Zverejnene patenty 07.06.2008

Substituované (oxazolidinón-5-ylmetyl)-2-tiofénkarboxamidy a ich použitie v oblasti zrážania krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13375

Dátum: 07.06.2008

Autori: Gerdes Christoph, Von Degenfeld Georges, Rester Ulrich, Heitmeier Stefan, Krüger Joachim, Paulsen Holger, Gnoth Mark, Dittrich-wengenroth Elke, Röhrig Susanne, Saatmann Uwe, Tersteegen Adrian, Heimbach Dirk, Allerheiligen Swen, Bauser Marcus

MPK: C07D 413/14, A61K 31/4439, A61P 7/00...

Značky: použitie, substituované, oxazolidinón-5-ylmetyl)-2-tiofénkarboxamidy, zrážania, oblastí

Text:

...hovädzieho dobytka), z ktorých je podľa preparácie asi 30 antikoagulačne účinných. Dávkovanie sa preto uskutočňuje v jednotkách a musí byt pretopri pacientoch presne kontrolované. Nekontrolované podanie týchto látok má za následok vysokériziko poddávkovania, poprípade predávkovania a tým aj riziko krvácania. Nízkomolekuláme heparíny (NMH) sa vyrábajú z nefrakcionovaného heparínu (UFH). Pokiaľ ide o ich veľkosť, sú nízkomolekuláme heparíny...