Zverejnene patenty 07.10.2009

Zariadenie na diaľkové meranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12918

Dátum: 07.10.2009

Autor: Foy Alan

MPK: G01D 4/00

Značky: meranie, diaľkové, zariadenie

Text:

...z uvedeného zariadenia. Zariadenie môže byť použiteľné na komunikovanie so vzdialenou databázou merača tak, že možno identifikovať také špecifické informácie, ako napríklad dodávateľ plynu, jedinečné referenčné číslo merača, model merača a kalibrácia merača. Následne zariadenia možno zjednodušiť a zlacniť, pričom si nevyžadujú kalibráciu konkrétneho merača na ktorý sú pripojené, čo je požiadavka konvenčných diaľkových meracích zariadení, aby...

Zariadenie na impregnáciu pásových materiálov tepelne vytvrditeľnou živicou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12271

Dátum: 07.10.2009

Autori: Leitner Paul, Gruber Alois

MPK: D21H 19/24, D21H 17/20, D21H 21/16...

Značky: pásových, impregnáciu, vytvrditelnou, materiálov, zariadenie, živicou, tepelně

Text:

...kúpeľa, nachádzajúceho sa vo výrobnom zariadeni, t.j. najmä v impregnačnejvani. To samozrejme nie je možné tolerovať.0010 Ďalší problém, vyskytujúci sa pri doterajšom stave techniky už pri dnes obvyklej teplote vani najviac okolo 35 °C, spočíva v tom, že pri vysokých hmotnostných prietokoch živice až na 2000 kg kúpeľa/hod musia byť plochy výmenníka tepla impregnačnej vane veľmi horúce, aby sa impregnačný kúpeľ prijatý do impregnačnej...

Bišpecifické ANTI-VEGF/ANTI-ANG-2 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16204

Dátum: 07.10.2009

Autori: Imhof-jung Sabine, Brinkmann Ulrich, Kettenberger Hubert, Schanzer Juergen Michael, Scheuer Werner, Kavlie Anita, Schaefer Wolfgang, Regula Joerg Thomas, Klein Christian, Baehner Monika, Griep Remko Albert, Seeber Stefan, Thomas Markus, Georges Guy

MPK: A61K 39/395, C07K 14/00, C07K 16/22...

Značky: protilátky, bišpecifické

Text:

...formy vekom podmienenej makulárnej degenerácie (ARMD), častej formy straty zraku súvisiacej s vekom. Ďalšia anti-VEGF protilátka je napr. HuMab G 6-31 opisaná napr. v dokumente US 2007/0141065.0006 Humánny angiopoetln 2 (Ang-2) (inak skracovaný ako ANGPT 2 alebo ANG 2)(SEKV. ID. C. 107) a ANG-2 (SEKV. lD. C. 106 boli objavené ako Iigandy pre Ties, rodinu tyrozinkináz, ktoré sú selektívne exprimované v cievnom endoteli. Yancopoulos, G.D., et...

Spôsob a zariadenie pre fotosyntézou podporované odstránenie CO2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15536

Dátum: 07.10.2009

Autor: Wilhelm Hermann-josef

MPK: B01D 53/84, C02F 3/32, A01G 9/18...

Značky: odstránenie, zariadenie, podporované, spôsob, fotosyntézou

Text:

...za tvorby vo vode rozpustenej kyseliny uhličitej v aspoň čiastočne uzatvorenom systéme, v ktorom sa pestuje rýchlo rastúca fotosyntézna aktívna biomasa. Táto biomasa, ktorá pláva v plochých, V niekoľkých nad sebou navrstvených a upravenú vodu obsahujúcich nádobách, sa cyklicky zberá, pričom zo zvyšnejbiomasy sa samozrejme rozmnoží ďalšia biomasa.Z US 5 137 625 je známe biologické zariadenie na ošetrenie vody, ktoré medzi iným...

Zmes pre stavebníctvo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5260

Dátum: 07.10.2009

Autor: Uhrík Zoltán

MPK: C04B 14/00, C04B 18/00

Značky: stavebníctvo

Text:

...a 10 objemových dielov cementu s pieskom a priemyselnou sušinou, pritom celulózova zmes je tvorená i 00 objemových buničinových vláken alebo recyklovaného papiera, alebo minimálne 30 objemových buničinových vlákien alebo recyklovaného papiera s prídavkom 5 až 10 objemových dielov vodného skla a/alebo 2 až IS objemových dielov prírodnej živice a/alebo 5 až 25 objemových dielov kaolínu a/alebo 5 až 20 objemových dielov kriedy.Zmes pri...

Spôsob výroby penobetónu v zmiešavacom zariadení bez použitia prepravných čerpadiel a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5259

Dátum: 07.10.2009

Autori: Lešňovský Marián, Tvarožek Vladislav

MPK: C04B 14/00

Značky: penobetónu, zmiešavacom, použitia, prepravných, výrobu, výroby, zariadení, zariadenie, spôsob, čerpadiel

Text:

...na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. č. l je schematické znázornenie zariadenia na výrobu penobetónu bez prídavného zmesového zásobníka a na obr. č. 2 je schematické znázomenie zariadenia na výrobu penobetónu s prídavným zmesovým zásobníkom.Spôsob výroby penobetónu V zmiešavacom zariadení bez použitia prepravných čerpadiel, podľa obr. l,je uskutočnený priamym zmiešaním cementu 21 s vodou 11 v...