Zverejnene patenty 08.04.2008

Kombinované terapie zahŕňajúce chinoxalínový inhibítor PI3K-alfa na použitie na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15464

Dátum: 08.04.2008

Autori: Lamb Peter, Matthews David

MPK: A61K 31/436, A61K 31/497, A61K 31/337...

Značky: rakoviny, pi3k-alfa, liečenie, inhibitor, použitie, zahŕňajúce, chinoxalínový, terapie, kombinované

Text:

...Ther 2002, 1, 707-717 Kraus, A. C., a kol. Oncogene 2002, 21, 8683-8695 Krystal,G. W., a kol. Mol Cancer Ther 2002, 1, 913-922 a Yuan, Z. Q., a kol. J Biol Chem 2003,278, 23432-23440). Taxol sa široko používa na liečenie pokročilých rakovín zahŕňajúcích karcinómy prostaty, ktoré často skrývajú vymazania génu PTEN, čo má za následok zvýšenúsignalizáciu downstream od PI 3 K. Množstvo predklinických štúdií naznačuje, že inhibíciasignalizácie...

Elastický partikulárny penový materiál na báze zmesí z olefínov a styrénových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8577

Dátum: 08.04.2008

Autori: Gietl Andreas, Schips Carsten, Grässel Georg, Longo Daniela, Hahn Klaus, Assmann Jens

MPK: C08J 9/18, C08J 9/16, C08J 9/00...

Značky: báze, partikulárny, zmesí, pěnový, polymérov, olefínov, styrenových, materiál, elastický

Text:

...zalebo nehydrogenizovaného blokového kopolyméru styrén-butadién.Termoplastické partikulárne penové materiály je možné získat spôsobom, pri ktorom saa) miešanim dvojice nekompatibilných termoplastických polymérov aprípadne jedného prostriedku sprostredkovávajúceho kompatibilitu vyrobí zmes polymérov s kontinuálnou a disperznou fázou, b) táto zmes sa impregnuje s hnacím prostriedkom agranuiuje sana expandovateľné termoplastické polymérne...

Stomické vrecko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20056

Dátum: 08.04.2008

Autori: Dawson Matthew, Nguyen-demary Tinh, Cramer Kathryn

MPK: A61F 5/448, A61F 5/445, A61F 5/44...

Značky: vrecko, stomické

Text:

...na zadnej stene, ktorý má špeciálne prispôsobený okraj na pripevnenie Iepiacej podložky stranou otočenou smerom od používateľa v zóne určenej na pripevnenieokolo otvoru podložky. Prvá časť okraja otvoru na zadnej stene je trvalo prilepená k povrchu podložky v príslušnej prvej časti zóny pripevnenia a zvyšná druhá časť okraja vrecka je pripravená na jeho tesné prilepenie k zvyšnej druhej časti zóny pripevnenia.Autori si pri vytváraní tohto...

Protinádorová aktivita temsirolimusu pri papilárnej rakovine obličkových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19387

Dátum: 08.04.2008

Autori: Dukart Gary, Berkenblit Anna, Gibbons James Joseph, Feingold Jay Marshall

MPK: A61K 31/436, A61P 35/00

Značky: aktivita, papilárnej, obličkových, protinádorová, temsirolimusu, buniek, rakovine

Text:

...prihláške používané zameniteľne.0018 Príprava temsirolimu je opísaná v US patente 5 362 718. Regiošpecifická syntéza temsirolimu je opísaná v US patente 6 277 983. Ešte ďalší regiošpecifický spôsob syntézy temsirolimu je opísaný v US patentovej prihláške č. 10/903 062, podanej 30. júla 2004 publikované ako US patentová publikácia č. 2005-0033046-A 1 10. feb ruára 2005 a jeho náprotivok Medzinárodná patentová publikácia č. W 0 2005/016935...