopný opätovne sa spojit opísaným spôsobom.Komponenty opätovne spojiteľného upevňovacieho prostriedku 20 sú podrobnejšie opísané v nasledujúcich častiach tohto opisu. Netkaný vonkajší komponent 22 podľa vynálezu je opísaný v časti 2. Háčikový komponent 24 je opísaný v časti 3. Časť 4 uvádza príklady použitia opätowre spojiteľného upevňovacieho prostriedku 20.Netkaný vonkajší komponent 22 znázomený na obrázkoch l až 3 je jedným výhodným uskutočnením vonkajšieho komponentu opätovne spojiteľného upevňovacieho prostriedku 20 podľa predloženého vynálezu. Niekoľko altematívnych uskutočnení je znázomených na obrázkoch l až 3. Je potrebné poznamenal, že vonkajší komponent 22 je pre jednoduchosť na väčšine obrázkov znázomený vo všeobecnej schematickej forme. Konfigurácia vonkajšieho komponentu 22 a pripojenie netkanej textílie 30 k podpornej vrstve 34 sa viac podobá spojeniu, ktoré je znázomené na obrázku 4 na skutočnom výrobku.Najskôr sa uvedú definície niektorých odbomých výrazov na lepšie pochopenie predloženého vynálezu.Termín netkaný vonkajší komponent, ako sa tu používa, má byť stručným vyjadrením vonkajšieho komponentu na upevňovaci prostriedok, ktorý obsahuje netkanú textíliu upevnenú k podpomej vrstve. Nie je úmyslom obmedzovať predložený vynález na vonkajšie komponenty,ktoré pozostávajú z úplne netkaných materiálov. Preto podpomá vrstva 34 nemusí byt z netkaných materiálov a V mnohých prípadoch tomu tak ani nie je.Tenníny textília a vrstva, ako sa tu používajú, sa môžu vzťahovať na niekoľko hárkov alebo tkanín typov materiálov opísaných ďalej. Preto tieto termíny nie sú obmedzené na štruktúry vo forme jednotlivých vrstiev alebo hárkov materiálu.Termín slučkový komponent ako sa tu používa sa týka časti upevňovacieho zariadenia háčikového a slučkového typu, ktoré je usporiadané na zachytenie háčikov doplnkového háčikového komponentu. Netkaný vonkaýší komponent 22 podľa predloženého vynálezu sa môže považovať za náhradu slučkového komponentu. Vo všeobecnosti však netkaný vonkajší komponent 22 nevyžaduje, aby slučky materiálu boli špecificky vytvorené na zachytenie háčikov zo združeného háčikového komponentu. Typicky jednotlivé vlákna 36 netkanej textílie 30 budú slúžiť na zapletenie háčikov 28, aj keď tieto vlákna nie sú nevyhnutne vo forme slučiek.Netkaný vonkajší komponent 22 podľa predloženého vynálezu musí mať určité charakteristiky.Netkaný vonkajší komponent 22 má také charakteristiky, ktoré sú špecificky vhodné, aby prijali háčiky 28 zo združeného háčikového komponentu 24. Vlákna 36 netkanej textílie 30 slúžia na zapletenie jednotlivých háčikov 28 združeného komponentu 24. Vonkajší komponent 22 používa aspoň jednu vrstvu pružného netkaného materiálu na zapletenie a udržanie háčikov 28 háčikového komponentu 24. Vonkajší komponent 22 nevyžaduje vytvorenie slučiek z materiálu, ktoré vystupujú von z podpomej vrstvy. (Preto sa v tomto vynáleze vonkajší komponent 22 môže považovat za bezslučkový).Termín slučka, ako sa tu používa, sa týka vláknitého materiálu, ktorý je ohnutý alebo združený tak, že vytvorí zatvorenú slučku, do ktorej sa môže vložiť háčik. Termín slučka ako sa tu požíva, tiež zahŕňa materiály vyrobenéakýmkoľvek spôsobom, V ktorom sa vlákníté materiály jednotlivo alebo kolektívne spracujú za vytvorenia slučiek,bez ohľadu na to či sú vlákna vo forme uzavretých alebo čiastočne otvorených slučiek. V tomto vynáleze však termín slučka nezahŕňa vlákna netkaných textílií, ktoré sú umiestnené vnútri tkaniny a nie sú oddelene spravované.Vonkajší komponent 22 má von obrátený povrch 31,ktorý je relatívny plochý, planámy alebo rovný v porovnaní s povrchmi bežných slučkových komponentov, ktoré majú množstvo slučiek z materiálu vystupujúceho von z podporenej vrstvy. Termín planámý ako sa tu používa, zahŕňa povrchy, ale nie je obmedzený na také povrchy, ktoré ležia v jednej relatívne ploche rovine ako je uvedené na obrázkoch 1 až 3, ako aj na takých povrchoch, ktoré sú postupne zakrivené ako je zobrazené na obrázku 4. Jednotlivé vlákna 36 netkanej textílie 30 môžu byt relatívne ploché na povrchu 31 netkanej textílie a nemusia byť vo forme slučiek. Hoci je možné, že môžu mať formu slučiek alebo výstuže. Ale také uskutočnenia sú menej výhodné.Vonkajší komponent 22 by mal mať dostatočné medzery medzi vláknarni 36 netkanej textílie 30. Medzery by mali byť dostatočne veľké, aby háčiky 28 mohli ľahko vniknút do priestorov (alebo medzier) medzi vláknami 36 netkanej textílie 30, keď háčikový komponent 24 je položený čelne k čelnej strane vonkajšieho komponentu 22. Háčiky 28 by malí byť schopné vnilmút medzi tieto vlákna 36 bez toho,aby ich prepichli. Háčiky 28 by mali byt schopné vniknúť,a ak je to nutné, roztiahnut tieto vlákna 36 od seba. Toto by si však malo vyžadovať vynaloženie relatívne malej, ak vôbec nejakej sily.Ak vonkajší komponent 22 má takéto medzery medzi vláknami 36 netkanej textílie 30, bude fungovať s bežnými,komerčne dostupnými háčikovými materiálmi. Vonkajší komponent 22 však nemá obmedzené použitie len pre bežné háčikové materiály, ktoré majú ohybné pružné háčiky. Môže sa tiež použit s háčikovými materiálmi, ktoré majú lacnejšie krchkejšie háčiky. Vonkajší komponent 22 je tiež veľmi vhodný na použitie s háčikovými komponentrni, ktoré majú háčiky so zaguľatenými alebo oblými hlavami. Nie je potrebné použiť špeciálne vyrobené tuhé ostré háčiky. S vonkajším komponentom 22 sa však môžu použit aj ostré háčiky.Teda, keď sa vonkajší komponent 22 podľa predloženého vynálezu môže nazvať ak schopný spojenia s háčikovým komponentom s určitým typom háčika, to znamená,že typ háčikového komponentu tu uvedený sa môže použiť. Vonkajší komponent 22 však nie je typicky obmedzený iba na použitie s takým háčikovým komponentom, s vonkajším komponentom sa však obvykle môžu použiť aj ine typy háčikových komponentov.Množstvo otvorených medzier medzi vláknami 36 netkanej textílie 30, ktoré je potrebné na to, aby upevňovací prostriedok 20 mohol byť funkčný, súvisí s veľkosťou háčikov 28 háčikového komponentu 24. Rozmery rôznych častí háčika 28 jedného typu sú znázomené na obr. 5 a 6. Háčik 28 znázomený na obr. 5 a 6 má celkovú výšku h a hlavu 38 s určitou dĺžkou l, šírkou w a výškou hl.Hlava háčikov, ako sa tu používa, sa vzťahuje k časti háčika 28, ktorá sa premieta bočne (alebo radiálne) von zo stopiek 40 v jednom alebo vo viacerých smeroch. Hraničná čiara medzi miestom, kde sa stopka 40 háčikov 28 končí, a miestom, kde hlava 38 začína, často nie je stanovená. V tomto vynáleze sa za začiatok hlavy 38 háčikov 28 považuje miesto v časti stonky 40 označené 43 na obr. 3 B. Toto je tá časť stonky 40, ktorá je kolmým smerom rovnako vzdialená od podpomej vrstvy 36 ako aj od najnižšieho bodu 45 na hlave 38 háčikov 28. Najnižší bod 45 je časť hlavy38, ktorá má v kolmom smere najmenšiu vzdialenosť od podkladovej vrstvy 26 háčikového komponentu 24.Dlžka l a šírka w hlavy háčika 38 sú veľmi dôležité hodnoty na určenie objemu otvorených medzier, ktoré sú potrebné medzi vláknami 36 netkanej textílie 30. Presnejšie, potrebný objem otvorených medzier medzi vláknami 36 netkanej textílie 30 je daný rozmemii známymi ako premietnutá pôdorysná plocha (alebo premiemuté pôdorysné rozmery) hláv 38 háčikov 28. Túto plochu predstavuje označenie Ah na obr. 5, Toto je povrch háčikov 28,ktoré sa na začiatku dostanú do kontaktu s vonkajším komponentom 22 podľa predloženého vynálezu. Preto otvorené medzery medzi vláknami 36 netkanej textílie 30 by mali mat trochu väčšie rozmery ako premietnuté pôdorysné rozmery hláv 38 háčikov Z 8, alebo by tieto vlákna 36 mali byt schopné sa ľahko roztiahnuť do takýchto rozmerov. Preto, ked sa použijú široké háčiky 28 (t.j. háčiky, ktoré majú relatívne veľké Ab), malo by byť viac otvorených medzier, ako keď sa použijú relatívne malé háčiky 28.Netkaná textília 30 je jedným zo základných prvkov vonkajšieho komponentu 22 podľa predloženého vynálezu. Netkaná textília 30 je tá časť vonkajšieho komponentu 22,ktorá prijíma a zapletá aspoň niektoré z háčikov 28 doplnkového háčikového komponentu 24 a zabezpečuje priestor pre tieto háčiky 28, potom čo boli prijaté, Netkaná textília 30 použitá vo vonkajšom komponente 22 môže byť z akéhokoľvek vhodného netkaného materiálu. Tennín netkaný ako sa tu používa, sa vzťahuje na textíliu vyrobenú z vlákien, ktoré spolu držia vzájomným spletením alebo viazaním, ktoré nie je tkaním, pletením,splsťovaním a pod. Tu uvádzaná netkané textília môže mat štruktúru skladajúcu sa z vlákien, ktoré sú na začiatku vlastne nespojené a až potom spojené s podpomou vrstvou 34. Netkaná textília tu uvedená tiež zahŕňa textílie z vlákien, ktoré majú istý stupeň medzivláknového viazania predtým ako sa tieto textílie pripoja k podpomej vrstve 34.Netkaná textília 30 má mať otvorené medzery opísané skôr. Množstvo otvorených medzier by malo byť dostatočné, aby sa umožnilo preniknutíe množstva háčikov 28 zdmženého háčikového komponentu 24 do hĺbky netkanej textílie 30, ked sa spojí háčikový komponent 24 čelne s vonkajším komponentom 22. Nie je však nevyhnutné, aby všetky háčiky 28 háčikového komponentu 24 prenikli do netkanej textílie 30. Celkový počet a distribúcia týchto otvorených medzier na jednotku plochy vonkajšieho komponentu 22 by mali byt primerané vzhľadom na prijatie dostatočného počtu háčikov 28 združeného háčikového komponentu 24, aby upevňovací prostriedok 20 bol funkčný.Netkaná textília 30 by preto mala byť takým typom štruktúry, ktorá má dostatočné medzery medzi svojimi vláknami 36, aby prijatie háčikov 28 združeného háčikového komponentu 24 bolo ľahké. Netkaná textília 30 môže byt altemativne alebo navyše s takou štruktúrou, že má vlákna 36, ktoré sú usporiadané do formy, ktorá je dostatočne ohybná na to, aby sa vlákna 36 vyhli zo smeru cesty háčikov 28 združeného háčikového komponentu 24, keď je háčikový komponent 24 pripojený čelne k vonkajšiemu komponentu 22 podľa predloženého vynálezu.Ked sa upevňovací prostriedok 20 uzavrie, háčiky 28 združeného háčikového komponentu 24 najprv prejdú prvým povrchom 31 netkanej textílie 30 a dovnútra netkanej textílie 30. Háčiky 28 na začiatku môžu preniknút netkanou textíliou 30 do väčšej hlbky ako by sa nakoniec zastavili, keby sa zapojili za vlákna 36 netkanej textílie 30. Inými slovami, najskôr sa uskutoční pohyb háčikov 28 dovnútra (smerom k podpornej vrstve 34) a potom pohyb háčikov

MPK / Značky

MPK: A44B 18/00, A61F 13/62

Značky: absorpčný, obsahujúci, vonkajší, prostriedku, spojitelného, komponent, jednorázový, opätovné, výrobok, upevňovacieho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/21-284240-vonkajsi-komponent-opatovne-spojitelneho-upevnovacieho-prostriedku-a-jednorazovy-absorpcny-vyrobok-obsahujuci-tento-vonkajsi-komponent.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vonkajší komponent opätovne spojiteľného upevňovacieho prostriedku a jednorazový absorpčný výrobok obsahujúci tento vonkajší komponent</a>

Podobne patenty