Archív za 2007 rok

Strana 54

Zariadenie na oddeľovanie ortuti od hydroxidu sodného v chlóralkalických technológiách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7089

Dátum: 12.04.2007

Autori: Bertin Raffaello, Meneghini Giovanni

MPK: C25B 9/00, C25B 1/00

Značky: technológiách, zariadenie, hydroxidů, sodného, ortuti, oddeľovanie, chlóralkalických

Text:

...usmerňujúcimipriehradkami na tri komunikujúce oddelenia rozmiestnené tak, aby tvorili dráhus turbulentným prúdením, pričom oddelenie na strane výstupu Iúhového produktu je vybavené kvapkovacou platničkou abuď stredné oddelenie alebo oddelenie na strane prívodu Iúhového produktu je voliteľné vybavené vnútorným filtrom schopnýmuskutočniť druhú separáciu ortuti.Vjednom výhodnom uskutočnení vnútorný filter zahŕňa vrstvu aktívneho uhlia alebo...

Spôsob výroby povrstveného termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6547

Dátum: 12.04.2007

Autori: Mitzler Jochen, Zwiesele Jochen, Gruber Marco, Sieverding Matthias

MPK: B29C 45/16

Značky: termoplastického, materiálů, povrstveného, výroby, spôsob

Text:

...využijú mechanické vlastnosti a použije fyzikálnechemická väzba. Pokiaľ ide o fyzikálnechemickou väzbu, je možné urobiť súčasné vstrekovanie materiálu prísady na zvýšenie priľnavostispoločne s materiálom na báze tekutých kryštálov.0010 V EP 1 640 134 Al je opísaný spôsob vstrekovania k výrobe plastových konštrukčných dielov, pri ktorom sa najprv vyrobí vizuálny diel a následne sa na vizuálny diel nastrieka funkčný diel. Pokiaľ by boli...

Rozkladač amalgámu pre články s ortuťovými katódami na elektrolýzu alkalických chloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6196

Dátum: 12.04.2007

Autori: Meneghini Giovanni, Bertin Raffaello

MPK: C25B 1/00

Značky: články, rozkladač, ortuťovými, chloridov, elektrolýzu, katodami, amalgamů, alkalických

Text:

...účinok, pretože chýbajúca zmáčatelnosť spôsobuje vysoký elektrický kontaktný odpor medzi grafitovou časticou a kvapôčkou amalgámu, čo zase výrazne bráni toku elektrónov generovaných ionizáciou sodíka na amalgámovej kvapôčke a ten musí dosahovať grañtovú časticu, aby sa adekvátne udržiaval vývoj vodíka. Ukazuje sa teda, že grafit nemôže byť optimálnym katalyzátorom, a toto platí aj pre iné prípravky homogénneho typu, napríklad ten,ktorý...

Elektrický výbojový texturovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12704

Dátum: 12.04.2007

Autori: Mccrea Keith, Noble Craig

MPK: B23H 7/26, B23H 1/04

Značky: stroj, elektricky, texturovací, výbojový

Text:

...osi smerom k a preč od valca na ovládanie úbytku napätia a podľa toho aj procesu elektrickej ionizácie. V niektorých EDT strojoch sú elektródy umiestnené až približne 15 ° pod strednou osou valca na jednej strane a až približne 15 ° nad strednou osou druhej strany, takže môžu byť vymrštené von z cesty, keď do nich povrch valca narazí počas otáčania.-3 0006 Polohovadlá elektród (alebo servá elektród) zabezpečujú, že každá elektróda je správne...

Použitie tymozínu 1, samotného alebo v kombinácii s PTX3 alebo gancyklovirom, na liečenie cytomegalovírusových infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12261

Dátum: 12.04.2007

Autori: Bistoni Francesco, Romani Luigina, Garaci Enrico

MPK: A61K 38/22

Značky: tymozínu, cytomegalovírusových, gancyklovirom, liečenie, samotného, použitie, infekcii, kombinácii

Text:

...liečených tymozínom alfa 1.0023 PTX 3 je bielkovina vyskytujúca sa v rôznych druhoch buniek (Bottazzi a kol., J. Biol. Chem. 1997 272 32817-32823). predovšetkým v mononukleárnych fagocytoch a endoteliálnych bunkách po expozícii zápalovými cytokínmi Interleukinlbeta (lL-Ibeta) a tumorovým nekrotickým faktorom (TNF-alfa).0024 Táto bielkovina je tvorená dvoma štrukturálnymi doménami, N-terminálom nesúvisiacim so žiadnou známou molekulou a...

Spôsob prípravy derivátov 4-brómanilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285627

Dátum: 12.04.2007

Autori: Keil Michael, Von Deyn Wolfgang, Lochtman Rene, Rack Michael, Gebhardt Joachim

MPK: C07C 211/00, C07C 251/00, C07C 209/00...

Značky: 4-brómanilínu, spôsob, derivátov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy derivátov 4-brómanilínu všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-halogénalkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C1-C6-halogénalkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, halogén
R2 predstavuje C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, C2-C6-alkenylovú skupinu, kyanoskupinu alebo heterocyklický zvyšok.

Forma B draselnej soli (S)-omeprazolu, spôsob jej prípravy, farmaceutický prípravok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285626

Dátum: 12.04.2007

Autor: Nilsson Maths

MPK: A61K 31/44, C07D 401/00

Značky: s)-omeprazolu, draselnej, spôsob, prípravok, forma, farmaceutický, použitie, přípravy, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je forma B 5-metoxy-2-[[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)metyl]sulfinyl]-1H- benzimidazolu, ktorý je známy pod triviálnym názvom omeprazol, najmä kryštalická forma draselnej soli (S)-enantioméru 5-metoxy-2-[[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)metyl]sulfinyl]-1H- benzimidazolu. Opísaný je aj spôsob prípravy takejto formy draselnej soli (S)-omeprazolu a farmaceutické kompozície, ktoré ju obsahujú.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca leflunomid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11270

Dátum: 12.04.2007

Autor: Ruchatz Dieter

MPK: A61P 29/02, A61K 9/26

Značky: leflunomid, obsahujúca, farmaceutická, kompozícia

Text:

...ktoré obsahujú kyselinu alebo kyslý pufor,sa vyznačujú vyššou stabilitou voči takým kompozlciám, ktoré neobsahujú kyslú prísadu.0015 Tablety salebo bez kyselinového stabilizátora, ktoré sa použili v nasledujúcich porovnávacích pokusoch, majú nasledujúce základné zloženieTabuľka 1 Základné zloženie leflunomidových kompozlcilzložka Množstvo na tabletu m Intragranuláma Leflunomid 10,00 20,00 Krospovidón (XL) 3,00 6,00 Monohydrát Iaktózy...

Odstredivý reťazový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10951

Dátum: 12.04.2007

Autori: Hildebrand Cyril, Kockel Wolfgang

MPK: B60B 39/00

Značky: systém, odstredivý, reťazový

Text:

...rotačného pohonu a tým získať optimálny uhol natočenia otočného ramena. Z toho vyplýva vysoký stupeň voľnosti pri voľbe montážneho miesta, takže môže byť zvolená. optimálna montážna situácia. Rotačný pohon. môžebyť tiež označený ako otočný alebo natáčavý pohon.Použitím ťažného prevodu v spojení s rotačným pohonom môže byť pohon umiestený v ľubovoľnej polohe na vozidle. Prenos sily rotačného pohonu na otočné rameno k iniciácii natáčavého...

Spôsob vzájomného spájania dvoch elektricky vodivých konštrukčných častí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10943

Dátum: 12.04.2007

Autor: Fröschl Karl Franz

MPK: H01R 4/02

Značky: spôsob, vzájomného, elektricky, částí, vodivých, konštrukčných, spájania, dvoch

Text:

...spôsobom vyžadovaným pre odporové zváranie, tzn. pod tlakom k dosadnutiu.0009 Predmetný vynález má teda základnú úlohu, vytvoriť spôsob a elektrické vedenie, prostredníctvom ktorého aj poddajné elektrické vedenie,ktoré má velký počet drôtov, môže byť spojované s druhou kovovou konštrukčnou časťou, napr. kovovým vodičom v jednom kuse alebopripojovacím prvkom, a to prostredníctvom odporového zvárania.0010 Pri spôsobe sa to podľa vynálezu...

4-[(3-Fluorofenoxy)fenylmetyl]piperidín metánsulfonát: použitie, proces syntézy a farmaceutické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9313

Dátum: 12.04.2007

Autori: Toledo Avello Antonio, Mosquera Pestana Ramón, Bordell Martín Maravillas, Orjales Venero Aurelio, Pumar Durán M Carmen, Canal Mori Gonzalo

MPK: A61K 31/4465, C07D 211/22, A61P 25/00...

Značky: syntézy, použitie, 4-[(3-fluorofenoxy)fenylmetyl]piperidín, metánsulfonát, proces, farmaceutické, zlúčeniny

Text:

...pravdepodobne, že (S)-4-(3-fiuorofenoxy)fenylmetyIbude vynikajúcim blokátorom spätného vychytávania serotonínu (5-HT) a noradrenalínu (NE), a preto môže byt potenciálne využitý pri liečbe podobných chorôb a stavov. Avšak (S)-4-(3 fluorofenoxy)fenylmetyljpiperidín, ani (R)-4-(3-fIuorofenoxy)fenylmetyljpiperidin, ani ich racemické zmesí. či známe deriváty (konkrétne ich sulfátové soli), nie sú vhodné na prípravu farmaceutických kompozícii. Ako...

4-Anilínochinolín-3-karboxamidy ako inhibítory CSF-1R kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8049

Dátum: 12.04.2007

Autori: Gero Thomas, Scott David, Zheng Xiaolan, Del Valle David, Dakin Leslie, Cook Donald

MPK: C07D 215/54

Značky: csf-1r, inhibitory, kinázy, 4-anilínochinolín-3-karboxamidy

Text:

...229 1-11). ZHRNUTIE A PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU0006 Predkladaný vynález teda poskytuje zlúčeninu vzorca IA alebo IBR 4 HN x Ó IB alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, kdeje 3- až 10-členný cez dusík viazaný heterocyklus alebo heteroaryl kde ak uvedený heterocyklus alebo heteroaryl obsahuje zvyšok -NH-, tento dusík môže byt prípadne substituovaný skupinouR je pri každom výskyte nezávisle halogén, hydroxy, nítro, formyl, kyano, -C 02 H,...

Kondenzované fenylamido heterocyklické zlúčeniny na prevenciu a liečbu ochorení sprostredkovaných glukokinázou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16998

Dátum: 11.04.2007

Autori: He Mingying, Ling Anthony Lai, Humphries Paul Stuart, Bhumralkar Dilip Ramakant, Nukui Seiji, Bai Hao, Bi Feng, Bailey Simon, Guo Fengli, Lou Jihong, Zhou Ru

MPK: A61K 31/41, A61K 31/435, A61K 31/495...

Značky: zlúčeniny, liečbu, ochorení, kondenzované, heterocyklické, glukokinázou, sprostredkovaných, fenylamido, prevenciu

Text:

...R 6).,(4-10)-členný heterocyklyl, -(CR 5 R 5),O(CR 5 R 6)q(C 5-C 1 o)aryl, -(CR 5 R°)0(CR 5 R°).,(4-10)-členný heterocyklyl, -(CR 5 R 6)qS(O)j(CR 5 R°)v(C 5-C 1 o)aryl a -(CR 5 R 6)qS(O)j(CR 5 R 6)(4-10)členný heterocyklyl aleboR 1 a R 4, ak sú obe viazané k jednému atómu uhlíka z kruhu C, spolu pripadne tvoriakaždé z R 5, R 5 a R 7 je nezávisle vybrané zo skupiny, ktorú tvorí H, (C 1-C 5)aIkyI,-(CR 8 R°)V(3-10)-čIenný cykloalkyl, -(CR 3 R...

Nosič ostria a frézovacia nožová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5948

Dátum: 11.04.2007

Autori: Heinloth Markus, Klötzer Ralf, Klein Helmut

MPK: B23C 5/00, B23C 5/16

Značky: nosič, frézovacia, hlava, nožová, ostria

Text:

...pravouhlého rotačného ŕrézovania sú opísané napríklad v spise DE 10 2004 022 360 A 1. Pravouhlé rotačné frézovanie s excentrickým. nastavením nástroja bez axiálneho posuvu má však rozhodujúcu nevýhodu. Na základeskutočnosti, že pri tomto spôsobe vykonávaostrie nástroja svoju činnosť pri poklese, prejaví sa aj najmenšia závada ostria, resp. opotrebe nia nástroja okamžite negatívne na dosiahnutom tvarea kvalite povrchu. Predovšetkým vedie...

Spôsob regulácie pece s kruhovo postupujúcim ohňom a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285625

Dátum: 11.04.2007

Autori: Claudel Patrick, Dreyer Christian

MPK: F27B 3/00, F27B 13/00

Značky: spôsob, regulácie, zariadenie, spôsobu, vykonávanie, postupujúcim, kruhovo, ohňom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie sa týka pece (1) obsahujúcej rad komôr Ci, zahrnujúci chladiace komory (23), vypaľovacie komory (22) a predhrievacie komory (21), pričom posledné komory sú na konci vybavené odsávacími trubicami Aj (210) na plynné spaliny (35) a ďalej obsahujúcej v priečnom smere rad dutých vyhrievacích priehradok CIij a komôrok AIij, v ktorých sú na seba uložené vypaľované karbónové bloky (40). Duté priehradky zabezpečujú cirkuláciu plynných...

Spôsob produkcie asialoglykoproteínu hepatitis C vírusu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285623

Dátum: 11.04.2007

Autori: Thudium Kent, Gervase Barbara, Marcus Frank, Ralston Robert

MPK: A61K 39/00, A61K 31/00, A61K 38/00...

Značky: spôsob, produkcie, vírusu, hepatitis, asialoglykoproteínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob produkcie asialoglykoproteínu hepatitis C vírusu čiže HCV, majúceho glykozyláciu zakončenú manózou, kde menej než asi 10 % z celkovo N-viazaného karbohydrátu na tomto asialoglykoproteíne HCV je sialová kyselina, a ďalej kde uvedený asialoglykoproteín HCV je zvolený zo súboru pozostávajúceho z asialoglykoproteínu exprimovaného z E1 oblasti HCV a asialoglykoproteínu exprimovaného z E2 oblasti HCV, ktorý zahŕňa kroky: rast cicavčej...

Magnetokalorický menič

Načítavanie...

Číslo patentu: 285621

Dátum: 11.04.2007

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F25B 21/00

Značky: magnetokalorický, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou riešenia sú magnetické elementy (5) rozptýlené v kvapaline chladiva a uzavreté v tlakovej nádobe (8). Indukčná cievka (6) spôsobuje frekvenčnú zmenu teploty magnetických elementov (5), kvapaliny, a tým mechanické kmity piestnice (4). Využitím anomálnych magnetokalorických javov v magnetickom a kvapalnom médiu dochádza k chladeniu média aj s hlboko nízkou teplotou v jednom stupni a k efektívnym tokom energií.

Spôsob výroby strihov z kompozitných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285617

Dátum: 11.04.2007

Autor: Rau Friedrich

MPK: B26D 7/01

Značky: kompozitných, výroby, materiálov, strihov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby strihov z kompozitných materiálov, pri ktorom sa z vrstvy tkaniny vystrihujú časti strihov. Viac vrstiev tkaniny, pozostávajúcich vždy najmenej z jednej vrchnej vrstvy (4) a jednej vrstvy z penovej hmoty (5), je vzájomne zoradených presne podľa vzoru na ihlovom stole (20) nad sebou do stohu (10) tak, že vzory jednotlivých vrchných vrstiev (4) sú navzájom vyrovnané. Stoh (10) sa fixuje s cieľom dodržať presné...

Vyhadzovacia odstredivka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8786

Dátum: 11.04.2007

Autori: Niederer Hermann Jun, Niederer Manuel, Niederer Alexander

MPK: E01H 5/09

Značky: odstředivka, vyhadzovacia

Text:

...dosiahne zmenšujúcej sa obvodovejPritom je vytvorené také opatrenie, že vyhadzovací otvor je vo vnútri, s výhodou u alebo na konci prvého rozsahu uhlov otáčania pripojený k rozmetaciemu kolesu tangenciálne,teda v mieste, v ktorom sa obvodová rýchlosť príslušnej vyhadzovacej páky zvyšuje poprípade je najväčia, takže rozmetávaný materiál je rozmetávaný príslušne vyššouCelkovo je možné konštrukciou podľa vynálezu otáčky rozmetacieho kolesa...

Syntéza acylaminoalkenylenamidov, ktoré sú užitočné ako antagonisty látky P

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8595

Dátum: 11.04.2007

Autor: Portmann Robert

MPK: A61P 11/00, C07D 223/12, A61K 31/55...

Značky: syntéza, užitočné, acylaminoalkenylenamidov, antagonisty, látky

Text:

...spôsob je vysoko bezpečný, hygienieký a ľahko uskutočniteľný. Umožňujetaktiež dosiahnutie dobrých výťažkov v priemyselnom meradle.Vo svojom prvom aspekte predložený vynález poskytuje spôsob prípravy zlúčenín vzorca lalebo ich solvatu alebo hydrútil. kdepredstavuje fenyl, ktorý je nesubstituovaný alebo je substituovaný l. 2 alebo 3 substituentmi zvolenými 2 množiny, ktorú tvorí halogćn Cj-Cralkyl, tritluórmetyl,hydroxy a...

3-(Pyridín-2-yl)-[1,2,4]-triazíny ako fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8576

Dátum: 11.04.2007

Autori: Müller Bernd, Grote Thomas, Lohmann Jan Klaas, Renner Jens, Dietz Jochen, Grammenos Wassilios, Ulmschneider Sarah

MPK: C07D 401/14, C07D 401/04, A01N 43/707...

Značky: fungicídy, 3-(pyridín-2-yl)-[1,2,4]-triazíny

Text:

...selektivnu komplexáciu katiónov kovov.V Yuezhou Wei et al., Database CAPLUS Online Chemical Abstracts Service, sú pod inventárnym číslom 2003109406 (D 8) opísané 2,6-bis-(5,6-diaIkyl 1,2 g 4-triazin-3-y|)pyridíny na zhotovenie extrakčných živíc pre trivalentné aktinoidy aEP-A 1-0407888 opisuje pyrimldo 5,4-e-as-triazin-5,7(6 H,8 H)-dióny, ktoré vykazujú herbicídne účinky.US-A-4,033,752 opisuje pyridyltriazinóny, ktoré môžu byť...

Príprava eslikarbazepínu a príbuzných zlúčenín asymetrickou hydrogenáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8289

Dátum: 11.04.2007

Autori: Yu Bing, Learmonth David, Li Wenge

MPK: C07D 223/22

Značky: hydrogenáciou, príprava, příbuzných, eslikarbazepínu, zlúčenín, asymetrickou

Text:

...S)-()-MHD) a (R)-(-)-10,ll-dihydro-10-hydroxy-5 H-dibenzb,fazepín-5-karboxamid R)-(-)~MHD), ktoré sú hlavnými medziproduktmi.0006 Obidva stereoizomery MHD sú známymi zlúčeninami a bežne sa používajú ako štandardy pri skúmaní metabolizmu oxkarbazepínu. Okrem toho MHD je blokátorom sodíkovêho kanála a má potenciálnu účinnosť pri liečbe akútnych manických epizód0007 Rozklad racemického alkoholu, ()~MHD, bol predtým opísaný V chemickej...

Spôsob liečenia autoimunitných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14642

Dátum: 11.04.2007

Autori: Kaplan Johanne, Mcpherson John

MPK: A61K 38/18, A61K 39/395, A61P 37/00...

Značky: autoimunitných, ochorení, spôsob, liečenia

Text:

...Murphy-Ultrich et al., Cytokine Growth Factor Rev., 1159-69 (2000). Existuje teória, na ktorú sa však nedá pre účely tohto vynálezu spoliehať, že takéto podmienky sa pravdepodobne objavujú voblastiach autoimunitného zápalu, ako napr. vobličke pacientov s lupusom. Pretože sa aktivácia latentného TGF-B objavuje voblastiach zápalu a tkanivového poškodenia, použitie latentného TGF-B môže predísť toxicite spojenej so systémovým TGF-B. Teda,...

Zlepšený dávkovací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14499

Dátum: 11.04.2007

Autor: Cadden Stephen

MPK: B65D 51/22, B65D 83/00, B65D 81/32...

Značky: zlepšený, prístroj, dávkovací

Text:

...To je jediným tesniacim prostriedkom, tesní kompletný obsah kartridžu.K miešaniu môže dôjsť ihned, čo znamená, že sa môže dosiahnuť efektívne miešanie.0017 Koniec kartridžu, z ktorého sa majú produkty dávkovať, je utesnený tesniacou sponkou. Tesniaca sponka môže byť napríklad drôt ovinutý okolo filmu tvoriaceho kartridž. Tesniaca sponka sa môže vytiahnuť s pomocou odstrániteľného prvku, čo umožňuje dávkovať obsah. Výhodou ťahania sponky je...

Devulkanizovaná guma a spôsoby jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18671

Dátum: 10.04.2007

Autori: Fan Liang-tseng, Shafie Mohammad Reza

MPK: C08J 11/24, C08C 19/08, C08J 11/20...

Značky: devulkanizovaná, přípravy, spôsoby

Text:

...vulkanizovanej gumy s rozpúšťadlom a alkalickým kovom za vzniku reakčnej zmesi (2) zahrievanie reakčnej zmesi v neprítomnosti kyslíka za miešania pri dostatočne vysokej teplote, aby došlo k reakcii alkalického kovu so sírou v gumovom vulkanizante a (3) udržiavanie takej teploty, pri ktorej dochádza k termickému krakovaniu gumy, čím prebieha devulkanizácia gumového vulkanizantu. Spomínaný patent naznačuje, že je výhodné udržiavať teplotu...

Traverza pre regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6898

Dátum: 10.04.2007

Autori: Stauder Frank, Klein Egon, Ganz Detlef

MPK: A47B 57/00, A47B 96/00

Značky: traverza, regál

Text:

...pri znázornenom príklade uskutočnenia výške bočnej plochy 14. Môže všakbyť uskutočnená aj vyššia alebo nižšia.Upevňovací úsek 26 je vytvorený dvojvrstvový. Je vybavený celkovo obdĺžnikovou základnou vrstvou 28, na ktorej je usporiadaná spodná zdvojovacia vrstva 30 a horná zdvojovacia vrstva 32. Zdvojovacie vrstvy 30, 32 sa vytvoria ohnutím kovového plechovéhomateriálu okolo spodnej línie 36 ohybu, resp. hornej línie 34 ohybu, ktoré...

Obojstranná platňa pre odkvapkávanie syrov, a sústava obsahujúca aspoň dve takéto platne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6235

Dátum: 10.04.2007

Autor: Helaine Christian Clément Eugéne

MPK: A01J 25/00

Značky: obsahujúca, sústava, syrov, plátna, aspoň, obojstranná, takéto, platne, odkvapkávanie

Text:

...sústavou aspoň dvoch obojstranných platni, ako sa vymedzili v predchádzajúcej časti, rovných podložiek na odkvapkávanie uložených na nosných plochách každej platne, aspoň jedného bloku foriem pre syry, ktorý je vložený medzi podložkami dvoch protiľahlých po sebe idúcich platní.0010 Výhodou je, že každá podložka má priechodné odtoky, pričom každý odtok sa nachádza oproti komíniku ohraničenému štyrmi susediacimi formami bloku foriem.0011...

Hepatitis C vírusový (HCV) skrátený asialoglykoproteín, kompozícia s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285624

Dátum: 10.04.2007

Autori: Gervase Barbara, Thudium Kent, Ralston Robert, Marcus Frank

MPK: C12N 15/00, A61K 38/16, C07K 9/00...

Značky: skrátený, hcv, kompozícia, použitie, asialoglykoproteín, vírusový, hepatitis, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Hepatitis C vírusový (HCV) skrátený asialoglykoproteín vybraný zo skupiny, zahrnujúcej asialoglykoproteín exprimovaný z E1 oblasti HCV, ktorá zahrnuje deléciu časti sekvencie, nachádzajúcej sa v oblasti aminokyselín 330 až 380 E1 oblasti, číslovanej od začiatku HCV polyproteínov a asialoglykoproteín exprimovaný z E2 oblasti HCV, ktorá zahrnuje deléciu časti sekvencie, nachádzajúcej sa v oblasti aminokyselín 660 až 830 E2 oblasti, číslovanej od...

Zariadenie na aplikáciu práškového lieku inhaláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285622

Dátum: 10.04.2007

Autori: Silvasti Matti, Haikarainen Jussi, Koskela Tommi, Koivisto Antti

MPK: A61P 11/00, A61M 15/00, A61P 29/00...

Značky: inhaláciou, práškového, zariadenie, lieku, aplikáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na aplikáciu práškového lieku inhaláciou obsahuje prvý a druhý liekový zásobník (1, 2) na prijatie väčšieho počtu dávok lieku, vzduchový kanál (12), ktorým sa vedie vzduch cez náustok (11) a dávkovací člen (6) vo forme otočného dávkovacieho bubna (6) vybaveného prvou a druhou dávkovacou jamkou (7a, 7b), v jednej polohe na prijatie odmeranej dávky práškového lieku z prvého a druhého liekového zásobníka (1, 2) a v inej polohe na...

Izolačný výrobok z minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 285620

Dátum: 10.04.2007

Autori: Knapp Kenneth, Toas Murray, Nilsson Eric

MPK: E04B 1/74, B32B 3/04

Značky: vlákien, výrobok, izolačný, minerálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačný výrobok z minerálnych vlákien obsahuje pozdĺžne prebiehajúce stlačiteľné jadro (20) z minerálnych, predovšetkým sklenených vlákien vybavených spojivom, majúci prvú hlavnú povrchovú plochu (14) a protii nej opačnú druhú hlavnú povrchovú plochu (12), vzájomne opačné bočné povrchové plochy (16, 18) a vzájomne opačné koncové povrchové plochy (22, 24), ďalej prvý kryt (50) uložený cez prvú hlavnú povrchovú plochu (14) a pripojený k hornej...

Aminoalkylsubstituovaný benzopyránový derivát, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285619

Dátum: 10.04.2007

Autori: Van Emelen Kristof, De Bruyn Marcel Frans Leopold

MPK: C07D 405/00, A61K 31/4164, A61P 9/00...

Značky: prostriedok, spôsob, benzopyránový, farmaceutický, aminoalkylsubstituovaný, přípravy, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Aminoalkylsubstituovaný benzopyránový derivát všeobecného vzorca (I), kde alk1 predstavuje C1-6alkándiylskupinu prípadne substituovanou hydroxyskupinou alk2 predstavuje C1-6alkándiylskupinu substituovanou hydroxyskupinou -Z1-Z2- predstavuje dvojmocnú skupinu vzorca -O-CH(R4)-CH2-CH2- (a-4) R1, R2 a R3 predstavujú atómy vodíka R4 predstavuje atóm vodíka alebo kovalentnú väzbu R6 predstavuje atóm vodíka alebo fenylmetylskupinu R5 predstavuje...

Bodcový kotúč bezorbových sejačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 285616

Dátum: 10.04.2007

Autor: Gonda Ľubomír

MPK: A01C 7/08, A01C 7/00

Značky: bodcový, sejačiek, kotúč, bezorbových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zostavu pozostávajúcu z unášacieho telesa (1) a lôžka (2) s vymeniteľnými bodcami (4), ktoré sú prepojené pracovnou hranou (3).

Spôsob modifikácie brizancie trhaviny v podobe emulzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285615

Dátum: 10.04.2007

Autori: Zeman Svatopluk, Bezkočka Karel, Kohlíček Petr, Boháčik Jozef, Makovinská Mária, Gazda Štefan, Jakubček Eduard

MPK: C06B 29/00, C06B 23/00, C06B 43/00...

Značky: brizancie, podobě, trhaviny, spôsob, emulzie, modifikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob modifikácie brizancie emulznej trhaviny typu „voda v oleji" modifikačným činidlom, ktoré je tvorené makromolekulárnym komponentom, pozostávajúcim z prepolyméru, respektíve polyméru so stavebnými jednotkami -[CH2-C(X)=CH-CH2]- v jeho makromolekule, kde X je -H alebo -CH3, ktorá je terminovaná hydroxy- alebo izokyanátoskupinami, alebo polyizobutylénovými zoskupeniami. Modifikačné činidlo aplikáciou v emulznej trhavine znižuje jej brizanciu...

Spôsob výroby bionafty z rastlinných olejov, najmä z repkového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 285614

Dátum: 10.04.2007

Autori: Skopal František, Komers Karel, Koropecký Igor, Machek Jaroslav

MPK: C07C 67/00, C11C 3/00, C10L 1/00...

Značky: najmä, výroby, oleja, řepkového, rastlinných, spôsob, olejov, bionafty

Zhrnutie / Anotácia:

Rastlinné oleje sa spracovávajú alkoholýzou katalyzovanou hydroxidom alkalického kovu a do kvapalnej reakčnej zmesi vzniknutej po alkoholýze sa počas intenzívneho miešania vháňa plynný oxid CO2 tak dlho, kým sa nedosiahne hodnota pH 8 až 9. Zo vzniknutej reakčnej zmesi sa po skončení vháňania oxidu uhličitého CO2 odstráni alkohol a zostávajúca kvapalná reakčná zmes sa po dealkoholizácii rozdelí na bionaftu a glycerínovú fázu. Dealkoholizácia...

Proces a zariadenie na výrobu jednotlivého obalu pre kvapalný, viskózny alebo práškový produkt pri veľmi vysokej výrobnej rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10678

Dátum: 10.04.2007

Autori: Peteuil Pierre, Vaillant Renaud

MPK: B65B 9/02, B29C 65/00

Značky: rychlostí, jednotlivého, práškový, velmi, zariadenie, proces, vysokej, kvapalný, obalů, výrobu, viskózny, výrobnej, produkt

Text:

...bez potreby vytvorit jednotlivé porcie predtým oddelených produktov, pretože pôsobenie Ltltrazvukového zatavovania sa vykonáva takým spôsobom, aby sa vytlačil produkt zo zón, ktore sa majú počas montáže zvárať. Toto robí ultrazvuk bez straty produktu, pretožeprodukt sa úplne vytlačí zo zváracích zón ku zónam balenia.Voľba techniky založenej na ultrazvukovom zatavování dosahuje dvojitý cieľ dosiahnutia zvaru pri vysokej rýchlostí, pričom sa...

Pyridín[3,4-b]pirazinóny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9869

Dátum: 10.04.2007

Autori: Phillips Christopher, Bell Andrew Simon, Heasley Steven Edward, Molyneaux John Major, Palmer Michael John, Freskos John Nicholas, Owen Dafydd Rhys, Hughes Robert, Brown David Graham, Mischke Brent Virgil, Maddux Todd Michael, Brown David Louis, Fobian Yvette Marlene, Jacobsen Eric Jon, Tollefson Michael Brent, Moon Joseph Blair, Walker John Keith, Rogier Donald Joseph

MPK: C07D 471/04

Značky: pyridín[3,4-b]pirazinóny

Text:

...a aplikovať tieto formy vynálezu v celom rade jeho početných aspektov,tak aby bol najlepšie vhodný na konkrétne použitie. Tieto formy vynálezu preto teda nie sú obmedzené iba na opísané uskutočnenia uvedené v opise predmetnéhovynálezu a je možné ich rôzne modifikovať.0012 Pokial sa v opise predmetného vynálezu použije odkaz na 1 H NMR, potom0013 Pokiaľ sa v opise predmetného vynálezu použije odkaz na 1 H NMR. potomskratka br znamená pás H...

Spôsoby používania GPR119 receptora na identifikáciu zlúčenín užitočných na zvyšovanie kostnej hmoty u jedinca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8714

Dátum: 10.04.2007

Autori: Leonard James, Chu Zhi-liang

MPK: G01N 33/50

Značky: používania, gpr119, spôsoby, zlúčenín, identifikáciu, zvyšovanie, hmoty, jedinca, užitočných, kostnej, receptora

Text:

...G proteíny, aktuálne boli ako G proteíny identiñkované Gq, Gs, Gi, Gz a Go. Ligandom aktivované spojenie sa GPCR s G proteínom iniciuje signalizačný kaskádový proces (tu označovaný ako signálna transdukcia). V normálnych podmienkach signálna transdukcia v konečnom dôsledku vedie k aktivácii alebo k inhibícii bunky. Hoci si neprajeme byt viazaní akoukoľvek teóriou, myslíme si, že s G proteínom interaguje lC-3 slučka ako aj karboxy koniec...

Občerstvenie v tvare tyčinky a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13619

Dátum: 09.04.2007

Autori: Hayata Shigeki, Ootakara Tatsumi, Oka Koji, Matsumoto Shinji, Honda Masahiro, Date Takayuki

MPK: A21C 1/04, A21D 10/02, A21C 15/04...

Značky: občerstvenie, spôsob, tvare, tyčinky, výroby

Text:

...na výrobu tyčinkového občerstvenia z cesta v tvare pásika, ktoré obsahuje obilnú múku ako hlavnú zložku, metóda zahŕňa fázu pečenia cesta V tvare pásika, ktoré má množstvo neúplných rezov vytvorených cez cesto I pozdĺžnom smere a je napustene lúhom, ktoré je položené na výhrevnú plochu a fázu rezania upečeného cesta v tvare pásika V rezoch umožñujúc0009 Spôsob výroby tyčinkového občerstvenia, po fáze rezania ďalej prednostné zahŕňa fázu...

Modifikovaný galaktozyl ceramid na liečenie rakovinových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13337

Dátum: 09.04.2007

Autori: Savage Paul, Bendelac Albert, Teyton Luc

MPK: C07H 15/06

Značky: rakovinových, ochorení, ceramid, modifikovaný, galaktozyl, liečenie

Text:

...glykolipidov.OBR. 8 ukazuje štruktúry pre niekolko vhodných uskutočnení zlúčenln podľa tohto vynálezu.PODROBNÝ OPIS NIEKTORÝCH USKUTOČNENÍ0016 V snahe nájsť zlúčeniny, ktoré aktivujú NKT bunky, autori tohto vynálezu syntetizovali a študovali série modiñkovaných oc-galaktozyl ceramidov (ccGCs). Ako výsledok tejto práce sa zistilo, že jednou vhodnou modítikáciou oiGC je pridanie cis-dvojitej väzby do acylového reťazca v ceramidovej časti...