Zverejnene patenty 02.03.2010

Riluzolové vodné suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13461

Dátum: 02.03.2010

Autori: Oldoni Tiziano, Artico Roberta, Mascagni Paolo, Moscoso Jaime, Barbareschi Daniele, Adami Marco

MPK: A61K 47/20, A61K 47/34, A61K 31/428...

Značky: suspenzie, riluzolové, vodné

Text:

...pri takých nízkych koncentráciách riluzolu ako 0,5 hmotn./obj. Je to prekvapujúce, pretože stabilné suspenzie s koncentráciami aktívnej látky nižšími ako 1,0 hmotn./obj. sa zvyčajne ťažko získavajú dokonca aj pri použití iných aktívnych látok ako je riluzol.0033 Výhodné uskutočnenie podľa vynálezu sa teda týka stabilných suspenzií riluzolu, zahrnujúcich najmenej jednu povrchovo aktívnu látku, vybranú z etoxylovaných mastných alkoholov, a...

Regálový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13017

Dátum: 02.03.2010

Autori: Kemperdick Arthur, Gassner Okten

MPK: B65G 1/02

Značky: regálový, systém

Text:

...regálu na čisto priebežný regál pre kusový tovar tým, že sa medzi pozdĺžne traverzy vkladajú vkladacie segmenty, a to tak, že nie je nutné demontovať operné rámy a/alebo pozdĺžne traverzy.0014 Uskutočnenia vynálezu sú zvlášť výhodné, pretože čisto paletový regál sa môže prestavovať na regál, ktorý má ako oblasť paletového regálu, tak aj oblasť priebežného regálu pre kusový tovar. Ktomu sa vkladajú vkladacie segmenty medzi protilahlé pozdĺžne...

Usporiadanie pre skladovanie a ukladací stroj, najmä pre takéto usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16614

Dátum: 02.03.2010

Autor: Zombori Antal

MPK: B65G 1/04

Značky: ukládací, najmä, usporiadanie, stroj, takéto, skladovanie

Text:

...v programovaných alebo diaľkovo riadených pohyblivých zariadeniach a sú samy o sebe známe, a ktoré môžu byť navrhnuté profesionálmi a prispôsobené vynálezu na základe tohto objasnenia.0011 Aktívne zdvíhacie zariadenie kombinované so skladiskovým regálom je Ianový bubon. V súlade s tým pasívne zdvíhacie zariadenie manipulačného stroja, ktoré môže byť uvedené do funkčného spojenia s vyššie uvedeným aktívnym zdvíhacím zariadením, je lano....

Postup výroby skleného alebo keramického izolátora vysokého napätia utesnením jeho kovových častí tmeliacou maltou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12135

Dátum: 02.03.2010

Autor: Prat Sandrine

MPK: H01B 3/14

Značky: skleného, vysokého, napätia, kovových, postup, maltou, výroby, tmeliacou, keramického, utesnením, izolátora, částí

Text:

...v normeiizovanej miešačke (napriklad podľa normy NF EN 196-1) počas doby trvania od 1 minúty do 10 minút. Vtejto suchej zmesi cement predstavuje približne medzi 50 36 a B 0 36 celkového množstva zmesi piesku a cementu, piesok predstavuje približne medzi 20 S a 50 56 celkového množstva zmesi piesku a cementu a množstvo mikrosiliky predstavuje približne 2 96 až 10 36 množstve cementu samotného, najlepšie však približne 6 96. Najlepšie...

Nádorovo selektívny adenovírus E1A a E1B mutanty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20243

Dátum: 02.03.2010

Autori: Hedjran Farah, Kumar Shantanu, Reid Tony

MPK: C12N 15/861, C12N 5/10, C12N 15/12...

Značky: selektívny, adenovírus, mutanty, nádorovo

Text:

...R. et al., Clin Cancer Res 9(2)555-561 (2003) Reid, T. et al., Cancer Res 62(21)6070-6079 (2002) Vasey, P. A. et al., J Clin Oncol 20(6)1562-1569 (2002) Reid, T. et al., Gene Ther 8(2 l)l 6 l 8-l 626(2001. Objektívne klinické reakcie po podaní ONYX-015 však neboli časté,čo vyvoláva obavy, že hoci je tento vírus dobre znášaný pri intratumorálnom,intravenóznom a dokonca aj pri intraarteriálnom podaní, nemal dostatočnú silu na to, aby mohol byť...

Spôsoby prípravy plazminogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19823

Dátum: 02.03.2010

Autori: Rebbeor James, Silverstein Rebecca, Zimmerman Thomas, Stokes Kenya, Hunt Jennifer, Koepf Edward, Caronna Anthony, Miller Charles, Lindsay Myles

MPK: C12N 9/50, C07K 1/18, C12N 15/57...

Značky: spôsoby, plazminogénu, přípravy

Text:

...pre expresiu, ktoré sú dostatočné na vytvorenie inklúzneho telieska(b) uvedenie inklúzneho telieska rekombinantného plazminogénu do kontaktu so solubilizačnýrn tlmivým roztokom za solubilizačných podmienok dostatočných na získanie solubilizovaného inklúzneho telieska rekombinantného plazminogénu(c) uvedenie solubilizovaného inklúzneho telieska rekombinantného plazminogénu do 5 kontaktu s roztokom na opätovne Skladanie (refolding) za...

Spôsob prípravy ajoénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14579

Dátum: 02.03.2010

Autori: Evans Gareth James Street, Williams David Michael, Saunders Robert Alun

MPK: C12P 11/00, C07C 323/65, C07C 319/22...

Značky: ajoénu, přípravy, spôsob

Text:

...nebola špecifická ohľadom aktívneho činidla, ktoré sa typicky označuje ako cesnakový extrakt alebo cesnakový olej.0008 Tak existuje potreba zlepšeného spôsobu získania ajoénu vo vysokomvýťažku, vo veľkých objemoch a za rozumnú cenu. Tiež existuje potrebazlepšeného spôsobu získania alicínu, prekurzoru ajoénu, vo vysokom výťažku, vo veľkých objemoch a za rozumnú cenu.0009 Podľa prvého aspektu je predkladaný vynález smerovaný na spôsob prípravy...