Zverejnene patenty 27.08.2012

Gén izolovaný z Corynebacterium glutamicum, rekombinantné koryneformné baktérie a spôsob produkcie L-lyzínu alebo L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287997

Dátum: 27.08.2012

Autori: Burke Kevin, Eggeling Lothar, Stapelton Cliona, Mccormack Ashling, Möckel Bettina, Moritz Bernd, Thierbach Georg, Dunican Kieran (zomrel), Sahm Hermann

MPK: C12N 15/77, C12P 13/08, C12N 15/53...

Značky: glutamicum, izolovaný, bakterie, l-treonínu, rekombinantné, produkcie, corynebacterium, spôsob, l-lyzínu, koryneformné

Zhrnutie / Anotácia:

Gén izolovaný z Corynebacterium glutamicum, označovaný ako gén zwf, pripraviteľný z C. glutamicum ATCC 13032 pomocou PCR s použitím nasledujúceho olígonukleotídového priméru: zwf-dopredný, SEQ ID č.: 10: 5'-TCG ACG CGG TTC TGG AGC AG-3', zwf-reverzný, SEQ ID č.: 11: 5'-CTA AAT TAT GGC CTG CGC CAG -3' a kódujúci polypeptid, ktorý vykazuje aktivitu glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy, pričom tento polypeptid obsahuje N-koncovú aminokyselinovú...

Použitie pyrimidínovej zlúčeniny, táto pyrimidínová zlúčenina, farmaceutické kompozície túto zlúčeninu obsahujúce, spôsob prípravy tejto kompozície a tejto zlúčeniny a kombinácie a produkt obsahujúce túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287996

Dátum: 27.08.2012

Autori: Kukla Michael Joseph, Koymans Lucien Maria Henricus, De Jonge Marc René, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Ludovici Donald William, De Corte Bart, Ho Chih Yung, Janssen Paul Adriaan Jan, Janssen Marcel August Constant, Heeres Jan, Van Aken Koen Jeanne Alfons

MPK: A61K 31/505, C07D 239/42, C07D 239/46...

Značky: pyrimidínovej, spôsob, túto, zlúčenina, zlúčeniny, zlúčeninu, produkt, táto, kombinácie, přípravy, použitie, kompozície, tejto, pyrimidínová, obsahujúce, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie pyrimidínových zlúčenín na prípravu liečiva určeného na liečenie subjektov, ktoré trpia infekciou HIV, a pyrimidínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú schopné inhibovať replikáciu HIV, spôsob prípravy týchto zlúčenín a farmaceutických kompozícií, kombinácií a produktov, ktoré uvedené zlúčeniny obsahujú.

Zariadenie na testovanie umývania

Načítavanie...

Číslo patentu: 287995

Dátum: 27.08.2012

Autor: Bancroft Richard

MPK: A61L 2/28, A61B 19/00

Značky: umývania, zariadenie, testovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (2) na testovanie účinnosti umývania zahŕňa prichytávací prostriedok (4) a nosič (6) testovacej nečistoty na umiestnenie v uvedenom prichytávacom prostriedku (4). Nosič (6) testovacej nečistoty je vo forme plátu obsahujúceho testovanú nečistotou (34). Prichytávací prostriedok zahŕňa dva diely (8, 10), medzi ktorými je odoberateľne pripojený nosič (6) testovacej nečistoty, pričom sa nosič môže ľahko odobrať s cieľom kontroly a pri...

Farmaceutická kombinácia na použitie pri glykemickej kontrole u pacientov s diabetom 2. typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19616

Dátum: 27.08.2012

Autori: Niemöller Elisabeth, Mühlen-bartmer Isabel, Miossec Patrick, Silvestre Louise, Boka Gabor

MPK: A61K 31/4439, A61K 38/26, A61K 31/155...

Značky: pacientov, glykemickej, kombinácia, použitie, farmaceutická, kontrole, diabetom

Text:

...(skupina liečená lixisenatidom) V porovnani so skupinou liečenou pioglitazónom (skupina dostávajúca placebo) významne znížoval plaz matickú hladinu glukózy na lačno od počiatočného stavu do týždňa 24.o V skupine liečenej lixisenatidom boli hodnoty HbA 1 c v porovnaní so skupinou dostáva júcou placebo významne znížené od počiatočného stavu do týždňa 24.o V skupine liečenej lixisenatidom boli percentá pacientov dosahujúcich hodnotu...