Zverejnene patenty 18.08.2009

Triazolopyridínové zlúčeniny ako inhibítory PIM kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15540

Dátum: 18.08.2009

Autori: Kallan Nicholas, Schlachter Stephen, Allen Shelley, Topalov George, Delisle Robert Kirk, Hicken Erik James, Davis Gregg, Celeste Laura, Wright Dale, Munson Mark, Pheneger Jed, Robinson John, Rast Bryson, Marmsater Fredrik, Lyssikatos Joseph, Greschuk Julie Marie, Jackson Leila, Gross Stefan D, Zhao Qian

MPK: C07D 471/04, A61K 31/47

Značky: kinázy, zlúčeniny, inhibitory, triazolopyridínové

Text:

...rozlišovanie, udržiavanie a aktivácia hematopoeticky odvodených buniek je závislé od týchto cytokínov. Ďalej bolo preukázané, že PIM proteíny sú potrebné pre účinnú prolíferáciu periférnych T-buniek sprostredkovaných receptorom T-buniek a IL-2 signalizáciu(Mikkers, a kol., MoI. Cell Biol., 2004, 6104). Hoci je stále ešte nutné dôkladne definovať presný mechanizmus pôsobenia PIM kináz v imunologickom prostredí, bolo zistené, že...