Zverejnene patenty 12.05.2006

Promotóry apoptózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17122

Dátum: 12.05.2006

Autori: Kunzer Aaron, Song Xiahong, Bruncko Milan, Lynch Christopher, Ding Hong, Wang Xilu, Elmore Steven, Park Cheol-min, Mccellan William

MPK: C07D 295/14, A61P 35/00, A61K 31/496...

Značky: apoptózy, promotory

Text:

...genézu PRÍKLADU l, vinkristínu a ich kombinácií na B-bunkový lymfóm.OBR. 3 ukazuje porovnávaciu protinádorovú genézu PRÍKLADU l, CHOP a ich kombinácii na B-bunkový lymfóm.OBR. 4 ukazuje porovnávaciu protinádorovú genézu PRÍKLADU l, rítuximabu a ich kombinácií na B-bunkový lymfóm.OBR. 5 ukazuje porovnávaciu protinádorovú genézu PRÍKLADU l, rapamycínu a ich kombinácií na B-bunkový lymfóm.OBR. 6 ukazuje porovnávaciu protinádorovú genézu...

Zariadenie na prípravu nápojov a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6114

Dátum: 12.05.2006

Autor: Reyhanloo Shahryar

MPK: A47J 31/44

Značky: nápojov, prevádzky, zariadenie, spôsob, přípravu

Text:

...existujúce spínače zamení a príslušné spínače nebude ovládať zodpovedajúce ich určeniu účelu. Napríklad existuje nebezpečenstvo, že uživatel stlačením prvého spínača vypne súčasne prúd pre riadiacu jednotku a funkčné jednotky v momente,keď jedna z funkčných jednotiek práve vykonáva proces, predpokladaný na prípravu, resp. poskytnutie nápoja. Prípadne sa prúd vypne práve vtedy, keď sa funkčná jednotka nachádza práve v prevádzkovom stave, v...

N,N-substituované 3-aminopyrolidínové zlúčeniny použiteľné na spätné vychytávanie monoamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15667

Dátum: 12.05.2006

Autori: Kurimura Muneaki, Nakajima Satoko, Sasaki Hirofumi, Takemura Noriaki, Amada Naoki, Matsuzaki Takayuki, Sugino Haruhiko, Taira Shinichi, Watanabe Akihito, Sakata Yasuyo, Tai Kuninori, Yamashita Junko, Ohashi Satoshi, Shinohara Tomoichi, Morita Chisako, Miyamura Shin, Ito Nobuaki, Tomoyasu Takahiro, Akazawa Kohei, Masumoto Takumi, Sakurai Yohji, Menjo Yasuhiro

MPK: A61K 31/4025, C07D 207/14, A61P 25/00...

Značky: n,n-substituované, monoamínov, 3-aminopyrolidínové, vychytávanie, špatně, použitelné, zlúčeniny

Text:

...US 153626 sa zaoberá 5-7 člennými nasýtenými dusík obsahujúcimi heterocyklickými zlúčeninami, ktoré majú aminoskupinu s dvomi aromatickými zvyškami. Tieto zlúčeniny sú ligandy opioidného receptora a môžu sa použiť V terapii, najmä0006 Codd, E a kol., American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics 274(3), 1263-1270 (1995) skúma účinok určitých opioidov na spätné vychytávanie monoamínov serotonínu(5-HT) a norepinefrínu (NE)....

Metóda výroby a použitia kultúr prvokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11468

Dátum: 12.05.2006

Autor: Hess Michael

MPK: C12N 1/10, A23L 1/30, A61K 39/002...

Značky: prvokov, použitia, výroby, metoda, kultúr

Text:

...sa často používa na fylogenetické analýzy - a na niektorých pozíciách zistili miernu heterogenitu. Vyvodili z toho záver, že by to mohlo poukazovať na prítomnosť rôznych subpopulácií. Potvrdené indície o ich výskyte v rámci troch vyššie uvedených druhov prvokov boli zaznamenané u TetratrichomonasgaI/ínarum, ako o tom píše Čepička et al. (2005). Aj v prípade druhu B/astocystís bola podrobne zdokumentovaná jeho genetická rozmanitosť, aj...

Prídavný prevod na prídavné ovládanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2422

Dátum: 12.05.2006

Autori: Schust Achim, Glaesser Thomas, Rupp Arthur, Hörsch Jürgen, Kruttschnitt Andreas

MPK: B62D 5/00, F16D 41/00

Značky: přídavné, ovládanie, přídavný, převod

Text:

...sú tlačnými čapmi pomocou pružinových prvkov pritláčané na vonkajší prstence. Ak sa otáča vonkaj ší prstenec oproti vnútomému prstencu, zablokujú sa Zvieracie valčeky v zvieracích medzerách a prenášajú obvodovú silu silovým spojením medzi vonkajším prstencom a vnútorným prstencom. Silové prostriedky môžu mať elektromagnetický,elektrohydraulický, elektromechanický alebo pneumatický pracovný princíp.0013 Ako prídavný prevod je možné použiť...

Nízkoteplotná elektrolýza kremeňa tavením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8776

Dátum: 12.05.2006

Autor: Nägel Wulf

MPK: C25B 1/00

Značky: tavením, kremeňa, nízkoteplotná, elektrolýza

Text:

...sa ziskávajú tzv. procesom Siemens Cl Príprava V čistom stave sa uskutočňuje pri použití buď trichlórsilánu (HSiCl 3) alebo silánu (SiH 4). Vysoké stupne čistoty je možné dosiahnuťhrubou a presnou destiláciou uvedeného trichlórsilánu aleboTrichlórsilán sa získa reakciou technického kremíkaPolykryštalický čistý kremík sa získa pyrolytickým rozkladom trichlórsilánu pri teplote 1000 °C na tenkých tyčiach vyrobených z čistého kremíka. Pri...

Viacvrstvový systém na dodávanie liečiv s bariérou proti úniku materiálu z rezervoára

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8705

Dátum: 12.05.2006

Autori: Coronado Dina, Jansen Rolf

MPK: A61K 9/70

Značky: rezervoára, liečiv, viacvrstvový, bariérou, materiálů, systém, proti, dodávanie, úniku

Text:

...Patrí medzi ne hrúbka a koncentrácia rezervoára liečiva a vrstiev priliehajúcich k rezervoáru liečiva, ako ajW 0 2005018517 opisuje transdermálnu náplasť s dvojitým diskom, prvú vrstvu rezervoára(vnútomú vrstvu) a druhú matrícu (vonkajšiu vrstvu) spodkladovou vrstvou (prípadne obsahujúcou ďalšie liečivo na podávanie hostiteľovi), oddelené vloženou separačnou vrstvou nepriepustnou pre účinný prostriedok (barierovou vrstvou). Vonkajší obvod...

Spracovanie zemiakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19419

Dátum: 12.05.2006

Autor: Lindgren Martin

MPK: A23L 1/216, A01G 7/04, A23B 7/015...

Značky: spracovanie, zemiakov

Text:

...Bunková suspenzia bola umiestnená do kyvety a bol pridaný roztok fragmentov DNA obsahujúci gén, o ktorý ide. Impulz jednosmerného prúdu je vypustený do suspenzie v kyvete. Impulz jednosmerného prúdu je myslený, aby dočasne narušilmembránu a elektroforézou naniesol DNA priamo do buniek. Bunkysú umiestnené V kultúre a testované po rôznych časoch na získané vlastnosti zavedené fragmentom DNA.0005 US Patent 5 690 978 od Yin a kol. 1997...

Spôsob prípravy substituovaných pyrimidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7763

Dátum: 12.05.2006

Autor: Annis Gary David

MPK: C07D 239/00

Značky: pyrimidínov, substituovaných, přípravy, spôsob

Text:

...vynálezu sa vzťahujú nakde R je NH 2, Cl alebo OH X je Cl R 1 je cyklopropyl,4-chlórfenyl alebo 4-brómfenyl a R 2 je C 1 až CM alkyl ktoré súvhodné ako Sprostredkovatelia spracovania v uvedenom spôsobe.0008 Výrazy, ako sú tu použité, zahŕňa, zahŕňajúciN obsahuje, obsahujúci, má, majúci alebo každá ich dalsia obmena, sa týkajú nevýlučneho začlenenia. Napríklad prostriedok,spôsob, metóda, článok alebo zariadenie, ktorý zahŕňa zoznam...